Bài hát cắn môi tình còn đau

      101

Em xa anh buồn chi nữa hỡi em, như giấc mơ ta mơ qua một đêm, tình trong mơ đẹp như tranh như thơ, tỉnh giấc rồi mơ chỉ là mơ thôi. Trăng treo cao chờ ai nữa hỡi trăng, đôi bóng xưa nay lẻ loi mình anh, tình đôi ta giờ mờ theo sương khói, ánh trăng tàn theo bước chân em xa. Giờ cô đơn mình anh bước âm thầm, buồn chơi vơi tình ơi sao vỡ tan, em đã xa rồi, xa ánh trăng thề, gọi tên em lá rơi thẫn thờ rơi. Người ra đi tình em cũng ra đi, bờ môi thơm vòng tay ôi đã xa, số kiếp cho mình khổ mãi chữ tình, buồn cắn môi mới biết tình còn đau.


Bạn đang xem: Bài hát cắn môi tình còn đau

Em xa anh buồn chi nữa hỡi em, như giấc mơ ta mơ qua một đêm, tình trong mơ đẹp như tranh như thơ, tỉnh giấc rồi mơ chỉ là mơ thôi. Trăng treo cao chờ ai nữa hỡi trăng, đôi bóng xưa nay lẻ loi mình anh, tình đôi ta giờ mờ theo sương khói, ánh trăng tàn theo bước chân em xa. Giờ cô đơn mình anh bước âm thầm, buồn chơi vơi tình ơi sao vỡ tan, em đã xa rồi, xa ánh trăng thề, gọi tên em lá rơi thẫn thờ rơi. Người ra đi tình em cũng ra đi, bờ môi thơm vòng tay ôi đã xa, số kiếp cho mình khổ mãi chữ tình, buồn cắn môi mới biết tình còn đau.


*Hương Tóc Mạ Non

Đan Trường ft Lương Bích Hữu

*
3.147.510


http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Đừng Chia Tay

Đan Trường

*
2.081.925


http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120119/fbhAhByBRcsxR1Qg0I4D59772e05b03d7.jpg

Xem thêm: Download Shadow Fight 2 Special Edition, Shadow Fight 2

http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20200616/i8u8fgyDNJysHteqFPvh5ee87886376ed.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20140603/i5UcR3jSbXyzkleZj44Z603f552482e08.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20131007/eOxAbvrOaB6k2kvqYN036433701e43159.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20160408/MuJ0sA7ebQvfsuVyAyQw61dbd0a12f504.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20230329/4Wp0gJJq6wi9vU6XcLTx64240577d6f48.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120806/qOjPXpNXcDR0qQFGo45e5bfd428eb6ca3.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20210223/VK6U9qPfB424LlyVR4iN60349d4c1988d.jpg
http://musicmd1fr.tinhte.edu.vn.net/bucket-image-tinhte.edu.vn/images/singer/20120119/cnhbPXH2bZ1ynVVdG41C61110a29d06af.jpg