Thông tư số 80/2012/tt-btc

      127

Những thay đổi về thủ tục đăng cam kết thuế

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 80/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 mon 5 năm 2012

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ dụng cụ Quản lýthuế và những văn bạn dạng hướng dẫn thi hành;

Căn cứ những Luật Thuế,Pháp lệnh phí, lệ mức giá và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ công cụ Doanhnghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét ý kiến đề xuất của Tổngcục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng cỗ Tàichính ban hành Thông bốn hướng dẫn Luật thống trị thuế về đăng ký thuế như sau:

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông bốn này chế độ về hồ nước sơ, trìnhtự, thủ tục đăng ký thuế; biến hóa thông tin đăng ký thuế; xong hiệu lực mãsố thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Bạn đang xem: Thông tư số 80/2012/tt-btc

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Thông bốn này áp dụng so với các tổchức, cá nhân sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cóhoạt rượu cồn sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ, hàng hoá.

2. Cá thể có thu nhập cá nhân chịu thuế thunhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá thể có trách nhiệmkhấu trừ với nộp thuế vào ngân sách chi tiêu nhà nước theo lao lý của pháp luật.

4. Tổ chức triển khai được ủy quyền thu phí, lệphí.

5. Tổ chức nước ngoài không tồn tại tư cáchpháp nhân Việt Nam, cá thể nước kế bên hành nghề độc lập kinh doanh trên ViệtNam tương xứng với điều khoản Việt Nam tất cả thu nhập tạo nên tại Việt Nam.

6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quanđến các vấn đề về thuế như: các Ban làm chủ dự án, các đơn vị sự nghiệp, những tổchức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc đượctiếp nhấn hàng viện trợ trường đoản cú nước ngoài.

7. Tổ chức, cá nhân khác bao gồm phát sinh khoảnphải nộp ngân sách chi tiêu nhà nước.

Điều 3. Mã sốthuế

1. Mã số thuế là 1 trong dãy những chữ sốđược mã hoá theo một hiệ tượng thống tốt nhất để cấp cho từng fan nộp thuế theo quyđịnh của các Luật Thuế, Pháp lệnh giá thành và lệ phí (gọi tầm thường là “pháp pháp luật vềthuế”), bao hàm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhậnbiết, xác định từng fan nộp thuế và được làm chủ thống độc nhất vô nhị trên phạm vi toànquốc.

2. Mã số thuế được cấu trúc là một dãysố được tạo thành các nhóm như sau:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13

Trong đó:

- hai chữ số đầu N1N2là số phân khoảng chừng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục mã phân khoảngtỉnh.

- Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9được đánh theo số vật dụng tự tự 0000001 mang lại 9999999. Chữ số N10 làchữ số kiểm tra.

- Mười số từ bỏ N1đến N10 được cấp cho cho đơn vị chính với doanh nghiệpthành viên.

- ba chữ số N11N12N13là những số thiết bị tự trường đoản cú 001 đến 999 được cấp cho từng đơn vị trực thuộccủa đơn vị chính và doanh nghiệp lớn thành viên.

3. Cơ chế cấp mãsố thuế

a) Tổ chức, cánhân dụng cụ tại Điều 2 Thông tứ này được cấp một mã số thuế duy nhất nhằm sửdụng trong veo quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho tới khi chấm dứthoạt động, trừ các trường hợp biện pháp tại điểm d, đ, e khoản này. Mã sốthuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho toàn bộ các các loại thuế mà tín đồ nộpthuế nên nộp, tất cả trường hợp fan nộp thuế marketing nhiều ngành nghề khácnhau hoặc hoạt động sản xuất sale tại những địa bàn không giống nhau.

Mã số thuế sẽ cấpkhông được áp dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấmdứt vận động thì mã số thuế dứt hiệu lực với không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp chongười nộp thuế là nhà hộ marketing hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốtcuộc đời của cá thể đó, bao gồm cả trường hợp đã chấm dứt hoạt động marketing sau đókinh doanh trở lại.

Mã số thuế của doanhnghiệp sau khi thay đổi loại hình doanh nghiệp được duy trì nguyên.

Đối cùng với doanh nghiệpđược thành lập và hoạt động theo phương tiện Doanh nghiệp, mã số thuế mặt khác là mã số doanhnghiệp.

b) Mã số thuế 10 số(N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10) được cấp cho:

Tổ chức, cá thể nêutại Điều 2, trừ các trường hợp khí cụ tại điểm c Khoản 3 Điều này.

c) Mã số thuế 13 số(N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- các chi nhánh, vănphòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty có phạt sinh nghĩa vụ thuếkê khai nộp thuế thẳng với phòng ban thuế;

- Đơn vị sự nghiệptrực ở trong tổng công ty, trực trực thuộc doanh nghiệp gồm phát sinh nhiệm vụ thuế.

Các tổ chức, cá nhânđược nguyên lý tại điểm đó được gọi là “Đơn vị trực thuộc”, đơn vị chức năng có “đơn vịtrực thuộc” được gọi là “đơn vị nhà quản”. Đơn vị trực thuộc trước lúc đăng kýthuế với cơ sở thuế cai quản trực tiếp thì đơn vị chủ quản bắt buộc kê khai cácđơn vị này vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” để phòng ban thuế cấp mã số thuế 13số.

d) cấp mã số thuế chongười nộp thuế là bên thầu, nhà đầu tư chi tiêu tham gia vừa lòng đồng dầu khí

Đốivới hòa hợp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai quật dầu khí (sau đây gọi chung là “hợpđồng dầu khí”), mã số thuế 10 số được cấp cho cho: Người điều hành quản lý (Công ty điềuhành chung) theo từng phù hợp đồng dầu khí; công ty liên doanh so với hợpđồng dầu khí được ký kết dưới hiệ tượng hợp đồng liên doanh.

Trường hợp hợp đồng dầu khí quy địnhmỗi bên thầu, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ thuế riêng rẽ thì bên thầu, nhàđầu bốn tham gia thích hợp đồng được cấp mã số thuế 13 số (kể anh chị em thầu, nhà đầu tưlà Người điều hành và nhà thầu nhấn phần lãi được chia) theo mã số thuế 10 sốcủa Người quản lý điều hành để triển khai kê khai, nộp thuế với quyết toán thuế đối vớitừng đúng theo đồng dầu khí.

đ) cấp mã số thuế mang đến nhà thầu nướcngoài đăng ký nộp thuế thẳng với cơ quan thuế

Nhà thầu, bên thầu phụ quốc tế đăngký nộp thuế thẳng với cơ quan thuế thì được cung cấp mã số thuế 10 số theo từnghợp đồng thầu vẫn ký.

e) cung cấp mã số thuế đến Bên vn nộpthuế cố gắng cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu với nhà thầu phụ nước ngoàikhông đk nộp thuế trực tiếp với ban ngành thuế thì bên việt nam ký hợp đồngvới nhà thầu có nhiệm vụ khai với nộp thuế cho mặt nước ngoài. Mặt Việt Namđược cung cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu,nhà thầu phụ nước ngoài.

