Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

thời gian và không gian
*


các hiệ tượng tồn tại thịnh hành của đồ chất: không khí là hình thức tồn tại của các khách thể cùng các quá trình vật hóa học được đặc trưng bằng cấu tạo và quảng tính của các hệ thống vật chất; còn thời gian là hình thức thay thế sau đó nhau của những hiện tượng và những trạng thái của vật hóa học được đặc trưng bằng độ lâu năm tồn tại của chúng.

Bạn đang xem: Thời gian và không gian

TGVKG đều phải sở hữu tính chất khách quan, không tách rời thứ chất, gắn thêm chặt với tải và với nhau, vô vàn về số lượng và chất lượng. Đặc tính phổ biến của thời gian là độ dài, tính chất không lặp đi lặp lại, tính chất không tảo ngược trở lại. Đặc tính phổ biến của không khí là quảng tính, sự thống độc nhất của tính liên tiếp và tính đứt đoạn. Không gian có tía chiều, còn thời hạn thì chỉ bao gồm một chiều. Trong lịch sử vẻ vang triết học tập đã diễn ra liên tục cuộc chiến đấu giữa nhà nghĩa duy trung tâm và công ty nghĩa duy đồ vật về TGVKG. Công ty nghĩa duy tâm lắc đầu tính khả quan của TGVKG, coi chúng chịu ảnh hưởng vào câu chữ của ý thức cá thể Xem thêm: Xem Phim Cô Dâu 8 Tuổi Phần 1 +2, Phim Cô Dâu 8 Tuổi

Mach)>, xem chúng là những hiệ tượng tiên thiên của trực quan cảm tính hay là phạm trù của tinh thần hoàn hảo nhất . Chủ nghĩa duy đồ vật thì nhấn mạnh vào tính khả quan của TGVKG. Trong một thời gian dài, trong triết học và công nghệ đã kẻ thống trị một ý niệm siêu hình nhận định rằng TGVKG chủ quyền với nhau cùng với quy trình vật chất. Sự cách tân và phát triển của khoa học thoải mái và tự nhiên đã chưng bỏ quan niệm siêu hình vô địa thế căn cứ đó. Tóm lại chủ yếu của thuyết kha khá Anhxtanh (A. Einstein) đó là xác định rằng TGVKG ko tự nó tồn tại, bóc rời vật chất, mà phía bên trong mối liên hệ qua lại phổ biến, trong số ấy chúng không đủ tính độc lập và xuất hiện thêm như là gần như mặt kha khá của thời gian - không khí thống duy nhất và cần thiết phân chia. Đồng thời, kỹ thuật còn chứng tỏ rằng thời gian và quảng tính của các vật thể phụ thuộc vào vận tốc vận động của những vật thể ấy, với kết cấu cũng giống như những công năng hình học của continum 4d (3 chiều không gian và một chiều thời gian) - một hệ thống 4 đổi mới số cần thiết để khẳng định một hiện tượng kỳ lạ và các khối lượng vật chất và trường thu hút do chúng tạo thành ra. Với công ty nghĩa duy vật dụng biện chứng, thừa nhận thức của con tín đồ đang ngày càng có một quan tiền niệm thâm thúy hơn và đúng đắn hơn về tính chất hiện thực một cách khách quan của TGVKG.