Trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân

      153

Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ chi phí công, chi phí lươnga) cá nhân cư trú.b) cá thể không cư trú.c) a và b phần nhiều đúng.Câu 2: những khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu đựng thuế từ tiền lương, tiền cônga) chi phí lương, chi phí công, tiền thừa nhận được vì tham gia hiệp hội,b) Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp bộ đồ điện thoại.c)Thưởng danh hiệu hero Lao Động, Thưởng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân....


*

THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG:Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ chi phí công, tiền lương a)  cá nhân cư trú b)  cá thể không trú ngụ c)  a & b gần như đúngCâu 2: các khoản thu nhập cá nhân sau đó là thu nhập chịu đựng thuế từ tiền lương, chi phí công a)  tiền lương, chi phí công, tiền dìm được vày tham gia hiệp hội, b)  Phụ cấp cho quốc phòng, trợ cung cấp một lần lúc sinh con, trợ cấp trang phục smartphone c)  Thưởng danh hiệu nhân vật Lao Động, Thưởng thương hiệu nghệ sỹ nhân dânCâu 3: các khoản trợ cấp, phụ cấp cho nào dưới đây không được trừ khi xác minh TNCT từ tiền lương, tiềncông a)  Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo chính sách b)  Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cung cấp thôi vấn đề theo khí cụ c)  Trợ cung cấp thuê thương mại & dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế Câu 4: những khoản thưởng nào dưới đây được trừ khi xác minh TNCT từ chi phí lương, tiền công a)  Thưởng tháng thứ 13 b)  Thưởng danh hiệu nhân vật Lao Động, Thưởng thương hiệu nghệ sỹ quần chúng c)  Thưởng bởi cổ phiếuCâu 5: Đối tượng nào sau đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác minh thu nhập tính thuế a)  cá thể cư trú gồm thu nhập từ tiền lương, chi phí công b)  cá thể cư trú có thu nhập từ chuyển động kinh doanh c)  a & b phần đông đúngCâu 6: Thuế suất thuế TNCN từ các khoản thu nhập từ tiền lương, chi phí công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụthể : a)  6 bậc b)  7 bậc c)  5 bậcCâu 7: Ông A là đối tượng cư trú gồm thu nhập từ chi phí lương, chi phí công với tầm lương 10tr/tháng; là ngườiđộc thân; Ông A có trọng trách trả thuế TNCN với 5% BHXH, 1% BHYT.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN đề xuất nộp của ÔngA trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A cảm nhận là khoản thu nhập cá nhân trước thuế. A)  209.000 đồng b)  290.000 đồng c)  920.000 đồngCâu 8: Ông B là đối tượng cư trú gồm thu nhập từ chi phí lương, chi phí công hồi tháng đã trừ các bảo hành bắt buộc là90.000.000 đồng với Ông B yêu cầu nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Vào thời điểm tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhânđạo, khuyến học. Thu nhập tính thuế của Ông B vào tháng là bao nhiêu? Biết khoản các khoản thu nhập Ông Bnhận được là khoản thu nhập trước thuế a)  19.130.000 đồng b)  82.600.000 đồng c)  82.800.000 đồngCâu 9: Ông B là đối tượng người dùng cư trú bao gồm thu nhập từ chi phí lương, tiền công vào tháng đã trừ các bảo hành bắt buộc là90.000.000 đ với Ông B bắt buộc nuôi 2 bé dưới 18 tuổi. Vào tháng Ông B không góp sức từ thiện, nhânđạo, khuyến học. Thuế TNCN đề xuất nộp của Ông B hồi tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập cá nhân Ông Bnhận được là khoản thu nhập cá nhân trước thuế a)  82.600.000 đồng b)  19.130.000 đồng c)  82.800.000 đồngCâu 10: Ông C là đối tượng người dùng không trú ngụ tại việt nam có các khoản thu nhập từ tiền lương, chi phí công tạo nên tại ViệtNam vào tháng là 10.000.000 đồng. Ông C độc thân, và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.000.000.Thuế TNCN yêu cầu nộp của Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập cá nhân Ông C nhận được là khoản các khoản thu nhập trướcthuế a)  290.0000 đồng b)  2.000.000 đồng c)  a và b những saiCâu 11: Phụ cấp cho được trừ khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế từ tiền lương, tiền công a)  các phụ cấp theo qui định của phương pháp Lao động. B)  các phụ cấp theo chế độ của Luật bảo hiểm xã hội. C)  a & b đều đúngCâu 12: Khoản thu nhập từ việc làm thêm giờ, làm đêm tối được miễn thuế khi: a)  Phần chi phí lương, tiền công đã có được do làm việc ban đêm, làm thêm giờ. B)  Phần chi phí lương, tiền công có được do thao tác ban đêm, làm cho thêm giờ tuy nhiên không lập bảng kê gửi mang lại cơ quan thuế. C)  a & b phần nhiều saiCâu 13: những khoản trợ cấp, phụ cung cấp nào sau đây được trừ khi khẳng định TNCT từ tiền lương, chi phí công a)  Phụ cấp so với người có công với nước theo quy định b)  Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cung cấp thôi câu hỏi theo luật c)  a và b đều đúng Câu 14: các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi khẳng định TNCT từ chi phí lương, tiền công a)  Thưởng tháng trang bị 13 b)  Thưởng về đổi mới kỹ thuật, sáng sủa chế, sáng tạo được phòng ban Nhà nước có thẩm quyền công nhận. C)  Thưởng bằng cổ phiếuCâu 15: Đối tượng nào sau đây được trừ sút trừ gia đạo khi xác định thu nhập tính thuế a)  cá nhân cư trú tất cả thu nhập từ chi phí lương, tiền công b)  cá thể không cư trú tất cả thu nhập từ tiền lương, chi phí công c)  a & b đa số đúngCâu 16: Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập cá nhân từ chi phí lương, chi phí công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụthể : a)  6 bậc b)  7 bậc c)  8 bậcCâu 17: Khoản các khoản thu nhập sau đó là thu nhập không thường xuyên. A)  Tiền thừa nhận được vị tham gia hội đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác. B)  Thưởng bởi cổ phiếu. C)  a và b hầu như saiCâu 18: các khoản thu nhập từ cơ quan trả học tập bổng cho cá nhân a)  Là thu nhập không chịu thuế b)  Là các khoản thu nhập tính thuế c)  a và b phần lớn saiCâu 19: các khoản thu nhập cá nhân từ tiền lương,tiền công được xác định là thu nhập cá nhân chịu thuế gồm: a)  thuê kê khai thuế b)  Trợ cấp cho suy giảm năng lực lao động c)  a và b phần đông đúngCâu 20: Cơ quan chi trả những khoản thu nhập cá nhân cho các cá thể không ký kết HĐLĐ trên 500.000đ/lần: a)  bắt buộc khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế. B)  buộc phải khấu trừ 20% cho cá nhân không tất cả mã số thuế. C)  a & b rất nhiều đúngTHU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢNCâu 21: NNT chỉ gồm thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, khi khai thuế được : a)  bớt trừ gia cảnh cho bản thân 4 triệu vnd . B)  sút trừ gia cảnh cho người phụ trực thuộc . C)  cả a với b đều sai .Câu 22: thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền BĐS chưa phải khai thuế lúc : a)  chuyển nhượng ủy quyền giữa vợ chồng ; cha mẹ với con đẻ, bé nuôi, nhỏ dâu, nhỏ rể . B)  chuyển nhượng giữa các cụ với con cháu nội, ngoại ; anh bỏ ra em ruột . C)  cả a cùng b đầy đủ đúng .Câu 23: cá nhân có độc nhất một đơn vị ở, quyền sử dụng đất sống : a)  khi ủy quyền BĐS đó không phải nộp thuế . B)  khi đưa nhượng một phần BĐS đó không hẳn nộp thuế . C)  cả a và b hầu hết đúng .Câu 24: cá thể khi chuyển nhượng đất ruộng, sân vườn : a)  cần nộp thuế từ ủy quyền BĐS đó . B)  không hẳn nộp thuế khi quyền sử dụng BĐS trên là tuyệt nhất . C)  cả a cùng b mọi đúng .Câu 25: fan được bên nước giao đất không phải trả tiền hoặc đuợc sút tiền thực hiện đất: a)  đề xuất nộp thuế trên giá chỉ trị toàn cục đất . B)  cần nộp thuế trên giá trị được bớt . C)  cả a với b hầu như sai .Câu 26: Khi biến đổi đất nông nghiệp trồng trọt giữa các hộ gia đình, cá thể : a)  chưa phải nộp thuế từ chuyển nhượng ủy quyền BĐS đó . B)  ko nộp thuế nếu việc đổi khác đất để phải chăng hóa cung ứng nông nghiệp. C)  cả a và b hồ hết đúng .Câu 27: Thuế suất ủy quyền BĐS được ấn định 2%, lúc : a)  giá chuyển nhượng ủy quyền là không cân xứng . B)  không xác định được giá bán vốn cùng các túi tiền liên quan tiền . C)  cả a và b hầu hết đúng .Câu 28: Thuế suất chuyển nhượng ủy quyền BĐS là 25%, vận dụng khi : a)  giá chuyển nhượng ủy quyền là phù hợp giá thị trường . B)  giá mua trên hòa hợp đồng cân xứng giá thực tế thời điểm mua; chi phí liên quan có hoá đơn, chứng từ theo phương tiện định . C)  đồng thời cả a với b .Câu 29: Khi ủy quyền quyền thực hiện đất giá chuyển nhượng được khẳng định : a)  giá chuyển nhượng thực tế theo hòa hợp đồng . B)  giá đất theo ủy ban nhân dân tỉnh thời gian chuyển nhượng. C)  Theo a xuất xắc b trường hợp giá như thế nào cao hơnCâu 30: Khi chuyển nhượng ủy quyền quyền sử cài nhà giá chuyển nhượng được xác định : a)  giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng . B)  giá cả nhà đất theo chính sách Bộ kiến tạo hoặc giá tính lệ tầm giá trước bạ ubnd tỉnh. C)  Theo a tốt b trường hợp giá nào cao hơn nữa .Câu 31 : Ông A khuyến mãi ngay bà B 1 căn hộ thời thượng The Manor a)  Ông A phải đóng thuế thu nhập cá thể b)  Bà B đề xuất đóng thuế thu nhập cá thể c)  không có bất kì ai phải đóng thuế các khoản thu nhập cá nhân.Câu 32 : Anh Nguyễn Văn Tiến bán một trong những căn nhà tại mặt tiền con đường Nguyễn Văn Cừ đểlấy chi phí đi du học tập ở nước ngoài. Các khoản thu nhập từ tiền bán nhà đất phải: a)  vì chưng tiền bán nhà đất dành để đi du học đề xuất được miễn thuế b)  Anh Tiến phải đóng thuế cùng với thuế 2% bên trên giá chuyển nhượng nếu không khẳng định được giá bán vốn và các giá thành liên quan. C)  Anh Tiến đề nghị đóng thuế với thuế 25% trên giá đưa nhượng.Câu 33 : thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất với tài sản nối liền với đất gồm những:  nhà ở; kiến trúc và những công trình xây dựng nối sát với đất; a)  các tài sản khác gắn sát với đất bao gồm các gia sản là thành phầm nông nghiệp, lâm nghiệp, b) ngư nghiệp (cây trồng, vật dụng nuôi)  cả hai câu trên hầu hết đúng. C)Câu 34 : bất động sản nhà đất chuyển nhượng giữa vợ với ck cần các sách vở và giấy tờ sau :  bạn dạng sao hộ khẩu. A)  bản sao hộ khẩu cùng giấy ghi nhận đăng cam kết kết hôn (hoặc đưa ra quyết định của toà án xử ly hôn, b) tái hôn).  bạn dạng sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng cam kết kết hôn (hoặc đưa ra quyết định của toà án xử c) ly hôn, tái hôn).Câu 35 : Anh Nam với chị Liên cùng thay mặt đứng tên trong giấy ghi nhận quyền sở hữu căn nhà chung duynhất của 2 vợ chồng tại Phú Mỹ Hưng tuy vậy chị Liên còn có riêng miếng khu đất ở tại quận 12. Khibán căn nhà tại Phú Mỹ Hưng thì :  Anh Nam cùng chị Liên chưa hẳn đóng thuế thu nhập từ những việc chuyển nhượng tòa nhà trên. A)  Anh Nam cùng chị Liên yêu cầu đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên. B)  Anh nam giới được miễn thuế, chị Liên đề nghị đóng thuế thu nhập từ những việc chuyển nhượng căn c) đơn vị trên.Câu 36 : Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bđs : a)  Là thời điểm 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng. B)  Là thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có hiệu lực hiện hành theo nguyên lý của pháp luật. C)  Cả nhì câu trên hầu như đúnCâu 37 : các khoản thu nhập từ giá trị quyền thực hiện đất của cá nhân được công ty nước giao đất không phải trảtiền hoặc sút tiền áp dụng đất theo phương tiện của điều khoản là:  Thu nhập nên chịu thuế. A)  các khoản thu nhập được miễn thuế b)  cả hai câu trên phần đa sai.

