Quy định xuất hóa đơn điện tử

      60
Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo Thông tư 78 như: Hóa đơn điện tử viết sai tên hàng hóa, sai ngày, sai địa chỉ, sai thuế suất, sai mã số thuế,...

Bạn đang xem: Quy định xuất hóa đơn điện tử


Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 78 và NĐ 123 như: Cách viết hóa đơn điện tử khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng, cho khách lẻ.
*

Quy định về Hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử hợp lệ; Mức phạt Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp; Xử lý sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện t...
*

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn theo Thông tư 78 và Nghị định 123 mới nhất: Thời điểm xuất hóa đơn điện tử dịch vụ, xuất khẩu, xây dựng, bán hàng...
*

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123: Thông báo hủy hóa đơn điện tử khi hóa đơn điện tử có sai sót; Thời hạn nộp Mẫu...

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Báo Cáo Tài Chính Là Gì? Ý Nghĩa Của Bctc Với Doanh Nghiệp

*

Quy định về hóa đơn điện tử có mã và không có mã: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan ...
Quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử mới nhất: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử; Các chỉ tiêu không bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo ...
Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ, cách kiểm tra hóa đơn GTGT đầu vào thật giả, cách tra cứu hóa đơn VAT hợp pháp trên website thuế tra...
Các loại hóa đơn điện tử, bản thể hiện hóa đơn điện tử như: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử,...
Mẫu 06 Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP áp dụng khi bán lẻ theo từng lần phát sinh.
Mẫu 04 Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP; Quy định về phương pháp hủy hóa đơn điện tử; Tải mẫu hủy hóa đơn điện tử - Mẫu số ...
Cách tính thuế TNCN hợp đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử việc Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021 Cách đăng ký Mã số thuế cá nhân trên HTKK và thuedientu Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 Các khoản chi phí được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 mới nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã Tiểu mục nộp thuế Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT mới nhất Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng Các bậc thuế môn bài năm 2021 mới nhất Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng Cách viết hóa đơn GTGT mới nhất khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý - Tháng
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.5 mới nhất 2022 Cách Hạch toán công cụ dụng cụ - phân bổ CCDC Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.4 mới nhất 2022