Chương II

NHỮNGQUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều4. Thời hạn, thời gian xử lý và số lượng hồ sơ đk thuế

1. Thời hạn đăng ký thuế

b) những tổ chức, cá thể có hoạt độngsản xuất ghê doanh, vạc sinh nhiệm vụ nộp thuế, được trả thuế buộc phải thực hiệnđăng ký kết thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

-Được cấp chứng từ chứng nhận vận động hoặc giấy tờ thành lập, hoạt động hoặc Giấychứng nhấn đầu tư;

-Bắt đầu vận động kinh doanh so với tổ chức ko thuộc diện đk kinhdoanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký sale nhưng chưa đượccấp Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh;

-Phát sinh nhiệm vụ khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân;

-Bắt đầu triển khai nhiệm vụ thu phí, lệ mức giá theo công cụ của pháp luật;

-Phát sinh nhiệm vụ thuế thu nhập cá thể (ngày cá thể nhận thu nhập);

-Phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng được trả theo lao lý của pháp luật vềthuế so với các chủ dự án (hoặc đại diện thay mặt được uỷ quyền như ban thống trị côngtrình), bên thầu bao gồm nước ngoài;

-Phát sinh nghĩa vụ thuế áp dụng đất phi nông nghiệp.

2.Thời gian giải quyết và xử lý hồ sơ: 03 (ba) ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ đăngký thuế theo nguyên tắc (áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, bố trí lạidoanh nghiệp và kết thúc hiệu lực mã số thuế).

3.Quy định hồ nước sơ: người nộp thuế nộp 01 (một) cỗ hồ sơ tốt nhất (áp dụng chungđối với những thủ tục tổ chức, bố trí lại công ty lớn và ngừng hiệu lực mãsố thuế).

Điều 5. Hồ nước sơđăng ký thuế

1. Hồ nước sơ đk thuế so với ngườinộp thuế là doanh nghiệp thành lập theo giải pháp Doanh nghiệp (bao gồm cả những đơnvị trực thuộc)

2. Hồ sơ đk thuế đối với ngườinộp thuế là tổ chức triển khai sản xuất marketing không ra đời theo chế độ Doanh nghiệpvà những đơn vị trực thuộc

a) Đối với tổ chức sản xuất gớm doanh

Hồsơ đk thuế gồm:

-Tờ khai đk thuế theo chủng loại 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông bốn này với cácbảng kê hẳn nhiên tờ khai đăng ký thuế (nếu có);

-Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh; Giấy chứngnhận chi tiêu hoặc đưa ra quyết định thành lập.

Trườnghợp tổ chức sản xuất kinh doanh là đơn vị chức năng chủ cai quản có đơn vị chức năng trực ở trong thì tổchức sản xuất marketing phải kê khai các đơn vị trực ở trong vào “Bảng kê cácđơn vị trực thuộc”. Cơ sở thuế quản lý trực tiếp đơn vị chức năng chủ quản cấp cho mã sốthuế cho đơn vị chủ quản, đồng thời cấp cho mã số mang đến từng đơn vị chức năng trực trực thuộc cótrong “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản, tất cả trường thích hợp cácđơn vị trực thuộc đóng tại những tỉnh khác. Đơn vị cơ bản có nhiệm vụ thôngbáo mã số thuế (13 số) cho những đơn vị trực thuộc. Phòng ban thuế cai quản đơn vịchủ quản bao gồm trách nhiệm thông tin mã số thuế (13 số) mang đến cơ thuế quan quản lýđơn vị trực thuộc.

Trườnghợp đơn vị chủ quản ra đời thêm đơn vị trực nằm trong thì đơn vị chủ quản phảicó làm hồ sơ gửi ban ngành thuế quản lý trực tiếp để được cấp mã số thuế cho đơn vịtrực thuộc mới thành lập và hoạt động thêm, đồng thời bổ sung vào “Bảng kê những đơn vị trựcthuộc” của đơn vị chủ quản.

Hồsơ đk mã số thuế cho đơn vị trực thuộc thành lập thêm gồm:

-Thông báo thành lập và hoạt động chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu07-MST phát hành kèm theo Thông tứ này;

-Bản sao không yêu cầu xác nhận Quyết định thành lập và hoạt động đơn vị trực thuộc.

b) Đối với đơn vị trực thuộc

-Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông bốn này cùng cácbảng kê kèm theo tờ khai đk thuế (nếu có). Bên trên tờ khai đăng ký thuế phảighi rõ mã số thuế 13 số đang được đơn vị chức năng chủ cai quản thông báo;

-Bản sao không yêu cầu xác thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứngnhận đầu tư; hoặc đưa ra quyết định thành lập.

Cơquan thuế địa phương nơi đơn vị chức năng trực thuộc đặt trụ sở căn cứ hồ sơ đăng ký thuếcủa đơn vị trực ở trong và thông tin mã số thuế (13 số) của cơ sở thuế cai quản lýđơn vị chính yếu để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế theo quy định.

3. Hồ nước sơ đk thuế đối với ngườinộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

-Tờ khai đăng ký thuế theo chủng loại 03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

-Bản sao không yêu cầu xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký sale (nếu có);

-Bản sao ko yêu cầu chứng thực Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc chứng minh quânđội hoặc hộ chiếu.

4. Hồ nước sơ đăng ký thuế so với ngườinộp thuế là bên thầu, bên thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơquan thuế

a) Đối với nhà thầu, bên thầu phụ nướcngoài trực tiếp cam kết hợp đồng thầu với nhà đầu tư

Trườnghợp bên thầu quốc tế là tổng thầu hoặc bên thầu bao gồm ký thích hợp đồng thầu vớichủ chi tiêu theo nguyên lý của pháp luật, hồ sơ đk thuế gồm:

-Tờ khai đk thuế theo chủng loại 04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tứ này;

-Bản sao ko yêu cầu xác nhận Giấy phép thầu (hoặc giấy tờ tương đương vị cơquan bao gồm thẩm quyền cấp);

-Bản sao ko yêu cầu xác thực Giấy chứng thực đăng ký văn phòng điều hành và quản lý (hoặcgiấy tờ tương đương do cơ quan gồm thẩm quyền cấp, ví như có);

-Bảng kê bên thầu phụ dĩ nhiên hợp đồng dìm thầu (nếu có).

Cơquan thuế địa phương địa thế căn cứ hồ sơ đăng ký thuế ở trong nhà thầu tiến hành cấp mã sốthuế 10 số theo quy định.

b) Đối với đơn vị thầu quốc tế thamgia thích hợp đồng liên danh tại Việt Nam

Trườnghợp những bên liên danh thành lập ra Ban quản lý liên danh thì Ban điều hànhliên danh được cung cấp mã số thuế 10 số để thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toánthuế theo quy định.

Hồsơ đk thuế gồm:

-Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu mã 04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tứ này;

-Bản sao không yêu cầu xác thực Giấy phép thầu (hoặc sách vở tương đương bởi cơquan bao gồm thẩm quyền cấp);

-Bản sao ko yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn chống điều hành(hoặc sách vở và giấy tờ tương đương vì chưng cơ quan có thẩm quyền cấp, giả dụ có);

-Bảng kê list nhà thầu phụ, những bên gia nhập liên danh kèm theo hợp đồngnhận thầu (nếu có).

Trườnghợp những bên gia nhập liên danh thực hiện 1 phần công việc riêng biệt, trường đoản cú xácđịnh phần lệch giá thu được của mình thì hoàn toàn có thể thực hiện đk thuế riêngđể kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo luật pháp của điều khoản về thuế hiệnhành.

5. Hồ nước sơ đăng ký thuế đối với bên ViệtNam nộp thuế vắt cho đơn vị thầu, bên thầu phụ nước ngoài

Hồsơ đk thuế gồm:

-Tờ khai đk thuế theo chủng loại số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông bốn này;

Trườnghợp Bên nước ta cần quyết toán, chứng thực số chi phí thuế vẫn nộp thay cho các nhàthầu nước ngoài, Bên vn phải cung cấp cho cơ sở thuế trực tiếp quản lý01 (một) cỗ hồ sơ gồm: bạn dạng sao không yêu cầu xác thực hợp đồng thầu; những chứngtừ, tài liệu liên quan đến vừa lòng đồng thầu đã ký với những nhà thầu nước ngoài để phụcvụ cho câu hỏi quyết toán thuế và xác thực việc chấm dứt nghĩa vụ thuế (nếu có).

6. Hồ sơ đăng ký thuế so với ngườinộp thuế là công ty thầu, nhà đầu tư tham gia phù hợp đồng dầu khí

a)Đối với Người quản lý điều hành và doanh nghiệp liên doanh

Hồsơ đk thuế gồm:

-Tờ khai đk thuế mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tứ này và những bảngkê tất nhiên tờ khai đăng ký thuế (nếu có);

-Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy ghi nhận đầu tư.

Ngườiđiều hành triển khai kê khai những nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu dầu khí vào “Bảng kê những nhàthầu, đơn vị thầu phụ nước ngoài”. Cơ sở thuế làm chủ trực tiếp bạn điềuhành cấp cho mã số thuế 10 số cho tất cả những người điều hành đồng thời cung cấp mã số 13 số chotừng đơn vị thầu, nhà đầu tư có vào “Bảng kê những nhà thầu, đơn vị thầu phụ nướcngoài” của fan điều hành. Người điều hành quản lý có trách nhiệm thông báo mã số thuế(13 số) cho các nhà thầu, bên đầu tư. Phòng ban thuế quản lý Người quản lý điều hành cótrách nhiệm thông tin mã số thuế (13 số) cho cơ quan thuế làm chủ nhà thầu, nhàđầu tư.

b) Đối với công ty thầu, nhà đầu tư chi tiêu (baogồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia)

Hồsơ đk thuế gồm:

-Tờ khai đk thuế theo mẫu mã 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này. Bên trên tờkhai đăng ký thuế nên ghi rõ mã số thuế 13 số đã được Người điều hành và quản lý thôngbáo;

-Bản sao ko yêu cầu chứng thực Giấy ghi nhận đầu tư;

Cơquan thuế địa phương nơi nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu đặt văn phòng quản lý căn cứ hồsơ đk thuế của phòng thầu, nhà đầu tư chi tiêu dầu khí và thông tin mã số thuế của cơquan thuế quản lý trực tiếp Người điều hành để triển khai cấp Giấy bệnh nhậnđăng cam kết thuế theo quy định.

7. Hồ sơ đăng ký thuế đối với ngườinộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá thể gồm

-Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông bốn này;

-Bản sao ko yêu cầu bệnh thực chứng tỏ nhân dân hoặc minh chứng quân độihoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.

8. Hồ sơ đăng ký thuế so với ngườinộp thuế là cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, phòng ban lãnh sự và cơ sở đại diệncủa tổ chức triển khai quốc tế tại nước ta (có trả thuế cực hiếm gia tăng)

Sử dụng tờ khai đk thuế theo mẫu06-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tứ này.

9. Hồ nước sơ đăng ký thuế so với ngườinộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu kháctheo lý lẽ của pháp luật; những chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cánhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, ghê doanh, dịch vụ.

Sử dụng tờ khai đk thuế theo mẫu01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (chỉ thực hiện khai những chỉ tiêu: 1,3, 9, 14).

10. Đối với một trong những ngành, nghề đặcbiệt do các Bộ, ngành cấp giấy phép chuyển động (như tín dụng, phương pháp sư, côngchứng, dầu khí, bảo hiểm, y tế hoặc các nghành nghề dịch vụ chuyên ngành khác) thì sử dụnggiấy phép này nuốm cho Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh, quyết định thànhlập, giấy triệu chứng nhận đầu tư chi tiêu trong hồ nước sơ đăng ký thuế.

11. Đối với những người nộp thuế sử dụng đấtphi nntt là cá nhân, ban ngành thuế tự động hóa cấp mã số thuế khi dấn hồ sơthuế thực hiện đất phi nntt của năm đầu tiên.

Điều 6. Địa điểmnộp hồ sơ đk thuế

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác với cácđơn vị trực thuộc tiến hành đăng cam kết thuế tại cục Thuế nơi đặt trụ sở.

3. Tổ chức, cá thể có trách nhiệmkhấu trừ với nộp chũm thuế tiến hành đăng cam kết thuế tại ban ngành thuế trực tiếpquản lý vị trí tổ chức, cá nhân đó tất cả trụ sở. Riêng biệt đối với cá thể nộp thuế thunhập cá thể thông qua cơ quan chi trả thu nhập cá nhân thì nộp tờ khai đk thuếtại cơ quan đưa ra trả thu nhập; Cơ quan chi trả các khoản thu nhập tổng hợp tờ khai đăng kýthuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

4. Cá thể thuộc diện nộp thuế thunhập cá nhân nộp trực tiếp, ko qua đơn vị chức năng chi trả thu nhập, đk thuế tạicơ quan liêu thuế chỗ phát sinh các khoản thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trúhoặc khu vực tạm trú.

5. Hợp tác và ký kết xã, tổ hợp tác, hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh tiến hành đăng ký kết thuế tại đưa ra cục thuế quận, huyện,thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 7. Tiếpnhận hồ nước sơ đk thuế

1. Doanh nghiệp ra đời và hoạt độngtheo quy định điều khoản Doanh nghiệp, ban ngành thuế thực hiện theo quá trình phối hợptrao đổi tin tức đăng ký kết doanh nghiệp giữa cơ sở Thuế và cơ sở Đăng kýkinh doanh hiện tại hành.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ so với các tổchức, cá nhân không ra đời theo giải pháp Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Công chức thuế đón nhận và đóng dấutiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời khắc nhận hồ sơ, số lượng tài liệutheo bảng kê hạng mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường đúng theo hồ sơ đăngký thuế nộp trực tiếp tại phòng ban thuế. Công chức thuế viết phiếu hứa hẹn ngày trảkết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được vượt số ngày hình thức của Thôngtư này.

Trường hòa hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằngđường bưu chính, công chức thuế đóng vệt ghi ngày nhấn hồ sơ cùng ghi sổ văn thưcủa ban ngành thuế.

Trường hợp đăng ký thuế điện tử, việctiếp thừa nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện thông qua khối hệ thống giao dịch điệntử.

