Viện khoa học vật liệu ứng dụng

      20
*

*
*

LỜI MỞ ĐẦU

Tiền thân của Viện nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang ngày nay là Phân viện vật lý trên Nha Trang ở trong Viện đồ lý-Viện khoa học Việt Nam, vẫn được thành lập theo đưa ra quyết định số 897/VKH-QĐ ngày 27 mon 12 năm 1983, cho năm 1993 được thay đổi Phân viện Khoa học vật tư thuộc Viện kỹ thuật Vật liệu-Trung vai trung phong Khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia theo quyết định số 04/KHCNQG-QĐ ngày 11 tháng 6 năm 1993, cùng được có tên bây giờ là Viện nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang-Viện kỹ thuật & công nghệ Việt phái mạnh theo ra quyết định số 197/QĐ-KHCNVN ngày 12 tháng 02 năm 2007.

Bạn đang xem: Viện khoa học vật liệu ứng dụng

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

-1983: Phân Viện trang bị lý

-1993: Phân viện Khoa học vật liệu (IMS)


-2007: Viện nghiên cứu và phân tích và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (tinhte.edu.vn).

Xem thêm: Bán Và Cho Thuê Căn Hộ Leman, Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Léman Luxury Apartments


*

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu vớt cơ bản, nghiên cứu triển khai và áp dụng các công dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất cùng đời sống; huấn luyện và giảng dạy nguồn nhân lực có chuyên môn cao.

NHIỆM VỤ

a) nghiên cứu và phân tích cơ bản và ứng dụng technology trong những lĩnh vực:

- Sinh học và technology sinh học tập biển

- kỹ thuật và technology vật liệu

- Hóa sinh cơ học và công nghệ hóa học tập biển

- trang bị lý áp dụng và tính toán

- Nghiên cứu không khí tầm cao, tầm trung và viễn thám;

b) nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện thoải mái và tự nhiên và môi trường của quanh vùng Trung bộ;

c) Tổ chức vận động nghiên cứu vãn và thực thi sản xuất thử;

d) thương mại dịch vụ khoa học và technology trong nghành nghề dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ và các nghành nghề dịch vụ khác tất cả liên quan;

g) hợp tác quốc tế trong các nghành nghề dịch vụ nghiên cứu với ứng dụng công nghệ và các nghành nghề khác tất cả liên quan;

h) quản lý về tổ chức, bộ máy; làm chủ và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định trong phòng nước và của Viện Hàn lâm công nghệ và technology Việt Nam;

i) quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định ở trong phòng nước;

k) triển khai các trách nhiệm khác do quản trị Viện giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện nghiên cứu và phân tích và Ứng dụng công nghệ Nha Trang hiện có 6 phòng cùng 2 trung tâm trực nằm trong bao gồm:

Phòng quản lý tổng hợp. Chống Hóa so sánh và cải tiến và phát triển công nghệ. Phòng nghiên cứu và phân tích ăn mòn và technology điện hóa. Phòng vật tư hữu cơ từ tài nguyên biển. Phòng thứ lý ứng dụng. Phòng công nghệ sinh học biển. Trung tâm nghiên cứu và phân tích tiên tiến và sáng tạo Hòn ông xã Trung trung khu Ứng dụng công nghệ mới

NHÂN LỰC KHOA HỌC

Tính mang đến tháng 10/2016, Viện nghiên cứu và phân tích và Ứng dụng công nghệ Nha Trang có tổng số

60 cán bộ, công chức, viên chức và fan lao đụng (số biên chế được giao 44) vào đó: