Tin 24h

Phật A Di Đà là ai? Khám phá bí ẩn cõi Tây Phương Cực Lạc

Phật A Di Đà là ai? Khám phá bí ẩn cõi Tây Phương Cực Lạc

Trong lòng phái Phật giáo Tịnh độ, Đức A Di Đà luôn được tôn kính...

Vị Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sinh – Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Vị Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sinh – Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Trước khi chứng đắc Phật quả, các bậc giác ngộ cũng trải qua hành trình...

Yevgeny Prigozhin là ai và vụ kích động nổi loạn của Wagner

Yevgeny Prigozhin là ai và vụ kích động nổi loạn của Wagner

Ngày 24/06/2023, Wagner đã đưa hàng nghìn quân vào miền nam Nga với hành vi...

Hamas là ai? Tìm hiểu cuộc tấn công của Hamas vào Israel

Hamas là ai? Tìm hiểu cuộc tấn công của Hamas vào Israel

Ngày 07/10/2023 vừa qua, Hamas đã khởi xướng một trong những cuộc tấn công quy...