Công chức thuế khám nghiệm hồ sơ đăng kýthuế, trường đúng theo cần bổ sung hồ sơ đăng ký thuế, cơ quan thuế thông báo chongười nộp làm hồ sơ trong thời hạn 01 (một) ngày có tác dụng việc tính từ lúc thời điểm thừa nhận hồsơ đối với hồ sơ dìm trực tiếp; vào thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từngày mừng đón hồ sơ đối với hồ sơ thừa nhận theo mặt đường bưu bao gồm hoặc giao dịchđiện tử.

Điều 8. Cấp Giấychứng nhận đăng ký thuế

Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế được cấpcho các tổ chức, cá thể quy định tại những điểm b, c, d, đ cùng e khoản 3 Điều 3Thông tứ này, trừ những trường thích hợp thành lập, chuyển động theo pháp luật Doanh nghiệp.

1. Thời hạn cấp chứng nhận đăng kýthuế

Cơ quan thuế có trọng trách cấp chứngnhận đk thuế đủng đỉnh nhất không thực sự 03 (ba) ngày làm cho việc so với các hồ sơđăng cam kết thuế tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ đk thuế.

2. Chứng nhận đăng cam kết thuế

a) Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Ngườinộp thuế thực hiện không hề thiếu thủ tục cùng hồ sơ đăng ký thuế được cơ sở thuế cung cấp “Giấychứng nhận đăng ký thuế” theo mẫu mã số 10-MST phát hành kèm theo Thông tư này (trừcá nhân ở trong diện nộp thuế thu nhập cá thể và những trường phù hợp được cấp Thôngbáo mã số thuế).

b) Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhânthuộc diện nộp thuế thu nhập cá thể thực hiện không thiếu thủ tục với hồ sơ đăng kýthuế được cấp cho “Thẻ mã số thuế cá nhân” theo mẫu số 12-MST ban hành kèm theoThông tứ này.

c) thông báo mã số thuế: các trườnghợp được cấp thông báo mã số thuế theo mẫu mã số 11-MST phát hành kèm theo Thông tưnày gồm:

- tín đồ nộp thuế tất cả phát sinh những hoạtđộng kinh doanh mới hoặc mở rộng chuyển động kinh doanh lịch sự địa phương kháckhông thành lập và hoạt động chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc;

- Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanhthiếu chứng minh nhân dân hoặc thiếu thốn giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh;

- cá thể nộp thuế sử dụng đất phinông nghiệp;

- Bên việt nam nộp vắt cho thuế nhàthầu, bên thầu phụ nước ngoài;

- Đơn vị sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang;

- Tổ chức kinh tế tài chính của tổ chức triển khai chínhtrị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân khác tất cả phát sinhnghĩa vụ thuế dẫu vậy không đủ điều kiện cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế.

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kýthuế

Việc cấp cho lại Giấy chứng nhận đăng kýthuế và Thẻ mã số thuế cá thể cho các trường hòa hợp (trừ những doanh nghiệp thànhlập theo giải pháp Doanh nghiệp) được cơ sở thuế thực hiện trong thời hạn 03 (ba) ngàylàm việc, kể từ ngày cảm nhận yêu cầu của người nộp thuế.

Các trường vừa lòng được cấp cho lại Giấy chứngnhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá thể cụ thể sau:

a) cung cấp lại mang đến trường hợp mất, rách,nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế: tín đồ nộp thuế nên kê khai với cơ quan thuếtrực tiếp cai quản để được cấp cho lại Giấy ghi nhận đăng ký kết thuế. Làm hồ sơ đề nghịcấp lại Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế tất cả “Đơn ý kiến đề xuất cấp lại Giấy chứng nhậnđăng ký thuế” theo chủng loại số 13-MST.

b) cấp cho lại Giấy ghi nhận đăng kýthuế vào trường hợp tiêu chí trên Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế nạm đổi: Khicó ngôn từ ghi tại những chỉ tiêu bên trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế nạm đổi,người nộp thuế phải triển khai các giấy tờ thủ tục theo chỉ dẫn tại Điều 11 Thông tưnày để ban ngành thuế cấp cho lại Giấy ghi nhận đăng ký thuế.

c) cung cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân: Cánhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hư thì làm đối chọi đề nghịcơ quan liêu thuế cấp cho lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu số 13-MST. Trong đơn phảighi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu làngười nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Ngôi trường hợp đổi thẻ thì cánhân đó đề xuất nộp lại thẻ cũ mang lại cơ quan tiền thuế.

Xem thêm: Bán Căn Hộ Chung Cư Masteri An Phú Quận 2, Masteri An Phú

4. Cấp lại thông tin mã số thuế: Ngườinộp thuế liệt kê trên điểm c khoản 2 Điều này còn có yêu cầu cấp lại thông tin mã sốthuế thì làm cho đơn ý kiến đề nghị cơ quan thuế trực tiếp thống trị cấp lại thông tin mã sốthuế theo mẫu mã số 13-MST. Trong đối chọi ghi rõ: tên, mã số thuế đã có được thông báotrước đây, bọn họ tên, số minh chứng nhân dân (nếu là cá nhân).

Điều 9. Hướngdẫn một trong những trường hợp núm thể

1. Fan nộp thuế đang được cung cấp mã sốthuế nếu tạo ra các chuyển động sản xuất sale mới hoặc mở rộng kinhdoanh sang những tỉnh, tp khác (không ra đời chi nhánh hoặc đơn vị trựcthuộc) phải triển khai đăng cam kết thuế với cơ sở thuế khu vực phát sinh sống độngkinh doanh new hoặc mở rộng marketing theo chế độ của lao lý về thuế. Ngườinộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu mã tờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị chức năng trựcthuộc của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng chủng loại tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặcgiấy phép chuyển động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với viên thuế tỉnh,thành phố nơi bao gồm phát sinh hoạt động sản xuất marketing mới hoặc mở rộng.Người nộp thuế đề nghị tự ghi mã số thuế đang được cung cấp trên tờ khai đăng ký thuếnày.

2. Hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh khichuyển vận động kinh doanh từ vk sang chồng, phụ huynh sang nhỏ và trái lại (baogồm cả ngôi trường hợp chào bán cơ sở kinh doanh của hộ gớm doanh, cá thể kinh doanh) phảithông báo với ban ngành thuế để cấp cho lại mã số thuế. Trường hợp mặt nhận vẫn đượccấp mã số thuế cá thể thì áp dụng mã số thuế sẽ được cấp cho để khai, nộp những loạithuế vạc sinh.

3. Một số quy định về mã số thuế cánhân:

- cá thể cùng thời gian nộp thuế thu nhậpcá nhân qua nhiều tổ chức bỏ ra trả, chỉ đăng ký thuế tại một đội nhóm chức chi trả đểđược cấp cho mã số thuế. Cá thể thông báo mã số của bản thân với những tổ chức chi trảkhác để những tổ chức chi trả áp dụng vào việc khai thuế, nộp thuế. Ví như một cánhân vừa nộp thuế các khoản thu nhập cá nhân, vừa có chuyển động kinh doanh thì thực hiện mãsố thuế thu nhập cá nhân để khai thuế, nộp thuế đến các hoạt động kinh doanhtheo mẫu đk thuế 03-ĐK-TCT (ghi mã số thuế sẽ được cung cấp vào ô mã số thuếcủa tờ khai). Trường hợp cá thể hoạt động sale đã được cấp mã số thuếthì áp dụng mã số thuế này nhằm khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân. Cá nhânthực hiện giấy tờ thủ tục đăng ký khai thuế, nộp thuế với ban ngành thuế theo mẫu05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông bốn này (tự ghi mã số thuế vẫn được cấp vào ômã số thuế).