Xem thêm: Clip Đan Lê Bản Full Xnxx - Tiểu Sử Mc, Diễn Viên Đan Lê

C)Câu 38 : thu nhập cá nhân tính thuế từ chuyển quyền áp dụng đất gắn với kiến trúc hoặc công trìnhxây dựng trên đất là :  Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản nhà đất a)  Giá ủy quyền trừ đi giá bán vốn của bđs nhà đất và tiền hoả hồng (nếu có). B)  Giá chuyển nhượng ủy quyền trừ đi giá vốn của bất động sản và các chi phí thực tế phát sinh tất cả c) liên quan,có hóa 1-1 chứng từ bỏ theo quy định.Câu 39 : Các giá cả thực tế phân phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng gồm chứng từ, hoá đơntheo chính sách quy định bao hàm :  giá thành cải chế tác đất, san lấp mặt bằng (nếu có). A)  giá cả để làm thủ tục pháp luật cho bài toán chuyển nhượng, chi tiêu thuê đo đạc,... B)  cả 2 câu trên phần lớn đúng. C)Câu 40 : hero và Anh Thắng cùng mọi người trong nhà mua một miếng đất và sang nhượng năm 2009:  anh hùng và Anh Thắng yêu cầu có nhiệm vụ đóng thuế bỏ phần thu nhập của mình. A)  hero đóng tổng thể phần thuế vày thu nhập từ ủy quyền mang lại. B)  Anh chiến hạ đóng toàn thể phần thuế vị thu nhập từ ủy quyền mang lại. C)THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐNCâu 41: địa thế căn cứ tính thuế so với thu nhập từ chi tiêu vốn là : a/  thu nhập cá nhân chịu thuế và thuế suất b/  thu nhập cá nhân tính thuế với thuế suất c/  Cả a cùng b đa số đúngCâu 42 : Biểu thuế nhằm tính thuế TN từ đầu tư chi tiêu vốn : a/  Biều thuế lũy tiến từng phần b/  Biểu thuế toàn phần c/  Cả a và b hầu hết saiCâu 43: Thuế suất nhằm tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  5% b/  10% c/  20%Câu 44: thu nhập cá nhân để tính thuế TNCN từ chi tiêu vốn của cá thể là : a/  chi phí lãi cho các cơ sở sản xuất, sale vay b/  lãi tự vốn góp SX-KD, cổ tức (kể cả nhận bằng cổ phiếu) c/  Cả a và b phần lớn đúngCâu 45: Thời điểm khẳng định thu nhập tính thuế với thu nhập cá nhân từ đầu tư chi tiêu vốn là : a/  Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng người tiêu dùng nộp thuế b/  Là thời khắc tổ chức, cá thể xác định số liệu bên trên sổ sách kế toán tài chính c/  Cả a với b hầu hết đúngCâu 46: Thời điểm khẳng định thu nhập tính thuế so với phần vốn chi tiêu ra NN: a/  Thời điểm cá thể nhận thu nhập cá nhân b/  Hằng tháng ban ngành thuế ấn định mức các khoản thu nhập chịu thuế c/  Cả a và b hầu như saiCâu 47: thu nhập từ chi tiêu vốn của cá nhân phải nộp thuế là : a/  Lãi trái phiếu,tín phiếu trừ trái phiếu chủ yếu phủ. B/  Lãi trái phiếu,tín phiếu. C/  Cả a và b những đúngCâu 48: cách tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  Số thuế TNCN nên nộp = thu nhập cá nhân tính thuế x Thuế suất b/  Số thuế TNCN nên nộp = (Giá mua – giá thành – đưa ra phí) x Thuế suất c/  Cả a với b đông đảo đúngCâu 49: Cơ quan chi trả các khoản thu nhập từ đầu tư vốn có nhiệm vụ : a/  đưa ra trả toàn thể thu nhập đạt được để fan nộp thuế mang đến cơ quan thuế khai báo b/  Cơ quan bỏ ra trả thu nhập buộc phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào NSNN c/  Cả a với b hồ hết đúngCâu 50: Đối tượng nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn : a/  người thu nhập từ đầu tư chi tiêu vốn b/  Các đối tượng có các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công cùng KD c/  Cả a cùng b phần lớn đúngTHU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNGCâu 51: các khoản thu nhập từ trúng thưởng chỉ tính thuế đối với khoản thu nhập cá nhân trúng thưởng nhậnbằng: a)  chi phí b)  Hiện đồ c)  a và b những đúngCâu 52: thu nhập cá nhân tính