Sơ đồ kế toán theo thông tư 200

      129

1.

Bạn đang xem: Sơ đồ kế toán theo thông tư 200

Sơ đồ số 129 – Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa

*

Giải thích sơ đồ số 129 – Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa

Mua hàng hoá nhập kho (gồm cả thuế GTGT, nếu có)Xuất kho hàng hoá gửi đại lý, gửi đi bánXuất kho hàng hoá đem bánKết chuyển giá vốn hàng gửi đi bán và xác định là đã bánDoanh thu bán hàng hoá và thuế GTGT đầu raThanh toán tiền hoặc giảm nợ phải thu cho người mua về chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lạiKết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng hoá bị trả lại, ghi giảm doanh thuKết chuyển doanh thu bán hàng thuần sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanhKết chuyển giá vốn hàng bán sang TK 911

2. Sơ đồ số 130 – Kế toán tổng hợp mua, bán hàng hoá nhập khẩu

*

Giải thích sơ đồ số 130 – Kế toán tổng hợp mua, bán hàng hoá nhập khẩu

Mua hàng hoá nhập khẩu nhập khoThuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp của hàng nhập khẩuThuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩuNộp Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế nhập khẩu, Thuế bảo vệ môi trường, nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu vào NSNNGiá vốn của hàng hoá xuất bán đã xác định là tiêu thụXuất kho hàng hóa gửi cho đại lý, gửi đi bánKết chuyển giá vốn của hàng hoá gửi đi bán và xác định là đã bánChi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệpDoanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu raTrả tiền hoặc giảm nợ phải thu cho người mua về chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bánKết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ghi giảm doanh thuKết chuyển doanh thu thuần sang TK 911Kết chuyển giá vốn hàng bán sang TK 911Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí QLDN

3. Sơ đồ số 134 – Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

*

Giải thích sơ đồ 134 – Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

1a. Xuất nguyên liệu, vật liệu để sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ

1b. Xuất nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng chung cho các phân xưởng, bộ phận sản xuất

1c. Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho bộ phận bán hàng, quản lý doanh nghiệp

2 (2a, 2b, 2c). Tiền lương phải trả, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

3 (3a,3b).

Xem thêm: Những Con Cá To Nhất Thế Giới, 5 Loài Sinh Vật Lớn Nhất Đại Dương

Khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ (TK 627), dùng cho bộ phận bán hàng (TK 641), dùng cho bộ phận quản lý (TK 642)

4 (4a,4b). Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất sản phẩm (TK 627), dùng cho bộ phận bán hàng (TK 641), dùng cho bộ phận quản lý DN (TK 642)

5 (5a, 5b, 5c). Kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

6 (6a, 6b, 6c). Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phần trên mức bình thường vào giá vốn hàng bán

7a. Giá thành sản phẩm nhập kho;

7b. Giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành gửi đi bán;

7c. Giá thành sản phẩm sản xuất xong tiêu thụ ngay, giá thành dịch vụ hoàn thành đã cung cấp trong kỳ.

Trên đây là toàn bộ nội dung về “Sơ đồ hạch toán tài khoản theo Thông tư 200” mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật ACC, chúng tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp một cách tốt nhất.