- ngôi trường hợp cơ sở thuế có đầy đủthông tin cá thể về người nộp thuế thì triển khai cấp mã số thuế với thông báocho tín đồ nộp thuế biết.

- Trường đúng theo hộ tởm doanh, cá nhânkinh doanh phân phát sinh vận động kinh doanh bắt đầu hoặc không ngừng mở rộng sang địa bàn khácquận, huyện, thị xã khu vực đã đk mã số thuế thì thực hiện mã số thuế 10 số đãđược cấp để khai, nộp thuế. Phòng ban thuế phạt hiện cá nhân có rộng một mã sốthuế 10 số thì thực hiện thu hồi những mã số thuế 10 số đã cấp sau mã số thuế 10số đầu tiên.

- công ty doanh nghiệp tư nhân nếu phátsinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phải áp dụng mã số thuế cá nhân củachủ doanh nghiệp bốn nhân nhằm kê khai, nộp thuế với quyết toán thuế; ko sử dụngmã số thuế của người tiêu dùng tư nhân nhằm kê khai, khấu trừ các khoản thuế thunhập cá thể này.

Mục 2. Cầm cố ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều 10. Nhiệm vụ vàthời hạn thông báo biến đổi thông tin đăng ký

1.Đối cùng với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật pháp của khí cụ Doanh nghiệp thì thựchiện thông báo biến đổi thông tin đăng ký thuế theo phương tiện tại Điều45 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành.

2. Các tổ chức, hộ mái ấm gia đình và cá thể khácthực hiện thông báo cho cơ sở thuế trực tiếp cai quản trong thời hạn 10 (mười)ngày tính từ lúc ngày tạo ra sự thay đổi theo chủng loại số 08-MST ban hành kèm theoThông tứ này.

Điều 11. Hồ nước sơ, thủ tục chuyển đổi thông tin

1. Đổi tên các đại lý kinh doanh: Cơ sởkinh doanh khi thay tên phải khai bổ sung với ban ngành thuế trực tiếp quản lí lý. Hồsơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnhđăng ký thuế theo mẫu 08-MST phát hành kèm theo Thông tứ này;

- Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế (bảngốc).

- bạn dạng sao không yêu cầu hội chứng thựcGiấy chứng nhận đăng ký sale điều chỉnh theo thương hiệu mới;

Trongthời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việc kể từ ngày dìm được vừa đủ hồ sơ khai té sungcủa đại lý kinh doanh, cơ quan thuế cấp lại Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế mang lại cơsở kinh doanh theo tên bắt đầu với mã số thuế sẽ được cung cấp trước đây, đôi khi thuhồi Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế cũ.

2. Chuyển vị trí kinh doanh: Trườnghợp chuyển địa điểm kinh doanh, bạn nộp thuế phải khai báo với phòng ban thuếquản lý trực tiếp để triển khai thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp biến đổi địa điểmkinh doanh phần đa không biến hóa mã số thuế.

a)Trường đúng theo chuyển vị trí kinh doanh vào cùng địa phận tỉnh:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký kết thuếtheo mẫu 08-MST, trong những số đó ghi rõ thông tin chuyển đổi về vị trí kinh doanh.

Trườnghợp tín đồ nộp thuế thuộc viên Thuế trực tiếp cai quản thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuếđể tiến hành điều chỉnh lại tin tức về showroom mới của người nộp thuế. CụcThuế trực tiếp thống trị người nộp thuế gồm trách nhiệm update các thông tinthay đổi vào khối hệ thống dữ liệu đăng ký thuế vào thời hạn 02 (hai) ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ làm hồ sơ điều chỉnh.

Trườnghợp bạn nộp thuế thuộc bỏ ra cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai)bộ nhằm gửi đến đưa ra cục Thuế nơi fan nộp thuế chuyển đi và bỏ ra cục Thuế nơingười nộp thuế đưa đến. đưa ra cục Thuế nơi bạn nộp thuế đưa đi nên lậpthông báo tình hình nộp thuế của tín đồ nộp thuế theo mẫu mã số 09-MST gửi mang đến Chicục Thuế nơi người nộp thuế chuyển mang đến và viên Thuế vào thời hạn 03 (ba) ngàylàm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

b)Trường vừa lòng chuyển vị trí kinh doanh giữa các tỉnh:

- tại nơi tín đồ nộp thuế đưa đi. Hồsơ khai gồm:

+ thông tin chuyển địa điểm;

+ Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế (bảngốc);

+ thông tin tình trạng kê khai, nộpthuế của đơn vị chức năng chuyển vị trí kinh doanh theo mẫu 09-MST phát hành kèm theoThông tứ này.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của tín đồ nộp thuế, cơ quanthuế nơi bạn nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế và lậpthông báo tình hình nộp thuế của bạn nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một)bản cho tất cả những người nộp thuế, 01 (một) phiên bản cho ban ngành thuế nơi fan nộp thuế chuyểnđến.

- tại nơi fan nộp thuế đưa đến: Trongthời hạn 05 (năm) ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày được cung cấp đổi giấy tờ kinh doanh,Giấy chứng nhận đầu tư... Theo địa chỉ mới, tín đồ nộp thuế phải triển khai đăngký thuế tại phòng ban thuế nơi chuyển đến.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuếđã được cấp trước đó);

+ phiên bản sao ko yêu cầu xác thực Giấyphép marketing hoặc giấy chứng nhận đầu tư... Bởi cơ quan bao gồm thẩm quyền nơichuyển cho cấp.

Trong thờihạn 03 (ba) ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhấn hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, bao gồm xác,cơ quan tiền thuế bắt buộc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết thuế cho tất cả những người nộp thuế vàgiữ nguyên mã số thuế mà tín đồ nộp thuế sẽ được cấp cho trước đó.

3. Thông báo đổi khác các chỉ tiêukhác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung tin tức đã kêkhai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo biến đổi thôngtin đăng ký thuế theo “Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh đăng cam kết thuế” mẫu mã 08-MST phát hành kèmtheo Thông bốn này trong thời hạn 05 (năm) ngày tính từ lúc ngày gồm sự nắm đổi.

Hồsơ bổ sung đăng ký kết thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnhđăng cam kết thuế theo mẫu mã 08-MST;

- phiên bản sao ko yêu cầu xác thực Giấyphép đk kinh doanh bổ sung cập nhật hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động và vận động hoặc Giấychứng nhận chi tiêu đối với những trường hợp biến hóa thông tin bắt buộc cấp lại Giấychứng nhận đk kinh doanh bổ sung cập nhật hoặc Giấy phép ra đời và hoạt độnghoặc Giấy ghi nhận đầu tư;

- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng kýthuế thuở đầu (nếu có).

