Trang thông tin điện tử sở kế hoạch và đầu tư tỉnh phú thọ

      152
*

391fx4771xca76xaacdxba1ax8d20x6844xfaaex6492xX7x853dxb696x7642xf762xd3c1xd07exX5x7a98xXaxbccdx3fddxXdxd831x51d9xX3x75ccxb8aaxX4xX3xf4a6xbf89xX3xd038x8df0xX3xX1x104ccx7586xX4xX1xX3x469cx4b6bxX3xb383x4efcxba20xX3xXexe7b6xX3xd7ddxXdx10b3dxXdxX3xXexc6c6x54e1x10e09xX1xX3xX28xaef4xX3xX4x7dfaxX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xe9cexX3axX32xX3xX16x8039xXexX3xeb17xbe2exX3axX32xX3xX28xX29xX3xX4xX15xX4xX3xf2b3xe10bxX3xX15xX3axX3xX4xX1x521axX16xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18x86f5xX0xf946xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa571xX10xX6xX64xXaxX12xX1cxX15xX3axX32xX3xX2x9c35xX77xf3c8xb008xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX4xX1xX30xc5c1xX3axX32xX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xX5xX29xX16xX3xX28xXdx851fxX4xX3xXexX24xXdxX3xX1fxf237xX3xX1xbdb7xXbxX3xXexX1x8e98xX3xXcxX30xX95xX3xX86xX2bxc18axeccdxX3xXexefc2xX3axX1xX3xddf5xX1xX50xX6xX3x9a9cxcd07xXd5xX95xX3xd067xX1xd952xX3xXexXbbxX6xX3xX18xXdxX3exX2dxX3xX1xX29xX3axX1xX3xX18x9fdcxX3xf20cxdcb8xX2dxX3xX4xX2cxX2dxX3xX5xX29xX16xX3xX38x61dexX3x5a65x8e78x8303xX3axX3xX18xX3exX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX3xXexXdxX20xXbxX3xXex84c6xX4xX3xX5xX29xX3xX18xXdxa925xX16xX3xX3axX32xX1x7d32xX3axX3xX4xX1xX30xX6xX3xXd0xX1xcdc7xX4xX3xXbxX1xX120xX4xX3xX18xX30xea92xX4xb849xX3xX28xX29xX3xX3axX32xX2dxXefxXf0xX3axX3xX3axX1x10c83xX3axX95xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xa5cex7b7cxX3xX5x911exX3xXd0xX1xXdxX3xX2xac26xX77xX2xb6b9xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xXexX38xXbbxX3axX32xX3xX18xXdxX128xX16xX3xX4xXdcxX6xX3xXexXccxX3axX1xX3xX4xX1xX6cxX16xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xc791xX3xX2bx9570xX3axX32xX3xX4xX1x8647xX3xXcxX38xb39axX3axX1xX3xXcxX1xX20xX3xXcxX38xX2dxXefxX3exX3axX3xd296xX3xXcx7d54xXffxX95xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX18xX24xXdxX3xX64xXdxXb0xX3axX3xX4xX1xX23xX3xX1cxX1dxX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xX28xX3exX3xX28xX100xX3axX3xX18xX3exX3xX3axX29xXefxX196xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX23xX3axXaxX12xX0xXdxX16xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX3axXexX10xX38xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxe779xXdxX64xXexX1xfda9xX3xX2x90d2xX23dxX23dxXbxX160x4fa5xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX23axX3xd7a1xX16exX94xXbxX160xX242xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX77xX77xX4xX196xX58xX6xX23xXbxX1xX2dxXexX1xX23xX196xX28xX3axX77xX64xX10xX7xXd0xXexX23xXbxX77xX3axX10xX235xX7xX77x5670xX277xX277x4866xX77xX2xX2xX2xX64xX92xX23dxX16exX23dx4c68xX16bxX23dxXexX277xX94xX94xX277xX5xX2xd7efxX32xXdxX6xX16xX28exX64xX23xX4xX28exX7xX23xX28exXd0xX1xX28exX64xXexX28exXexX38xX196xddadxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xX28xX3exX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX3xX28xX29xX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX4xX1xX6cxX16xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xXaxX3xX235xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xX23dxX23dxX23dxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX24cxX16exX94xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX23xX3axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX86x6858xX2bxXcxX3xXcxX38xX1a3xX3axX1xX3xXcxX1xX20xX3xXcxX38xX2dxXefxX3exX3axX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xX28xX3exX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX3xX28xX29xX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX4xX1xX6cxX16xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7052xX23xX64xXefxXaxX12xXc8xb280xX16xX3xX277xX23dxX277xX277xX95xX3xX18xX30xX142xX4xX3xX160xX15xX4xX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX5xX29xX3xXfexX3axX3c4xX16xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX144xX3xX4xXdcxX6xX3xXexXccxX3axX1xX3xe6a8xX1x73f2xX3xXcxX1xXbbxX196xX3xXcxX2dxXefxX3xX3axX1xXdxXf0xX3axX95xX3xXexX1xX10xX23xX3xX58xX15xX23xX3xX4xX15xX23xX3xX4xXdcxX6xX3xX1b5xX3bdxXc8xXc9xX3xXexXccxX3axX1xX3xXfexXffxX100xX3axX3xX18xX3exX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX120xX4xX3xX5xX29xX3xX18xXdxX128xX16xX3xX3axX32xX1xX12exX3axX3xX4xX1xX30xX6xX3xXd0xX1xX138xX4xX3xXbxX1xX120xX4xX3xX18xX30xX142xX4xX144xX95xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xXd0xX1xXdxX3xX28xXdxXb0xX4xX3xX58xX199xXdxX3xXexX1xX30x4a9fxX3axX32xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX3x7dc9xX13xX401xa98axX3bdx914bxX3xX5xX29xX3xX16xX75xXexX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX3axX1x7168xX3axX32xX3xXefxX20xX2dxX3xXexX19xX3xXexXdxXf0xX3axX3x7779xX2dxXefxX20xXexX95xX3xX4cdxX2dxX6xX3axX3xXexX38xXbbxX3axX32xX3xX5xXdxXf0xX3axX3xX4cdxX2dxX6xX3axX3xX18xX20xX3axX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xX3xX32xXdxX34xXdxX3xX3axX32xX152xX3axX3xX28xX19xX3axX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX4xX41xX3axX32xX3xX28xX29xX3xXexX38xXdxX128xX3axX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX196xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bdxX23xX64xXefxXaxX12xX13xXdxX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xX3axX75xXdxX3xX64xX2dxX3axX32xX3xX3axX29xXefxX95xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX4xX1xX23xX3xX58xXdxX20xXexX23axX3xXffx8075xXdxX3xX7xX65xX3xX4xX1xXccxX3xX18xX24xX23xX3xX4cdxX2dxXefxX20xXexX3xX5xXdxXb0xXexX95xX3xX18xX199xX3axX32xX3xX58xX75xX3xX3axX1xXdxX3exX2dxX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX95xX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX58xX199xXdxX3xXexX1xX30xX48fxX3axX32xX95xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX3xX4xX50xX3xX3axX1xXdxX3exX2dxX3xXexXdxX20xX3axX3xX58xX75xX95xX3xX24cxX3xXexX1xX15xX3axX32xX3xX18xX2cxX2dxX3xX3axX3c4xX16xX3xX277xX23dxX277xX277xX3xX18xXedxX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX3xX13xX401xX4aaxX3bdxX3xX2xX23dxX277xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX4a7xX18xXedxX3xXexX1xX2dxX3xX1xX199xXdxX3xX28xX29xX3xX32xXdxX6xX23xX3xX18xX100xXexX3xX28xX57fxXdxX3xXex54ecxX3axX32xX3xX64xXdxXb0xX3axX3xXexX19fxX4xX1xX3xX94xX27axX2xX95xX16exX1xX6xX242xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX18xX50xX3xX277xX2xX95xX277xX16exX1xX6xX3xX64xXdxXb0xX3axX3xXexX19fxX4xX1xX3xX4xXdcxX6xX3xX2xX284xX3xXd0xX1xX2dxX3xXexX15xXdxX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX4xX30xX3xXexX6cxXbxX3xXexX38xX2dxX3axX32xX3xXexX1xX2dxX75xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xXexX38xXbbxX3axX32xX3xX18xXdxX128xX16xX3xX4a7xX4xX15xX4xX3xX1fxXdaxXc8xX95xX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xX5xXdxXf0xX3axX3xX28x8abfxX3axX32xX3xX18xXdxX3xXexXccxX3axX1xX3x8505xXf0xX3axX3xX3bdxX15xXdxX95xX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xX4xX6xX23xX3xXexX19xX4xX3xX401xX1xX403xX3xXcxX1xXbbxX28exX3xXcxX2dxXefxXf0xX3axX3x65dfxX2dxX6xX3axX32xX95xca8exX4acxX95xX3xX7xX23xX3xX28xX57fxXdxX3xXexX1xX48fxXdxX3xX18xXdxX128xX16xX3xXexX38xX30xX57fxX4xX95xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX199xXdxX95xX3xX58xX199xXdxX3xXexX1xX30xX48fxX3axX32xX3xX13xX401xX4aaxX3bdxX3xX4xX50xX3xXexXdxX20xX3axX3xX58xX75xX95xX3xX16xX75xXexX3xX7xX19xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX4cdxX2dxXefxX3xX16xX41xX3xX5xX57fxX3axX95xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xXexX1xX48fxXdxX3xX32xXdxX6xX3axX3xX3axX32xX138xX3axX3xX18xXedxX3xX58xX29xX3axX3xX32xXdxX6xX23xX3xX18xX100xXexX3xX4xX1xX23xX3xX3axX1xX29xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX3axX1xX30xX23axX3xXdaxX120xX16xX3xX4xX41xX3axX32xX3xX3axX32xX1xXdxXb0xXbxX3xXffxX24xX3axX3xXd5xX2dxX152xX3axX242xX3xXc9xX65xX3xX15xX3axX3xX1fxX1xX2dxX3xX18xX41xX3xXexX1xX1a3xX3xX7xXdxX3axX1xX3xXexX1xX15xXdxX95xX3xX64xX2dxX3xX5xX1a3xX4xX1xX3xX3axX32xX1xXccxX3xX64xX30x3a07xX3axX32xX3xX28xX29xX3xX7xX152xX3axX3xX13xX23xX5x8d5dxX3xXcxX6xX16xX3xXc8xX41xX3axX32xX3xX1b2xX3xX86xX24xX3axX32xX3xX16xX120xX4xX3xX7xX152xX3axX3xX13xX23xX5xX7e5xX3xXcxX6xX16xX3xXc8xX41xX3axX32xX3xX2xX242xX3xXc9xX65xX3xX15xX3axX3xX1fxX1xX2dxX3xX3axX1xX29xX3xX1dxX3xX18xX41xX3xXexX1xX1a3xX3xXcxXdxXf0xX3axX3xXdaxX15xXexX95xX3xXffxXdxXb0xXexX3xXcxX38xX39xX242xX3xXc9xX65xX3xX15xX3axX3xX1fxX1xX2dxX3xX18xX41xX3xXexX1xX1a3xX3xX16xX57fxXdxX3xXcxX1xX6xX3axX1xX3xX4aaxXdxX3axX1xX95xX3xXexX1xX1a3xX3xX160xXedxX3xX401xX1xX403xX3xXcxX1xXbbxX242xX3xXc9xX65xX3xX15xX3axX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xX4xX6xX23xX3xXexX19xX4xX3xX401xX1xX403xX3xXcxX1xXbbxX28exX3xXcxX2dxXefxXf0xX3axX3xX6f1xX2dxX6xX3axX32xX242xX3xXc9xX65xX3xX15xX3axX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xX32xXdxX6xX23xX3xXexX1xX41xX3axX32xX3xX5xXdxXf0xX3axX3xX28xX6bfxX3axX32xX3xXd0xX20xXexX3xX3axX19xXdxX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xX86xX199xX3xXdaxX1xX19fxX3xX4aaxXdxX3axX1xX3xX28xX57fxXdxX3xX6f1xX2dxX19xX4xX3xX5xX75xX3xX94xX23dxX3bdxX95xX3xX6f1xX2dxX19xX4xX3xX5xX75xX3xX16bxX277xXdaxX3xXexXccxX3axX1xX3xX401xX1xX403xX3xXcxX1xXbbxX3xX18xXdxX3xX6cbxXf0xX3axX3xX3bdxX15xXdxX242xX3xXc9xX65xX3xX15xX3axX3xX4xX34xXdxX3xXexX24xX23xX95xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX19xX3xX28xX29xX3xX3axX152xX3axX32xX3xX4xX100xXbxX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xa2e9xX2dxX3xXdaxXa0xX6f7xX3xXcxX2dxXefxX3xX3axX1xXdxXf0xX3axX95xX3xXexX38xXf0xX3axX3xX4xXa0xX3xX7xX1dxX3xXd0xXdxX128xX16xX3xXexX38xX6xX95xX3xX18xX15xX3axX1xX3xX32xXdxX15xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xX3xX28xX3exX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX13xX401xX3bdxX4aaxX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xXexX1xX48fxXdxX3xX32xXdxX6xX3axX3xX4cdxX2dxX6xX3xX4xX50xX3xX2xX277xX16bxX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX4xX1xX6cxX16xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xX3xX64xX23xX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX13xX401xX4aaxX3bdxX196xX3xXc8xX32xX2dxXefxXf0xX3axX3xX3axX1xX152xX3axX3xX4xX1xXdcxX3xXefxX20xX2dxX3xX5xX29xX23axX3xXffxXdxXb0xX4xX3xX38xX29xX3xX7xX23xX15xXexX95xX3xX18xXdxX3exX2dxX3xX4xX1xXccxX3axX1xX3xX4cdxX2dxXefxX3xX1xX23xX24xX4xX1xX95xX3xXd0xX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX7xX161xX3xX64xX120xX3axX32xX3xX18xX100xXexX3xX4xX100xXbxX3xX1xX2dxXefxXb0xX3axX95xX3xX4xX100xXbxX3xXexXccxX3axX1xX3xX32xXdxX6xXdxX3xX18xX23xX24xX3axX3xX277xX23dxX277xX2xX28exX3xX277xX23dxX277xX284xX3xX16xX57fxXdxX3xX18xX30xX142xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX100xXbxX3xX4xX50xX3xXexX1xd73bxX16xX3xX4cdxX2dxXefxX3exX3axX3xXbxX1xXf0xX3xX64xX2dxXefxXb0xXexX3xX4a7xX4xX100xXbxX3xX1xX2dxXefxXb0xX3axX3xXexX1xX48fxXdxX3xX18xXdxX128xX16xX3xX4xX2dxX19xXdxX3xX3axX3c4xX16xX3xX277xX23dxX277xX2xX95xX3xX4xX100xXbxX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xXexX38xXbbxX3axX32xX3xX18xXdxX128xX16xX3xX5xXdxXf0xX3axX3xX4cdxX2dxX6xX3axX3xX18xX20xX3axX3xX4cdxX2dxXefxX3xX1xX23xX24xX4xX1xX95xX3xXd0xX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX7xX161xX3xX64xX120xX3axX32xX3xX18xX100xXexX3xX16xX57fxXdxX3xX18xX30xX142xX4xX3xXcxX1xXdcxX3xXexX30xX57fxX3axX32xX3xXdaxX1xX19fxX3axX1xX3xXbxX1xXdcxX3xXbxX1xXf0xX3xX64xX2dxXefxXb0xXexX3xXexX1xX10xX23xX3xX4cdxX2dxXefxX20xXexX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX16bxX277xX24cxX77xX6f1xX2bxX28exX3xXcxXcxX32xX3xX3axX32xX29xXefxX3xX23dxX16exX77xX16bxX77xX277xX23dxX277xX277xX4acxX242xX3xX28xXdxXb0xX4xX3xXexX38xXdxX128xX3axX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX16xX75xXexX3xX7xX19xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX5xXdxXf0xX3axX3xX4cdxX2dxX6xX3axX3xX18xX20xX3axX3xX4xX1xX2dxXefxX128xX3axX3xX18xX63bxXdxX3xX18xX100xXexX3xX5xX403xX6xX95xX3xX18xX100xXexX3xX38xae37xX3axX32xX3xXexX1xX2dxX75xX4xX3xXexX1xXa48xX16xX3xX4cdxX2dxXefxX3exX3axX3xX4xXdcxX6xX3xXcxX1xXdcxX3xXexX30xX57fxX3axX32xX3xXdaxX1xX19fxX3axX1xX3xXbxX1xXdcxX3xX4a7xX4xX15xX4xX3xX58xX75xX95xX3xX3axX32xX29xX3axX1xX3xXexX1xXa48xX16xX3xX18xX1a3xX3axX1xX95xX3xXexX1xX48fxXdxX3xX32xXdxX6xX3axX3xXd0x10953xX23xX3xX64xX29xXdxX4acxX196xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bdxX23xX64xXefxXaxX12xX2bxX19xXdxX3xX28xX57fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX4xX41xX3axX32xX28exX3xX3axX3c4xX16xX3xX277xX23dxX277xX277xX3xX5xX29xX3xX3axX3c4xX16xX3xXexX1xXc0xX3xX277xX3xXexX38xXdxX128xX3axX3xXd0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX3xXd0xX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX38xX2dxX3axX32xX3xX1xX24xX3axX3xX277xX23dxX277xX2xX28exX3xX277xX23dxX277xX284xX3xX3axX1xX30xX3axX32xX3xXexX1xX65xX4xX3xXexX20xX3xX5xX29xX3xX3axX3c4xX16xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexXdxXf0xX3axX95xX3xXd0xX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX38xX2dxX3axX32xX3xX1xX24xX3axX3xX18xX30xX142xX4xX3xX6f1xX2dxX19xX4xX3xX1xX75xXdxX3xXexX1xX41xX3axX32xX3xX4cdxX2dxX6xX3xXexX1xX15xX3axX32xX3xX94xX77xX277xX23dxX277xX2xX3xX3axXf0xX3axX3xXexX1xX65xX4xX3xXexX20xX3xXexXb5axX3xX18xX2cxX2dxX3xX3axX3c4xX16xX3xX18xX20xX3axX3xX3axX6xXefxX3xX4xX1xXdcxX3xXefxX20xX2dxX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX4xX1xX2dxXefxX128xX3axX3xXexXdxX20xXbxX95xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xXd0xX1xXdxX3xX18xX50xX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX16xX57fxXdxX3xX28xe98axX3axX3xX18xX6xX3axX32xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX4cdxX2dxX15xX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xX4xX1xX2dxXa48xX3axX3xX58xX1a3xX3xX4a7xX4cdxX2dxX15xX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xX3axX29xXefxX3xXexX1xX30xX48fxX3axX32xX3xX16xX100xXexX3xX284xX28exX3xX24cxX3xXexX1xX15xX3axX32xX3xXexX57fxXdxX3xX4xX2dxX19xXdxX3xX3axX3c4xX16xX3xX16xX57fxXdxX3xX32xXdxX34xXdxX3xX3axX32xX152xX3axX3xX18xX30xX142xX4xX4acxX196xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bdxX23xX64xXefxXaxX12xXcxXdxX20xXbxX3xX18xX50xX95xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX5xX29xX16xX3xX38xXfcxX3xX2xX16bxX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX18xX6xX3axX32xX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX3xX1xX23xX55xX4xX3xX4xX1xX6cxX16xX3xXexXdxX20xX3axX3xX18xX75xX95xX3xX4xX120xX3xXexX1xX128xX23axX3xX16bxX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX28xX30xX57fxX3axX32xX3xX16xX138xX4xX3xX28xX3exX3xXexX1xXdcxX3xXexX120xX4xX3xX5xX29xX3xX1fxXdaxXc8xX3xXcxX6xX16xX3xXc8xX41xX3axX32xX242xX3xX1fxXdaxXc8xX3xX86xX24xX3xX86xdd72xX6xX242xX3xX1fxX1xX2dxX3xX64xX1a3xX4xX1xX3xX28xX120xX95xX3xX18xX41xX3xXexX1xX1a3xX3xX28xX3c4xX3axX3xX1xX23xX15xX3xX28exX3xXexX1xX128xX3xXexX1xX6xX23xX3xX28xX29xX3xX7xX152xX3axX3xX13xX23xX5xX7e5xX3xcd9axX23xX3xXdaxX1xX152xX2dxX196xX3xX24cxX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX28xX30xX57fxX3axX32xX3xX16xX138xX4xX3xX28xX3exX3xX13xX401xX4aaxX3bdxX95xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX199xXdxX3xX32xXdxX6xX23xX3xX18xX100xXexX3xX28xX29xX3xXexX15xXdxX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX4xX30xX3xX5xX29xX3xX1fxXdaxXc8xX3xXdaxXa48xX16xX3xX1fxX1xXf0xX95xX3xX1fxXdaxXc8xX3xX401xX1xX403xX3xX86xX29xX95xX3xX1fxX2bxXcxX3xX16xX57fxXdxX3xX2bxX41xX3axX32xX3xXc8xX6xX16xX28exX3xXffxXdxXb0xXexX3xXcxX38xX39xX95xX3xX1fxX2bxXcxX3xX16xX57fxXdxX3xXcxX1xX6xX3axX1xX3xX4aaxXdxX3axX1xX95xX3xX1fxX2bxXcxX3xX16xX57fxXdxX3xXc8xX6xX16xX3xX4aaxXdxX3axX1xX3xX401xX1xX30xXa0xX3axX32xX95xX3xXcxX63bxX3xX1xX142xXbxX3xXexX38xX2dxX3axX32xX3xXexX152xX16xX3xXexX1xX30xXa0xX3axX32xX3xX16xX24xXdxX3xXexX63bxX3axX32xX3xX1xX142xXbxX3xX4xX6xX23xX3xX4xX100xXbxX3xXffxXdxXb0xXexX3xXcxX38xX39xX196xX3xX277xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX18xX6xX3axX32xX3xX1xX23xX29xX3axX3xXexX1xXdxXb0xX3axX3xXexX1xXdcxX3xXexX120xX4xX3xX4xX1xX100xXbxX3xXexX1xX2dxX6cxX3axX3xX4xX1xXdcxX3xXexX38xX30xXa0xX3axX32xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX5xX29xX3xX1fxX1xX2dxX3xX3axX1xX29xX3xX1dxX3xX7xXdxX3axX1xX3xXexX1xX15xXdxX3xXd0xX1xX23xX15xX3axX32xX3xX3axX50xX3axX32xX3xXexX24xXdxX3xX160xXedxX3xX1cxXa0xX3axX3xXcxX1xX2dx54dbxX3xX28xX29xX3xX160xXedxX3xX3bdxX34xX23xX3xX6cbxXf0xX3axX95xX3xX1xX2dxXefxXb0xX3axX3xXcxX1xX6xX3axX1xX3xXcxX1xX2dxXf9dxX242xX3xX1fxX1xX2dxX3xX18xX41xX3xXexX1xX1a3xX3xX7xXdxX3axX1xX3xXexX1xX15xXdxX95xX3xX64xX2dxX3xX5xX1a3xX4xX1xX95xX3xX3axX32xX1xXccxX3xX64xX30xX7d7xX3axX32xX3xX28xX29xX3xX7xX152xX3axX3xX13xX23xX5xX7e5xX3xXcxX6xX16xX3xXc8xX41xX3axX32xX196xX3xX4aaxX75xXexX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xXexX24xX16xX3xX64xXb5axX3axX32xX3xXexX1xXa48xX16xX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX4xX1xX100xXbxX3xXexX1xX2dxX6cxX3axX3xX4xX1xXdcxX3xXexX38xX30xXa0xX3axX32xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX5xX29xX3xX1fxX1xX2dxX3xX18xX41xX3xXexX1xX1a3xX3xX7xXdxX3axX1xX3xXexX1xX15xXdxX3xX28xX29xX3xXexX1xX128xX3xXexX1xX6xX23xX3xXffxXdxXb0xXexX3xXcxX38xX39xX196xX3xX4aaxX75xXexX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX4xX1xX30xX6xX3xX4xX50xX3xX3axX1xX29xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX4cdxX2dxX6xX3axX3xXexX152xX16xX3xX5xX29xX3xXd0xX1xX2dxX3xX18xX41xX3xXexX1xX1a3xX3xX3axX32xX1xXccxX3xX64xX30xX7d7xX3axX