Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

      150

Khi địa điểm kinh doanh của công ty hoạt động không hiệu quả, doanh thu kém hoặc công ty không còn nhu cầu diễn ra hoạt động tại địa điểm kinh doanh nữa. Công ty phải tiến hành thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh lên Cơ quan đăng ký kinh doanh. Văn phòng Luật sư Bạch Minh tư vấn hướng dẫn quy định về địa điểm kinh doanh và các bước để tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Bạn đang xem: Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh


1. Các bước tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Bước 1. Công ty ra quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền ký duyệt quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty. Soạn thảo và kê khai thông tin hồ sơ.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

1. Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

3. Người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của công ty, kèm theo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh phải có Văn bản ủy quyền đại diện công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp, người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt và có văn bản ủy quyền cho người khác ký duyệt hồ sơ. Phải kèm theo bản sao Văn bản ủy quyền và người đại diện vẫn chịu trách nhiệm đối với các nội dung ủy quyền. Công việc người được ủy quyền phải đúng với quyền và nghĩa vụ trong nội dung của văn bản ủy quyền.

Bước 2. Tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng 2 hình thức:

1. Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2. Doanh nghiệp cũng có thể nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Xem thêm: Luật Thuế Doanh Nghiệp Mới Nhất, Những Luật Thuế

Trường hợp hồ sư hợp lệ theo quy định pháp luật Phòng đăng ký kinh doanh cấp Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ và nộp lại theo quy định pháp luật.

Bước 3. Các thủ tục sau khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Sau khi nhận thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cảu doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thu dọn và gỡ biển hiệu của địa điểm kinh doanh tại địa điểm kinh doanh và thông báo đến khách hàng về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

2. Các bước tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Cơ quan thuế

Bước 1. Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với Cơ quan thuế nơi quản lý thuế của địa điểm kinh doanh để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 2. Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi công ty nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

*
Dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh nhanh nhất

3. Dịch vụ chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh

Bước 1. Tư vấn hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Bước 2. Soạn thảo hồ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Bước 3. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh