Thông tư 200:Thông bốn 133:Thời hạn nộp BCTC năm TT133 chính sách tại khoản 1 điều 80Thông tư 132:

*

Thời hạn nộp report tài thiết yếu năm của doanh nghiệpThời hạn nộp report tài thiết yếu năm của bạn được phương tiện tại

Thông bốn 200:Thông tư số 200/2014/TT-BTCÁp dụng cho các doanh nghiệp

Thời hạn nộp BCTC năm TT200 vẻ ngoài tại điều 109 TT200

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước– Đơn vị kế toán yêu cầu nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày dứt kỳ kế toán tài chính năm; Đối với công ty mẹ, Tổng côngty đơn vị nước chậm nhất là 90 ngày;– Đơn vị kế toán trực trực thuộc Tổng doanh nghiệp nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do doanh nghiệp mẹ,Tổng doanh nghiệp quy định.

Bạn đang xem: Thời gian nộp báo cáo tài chính

2. Đối với các loại công ty kháca) Đơn vị kế toán tài chính là doanh nghiệp tứ nhân và doanh nghiệp hợp danh yêu cầu nộp BCTC năm muộn nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúckỳ kế toán năm; so với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộpBCTC năm muộn nhất là 90 ngày;b) Đơn vị kế toán tài chính trực ở trong nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cung cấp trên theo thời hạn do đơn vị chức năng kế toán cấp trên quy định.

Nơi dìm BCTC của doanh nghiệp

Nơi dấn báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆ

Kỳ lập báo cáo

Cơ săng chính

Cơ quan liêu Thuế

Cơ quan Thống kê

DN cấp trên

Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Công ty lớn Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

3. Các loại công ty lớn khác

Năm

x

x

x

x

Thông tư 133:Thông bốn số 133/2016/TT-BTCÁp dụng đến doanh nghiệp nhỏ dại và vừa

Thời hạn nộp BCTC năm TT133 vẻ ngoài tại khoản 1 điểm 80

Tất cả các doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa phải tạo và giữ hộ BCTC năm muộn nhất là 90 ngày kể từ ngày dứt năm tài chính cho những cơ quan lại có tương quan theo quy định.

Xem thêm: Hack Xu Mini World: Creata Mod Apk 0, Mini World Mod (Unlimited Money) 0

Nơi nộp BCTC năm lý lẽ tại khoản 2 điều 80

✓ phòng ban thuế✓ Cơ quan đk kinh doanh✓ phòng ban Thống kê✓ các doanh nghiệp bao gồm trụ sở bên trong khu chế xuất, khu vực công nghiệp, khu công nghệ cao còn bắt buộc nộp BCTCnăm mang lại Ban quản lý khu chế xuất, khu vực công nghiệp, khu technology cao ví như được yêu thương cầu.

Thông tứ 132:Thông tư số 132/2018/TT-BTCÁp dụng cho bạn siêu nhỏ

Thời hạn nộp BCTC năm TT132 lao lý tại khoản 2 điều 14

BCTC và các phụ biểu BCTC của doanh nghiệp siêu nhỏ phải được gửi muộn nhất là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt năm tài chính.

Nơi nộp BCTC năm phương tiện tại khoản 2 điều 14

✓ cơ quan thuế✓ Cơ quan đk kinh doanh

Luật làm chủ Thuế 2019Luật cai quản thuế 38/2019/QH14Áp dụng với người nộp thuế

Thời hạn fan nộp thuế nộp BCTC năm cho cơ quan thuế (kèm theo làm hồ sơ khai quyết toán thuế năm) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng vật dụng 3 tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.(Tức là ngày 31.03 thường niên trong trường hòa hợp năm tài chính trùng với năm dương lịch)