Điều 12. Địa điểmnộp hồ nước sơ chuyển đổi thông tin đăng ký thuế

2. Các tổ chức, cá nhân khác nộp hồ nước sơthay đổi thông tin đăng ký kết thuế tại cơ sở thuế trực tiếp quản lí lý.

Điều 13. Tiếpnhận hồ sơ biến đổi thông tin đk thuế

Cơ quan thuế có trọng trách tiếp nhậnhồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của tín đồ nộp thuế, thực hiện biến hóa vàcập nhật các thông tin chuyển đổi vào khối hệ thống dữ liệu đk thuế của ngành thuế.

Trường thích hợp phát sinh biến hóa thôngtin các chỉ tiêu tất cả trên Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế, cơ sở thuế lập giấyhẹn để cấp cho lại Giấy ghi nhận đăng ký kết thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làmviệc tính từ lúc ngày dấn đủ hồ nước sơ chuyển đổi thông tin.

Mục 3. CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Điều 14. Xong hiệu lực mã số thuế

Chấmdứt hiệu lực hiện hành mã số thuế là giấy tờ thủ tục cơ quan thuế xác minh mã số thuế không còngiá trị thực hiện trong khối hệ thống dữ liệu đk thuế của ngành Thuế. Cơ quanthuế tịch thu Giấy chứng nhận đăng cam kết thuế và thông báo công khai minh bạch danh sách cácmã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng.

Tổchức, cá thể kinh doanh xong hoạt động, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệpphải thực hiện thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế. Đối với cá nhân chết, mấttích hoặc mất năng lượng hành vi dân sự theo phép tắc của pháp luật, cơ quan thuếtrực tiếp quản lý thực hiện xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Tổchức sau khi đã có tác dụng thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế, nếu hoạt động trở lạiphải tiến hành đăng ký thuế nhằm được cung cấp mã số thuế mới. Cá thể sau khi đã làmthủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế, nếu như phát sinh nghĩa vụ thuế nên thựchiện thủ tục đăng ký kết thuế với cơ quan thuế để được thực hiện lại mã số thuế đãđược cấp trước đây.

Điều 15. Hồ nước sơ, thủ tục xong xuôi hiệu lực mãsố thuế

1.Đối với doanh nghiệp, hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh và đơn vị chức năng trực thuộc

a)Đối cùng với doanh nghiệp, hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanh

Hồ sơ kết thúc hiệu lực mã số thuếgồm:

- Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế (bảngốc);

- phiên bản sao ko yêu cầu chứng thực Quyếtđịnh giải thể công ty hoặc ra quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; Thôngbáo chấm dứt buổi giao lưu của hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanh.

Trongthời hạn 02 (hai) ngày làm cho việc kể từ ngày ban ngành thuế dấn được thông báo củacơ quan bao gồm thẩm quyền cấp đk kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phéphoạt đụng hoặc bạn nộp thuế về câu hỏi giải thể, hoàn thành hoạt động, sắp xếp lạidoanh nghiệp, cơ sở thuế đề xuất thực hiện thông tin doanh nghiệp hoàn thành hoạtđộng với đang có tác dụng thủ tục dứt hiệu lực mã số thuế.

Saukhi nhấn được thông báo của cơ sở thuế, fan nộp thuế phải thực hiện nộp cáchồ sơ tương quan và quyết toán các nghĩa vụ thuế với cơ sở thuế thẳng quảnlý theo quy định.

Trongthời hạn 10 (mười) ngày làm việc tính từ lúc ngày dấn được những tài liệu, hồ sơ liênquan tới sự việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ fan nộp thuế, ban ngành thuế tiếnhành chất vấn quyết toán thuế theo pháp luật của Luật quản lý thuế và các vănbản khuyên bảo hiện hành.

b)Đối với đơn vị chức năng trực thuộc:

Đơnvị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị chức năng trực thuộc đang bịchấm chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị nhà quản gồm trách nhiệm thông báo việcchấm kết thúc tồn tại của bản thân cho các đơn vị trực trực thuộc biết. Đơn vị trực ở trong cótrách nhiệm triển khai thủ tục dứt hiệu lực mã số thuế của bản thân mình trong thờihạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc dìm được thông báo của đối kháng vịchủ quản lí về việc chấm dứt tồn tại, làm hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bảngốc);

- Thông báo kết thúc tồn trên của đơnvị nhà quản.

Trongthời hạn 05 (năm) ngày thao tác làm việc sau khi hoàn thành hiệu lực mã số thuế của đối chọi vịchủ quản, phòng ban thuế cai quản đơn vị chủ chốt phải thông báo ngay mang đến Cục thuếcác tỉnh, tp có đơn vị trực thuộc về việc ngừng hiệu lực mã số thuếcủa đơn vị chức năng chủ quản lí để những Cục thuế này chất vấn việc tiến hành thủ tục chấmdứt hiệu lực thực thi mã số thuế của những đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực nằm trong chưachấm chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì ban ngành thuế yêu cầu những đơn vị trực thuộcphải tiến hành thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Saukhi đơn vị chủ quản ngại giải thể, phá sản, dứt tồn tại, nếu một vài đơn vị trựcthuộc vẫn tiếp tục vận động thì những đơn vị trực nằm trong này bắt buộc làm thủ tụcchấm xong hiệu lực mã số thuế trực nằm trong và tiến hành đăng ký thuế mới với cơ quanthuế như một đơn vị độc lập. Các trường hợp đơn vị chủ quản ngại đã dứt hiệulực mã số thuế mà đơn vị trực trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số theo mã sốthuế của đơn vị chức năng chủ quản mọi bị xem như là sử dụng mã số thuế chưa hợp pháp.

2.Đối với những người nộp thuế hoàn thành khai thuế, nộp thuế dẫu vậy không khai báo với cơ quanthuế

Quáthời hạn nộp tờ khai cùng nộp thuế, sau ba lần gửi thông báo yêu cầu tín đồ nộpthuế nộp hồ sơ khai thuế, nếu không có phản hồi từ phía fan nộp thuế thì cơ quanthuế tương tác với tổ chức chính quyền địa phương để thâu tóm thông tin, tình trạng thực tếvề sự mãi mãi của tín đồ nộp thuế.

a)Trường hợp tín đồ nộp thuế không thể kinh doanh tuy thế vẫn trú ngụ trên địa bànthì phòng ban thuế yêu thương cầu fan nộp thuế thực hiện không thiếu thốn các khí cụ của phápluật về thuế hoặc thực hiện xong xuôi hiệu lực mã số thuế nếu không thể nhu cầuhoạt đụng kinh doanh.

b)Trường hợp tín đồ nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ cửa hàng đã đăng kýkinh doanh với không khẳng định được tăm hơi thì cơ quan thuế phối hợp với chínhquyền địa phương lập biên phiên bản xác nhận về triệu chứng không còn chuyển động tạiđịa điểm kinh doanh của tín đồ nộp thuế. Cơ sở thuế cập nhật thông tin vào cơsở dữ liệu đk thuế của ngành Thuế, thông báo công khai minh bạch tình trạng củangười nộp thuế và phối hợp cùng ban ngành nhà nước có thẩm quyền tiến hành cácthủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh, đk doanh nghiệp đồngthời hoàn thành hiệu lực mã số thuế theo qui định của phương tiện Doanh nghiệp, LuậtQuản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

3.Đối với cá nhân chết, mất tích, tinh giảm hoặc mất năng lực hành vi dân sự

Trườnghợp bạn nộp thuế là cá thể đã chết, mất tích, giảm bớt hoặc mất năng lực hànhvi dân sự theo quy định của pháp luật, cơ sở thuế căn cứ giấy tờ liên quancủa cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc chết, mất tích, hạn chế hoặc mất nănglực hành động dân sự của cá thể để có tác dụng thủ tục xong hiệu lực mã số thuế.