thuế tự trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng: a)  bên trên 15 triệu vnd tính mang đến từng lần trúng thưởng b)  bên trên 10 triệu đồng tính theo từng lần trúng thưởng c)  a và b điều saiCâu 53: trong một cuộc chơi, ngôi trường hợp cá nhân trúng nhiều phần thưởng thì thu nhập cá nhân tính thuế đượctính trên: a)  quý hiếm trúng thưởng của lần có giá trị tối đa b)  quý hiếm của phần thưởng trên 10 triệu đ c)  tổng vốn của các giải thưởng Câu 54: Thuế suất thuế thu nhập cá thể đối với thu nhập cá nhân tính thuế từ trúng thưởng áp dụng: a)  5% b)  10% c)  5% đối với cá nhân cư trú hoặc 10% đối với cá thể không cư trúCâu 55: phương pháp tính thuế đối với thu nhập tự trúng thưởng là: a)  Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất 10% b)  Thuế TNCN đề nghị nộp = (Giá trị tiền thưởng – ngân sách liên quan)x thuế suất 10% c)  a và b điều saiCâu 56: Thời điểm xác minh thu nhập tính thuế đối với thu nhập trường đoản cú trúng thưởng khi: a)  fan trúng thưởng thực hiện tiền thưởng, sản phẩm ưu đãi b)  Tổ chức, cá nhân trả thưởng cho những người trúng thưởng c)  a & b đầy đủ đúngCâu 57: thu nhập tính thuế đối với trúng thưởng khuyến mãi bằng hiện đồ gia dụng là quý hiếm giải thưởngvượt trên 10 triệu đ được quy biến thành tiền theo: a)  Giá thiết lập sản phẩm khuyến mãi kèm theo của solo vị, cá thể tổ chức trúng thưởng b)  giá bán sản phẩm ưu đãi của cá nhân trúng thưởng cho cá nhân hoặc tổ chức khác khi cá thể trúng thưởng ko sử sụng sản phẩm khuyến mãi kèm theo c)  Giá thị trường tại thời gian nhận trúng thưởng không trừ bất cứ một khoản ngân sách nàoCâu 58: Cá nhân, tổ chức triển khai chi trả thu nhập tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá thể từ thu nhậpdo trúng thưởng đối với: a)  các khoản thu nhập của cá nhân không cư trú, cả trường vừa lòng không hiện diện tại việt nam b)  các khoản thu nhập của cá nhân cư trú c)  a và b phần đông đúngCâu 59: Tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng thì khai với nộp tờ khai lập hàngtháng (hoặc quý) theo chủng loại nào sau đây: a)  02/KK-TNCN b)  03/KK-TNCN c)  04/KK-TNCNCâu 60: Đối với thu nhập từ trúng thưởng, tổ chức cá thể trả thưởng nộp tờ khai quyết toán06/KK-TNCN với bảng kê chi tiết theo mẫu nào sau đây: a)  06B/BK-TNCN b)  06C/BK-TNCN c)  06D/BK-TNCNTHU NHẬP TỪ BẢN QUYỀNCâu 61: thu nhập cá nhân từ bản quyền là khoản thu nhập nhận được bởi vì : a)  đưa nhượng, bàn giao quyền áp dụng của các đối tượng của quyền sỡ hữu trí tuệ theo khí cụ của biện pháp sỡ hữu trí óc b)  gửi giao technology theo hiện tượng của Luật chuyển giao công nghệ. C)  Câu a với b phần lớn đúng.Câu 62:Khoản các khoản thu nhập nào là thu nhập cá nhân nhận được từ bỏ tiền phiên bản quyền : a)  TN vị chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả. B)  TN do chuyển giao, ủy quyền quyền sỡ hữu công nghiệp. C)  Câu a với b đông đảo đúng.Câu 63: Khoản thu nhập cá nhân nào là thu nhập nhận được tự tiền bản quyền : a)  TN cảm nhận do chuyển giao các tuyệt kỹ kỹ thuật theo hiện tượng của Luật chuyển giao công nghệ. B)  TN nhận được do chuyển nhượng ủy quyền quyền sỡ hữu mến mại. C)  Câu a cùng b phần lớn đúng.Câu 64: Khoản thu nhập cá nhân nào là các khoản thu nhập nhận được từ bỏ tiền bản quyền : a)  TN thừa nhận được bởi vì chuyển nhượng đối tượng người tiêu dùng quyền so với giống cây cối theo giải pháp của hình thức sỡ hữu trí tuệ. B)  TN dấn được bởi vì nhượng quyền mến mại. C)  Câu a với b hầu như đúng.Câu 65: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế tiền phiên bản quyền là : a)  thời gian trả tiền bản quyền. B)  thời khắc ký hợp đồng. C)  Câu a với b những đúng.Câu 66: Thuế suất thuế thu nhập cá thể đối cùng với TN từ phiên bản quyền được vận dụng là : a)  5% b)  10% c)  15%Câu 67: thu nhập cá nhân tính thuế trường đoản cú tiền phiên bản quyền được xem như sau : a)  Là phần các khoản thu nhập vượt bên trên 10 triệu vnd theo thích hợp đồng ủy quyền không nhờ vào vào số lần thanh toán giao dịch hoặc số lần nhận chi phí mà đối tượng người sử dụng thuế nhận được. B)  Là toàn bộ phần các khoản thu nhập nhận được theo vừa lòng đồng ủy quyền quyền sử dụng, quyền sỡ hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. C)  Câu a cùng b hầu hết đúng.Câu 68: căn cứ tính thuế đối với thu nhập tiền bạn dạng quyền là : a)  thu nhập tính thuế với thuế suất b)  thu nhập cá nhân nhận được với thuế suất. C)  thu nhập cá nhân chịu thuế cùng thuế suất.Câu 69: Tổ chức, cá thể khi đưa ra trả thu nhập từ tiền phiên bản quyền bắt buộc : a)  Có trọng trách khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả thu nhập cá nhân tiền phiên bản bản quyền b)  không khấu trừ thuế TNCN trước lúc chi trả. C)  Chỉ trả tiền theo phù hợp đồng sẽ được ký kết.Câu 70: vấn đề kê khai thuế TNCN đối với thu nhập tiền phiên bản quyền của những tổ chức, cá thể trả thunhập triển khai khấu trừ thuế được triển khai : a)  Kê khai hàng tháng. B)  chấm dứt năm kê khai quyết toán thuế. C)  Câu a với b đông đảo đúng.THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐNCâu 71: thu nhập của cá nhân trong năm vừa tất cả thu nhập từ kinh doanh, thu nhập cá nhân từ chi phí lươngtiền công, và các khoản thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thời điểm cuối năm giảm trừ gia đạo được áp dụng đối vớithu nhập nào? a/  thu nhập từ chi phí lương, chi phí công và chi tiêu chứng khoán . B/  các khoản thu nhập từ kinh doanh và chi tiêu chứng khoán. C/  thu nhập cá nhân từ gớm doanh, tiền lương chi phí công.Câu 72: Trường thích hợp nào tiếp sau đây được áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp a/  giảm thuế. B/  Miễn thuế c/  cả a và b đều đúng.Câu 73: cá thể chuyển nhượng kinh doanh chứng khoán đã đk nộp thuế theo biểu thuế toàn phần vớithuế suất 20% tính trên thu nhập thì nên quyết toán thuế trong trường đúng theo nào bên dưới đây: a/  Số thuế buộc phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn hơn số thuế lâm thời khấu trừ theo thuế suất 0,1% vào năm. B/  bao gồm yêu mong hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào khoảng thời gian sau. C/  cả hai trường hợp trên.Câu 74: Thuế TNCN so với thu nhập từ gửi nhượng kinh doanh chứng khoán của cá thể không cư trúđược xác định như nuốm nào? a/  20% thu nhập tính thuế. B/  0,1% giá chuyển nhượng . C/  cả hai trường hợp trên.Câu 75: Thuế TNCN so với thu nhập từ gửi nhượng kinh doanh thị trường chứng khoán của cá nhân cư trú được xácđịnh như thế nào? a/  20% thu nhập tính thuế. B/  0,1% giá chuyển nhượng . C/  cả hai trường phù hợp trên.Câu 76: thời gian nào tiếp sau đây xác định thu nhập cá nhân tính thuế so với hoạt đ ộng gửi nhượngchứng khoán? a/  thời gian Trung tâm hoặc Sở giao dịch chứng khoán ra mắt giá thực hiện đối với chứng khoán đã niêm yết . B/  kinh doanh chứng khoán đã đăng ký thanh toán tại trung tâm thanh toán giao dịch là thời khắc trung tâm chào làng giá thực hiện. C/  cả 2 trường đúng theo trênCâu 77: Kỳ tính thuế của chuyển động chuyển nhượng đầu tư và chứng khoán đối với cá thể cư trú được xácđịnh như vậy nào? a/  Theo từng lần đưa nhượng. B/  Theo năm đã có