Top 15 bài hát tại anh đó nên duyên mình dở dang mới nhất 2022

      80
tại anh đó đề xuất duyên bản thân dở dang. Em làm sao mộng mơ quyền quý và cao sang cao sang. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một giàn thiên lý giăng ngang, mặt đường tình nhị đứa thênh thang! tại em đó nên duyên mình lẻ loi. Ngờ đâu rằng đâu tình đã chia phôi. Trên em ko hiểu, hay vì chưng do Trời Trời đày nhị đứa hai địa điểm Để rồi nay thấy bi thảm cả thỉnh thoảng xưa anh ko nói phải đâu ngờ để rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ơ thờ. Xa bạn thương đành bạc bẽo lời yêu thương đương, cho tình duyên rã tác, đến đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu bởi vì đâu? Anh đừng giận em, đừng trách bỏ ra nhau Thì thôi lưu niệm mình xung khắc trong lòng. Nguồn cơn nay đang không mong, cầm bằng ôm tuyết giá buốt mùa Đông

Bạn đang xem: Top 15 bài hát tại anh đó nên duyên mình dở dang mới nhất 2022


Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Chú Khỉ Buồn 514, Trò Chơi Trí Tuệ Chú Khỉ Buồn

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.