Tổng của ba số là 410. tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.

      201
*

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 

*

Bài giải

2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai, vậy số thứ nhất bằng :

1/4 : 2/5 = 5/8 ( số thứ hai )

2/5 số thứ nhất bằng 4/15 số thứ ba, vậy số thứ nhất bằng :

4/15 : 2/5 = 2/3 ( số thứ ba )

Quy đồng tử số chung là 10, ta có :

Số thứ nhất = 5/8 số thứ hai = 2/3 số thứ ba Số thứ nhất = 10/16 số thứ hai = 10/15 số thứ ba

Vậy số thứ nhất ta coi là 10 phần, số thứ hai 16 phần, số thứ ba 15 phần

Số thứ nhất là :

410 : ( 10 + 16 + 15 ).10 = 100

Số thứ hai là :

100.5/8 = 160

Số thứ ba là :

410 - ( 100 + 160 ) = 150

Đáp số : Số thứ nhất : 100

Số thứ hai : 160

Số thứ ba : 150


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.

Bạn đang xem: Tổng của ba số là 410. tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
0
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
0
0

tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.

Xem thêm: Ngôi Nhà Có Bồn Tắm 2 Trong 1 Của Búp Bê Barbie Mới Nhất 2022


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai và bằng 4/15 số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.Trả lời: Số thứ ba


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai và bằng 4/15 số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
0
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.Tìm số thứ ba.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
5
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.Trả lời: Số thứ ba là 


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
2
0

Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng số thứ ba.Trả lời: Số thứ ba là 


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán Câu hỏi của OLM
3
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)