Mục 4. ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔCHỨC, SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP

Điều 16. Chia, tách, sáp nhập, hợp độc nhất vô nhị doanhnghiệp

1.Chia doanh nghiệp

a)Đối với công ty bị chia:

Doanhnghiệp bị chia đề nghị làm thủ tục dứt hiệu lực mã số thuế với ban ngành thuếkhi có đưa ra quyết định chia doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị xong xuôi hiệu lựcmã số thuế;

- phiên bản sao không yêu cầu hội chứng thựcQuyết định phân tách doanh nghiệp;

- Giấy ghi nhận đăng ký thuế (bảngốc).

Trongthời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, ban ngành thuế bắt buộc thựchiện thông báo doanh nghiệp đã xong hoạt rượu cồn và vẫn làm thủ tục chấm dứthiệu lực mã số thuế.

b)Đối cùng với doanh nghiệp mới được chia:

Cácdoanh nghiệp mới ra đời từ công ty lớn bị chia phải triển khai kê khai đăngký thuế với phòng ban thuế vào thời hạn 10 (mười) ngày tính từ lúc ngày được cung cấp Giấychứng nhận đk kinh doanh. Hồ sơ, trình từ bỏ thủ tục triển khai theo quy đinhcủa pháp luật về đk mới doanh nghiệp.

2.Tách doanh nghiệp

a)Đối với công ty lớn bị tách:

Trườnghợp sau khi tách, doanh nghiệp lớn bị bóc tách có phạt sinh đổi khác thông tin đăng kýthuế, công ty lớn phải tiến hành thủ tục biến hóa thông tin đăng ký thuế trongthời hạn là 10 (mười) ngày tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký kinhdoanh, làm hồ sơ gồm:

- bản sao ko yêu cầu hội chứng thựcQuyết định bóc doanh nghiệp;

- Giấy ghi nhận đăng ký kết kinh doanh;

- Tờ khai điều chỉnh đăngký thuế theo mẫu mã 08-MST.

Trongthời hạn 03 (ba) ngày làm cho việc kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ, cơ sở thuế đề nghị thựchiện giấy tờ thủ tục điều chỉnh tin tức đăng ký thuế của người tiêu dùng bị tách bóc tronghệ thống cai quản mã số thuế. Doanh nghiệp lớn bị bóc vẫn áp dụng mã số thuế vàGiấy chứng nhận đăng cam kết thuế đã làm được cấp trước đây để liên tiếp thực hiện tại nghĩavụ về thuế.

Trườnghợp kiểm soát và điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh đổi khác thông tin trênGiấy ghi nhận đăng ký thuế, phòng ban thuế tiến hành cấp lại Giấy triệu chứng nhậnđăng ký kết thuế cho tất cả những người nộp thuế theo quy định.

b)Đối với công ty được tách:

Doanhnghiệp được tách bóc phải triển khai thủ tục đăng ký thuế với ban ngành thuế lúc cóQuyết định bóc tách doanh nghiệp và chậm rì rì nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngàynhận được Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh.

Hồsơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo điều khoản của lao lý về đk mớidoanh nghiệp.

3.Sáp nhập doanh nghiệp

Doanhnghiệp dìm sáp nhập sẽ không thay đổi mã số thuế và cần chịu toàn cục trách nhiệmvề nhiệm vụ thuế của các doanh nghiệp bị sáp nhập. Những doanh nghiệp bị sáp nhậpsẽ bị hoàn thành hiệu lực mã số thuế.

a)Doanh nghiệp bị sáp nhập:

Khicó đúng theo đồng sáp nhập theo vẻ ngoài của dụng cụ Doanh nghiệp, các doanh nghiệp bịsáp nhập phải tiến hành thủ tục hoàn thành hiệu lực mã số thuế với phòng ban thuế.Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị kết thúc hiệu lựcmã số thuế;

- bạn dạng sao không yêu cầu xác nhận Hợpđồng sáp nhập.

Trongthời hạn 03 (ba) ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận đủ hồ nước sơ, cơ quan thuế đề nghị thựchiện thông báo doanh nghiệp xong hoạt cồn và đang làm thủ tục ngừng hiệulực mã số thuế của những doanh nghiệp bị sáp nhập.

b)Doanh nghiệp nhận sáp nhập:

Trongthời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh,doanh nghiệp thừa nhận sáp nhập đề xuất làm thủ tục biến hóa thông tin đăng ký thuế (trườnghợp sáp nhập phạt sinh chuyển đổi thông tin đk thuế), làm hồ sơ gồm:

- Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanhcủa công ty nhận sáp nhập (bản sao không cần chứng thực);

- Tờ khai điều chỉnhđăng ký kết thuế theo chủng loại 08-MST.

4.Hợp duy nhất doanh nghiệp

Doanhnghiệp hợp duy nhất là công ty mới, tiếp nhận toàn cỗ tài sản, quyền, nghĩa vụvà tiện ích hợp pháp của những doanh nghiệp bị hợp nhất đưa sang. Những doanhnghiệp bị đúng theo nhất đã bị kết thúc hiệu lực mã số thuế.

a)Doanh nghiệp bị phù hợp nhất:

Khicó phù hợp đồng hợp tuyệt nhất theo mức sử dụng của hình thức Doanh nghiệp, các doanh nghiệp bịhợp tốt nhất phải tiến hành thủ tục xong hiệu lực mã số thuế với phòng ban thuế.Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị xong xuôi hiệu lựcmã số thuế;

- phiên bản sao ko yêu cầu chứng thực Hợpđồng hợp nhất.

Trongthời hạn 03 (ba) ngày làm việc tính từ lúc ngày dìm đủ hồ sơ, phòng ban thuế bắt buộc thựchiện thông báo doanh nghiệp xong xuôi hoạt rượu cồn và đang làm thủ tục xong xuôi hiệulực mã số thuế của những doanh nghiệp bị thích hợp nhất.

b)Doanh nghiệp vừa lòng nhất:

Trongthời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh,doanh nghiệp đúng theo nhất đề nghị làm giấy tờ thủ tục đăng cam kết thuế và để được Giấy triệu chứng nhậnđăng cam kết thuế mới. Hồ sơ, trình trường đoản cú thủ tục triển khai theo khí cụ của pháp luậtvề đk mới doanh nghiệp.

