Mua Bảo Hiểm Y Tế Ở Đâu? Hồ Sơ – Thủ Tục Tham Gia BHYT

Việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là một điều quan trọng đối với người dân để đảm bảo khi gặp phải tình trạng đau ốm hay bệnh tật. Vậy, người dân có thể mua bảo hiểm y tế ở đâu và cần thực hiện thủ tục mua BHYT như thế nào? Hãy cùng tinhte.edu.vn tìm hiểu câu trả lời thông qua bài viết này.

Mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Theo quy định trong Chương I của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Điều 31 của Quy trình được quy định trong Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020), người dân tham gia BHYT được phân thành 06 nhóm khác nhau, mỗi nhóm thực hiện việc mua BHYT tại các địa điểm tương ứng như sau:

Giải đáp "Mua bảo hiểm y tế ở đâu"

Giải đáp “Mua bảo hiểm y tế ở đâu”

 • Nhóm người làm việc theo hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Thực hiện tham gia BHYT thông qua doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị nơi họ làm việc.
 • Nhóm người được cơ quan BHXH đóng BHYT: Đến Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan BHXH để thực hiện đăng ký.
 • Nhóm người được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Đăng ký tham gia với UBND xã.
 • Nhóm người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH để thực hiện đăng ký.
 • Riêng đối với học sinh, sinh viên: Thực hiện đăng ký tham gia BHYT với nhà trường nơi họ đang theo học.
 • Nhóm người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH để thực hiện đăng ký.

Hồ sơ tham gia BHYT

Theo quy định tại Điều 25 của Quy trình được quy định trong Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 (được sửa đổi bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020), hồ sơ tham gia BHYT cần bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

Hồ sơ tham gia BHYT

Hồ sơ tham gia BHYT

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Đối với những người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”.
 • Trường hợp người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi cao hơn: cần bổ sung các giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017.

Thủ tục tham gia BHYT

Quy trình tham gia BHYT được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 (được sửa đổi bởi Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020), gồm các bước như sau:

Thủ tục tham gia BHYT

Thủ tục tham gia BHYT

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tham gia BHYT.

Bước 2: Nộp hồ sơ và thanh toán tiền BHYT tại đơn vị nơi đang làm việc, cụ thể:

 • Người làm việc theo hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã nộp hồ sơ và thanh toán tiền BHYT tại doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị làm việc. Tiền BHYT sẽ được trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động.
 • Người được cơ quan BHXH đóng BHYT nộp hồ sơ tại UBND xã hoặc cơ quan BHXH và không cần phải thanh toán tiền.
 • Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT đến đăng ký với UBND xã và không cần thanh toán tiền mua BHYT.
 • Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH và thanh toán tiền tương ứng.
 • Riêng học sinh, sinh viên đăng ký và thanh toán tiền tham gia BHYT tại nhà trường.
 • Người tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp hồ sơ và thanh toán tiền tại Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

Bước 3: Nhận thẻ BHYT.

 • Người dân nhận thẻ BHYT tại địa điểm mà họ đã nộp hồ sơ.

=> Xem thêm: Làm hộ chiếu ở đâu? Hồ sơ làm hộ chiếu cần những gì?