Bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào là chuẩn nhất?

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội bắt buộc, hỗ trợ người lao động khi họ mất việc. Để hiểu rõ hơn bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào để biết được mức độ hưởng trợ cấp của mình, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Tinhte.edu.vn!

Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp là phương pháp tính toán số tiền và thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp cho người lao động khi họ mất việc. Cách tính bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Luật Việc làm 2013 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Công thức tính tiền bảo hiểm thất nghiệp

Để biết số tiền bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào, người lao động có thể áp dụng công thức được quy định tại Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp là gì?

 • Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương trung bình đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi mất việc x 60%.
 • Trong trường hợp người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp trong những tháng cuối cùng trước khi mất việc, 06 tháng liền kề sẽ được sử dụng để tính mức trợ cấp thất nghiệp, dựa trên mức lương trung bình đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
 • Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa không vượt quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không vượt quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo chế độ tiền lương của doanh nghiệp tư nhân.

Do đó, để tính tiền bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần biết mức lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của mình trong ít nhất 6 tháng gần nhất.

Thời gian tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 như sau:

“Thời gian hưởng được tính dựa trên số tháng đóng Bảo hiểm Thất nghiệp, đóng từ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp. Sau đó, đóng thêm đủ mỗi 12 tháng sẽ được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp, nhưng không vượt quá tổng cộng 12 tháng.”

Do đó, quy tắc tính số tháng được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp như sau:

Thời gian đóng Bảo hiểm Thất nghiệp chưa được hưởng Số tháng được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp
Dưới 12 tháng Không được hưởng
Từ 12 đến 36 tháng Được hưởng 3 tháng Bảo hiểm Thất nghiệp
Trên 36 tháng Số tháng được hưởng = (Thời gian đóng Bảo hiểm Thất nghiệp chưa được hưởng) / 12 (làm tròn xuống và tối đa là 12 tháng)

Ví dụ:

 • Thời gian đóng Bảo hiểm Thất nghiệp chưa được hưởng = 60 tháng => Số tháng được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp = 60 / 12 = 5 (tháng)
 • Thời gian đóng Bảo hiểm Thất nghiệp chưa được hưởng = 59 tháng => Số tháng được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp = 59 / 12 = 4,9 => làm tròn xuống = 4 (tháng)
 • Thời gian đóng Bảo hiểm Thất nghiệp chưa được hưởng = 15 tháng => vì 12 < 15 < 36 => Số tháng được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp = 3 (tháng)

Cách xác định số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp

Để xác định số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, bạn có thể sử dụng ứng dụng VssID để tra cứu thông tin về quá trình tham gia và số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp theo các bước sau:

Cách xác định số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp

 • Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng tài khoản BHXH cá nhân.
 • Bước 2: Chọn “Quá trình tham gia”, sau đó chọn “Bảo hiểm thất nghiệp”.
 • Bước 3: Lựa chọn biểu tượng để xem chi tiết về đơn vị làm việc trong 6 tháng liền kề trước khi bạn mất việc.
 • Bước 4: Xem kết quả tại mục “Số tiền lương đóng Bảo hiểm thất nghiệp”.

Qua các bước trên, bạn sẽ biết được số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị làm việc cũng như thời gian tham gia bảo hiểm một cách dễ dàng.

Mức tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào?

Để tính số tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần xác định các yếu tố sau theo quy định tại Điều 50 của Luật Việc làm 2013 và Điều 8 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

 • Bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
 • Thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng = Tổng thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp – Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Chế độ tiền lương: Doanh nghiệp Nhà nước / Doanh nghiệp tư nhân.
 • Mức lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp tối đa.

Mức tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào?

Ví dụ: Người lao động A làm việc tại một công ty tư nhân tại Hà Nội

 • Trong 6 tháng gần nhất, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 5.008.000 VNĐ.
 • Tổng thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 3 năm 10 tháng và A chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trước đây.

Cách tính Bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng theo công thức như sau:

Bình quân tiền lương đóng Bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng = 5.008.000 đồng.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 tại Hà Nội (thuộc Vùng I) = 4.680.000 đồng.

=> Mức lương tháng được đóng Bảo hiểm thất nghiệp tối đa = 20 x 4.680.000 = 93.600.000 đồng.

Mức lương tháng áp dụng tính Bảo hiểm thất nghiệp không vượt quá mức lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp tối đa = 5.008.000 đồng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa = 5 x 4.680.000 = 23.400.000 đồng.

Thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng: 3 năm 10 tháng = 46 (Tháng).

=> Số tháng được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp = 46 / 12 = 3 (Tháng).

Chế độ lương Doanh nghiệp tư nhân.

=> Mức trợ cấp hàng tháng theo mức lương áp dụng = 60% x Mức lương tháng áp dụng tính Bảo hiểm thất nghiệp = 0,6 x 5.008.000 = 3.004.800 đồng.

Như vậy, người lao động A sẽ được hưởng 3 tháng tiền Bảo hiểm thất nghiệp với Mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng thực nhận là 3.004.800 đồng.

=> Xem thêm: Các chất được cấu tạo như thế nào?