đăng ký từ đầu năm. C/  a hoặc b.Câu 78: Thuế suất như thế nào được áp dụng cho vận động chuyển nhượng vốn ? a/  Thuế suất 5% . B/  Thuế suất 20%. C/  Thuế suất 25%Câu 79: Các chi tiêu thực tế được trừ khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế đối với hoạt động chuyểnnhượng vốn được quy định như thế nào? a/  Phải có hoá đơn, bệnh từ hợp lệ theo quy định. B/  cá thể tự kê khai và chịu trách nhiêm trước pháp luật. C/  cả 2 trường hòa hợp trên.Câu 80: túi tiền nào dưới đây đối với vận động chuyển nhượng vốn của cá thể không trú ngụ đượctrừ trước lúc tinh thuế thu nhập. A/  túi tiền làm những thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng. B/  chi phí và lệ phí nộp vào chi phí khi làm giấy tờ thủ tục chuyển nhượng. C/  không tồn tại trường đúng theo nàoTHU NHẬP TỪ THỪA KẾ, QUÀ TẶNGCâu 81: thu nhập từ nhấn quà tặng kèm là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cánhân nào?a/  Chỉ những tổ chức, cá thể trong nướcb/  Chỉ những tổ chức, cá thể ở nước ngoàic/  Cả tổ chức, cá thể trong và kế bên nướcCâu 82: thu nhập đươc miễn thuế từ dấn thừa kế, quà tặng kèm là bđs chỉ áp dụng đối vớicác trường thích hợp sau:a/  Giữa bà xã chồng; giữa bố mẹ với nhỏ đẻ; thân ông bà với con cháu ruột; giữa anh chị em em ruộtb/  Giữa cha mẹ nuôi với nhỏ nuôi; giữa bố mẹ chồng với nhỏ dâu; giữa bố mẹ với bé rểc/  Cả a cùng b đầy đủ đúngCâu 83: Chỉ vận dụng miễn thuế hầu hết khoản thu nhập cá nhân nào sau đây đối với thu nhập từ dấn thừakế, vàng tặng:a/  hội chứng khoán; phần vốn trong số tổ chức kinh tế, các đại lý kinh doanhb/  bất động sảnc/  Cả a và b rất nhiều đúngCâu 84: thu nhập từ dìm thừa kế, quà bộ quà tặng kèm theo áp dụng kỳ tính thuế nào cho đối tượng người sử dụng cư trú sauđây:a/  Kỳ tính thuế theo nămb/  Kỳ tính thuế theo từng lần tạo ra thu nhậpc/  Kỳ tính thuế theo từng lần ủy quyền hoặc theo nămCâu 85: Phần giá trị gia sản nhận vượt kế, quà tặng ngay từ nút nào sau đây phải chịu thuế thu nhập cánhân:a/  ko quy định mức ngân sách trị gia sản tối thiểu cho từng lần nhậnb/  Từ trên 4triệu những lần nhậnc/  bên trên 10triệu đồng những lần nhậnCâu 86: nút thuế suất áp dụng cho các khoản thu nhập từ quá kế, quà tặng đối với cá nhân cư trú với khôngcư trú:a/  cá thể cư trú là 10% và cá thể không trú ngụ là 20%b/  cá thể cư trú và cá nhân không trú ngụ là 10%c/  cá thể cư trú sau khi tính khoản chiết trừ gia đạo thì vận dụng mức thuế 10% và cá thể không cư trúlà 10%Câu 87: Ông A được nhận quà tặng từ một người chúng ta cũ có giá trị 700triệu đồng. Trường hợp nàosau đây không hẳn đóng thuế TNCN nếu giá trị tài sản ông A nhận bằng hình thức:a/  Nhận bởi tiềnb/  xe pháo ôtôc/  bất động sảnCâu 88: Trường thích hợp nào sau đây cá nhân có thu nhập nhận từ vượt kế, quà tặng kèm không phải đóngthuế các khoản thu nhập cá nhân:a/  Nhận bằng tiềnb/  Phần giá bán trị gia sản nhận vượt kế, quà tặng ngay dưới 10 triệu vnd mỗi lần nhận.c/  Cả a cùng b rất nhiều đúngCâu 89: Ông B bao gồm thu nhập từ quá kế, quà khuyến mãi có giá bán trị gia tài là 30 triệu đồng. Thu nhập chịuthuế của ông B được xác minh như sau:a/  30 triệu đồngb/  20 triệu đồngc/  Cả a và b hầu như saiCâu 90: giá chỉ trị gia sản để tính thuế thu nhập cá thể đối với vượt kế, quà tặng là ôtô, xe gắn thêm máy,tàu thuyền.... được xác định:a/  giá do fan cho và fan nhận từ bỏ kê khaib/  căn cứ trên giá thị phần tại thời gian nhận vượt kế, quà tặngc/  căn cứ trên cơ sở bảng báo giá tính lệ chi phí trước bạ bởi vì Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh luật pháp tại thờiđiểm dìm thừa kế, tiến thưởng tặng.Câu 91: Đối với thừa kế, quà tặng kèm là vốn góp trong những tổ chức gớm tế, đại lý kinh doanh, giá trị củaphần vốn góp được xác định:a/  căn cứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn, hội chứng từ tại thời điểm nhận thừa kế, vàng tặngb/  địa thế căn cứ vào giá thị trường tại thời gian nhận cần sử dụng cho ngôi trường hợp không tồn tại sổ sách kế toán, hoá đơn,chứng từc/  Cả a cùng b số đông đúngCâu 92: Đối với thừa kế, quà khuyến mãi là chứng khoán đã niêm yết, giá trị để tính thuế địa thế căn cứ vào:a/  giá bán do người cho và fan nhận từ kê khaib/  căn cứ trên giá thị trường tại thời điểm nhận quá kế, vàng tặngc/  địa thế căn cứ vào giá bán tham chiếu trên Sở giao dịch thanh toán chứng khoán hoặc trung tâm thanh toán giao dịch chứng khoán tạingày dấn thừa kế, quà tặng hay ngày sớm nhất trước đóCâu 93: Đối với vượt kế, quà tặng là bất tỉnh sản, trường thích hợp giá trị bất động sản nhà đất là quyền sửdụng đất. Quý hiếm quyền sử dụng đất được xác định:a/  địa thế căn cứ vào báo giá đất bởi vì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cách thức tại thời gian làm giấy tờ thủ tục chuyểnquyền sử dụngb/  địa thế căn cứ trên giá tính lệ phí tổn trước bạ vị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quy địnhc/  Cả a cùng b hầu như đúngCâu 94: cá nhân có các khoản thu nhập từ dìm thừa kế, quà khuyến mãi có trách nhiệm khai thuế theo:a/  Khai theo quýb/  Tổng thích hợp thu nhập từ không ít nguồn thu nhập (nếu có) với khai với quyết toán nămc/  Khai theo từng lần phát sinh thu nhập từ quá kế, vàng tặngCâu 95 làm hồ sơ kê khai đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà khuyến mãi bao gồm:a/  Tờ khai mẫu 14/KK-TNCNb/  Tờ khai mẫu 14/KK-TNCN và bạn dạng sao có chứng thực giấy tờ pháp lý chứng tỏ quyền được nhậnthừa kế, đá quý tặngc/  Tờ khai mẫu mã 14/KK-TNCN và phiên bản sao giấy tờ pháp lý minh chứng quyền được nhận thừa kế, quàtặng.Câu 96: địa điểm nhận hồ sơ khai thuế so với thu nhập từ nhấn thừa kế, tiến thưởng tặng:a/  Tại viên Thuế thức giấc – tp nơi cá thể nhận thừa kế, quà tặng cư trú.b/  Tại chi Cục Thuế quận, thị xã nơi cá nhân nhận quá kế, quà tặng ngay cư trú.c/  Tại đưa ra Cục Thuế quận, huyện nơi đăng ký sở hữu gia sản thừa kế, xoàn tặng.Câu 97: nhiệm vụ của cá nhân nhận thu nhập cá nhân từ thừa kế, kim cương tặng:a/  Khai thuế tại phòng ban thuế.b/  Khai thuế, trường đoản cú tính số thuế buộc phải nộp và chủ động nộp thuế vào chi tiêu nhà nướcc/  Khai thuế với nộp thuế địa thế căn cứ trên thông tin thuế do cơ quan lại thuế phân phát hànhCâu 98: những cơ quan làm chủ nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện các thủ tục chuyểnquyền sở hữu cho cá nhân nhận vượt kế, quà bộ quà tặng kèm theo khi:a/  cá nhân nhận vượt kế, quà tặng nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuếb/  cá nhân nhận vượt kế, quà khuyến mãi nộp hồ sơ khai thuế với nộp số thuế yêu cầu nộp theo thông báothuế.c/  cá thể nhận thừa kế, quà tặng ngay có sách vở và giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế tiến thưởng tặngCâu 99: thời khắc nộp thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng kèm là:a/  Theo thông tin thuếb/  Theo thời gian nhận quá kế,quà tặngc/  Cả a & b gần như đúngCâu 100: các khoản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng ngay gồm:a/  chứng khoán; phần vốn trong số tổ chức gớm tế, đại lý kinh doanhb/  bất động sản; những tài sản khác (phải đăng ký quyền download hay quyền sử dụng) như ôtô, xe lắp máy...c/  Cả a, b rất nhiều đúng