32xX3xX28xX29xX3xX64xX2dxX3xX5xX1a3xX4xX1xX3xX28xX3c4xX3axX3xX1xX23xX15xX95xX3xX7xXdxX3axX1xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexX24xXdxX3xX160xXedxX3xX86xXdxX3exX3axX3x103cbxX30xXa0xX3axX32xX95xX3xX86xX24xX3xX86xX23xX29xX196xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bdxX23xX64xXefxXaxX12xXcxX38xX23xX3axX32xX3xXexX1xX48fxXdxX3xX32xXdxX6xX3axX3xXexX57fxXdxX95xX3xX18xX128xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX120xX4xX3xXexX38xXdxX128xX3axX3xXd0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX3xXc8xX32xX1xX1a3xX3xX4cdxX2dxXefxX20xXexX3xX24cxX2xX28exXc8xX6f1xX77xXcxX1b5xX3xX3axX32xX29xXefxX3xX2xX16bxX77xX2xX23dxX77xX277xX23dxX277xX2xX3xX4xXdcxX6xX3xXcxXccxX3axX1xX3xXdcxXefxX3xX28xX3exX3xX4xX34xXdxX3xXexX1xXdxXb0xX3axX3xX16xX24xX3axX1xX3xX16xX12exX3xX16xX41xXdxX3xXexX38xX30xX48fxX3axX32xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xXd0xXdxX3axX1xX3xX64xX23xX6xX3axX1xX3xX32xXdxX6xXdxX3xX18xX23xX24xX3axX3xX277xX23dxX277xX2xX28exX277xX23dxX277xX284xX95xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX18xX50xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX4xX50xX3xX4xX1xXccxX3xX18xX24xX23xX3xX4cdxX2dxXefxX20xXexX3xX5xXdxXb0xXexX3xX28xX3exX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX13xX401xX4aaxX3bdxX3xX4a7xX18xX30xX142xX4xX3xX160xX15xX4xX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX5xX29xX3xX18xXdxX128xX16xX3xX3axX32xX1xX12exX3axX4acxX95xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX18xX3exX3xX3axX32xX1xX1a3xX23axX3xXcxXdxX20xXbxX3xXexX120xX4xX3xXexX3c4xX3axX32xX3xX4xX30xX48fxX3axX32xX3xX4xX1xXccxX3xX18xX24xX23xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX100xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX3axX32xX29xX3axX1xX242xX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX3xXexX38xXdxX128xX3axX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX18xX199xX3axX32xX3xX58xX75xX3xXd0xX20xX3xX1xX23xX24xX4xX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX142xXbxX3xX32xXdxX4bdxX6xX3xX1b5xX3bdxXc8xXc9xX3xXexXccxX3axX1xX3xX28xX57fxXdxX3x108e4xXefxX3xX58xX6xX3axX3xX4aaxXcxXcxX6f1xX95xX3xX4xX15xX4xX3xX18xX23xX29xX3axX3xXexX1xX128xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX100xXbxX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX28xXdxXb0xX4xX3xXexX2dxXefxXf0xX3axX3xXexX38xX2dxXefxX3exX3axX3xX28xX6cxX3axX3xX18xX75xX3axX32xX3xX1xX75xXdxX3xX28xXdxXf0xX3axX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX15xX4xX3xX58xX199xXdxX3xXexX1xX30xX48fxX3axX32xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX50xX3axX32xX3xX16xX55xXexX3xX58xX59xX3axX32xX242xX3xX38xX29xX3xX7xX23xX15xXexX95xX3xX7xX161xX6xX3xX18xX63bxXdxX3xX6f1xX2dxXefxX20xXexX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX7xX19xX3xX2xX2xX77xX277xX23dxX2xX92xX77xX6f1xX2bxX28exX1b5xX3bdxXc8xXc9xX3xX3axX32xX29xXefxX3xX2xX23dxX77xX16exX77xX277xX23dxX2xX92xX3xX4xXdcxX6xX3xX1b5xX3bdxXc8xXc9xX3xXexXccxX3axX1xX3xX28xX3exX3xX58xX199xXdxX3xXexX1xX30xX48fxX3axX32xX95xX3xX1x7179xX3xXexX38xX142xX95xX3xXexX15xXdxX3xX18xX1a3xX3axX1xX3xX4xX30xX3xX28xX29xX3xX18xXa0xX3axX3xX32xXdxX15xX3xX58xX199xXdxX3xXexX1xX30xX48fxX3axX32xX3xX28xX3exX3xX28xX6cxXexX3xXd0xXdxX20xX3axX3xXexX38xX403xX4xX95xX3xX4xX152xXefxX3xX4xX19xXdxX3xXd0xX1xXdxX3xXc8xX1xX29xX3xX3axX30xX57fxX4xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX199xXdxX3xX18xX100xXexX3xXexX38xXf0xX3axX3xX18xX1a3xX6xX3xX58xX29xX3axX3xXexXccxX3axX1xX95xX3xX7xX57fxX16xX3xX58xX6xX3axX3xX1xX29xX3axX1xX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX4cdxX2dxX164xX3xXd6xXd6xXd6xX77xX277xX23dxX277xX277xX3xX18xX128xX3xXexX1xX15xX23xX3xX32xX7d7xX3xX28xX30xX57fxX3axX32xX3xX16xX138xX4xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX196xX0xX77xXbxX12xX0xXexX6xX58xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX160xX6xX3axX1xX3axX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX3axX32xX9xXaxX23dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX3axX32xX9xXaxX284xXaxX12xX0xXexX58xX23xX64xXefxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bdxX23xX64xXefxXaxX12xX1fxX20xXexX3xX5xX2dxX6cxX3axX3xX3axX75xXdxX3xX64xX2dxX3axX32xX3xX3axX29xXefxX95xX3xXdaxX1xXdcxX3xXexXbbxX6xX3xXd0xXb8xX3xX1xXbbxXbxX3xX18xX3exX3xX3axX32xX1xX1a3xX3xX4xX15xX4xX3xX18xX1a3xX6xX3xXbxX1xX30xXa0xX3axX32xX3xX38xX29xX3xX7xX23xX15xXexX3xX5xX24xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xXexX38xXf0xX3axX3xX18xX1a3xX6xX3xX58xX29xX3axX95xX3xX18xX3exX3xX3axX32xX1xX1a3xX3xX18xX199xX3axX32xX3xX4xX1xX19fxX3xXdaxX1xXdcxX3xXexX1a3xX4xX1xX3xX1b5xX3bdxXc8xXc9xX3xXexXccxX3axX1xX3xX4xX1xXccxX3xX18xX24xX23xX3xX4xX15xX4xX3xX18xX1a3xX6xX3xXbxX1xX30xXa0xX3axX32xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX142xXbxX3xX28xX57fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX7xX1dxX95xX3xX3axX32xX29xX3axX1xX3xX32xXdxX34xXdxX3xX4cdxX2dxXefxX20xXexX3xX4xX15xX4xX3xXd0xX1xX50xX3xXd0xX1xX3c4xX3axX95xX3xX28xX30xX57fxX3axX32xX3xX16xX138xX4xX95xX3xX4xX19xX3xX32xX138xX3axX32xX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX3xX32xXdxX34xXdxX3xX4cdxX2dxXefxX20xXexX3xX3axX32xX6xXefxX3xXexX38xX23xX3axX32xX3xX3axX3c4xX16xX3xX277xX23dxX277xX277xX196xX3xXffxX57fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX16xX57fxXdxX3xXexX1xX39xX3xX18xXdxX3exX2dxX3xX4xX1xXccxX3axX1xX3xX4xX1xX23xX3xXbxX1xX6bfxX3xX1xX142xXbxX95xX3xXexX38xX15xX3axX1xX3xX3axX1xX29xX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX28xX29xX3xXexXccxX3axX1xX3xX32xX55xXbxX3xXd0xX1xX50xX3xXd0xX1xX3c4xX3axX3xXd0xX1xXdxX3xXexX1xX19xX3axX32xX3xX3axX1xX100xXexX3xXexX1xX65xX4xX3xX1xXdxXb0xX3axX196xX3xX2bxX19xXdxX3xX28xX57fxXdxX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xX18xX2cxX2dxX3xXexX30xX3xX4xX41xX3axX32xX95xX3xX18xX55xX4xX3xX58xXdxXb0xXexX3xX5xX29xX3xX4xX15xX4xX3xXexX2dxXefxX20xX3axX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xX5xXdxXf0xX3axX3xX28xX6bfxX3axX32xX95xX3xX18xX30xX48fxX3axX32xX3xX92fxX2dxX3xXdaxXa0xX95xX3xX18xX3exX3xX3axX32xX1xX1a3xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2dxXefxXb0xX3axX3xXexX6cxXbxX3xXexX38xX2dxX3axX32xX3xXexX38xXdxX128xX3axX3xXd0xX1xX6xXdxX3xXexX19fxX4xX1xX3xX4xX65xX4xX95xX3xXexX38xX15xX3axX1xX3xX28xXdxXb0xX4xX3xX4xX50xX3xX3axX32xX2dxX199xX3axX3xX16xX29xX3xXd0xX1xX41xX3axX32xX3xX32xXdxX34xXdxX3xX3axX32xX152xX3axX3xX18xX30xX142xX4xX196xX3xX2bxX19xXdxX3xX28xX57fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX64xX65xX3xX15xX3axX3xXd0xX1xX2dxX3xX4xX41xX3axX32xX3xX3axX32xX1xXdxXb0xXbxX95xX3xX4xX100xXbxX3xXdcxXefxX95xX3xX4xX1xX19fxX3axX1xX3xX4cdxX2dxXefxX3exX3axX3xX4xX15xX4xX3xX4xX100xXbxX3xX4xX2cxX3axX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX75xX4xX95xX3xXexX6cxXbxX3xXexX38xX2dxX3axX32xX3xX4xX1xXccxX3xX18xX24xX23xX95xX3xX5xXedxX3axX1xX3xX18xX24xX23xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX1dxX95xX3xX3axX32xX29xX3axX1xX3xX28xX29xX3xX5xX65xX4xX3xX5xX30xX142xX3axX32xX3xX4xX41xX3axX32xX3xX6xX3axX3xX3axX138xX16xX3xXexX39xX3axX1xX3xX1xX39xX3axX1xX95xX3xX5xX29xX16xX3xX18xX403xX3axX32xX3xX4xX1xX20xX3xX18xX75xX3xX4xX1xX19fxX3axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX95xX3xXd0xX23xX3xX18xX128xX3xX3axX32xX30xX48fxXdxX3xX64xX152xX3axX3xXexX38xX120xX4xX3xX5xX142xXdxX3xX4xX1xX19fxX3axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX95xX3xX4xXa0xXdxX3xX3axX57fxXdxX95xX3xX160xX152xXefxX3xX64xX65xX3axX32xX3xXexX1xXf0xX16xX3xX4xX41xX3axX32xX3xXexX38xX39xX3axX1xX196xX0xX77xXbxX12xX0xX77xXexX64xX12xX0xX77xXexX38xX12xX0xX77xXexX58xX23xX64xXefxX12xX0xX77xXexX6xX58xX5xX10xX12xX0xX64xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX38xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX64xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX38xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX38xX23xX3axX32xX12xXcxXdxX3axX3xX5xXdxXf0xX3axX3xX4cdxX2dxX6xX3axX23axX0xX77xX7xXexX38xX23xX3axX32xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28exX6xX3axX64xX28exX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX38xX23xX3axX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdcxX3xXexX38xX30xX1dxX3axX32xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX1dxX95xX3xX3axX32xX29xX3axX1xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xXexX24xXdxX3xXbxX1xXdxXf0xX3axX3xXexX1xX34xX23xX3xX5xX2dxX6cxX3axXaxX3xX1xX38xX10xX7e5xX9xXaxX77xX4cdxX2dxX23xX4xX28exX1xX23xXdxX28exX1xX23xXdxX28exX64xX23xX3axX32xX28exX3axX1xX6xX3axX28exX64xX6xX3axX77xXexX1xX2dxX28exXexX38xX2dxX23xX3axX32xX28exX4xX6xX4xX28exX7xX23xX28exX3axX32xX6xX3axX1xX28exX32xXdxX6xXdxX28exXexX38xXdxX3axX1xX28exXexX6xXdxX28exXbxX1xXdxX10xX3axX28exXexX1xX6xX23xX28exX5xX2dxX6xX3axX77xX2xX27axX284xX92xX24cxX23dxX196xX1xXexX16xXaxX12xXcxX1xXdcxX3xXexX38xX30xX1dxX3axX32xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX1dxX95xX3xX3axX32xX29xX3axX1xX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1xX3xXexX24xXdxX3xXbxX1xXdxXf0xX3axX3xXexX1xX34xX23xX3xX5xX2dxX6cxX3axX0xX77xX6xX12xX0xX77xX7xXexX38xX23xX3axX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX1cxX15xX3axX32xX3xX3axX6xXefxX3xX2xX92xX77xX94xX95xX3xX1fxXb8xX3xX1xXbbxXbxX3xXexX1xXc0xX3xXcxX30xX95xX3xX86xX2bxXc8xXc9xX3xXexXccxX3axX1xX3xXd0xX1xX50xX6xX3xXd5xXffxXd6xXd6xXd6xX95xX3xX3axX1xXdxXb0xX16xX3xXd0xXb8xX3xX277xX23dxX277xX2xX3xX28exX3xX277xX23dxX277xX24cxX3xXexX63bxX3xX4xX1xXc0xX4xX3xXexX1xX34xX23xX3xX5xX2dxX6cxX3axX3xXexX24xXdxX3xX1xX75xXdxX3xXexX38xX30xX48fxX3axX32xX95xX3xX5xXedxX3axX1xX3xX18xX24xX23xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX1dxX95xX3xX58xX6xX3axX95xX3xX3axX32xX29xX3axX1xX3xX4xXdcxX6xX3xXexXccxX3axX1xX3xX18xXedxX3xXexX38xX65xX4xX3xXexXdxX20xXbxX3xX32xXdxX34xXdxX3xXexX38xX39xX3axX1xX95xX3xXexX38xX6xX23xX3xX18xX63bxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX28xX100xX3axX3xX18xX3exX3xX18xX24xXdxX3xX58xXdxX128xX2dxX3xX4cdxX2dxX6xX3axX3xXexX152xX16xX196xX0xX77xXbxX12xX0xX77xX5xXdxX12xX0xX77xX2dxX5xX12xX0xX64xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX77xX64xXdxX28xX12xX0xX77xX64xXdxX28xX12xX0xX64xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX77xX64xXdxX28xX12xX0xX77xX64xXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4fxX2dxXexX1xX23xX38xXaxX12xXc8xX1xX50xX16xX3xX401xXffxX3xX2bxXdxXb0xX3axX3xXexX161xX0xX77xXbxX12