Tờ trình bổ nhiệm kế toán trưởng

      112
... Năm 2005TỜ TRÌNH(V/v: bổ nhiệm cán bộ)Kính gửi: ……………………….-Căn cứ vào -Xét tình hình thực tiễn và năng lực cán bộ. đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm đối với cán bộ sau:I- Đề nghị bổ nhiệm ĐVT: ... Xuất chỉ định Hiện tại Đề xuất01 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệm Điện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm Tổng02 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệm Điện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm TổngII-Lý vì chưng bổ nhiệm: ... ThoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm TổngII-Lý do bổ nhiệm: .01 .02 III-Mô tả vượt trình công tác làm việc của cán bộ được bổ nhiệm: .01 02 . Trân trọng./. Ban Tổng Giám đốcBan Tài chính Ban NL-HT...

Bạn đang xem: Tờ trình bổ nhiệm kế toán trưởng


*

*

... Thu nhập cá nhân hiện bao gồm của cán bộ được đề xuất miễn nhiệm và mức thu nhập khuyến nghị cho địa điểm bổ nhiệm mới.Phần II:-Ghi rõ vì sao đơn vị muốn lời khuyên miễn nhiệm cán bộ.BMNS-362 ... Tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm (2)-Ghi phòng/ban chỗ cán bộ hiện đang công tác(3)-Vị trí công tác hiện tại đang làm cho và vị trí công tác lời khuyên mới san miễn nhiệm (4)-Liệt các mức thu...
*

*

*

Tài liệu giấy tờ thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán vì chưng Hội đồng nhân dân các cấp cai quản lý. Doc


... Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán vì Hội đồng nhân dân các cấp cai quản lý. Phụ trách kế toán trong những đơn vị kế toán thuộc nghành nghề dịch vụ kế toán nhà...

Xem thêm: Báo Sức Khỏe & Đời Sống Với Aws, Khoa Học Và Đời Sống


Tài liệu giấy tờ thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán so với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách chi tiêu trung ương doc


... Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hoạt động đối ngoại thường niên TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM 1. ... Gia: (nêu rõ tin tức về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch thực hiện 8. Gớm phí. Khu vực nhận: - Như trên; - những cơ quan lại liên quan; - Lưu: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM (Ký tên, đóng ... LUẬT CÓ LIÊN quan tiền ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 1. Ký kết và tiến hành điều ước nước ngoài - lý lẽ Ký kết và thực hiện các điều...

tài liệu MẪU TỜ TRÌNH Về việc ý kiến đề nghị xét tặng ngay Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư việt nam pot


... Chức/tỉnh/thành phố Địa điểm, ngày … mon … năm … Kính gửi: ………………………………. TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình vận động đối ngoại hàng năm1 1. Tên chuyển động phát sinh 2. Tại sao ... Gian 6. Nhân tố tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác doanh nghiệp nước ngoài) 7. Kế hoạch tiến hành 8. Ngân sách đầu tư Nơi nhận: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM ...