Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

      105
*

GIỚI THIỆUCác Đơn vị sự nghiệp trực thuộcTIN TỨC-SỰ KIỆNTHÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNHDỊCH VỤ CÔNGTHÔNG BÁOLIÊN HỆ
Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Điều 7. Hình thức xử phạt, biện phápkhắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hànhchính về thuế, hóa đơn

1. Hình thức xử phạt chính

a) Cảnh cáo

Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hànhvi vi phạm thủ tục thuế, hóa đơn không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ vàthuộc trường hợp áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo theo quy định tại Nghị địnhnày.

Bạn đang xem: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

b) Phạt tiền

Phạt tiền tối đa không quá100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóađơn. Phạt tiền tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hànhvi vi phạm hành chính về hóa đơn.

Phạt tiền tối đa không quá200.000.000 đồng đối với người nộp thuế là tổ chức thực hiện hành vi vi phạmthủ tục thuế. Phạt tiền tối đa không quá 100.000.000 đồng đối với người nộpthuế là cá nhân thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Phạt 20% số tiền thuế thiếu hoặcsố tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định đối với hành vi khai saidẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm,hoàn.

Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuếtrốn đối với hành vi trốn thuế.

Phạt tiền tương ứng với số tiềnkhông trích vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm theoquy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

2. Hình thức xử phạt bổ sung: đìnhchỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu,số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định, số tiền thuế trốn, tiềnchậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, sốthuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau.

c) Buộc nộp hồ sơ thay đổi nộidung đăng ký thuế; khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế; nộphồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế; cung cấp thông tin.

d) Buộc thực hiện thủ tục phát hànhhóa đơn.

Xem thêm: Valentine Trắng Là Ngày Nào, Quà Valentine Trắng Nên Tặng Gì

d) Buộc lập hóa đơn theo quy định.

e) Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn, cácsản phẩm in.

g) Buộc lập và gửi thông báo, báocáo về hóa đơn.

h) Buộc chuyển dữ liệu hóa đơnđiện tử.

i) Buộc nộp lại số lợi bất hợppháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

4. Nguyên tắc áp dụng mức phạttiền

a) Mức phạt tiền quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoản1, 2 Điều 19 và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổchức.

Đối với người nộp thuế là hộ giađình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

b) Khi xác định mức phạt tiền đốivới người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảmnhẹ thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảmnhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

c) Các tình tiết giảm nhẹ hoặctăng nặng đã được sử dụng để xác định khung tiền phạt thì không được sử dụngkhi xác định số tiền phạt cụ thể theo điểm d khoản này.

d) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụthể đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế, hóa đơn và hành vi tại Điều 19Nghị định này là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hànhvi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạttrung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó khôngđược giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thìmỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khungtiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đacủa khung tiền phạt.