Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

Thông tư 92 bộ tài chính

      22
cầm tắt văn bản VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi VB liên quan Lược đồ văn bản MIX download về
Đăng nhập thông tin tài khoản tinhte.edu.vn với đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 92 bộ tài chính

">Theo dõi hiệu lực VB
chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói giờ Anh hoặc nâng cấp để mua file. Trường hợp quý khách chưa có tài khoản, sung sướng đăng cam kết tại đây!
đăng nhập tài khoản gói giờ Anh hoặc cải thiện để tải file. Ví như quý khách chưa có tài khoản, vui vẻ đăng ký tại đây!

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 92/2021/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021


THÔNG TƯ

Quy định nấc thu, cơ chế thu, nộp, làm chủ và áp dụng phí tuyển dụng, tham dự cuộc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

_____________


Căn cứ cơ chế Phí với lệ tầm giá ngày 25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật chi phí nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật cai quản thuế;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của chính phủ quy định cụ thể và giải đáp thi hành một số điều của qui định Phí cùng lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng và làm chủ công chức;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Tài chính;


Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ chế độ thuế;

Bộ trưởng cỗ Tài chính phát hành Thông tư hiện tượng mức thu, chính sách thu, nộp, quản lý và áp dụng phí tuyển chọn dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng
1. Thông bốn này nguyên tắc mức thu, cơ chế thu, nộp, thống trị và sử dụng phí tuyển dụng, tham dự cuộc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
2. Thông bốn này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí tuyển chọn dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cùng tổ chức, cá thể khác có liên quan đến thu, nộp, thống trị và thực hiện phí tuyển dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 2. Người nộp phí
1. Fan đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh dự thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức tham gia tuyển dụng; công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh tham gia tham gia dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức phải nộp phí theo dụng cụ tại Thông tư này.
2. Bạn nộp phí thực hiện nộp chi phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng hoặc Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 3. Tổ chức thu phí
1. Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức triển khai thu tầm giá tuyển dụng.
2. Cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức là tổ chức thu phí tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 4. Mức thu phí Mức thu phí tuyển dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

- bên dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

- từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

- từ bỏ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức

1

Nâng ngạch chăm viên thời thượng và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

- Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

- từ bỏ 50 cho dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

- từ 100 sỹ tử trở lên

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch siêng viên, nhân viên chính cùng tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

- dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

- trường đoản cú 100 mang đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

- trường đoản cú 500 sỹ tử trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phúc khảo thi tuyển chọn dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức

Đồng/bài thi

150.000


Điều 5. Kê khai, nộp mức giá
1. Chậm nhất là ngày thứ 5 hàng tháng, tổ chức thu phí cần gửi số tiền phí tổn đã thu của mon trước vào tài khoản phí ngóng nộp chi phí mở tại Kho bạc Nhà nước.
2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền giá tiền thu được theo tháng, quyết toán năm theo nguyên tắc tại Luật làm chủ thuế cùng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thống trị thuế.
Điều 6. Cai quản và sử dụng phí
1. Tổ chức triển khai thu giá tiền là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được giữ lại 100% số tiền mức giá thu được để trang trải cho những nội dung bỏ ra theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một vài điều của dụng cụ Phí cùng lệ phí.
2. Tổ chức thu mức giá là cơ sở nhà nước nộp tổng thể số tiền tổn phí thu được vào túi tiền nhà nước. Nguồn giá cả trang trải cho bài toán thực hiện quá trình và thu tiền phí do giá thành nhà nước bố trí trong dự trù của tổ chức triển khai thu theo chế độ, định mức chi túi tiền nhà nước. Trường hợp tổ chức triển khai thu giá thành là cơ quan nhà nước được khoán giá thành hoạt cồn từ thu nhập phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP được trích lại 100% số tiền giá thành thu được để trang trải ngân sách chi tiêu cho những nội dung đưa ra theo cơ chế tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Xem thêm: Văn Phòng Cho Thuê Văn Phòng Quận 1 ❤️ 0918333462, Cho Thuê Văn Phòng Quận 1 ❤️ Giá Tốt Quý 4/2021


Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng 12 năm 2021 và sửa chữa thay thế Thông tứ số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài thiết yếu quy định nút thu, cơ chế thu, nộp, thống trị và áp dụng phí tuyển chọn dụng, tham dự cuộc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
2. Các nội dung khác liên quan đến câu hỏi thu, nộp, quản lí lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai cơ chế thu tổn phí không nhắc tại Thông tứ này được triển khai theo nguyên lý tại công cụ Phí cùng lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn việc in, vạc hành, thống trị và sử dụng các loại bệnh từ thu chi phí phí, lệ tổn phí thuộc giá thành nhà nước.
3. Trường hợp các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật cơ chế dẫn chiếu tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế thì triển khai theo văn phiên bản mới được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc cố gắng thế.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu gồm vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá thể phản ánh kịp lúc về bộ Tài thiết yếu để nghiên cứu, phía dẫn té sung./.

Nơi nhận:

- Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng;

- văn phòng công sở Tổng túng bấn thư;

- văn phòng và công sở Quốc hội;

- Văn phòng quản trị nước;

- Viện Kiểm gần cạnh nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân buổi tối cao;

- kiểm toán nhà nước;

- những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ;

- Ủy ban tw Mặt trận non sông Việt Nam;

- cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND, Sở Tài chính, cục Thuế những tỉnh, thành phố

trực nằm trong Trung ương;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ;

- Cục khám nghiệm văn phiên bản quy bất hợp pháp luật (Bộ tư pháp);

- các đơn vị thuộc cỗ Tài chính;

- Cổng thông tin điện tử cỗ Tài chính;

- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai


Thuộc tính văn bản
Thông tư 92/2021/TT-BTC của bộ Tài bao gồm quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và thực hiện phí tuyển dụng, tham dự cuộc thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
Cơ quan lại ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
vui tươi đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Số công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký tại đây!
Số hiệu: 92/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
vui mắt đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng cam kết tại đây!
vui lòng đăng nhập tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
phấn kích đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Tóm tắt văn bản

Từ 15/12, phí tham dự cuộc thi thăng hạng viên chức hạng IV đến 700.000 đồng/lần

Theo đó, nấc thu phí tuyển chọn dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau: tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển) bên dưới 100 thí sinh là 500.000 đồng/thí sinh/lần; tự 100 - 500 sỹ tử là 400.000 đồng/thí sinh/lần; trường đoản cú 500 thí sinh trở lên là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Đáng chú ý, chế độ mới bổ sung cập nhật mức thu tiền phí dự thi thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức hạng IV dưới 100 thí sinh là 700.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 - 500 thí sinh là 600.000 đồng/thí sinh/lần; từ 500 sỹ tử trở lên là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Ngoài ra, mức thu phí nâng ngạch chuyên viên thời thượng và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức hạng I dưới 50 thí sinh là 1,4 triệu đồng/thí sinh/lần; Phúc khảo thi tuyển chọn dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức là 150.000 đồng/bài thi;… vẫn duy trì như phép tắc cũ.

Bên cạnh đó, muộn nhất là ngày thứ 5 hàng tháng, tổ chức triển khai thu phí nên gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào thông tin tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở trên Kho bội bạc Nhà nước. Tổ chức triển khai thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền giá thành thu được theo tháng, quyết toán năm theo phương tiện tại Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.