Bài hát cắn môi tình còn đau

      21

Em xa anh bi thương chi nữa hỡi em, như niềm mơ ước ta mơ sang 1 đêm, tình trong mơ đẹp nhất như tranh như thơ, tỉnh giấc rồi mơ chỉ nên mơ thôi. Trăng treo cao chờ ai nữa hỡi trăng, song bóng xưa nay lẻ loi mình anh, tình song ta tiếng mờ theo sương khói, ánh trăng tàn theo bước đi em xa. Giờ cô đơn mình anh bước âm thầm, bi ai chơi vơi tình ơi sao vỡ vạc tan, em vẫn xa rồi, xa ánh trăng thề, call tên em lá rơi thờ thẫn rơi. Người ra đi tình em cũng ra đi, bờ môi thơm vòng tay ôi sẽ xa, số kiếp cho khách hàng khổ mãi chữ tình, bi quan cắn môi new biết tình còn đau.


Bạn đang xem: Bài hát cắn môi tình còn đau

Em xa anh bi quan chi nữa hỡi em, như giấc mơ ta mơ sang 1 đêm, tình trong mơ đẹp như tranh như thơ, thức giấc giấc rồi mơ chỉ với mơ thôi. Trăng treo cao hóng ai nữa hỡi trăng, đôi bóng xưa nay một mình mình anh, tình song ta giờ đồng hồ mờ theo sương khói, ánh trăng tàn theo bước chân em xa. Giờ cô đơn mình anh bước âm thầm, bi quan chơi vơi tình ơi sao vỡ vạc tan, em đã xa rồi, xa ánh trăng thề, call tên em lá rơi đẫn đờ rơi. Bạn ra đi tình em cũng ra đi, bờ môi thơm vòng đeo tay ôi đã xa, số kiếp cho khách hàng khổ mãi chữ tình, bi thảm cắn môi new biết tình còn đau.


*mùi hương Tóc Mạ Non

Đan ngôi trường ft Lương Bích Hữu

*
3.147.510


http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Đừng chia tay

Đan ngôi trường

*
2.081.925


http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Xem thêm: Download Shadow Fight 2 Special Edition, Shadow Fight 2

http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20200616/i8u8fgyDNJysHteqFPvh5ee87886376ed.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20140603/i5UcR3jSbXyzkleZj44Z603f552482e08.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20131007/eOxAbvrOaB6k2kvqYN036433701e43159.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20160408/MuJ0sA7ebQvfsuVyAyQw61dbd0a12f504.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20230329/4Wp0gJJq6wi9vU6XcLTx64240577d6f48.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120806/qOjPXpNXcDR0qQFGo45e5bfd428eb6ca3.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20210223/VK6U9qPfB424LlyVR4iN60349d4c1988d.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120119/cnhbPXH2bZ1ynVVdG41C61110a29d06af.jpg