Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05 đk tct

      156

Cơ quan chi trả thu nhập cá nhân có trọng trách tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá thể vào tờ khai đk thuế mẫu mã số 05-ĐK-TH-TCT phát hành kèm theo Thông tư này gửi ban ngành thuế quản lý trực tiếp cơ quan đưa ra trả thu nhập.

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05 đk tct

Thời gian đăng ký thuế:

Cơ quan chi trả thu nhập triển khai đăng ký kết thuế cho cá nhân có các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công và đăng ký thuế cho những người phụ thuộc của cá nhân một lần trong thời gian chậm duy nhất là 10 (mười) ngày thao tác làm việc trước thời Điểm nộp làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá thể hàng năm.

Lập cùng nộp tờ khai đk thuế qua cơ quan đưa ra trả (05-ĐK-TH-TCT)¶

Lập tờ khai (05-ĐK-TH-TCT) bên trên HTKK¶

Đăng nhập HTKK bằng mã số thuế của công ty.

Mở con đường dẫn: HTKK ‣ Kê khai ‣ Thuế thu nhập cá nhân ‣ 05-ĐK-TH-TCT- Tờ khai đk thuế qua cơ quan đưa ra trả (TT95/2016)

*

Chọn kỳ kê khai thuế tiếp nối nhấn Đồng ý.

*

Nhập tin tức trên tờ khai:

*

Đăng ký mã số thuế mới thì tích lựa chọn vào mục đk thuế cùng nhập thông tin trên tờ khai theo thông tin trên minh chứng nhân dân hoặc căn cước công dân của fan nộp thuế.

Trường hợp đăng ký cho nhiều nhân viên thì có thể import theo file excel chủng loại của HTKK → bấm vào tải mẫu mã bảng kê để tải file chủng loại về.


Note

Không đổi tên file mẫu mới tải về.

Trước khi import vào HTKK thì phải đóng tệp tin mẫu.


Trường vừa lòng đã có mã số thuế nhưng biến hóa CMND/CCCD thì tích chọn đổi khác đăng ký kết thuế với điền tin tức người nộp thuế theo CMND/CCCD mới.

Sau khi nhập xong thông tin trên tờ khai tiến hành lưu lại và kết xuất file xml gửi phòng ban thuế.

Nộp tờ khai bên trên trang thuế năng lượng điện tử¶

Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn. Đăng nhập tài khoản của bạn đuôi - QL.

*

Sau khi đăng nhập tiến hành kiểm tra xem doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai 05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đk thuế qua cơ quan chi trả chưa.

Xem thêm: Dự Án Khu Đô Thị Đông Bình Dương, Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Vào mục “Khai thuế” -> “Đăng cam kết tờ khai”: trên đây vẫn hiển thị tất cả các tờ khai mà dn đã đăng ký.

Nếu thấy tờ khai trong danh sách thì không hẳn đăng ký kết nữa.

Nếu chưa thấy tờ khai trong danh sách thì phải tiến hành đăng ký thêm tờ khai.

*
*

Chọn tờ khai đề xuất đăng ký, xác minh kỳ hạn với thời gian bắt đầu kê khai, sau đó bấm Tiếp tục.

*
*

Bấm Chấp nhận để chấm dứt đăng ký.

Bấm Chọn lại để cập nhật, bổ sung cập nhật thông tin tờ khai.

Mở con đường dẫn: Thuế điện tử ‣ Khai thuế ‣ Nộp tờ khai Xml

*

Sau khi cài tờ khai lên thuế điện tử, người dùng tiến hành ký chữ ký số kế tiếp nộp tờ khai cho cơ quan lại thuế.

Đăng cam kết thuế với nộp tờ khai thẳng qua trang thuế điện tử¶

Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn. Đăng nhập tài khoản của công ty đuôi - QL.

Mở đường dẫn: Thuế điện tử ‣ Đăng ký thuế ‣ Đăng ký kết mới/thay đổi tin tức của cá nhân qua CQCT

*

Tại mục hồ sơ đk thuế lựa chọn tờ khai 05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đk thuế tổng vừa lòng cho cá thể có các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công thông qua cơ quan đưa ra trả thu nhập -> sau đó nhấn thường xuyên để mở tờ khai.

*

Thông tin bên trên tờ khai tiến hành như lập tờ khai bên trên HTKK. Điền xong xuôi thông tin bên trên tờ khai nhận “Hoàn thành kê khai” và “Nộp hồ sơ đk thuế”.

Sau khi nộp hồ nước sơ đk thuế, để kiểm tra công dụng thì mở mặt đường dẫn: Thuế điện tử ‣ Đăng ký thuế ‣ Tra cứu vớt hồ sơ

*

Tại mục “Tra cứu giúp hồ sơ” dìm “tra cứu” kết quả sẽ trả về trên mục “Kết quả tra cứu”.

Nhấn vào file thông báo của ban ngành thuế trả về để xem hồ sơ có được gật đầu hay không.

*

Mục lục

05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đk thuế qua cơ quan bỏ ra trả (TT95/2016)Lập với nộp tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (05-ĐK-TH-TCT)