Tổng số doanh nghiệp việt nam 2017

      11
*
Tổng Lãnh sự cửa hàng Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa vn tại San Francisco, Hoa Kỳ
*

*

Tình hình đăng ký doanh nghiệp mon 8 cùng 8 tháng năm 2017

Theo cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư

(MPI) – Theo báo cáo của Cục làm chủ đăng cam kết kinh doanh, bộ Kế hoạch với Đầu tư, vào tháng 8/2017, số công ty được ra đời mới là 12.404 doanh nghiệp lớn với số vốn liếng đăng cam kết là 131.378 tỷ đồng, tăng 6,2% về số công ty lớn và tăng 39,0% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký trung bình trên một công ty lớn đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8%. Số lao rượu cồn đăng ký của các doanh nghiệp ra đời mới là 101.659 lao động, tăng 8,8% đối với tháng 7/2017.

Bạn đang xem: Tổng số doanh nghiệp việt nam 2017

Trong mon 8/2017, số doanh nghiệp lớn quay trở lại chuyển động trên toàn quốc là 1.605 doanh nghiệp, sút 26,0%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm xong xuôi kinh doanh bao gồm thời hạn là 1.667 doanh nghiệp, sút 11,7%; Số công ty tạm ngừng hoạt cồn không đăng ký hoặc đợi giải thể là 2.110 doanh nghiệp, bớt 44,6%; Số doanh nghiệp lớn hoàn tất thủ tục giải thể là 1.146 doanh nghiệp, bớt 1,6% so với tháng 7/2017.

Trong 8 tháng năm 2017, tổng thể doanh nghiệp ra đời mới và công ty lớn quay trở lại buổi giao lưu của cả nước là 104.511 doanh nghiệp. Toàn quốc có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về khoản đầu tư đăng ký kết so với cùng kỳ năm 2016. Tổng khoản vốn đăng ký bổ sung cập nhật vào nền gớm là 1.930.456 tỷ đồng, bao gồm: Tổng khoản vốn đăng ký của người sử dụng đăng ký thành lập và hoạt động mới là 822.116 tỷ vnđ và tổng khoản vốn đăng ký tăng thêm của những doanh nghiệp đổi khác tăng vốn là 1.108.340 tỷ đồng với 24.658 lượt công ty lớn đăng ký bổ sung cập nhật vốn.

Xem thêm: Tải Trò Chơi Chém Dưa Hấu - Fruit Ninja® Trên App Store

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5%. Số lao rượu cồn đăng ký của những doanh nghiệp thành lập và hoạt động mới là 822.431 lao động, sút 4,1% so với cùng thời điểm năm 2016.

Trong 8 mon năm 2017, một vài ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao hễ gia nhập thị trường giảm so với cùng thời điểm năm 2016, gồm có: vận tải đường bộ kho bãi đăng ký 27.419 lao động, bớt 25,6%; Nông nghiệp, lâm nghiệp với thủy sản đk 15.228 lao động, bớt 21,9%; Công nghiệp chế biến, sản xuất đăng ký 323.767 lao động, bớt 19,4%; Khai khoáng đăng ký 4.794 lao động, giảm 14,3% với Sản xuất bày bán điện, nước, ga đk 7.943 lao động, sút 9,0%… các ngành còn lại đều sở hữu tỷ lệ lao động đk tăng so với cùng thời điểm năm 2016.

Số công ty lớn quay trở lại vận động là 19.154 doanh nghiệp, tăng 2,4%. Số lượng doanh nghiệp xoay trở lại vận động phân theo vùng bờ cõi tăng làm việc 03 vùng, gồm những: Vùng Đồng bởi Sông Hồng cùng với 5.647 doanh nghiệp, tăng 11,7%; Trung du cùng miền núi phía Bắc gồm 894 doanh nghiệp, tăng 11,2% và Bắc Trung bộ và duyên hải khu vực miền trung là 3.055 doanh nghiệp, tăng 10,4%. 03 vùng còn sót lại giảm lần lượt là vùng Đồng bởi Sông Cửu Long bao gồm 1.532 doanh nghiệp, sút 20,5%; Tây Nguyên bao gồm 573 doanh nghiệp, bớt 3,7% cùng Đông nam giới Bộ có 7.453 doanh nghiệp, sút 1,4% so với cùng kỳ năm 2016./.