Điều 17. Phân phối doanh nghiệp

2.Đối với doanh nghiệp không thành lập theo luật pháp Doanh nghiệp

Khi bao gồm hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác vềviệc phân phối doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn được buôn bán phải thông tin bằng văn bản, kèmtheo phù hợp đồng giao thương doanh nghiệp, phiên bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế vàquyết toán thuế gửi cho cơ quan tiền thuế.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính từ lúc ngàyđược cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký kết kinh doanh, doanh nghiệp lớn mua nên thực hiệnthủ tục đk thuế với cơ quan thuế. Hồ nước sơ đăng ký gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế;

- phiên bản sao không yêu cầu bệnh thựcGiấy ghi nhận đăng ký marketing mới;

- bạn dạng sao ko yêu cầu xác thực Hợpđồng mua doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việckể từ ngày nhận được hồ nước sơ đăng ký thuế đầy đủ, đúng theo lệ của doanh nghiệp, cơquan thuế bắt buộc cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết thuế cho khách hàng mua.

Mã số thuế của người sử dụng giữ nguyênsau khi bán. Đối cùng với trường hòa hợp một công ty trực thuộc sau khi bán trởthành một công ty độc lập, hoặc một doanh nghiệp sau thời điểm bán biến đổi mộtdoanh nghiệp trực thuộc của doanh nghiệp khác thì thực hiện theo qui định tại Điều18 Thông bốn này.

Điều 18.Chuyển đơn vị trực ở trong thành độc lập hoặc ngược lại

Đơn vị trực trực thuộc có ra quyết định chuyểnthành hòa bình hoặc ngược lại phải triển khai đăng ký kết thuế lại sẽ được cơ quanthuế cung cấp mã số thuế new trong thời hạn 10 (mười) ngày tính từ lúc ngày được cấp giấy chứngnhận đăng ký sale mới. Trước khi biến đổi phải thực hiện quyết toánthuế và làm thủ tục kết thúc hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ đk gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu01-ĐK-TCT;

- bạn dạng sao không yêu cầu triệu chứng thựcGiấy ghi nhận đăng ký kinh doanh mới.

Một đối kháng vị hòa bình chuyển thành đơn vịtrực ở trong của một 1-1 vị chủ quyền khác thì được cấp cho mã số thuế 13 số theo mã sốthuế của đơn vị chức năng chủ quản lí mới. Đơn vị biến hóa phải làm cho thủ tục dứt hiệulực mã số thuế với cơ quan thuế trước khi chuyển đổi. Đơn vị chủ quản mới phảithực hiện bổ sung đăng cam kết thuế, kê khai thêm đơn vị chức năng trực thuộc mới vào Bảng kêđơn vị trực thuộc để phòng ban thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc new thựchiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp thống trị theo quy định.

Một đơn vị chức năng trực ở trong của một đối chọi vịđộc lập đưa sang thành đơn vị chức năng trực thuộc của một đối chọi vị độc lập khác phảithực hiện tại thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị căn bản mới đề nghị bổsung đk thuế vào bảng kê đơn vị chức năng trực nằm trong để cơ sở thuế cấp cho mãsố thuế 13 số cho đơn vị trực trực thuộc mới. Đơn vị trực nằm trong mới thực hiện đăngký thuế với ban ngành thuế trực tiếp cai quản theo quy định.

Điều 19. Tạm xong xuôi kinh doanh

Tổ chức, cá thể tạm dứt kinh doanh phảithông báo bằng văn phiên bản cho cơ sở thuế trực tiếp quản lý chậm duy nhất là 05 (năm)ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông tin phải ghi rõ thời gian bắtđầu và kết thúc tạm hoàn thành kinh doanh, vì sao tạm xong kinh doanh. Thời hạn tạmngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được vượt 01 (một) năm. Sau thời điểm hếtthời hạn ghi trên thông báo, trường hợp tổ chức, cá nhân vẫn liên tiếp tạm dứt kinhdoanh thì bắt buộc gửi thông tin cho ban ngành đăng ký sale hoặc ban ngành thuếchậm độc nhất vô nhị là 05 (năm) ngày trước thời gian ngày tạm xong tiếp theo, tổng thời hạn tạmngừng sale liên tiếp ko được thừa 02 (hai) năm theo công cụ của luật pháp Doanhnghiệp. Trước khi tạm kết thúc kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành cácnghĩa vụ thuế còn nợ với giá cả nhà nước.

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động và hoạt độngtheo lao lý của nguyên tắc Doanh nghiệp khi tạm chấm dứt kinh doanh bắt buộc nộp hồ sơ tạmngừng kinh doanh tại ban ngành đăng ký marketing theo phương tiện của cách thức Doanhnghiệp và những văn phiên bản hướng dẫn hiện nay hành.

Chương III

TRÁCHNHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÃ SỐ THUẾ

Điều 20. Tráchnhiệm của bạn nộp thuế

1. Người nộp thuế có trách nhiệm kêkhai đăng ký mã số thuế, kê khai bổ sung những thông tin biến hóa về đăng kýthuế theo lao lý tại thông tứ này. Khi xong xuôi hoạt động hoặc tạm dứt kinhdoanh, tín đồ nộp thuế đề xuất khai báo với ban ngành thuế và chỉ được thực hiện mã sốthuế trong những giao dịch để kết thúc nghĩa vụ nộp thuế.

2. Người nộp thuế đề xuất ghi mã số thuế vàocác giấy tờ giao dịch như: hoá đơn, chứng từ mua, bán sản phẩm hoá, dịch vụ, sổsách kế toán, thích hợp đồng tài chính và những giấy tờ, tài liệu có tương quan đến việcxác định nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế lúc mở tài khoảntiền gởi tại bank hoặc tổ chức triển khai tín dụng khác. Đối với các loại giấy tờ, sổsách, triệu chứng từ chưa có phần nhằm ghi mã số thuế thì người nộp thuế nên ghi rõ mãsố thuế của chính mình vào góc trên, bên buộc phải trang đầu của các loại giấy tờ, sổsách, bệnh từ đó. Những đơn vị áp dụng hoá solo tự in, đặt in phải in sẵn mã sốthuế của chính bản thân mình trên từng tờ hoá đơn.

4. Vượt thời hạn cung cấp mã số thuế màkhông nhận ra Giấy ghi nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, ngườinộp thuế gồm quyền năng khiếu nại mang đến cơ quan thuế nơi cấp cho mã số thuế. Sau thời hạn 05(năm) ngày có tác dụng việc kể từ ngày nộp đối kháng khiếu nằn nì mà không sở hữu và nhận được trả lời củacơ thuế quan thì fan nộp thuế tất cả quyền năng khiếu nại lên ban ngành Thuế cung cấp trên đểđược giải quyết.

5. Nghiêm cấm bài toán cho mượn, tẩy xoá,huỷ hoại hoặc làm giả Giấy ghi nhận đăng ký thuế, Thẻ mã số thuế cá nhân.

Điều 21. Trọng trách của phòng ban thuế

1. Cơ sở thuế cung ứng mẫu tờ khaiđăng cam kết thuế, phía dẫn những thủ tục, kê khai hồ sơ đăng thuế, cấp cho mã số thuế vàGiấy ghi nhận đăng ký kết thuế đúng thời hạn quy định. Trường hợp soát sổ pháthiện hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế gần đầy đủ, chưa đúng quy định,thông tin kê khai chưa bao gồm