Thông tư 16/2015/tt-bkhđt doc

      113
GIỚI THIỆU TIN TỨC Tin VCU Hợp tác xã Kinh tế Văn hóa xã hội VĂN BẢN DỰ ÁN Khu vực miền Bắc Khu vực miền Trung Khu vực miền Nam VĂN PHÒNG Khu vực miền Bắc Khu vực miền Trung Khu vực miền Nam HTX THÀNH VIÊN Khu vực miền Bắc Khu vực miền Trung Khu vực miền Nam

Bạn đang xem: Thông tư 16/2015/tt-bkhđt doc

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành


Quy định về gia hạn đăng ký dự thầu dự án đầu tư có sử dụng đấtNgày 18/9/2020, Bộ KHĐT ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, theo đó:Trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ, các dự án đầu tư có sử dụng đất có thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trong thời gian sự cố được gia hạn như sau:(1) Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại từ 0 giờ đến 12 giờ thì thời điểm hết hạn mới là 15 giờ cùng ngày, trừ trường hợp tại mục 3 dưới đây;(2) Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại từ sau 12 giờ đến 24 giờ thì thời điểm hết hạn mới là 09 giờ của ngày tiếp theo, trừ trường hợp tại mục 3 dưới đây;(3) Trường hợp sự cố được khắc phục và Hệ thống bắt đầu hoạt động lại vào các ngày Thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì thời điểm hết hạn là 09 giờ của ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Thông tư số 03/2020/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc, mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động thiết kế kiến trúc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm: Giáo Trình Công Nghệ Lắp Ráp Ô Tô Chuẩn Nhất 2019, Giáo Trình Công Nghệ Lắp Ráp Ô Tô

Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc phạm vi Điều chỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.Theo đó, Thông tư số 16/2016 quy định hai mẫu hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ mời thầu gồm:+ Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư.+ Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng cho dự án đầu tư có sử dụng đất đã thực hiện quá trình sơ tuyển.Bên cạnh đó, Thông tư 16/2016 còn hướng dẫn các nguyên tắc khi áp dụng mẫu hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất như sau:+ Trên cơ sở quy mô, tính chất, lĩnh vực của từng dự án cụ thể, người có thẩm quyền có thể bổ sung các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu.+ Đối với các dự án không thực hiện sơ tuyển, Thông tư số 16/BKHĐT quy định hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa Mẫu số 02 và có bổ sung các nội dung yêu cầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư của Mẫu số 01.+ Theo Thông tư 16/TT-BKHĐT, với dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu thì hồ sơ yêu cầu được lập trên cơ sở vận dụng Mẫu số 02, không bao gồm nội dung như tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và việc so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài chính - thương mại nhưng cần quy định nội dung yêu cầu nhà đầu tư cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm.- Về phần hợp đồng, tùy theo tính chất, quy mô, lĩnh vực của từng dự án cụ thể, bên mời thầu xây dựng dự thảo hợp đồng theo mẫu tại Thông tư số 16 và đính kèm trong hồ sơ mời thầu.Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có hiệu lực ngày 06/02/2017 và thay thế Thông tư 03/2009/TT-BKHĐT.
Ngày 30/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.Theo đó, bổ sung Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 08 được đính kèm tại Phụ lục Thông tư 05/2020).Kể từ ngày 01/9/2020:- Gói thầu đã phê duyệt E-HSMT theo quy định tại Thông tư 04/2017 nhưng chưa đăng tải E-HSMT lên Hệ thống đấu thầu quốc gia thì phải sửa E-HSMT cho phù hợp với quy định tại Thông tư 05/2020.- Trường hợp gói thầu phi tư vấn một giai đoạn hai túi hồ sơ thuộc hạn mức phải đấu thầu qua mạng theo quy định tại Điều 29 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT nhưng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt là không áp dụng đấu thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì:Phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng.Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.
Thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài:Nội dung này được đề cập tại Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.Theo đó, việc thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài (LPMB) được thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016, cụ thể như sau:- Thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.- DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn LPMB (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp LPMB như sau:+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn LPMB trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn LPMB trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp LPMB như sau:+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.
*

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM (VCU) Điện thoại: 02473026898

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC