Quy định về công bố thông tin

      110

Những nhà đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng chào làng thông tin trên TTCK


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 96/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 mon 11 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 mon 11 năm2019;

Căn cứ chính sách Doanh nghiệp ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26tháng 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của bộ Tài chính;

Theo kiến nghị của quản trị Ủy ban hội chứng khoánNhà nước;

Bộ trưởng cỗ Tài chính ban hành Thông tưhướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy địnhvề việc chào làng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bạn đang xem: Quy định về công bố thông tin

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Những đối tượngcông bố tin tức bao gồm:

a) doanh nghiệp đại chúng;

b) tổ chức phát hànhtrái phiếu công ty lớn ra công chúng;

c) tổ chức phát hànhthực hiện chào bán cp lần đầu ra công chúng;

d) tổ chức triển khai niêm yếttrái phiếu doanh nghiệp;

đ) doanh nghiệp chứng khoán,công ty cai quản quỹ đầu tư chứng khoán; bỏ ra nhánh côngty chứng khoán quốc tế tại vn và chi nhánh công ty quản lý quỹnước ngoài tại Việt nam giới (sau đây hotline là chi nhánh công ty đầu tư và chứng khoán vàcông ty làm chủ quỹ quốc tế tại Việt Nam); vănphòng đại diện thay mặt công ty thị trường chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại ViệtNam; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

e) Sở thanh toán giao dịch chứngkhoán vn và công ty con (sau đây hotline là Sở thanh toán chứng khoán), Tổngcông ty lưu ký và bù trừ kinh doanh chứng khoán Việt Nam;

g) Nhà đầu tư thuộc đối tượng chào làng thôngtin theo cơ chế pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt độngcông bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong Thông tư này,các trường đoản cú ngữ sau đây được đọc như sau:

1. Công ty đạichúng quy mô khủng là công ty đại chúng tất cả vốn góp của chủ tải từ 120 tỷ đồngtrở lên tại report tài bao gồm năm sớm nhất đã được kiểm toán.

2. Quỹ đại chúnglà quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán thay đổi danh mục, quỹ đầu tư bất rượu cồn sản với công tyđầu tư đầu tư và chứng khoán đại chúng.

3. Nhà đầu tư chi tiêu thuộcđối tượng ra mắt thông tin bao gồm:

a)Người nội bộ của người sử dụng đại chúng, tín đồ nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầutư thị trường chứng khoán đại chúng theo điều khoản tại khoản 45 Điều 4Luật kinh doanh thị trường chứng khoán và bạn có tương quan của bạn nội bộ;

b) người đóng cổ phần lớn, nhómngười có liên quan sở hữu từ bỏ 5% trở lên trên số cp có quyền biểu quyết củacông ty đại chúng; bên đầu tư, nhóm tín đồ có liên quan sở hữu trường đoản cú 5% trở lên chứngchỉ quỹ của quỹ đóng;

c) cổ đông sáng lậptrong thời gian bị tiêu giảm chuyển nhượng của người sử dụng đại chúng, công ty đầu tưchứng khoán đại chúng;

d) đội nhà đầu tư nướcngoài có tương quan sở hữu từ 5% trở lên số cp có quyền biểu quyết của 01tổ chức sản xuất hoặc từ bỏ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

đ) Cổ đông, team ngườicó liên quan mua vào để thiết lập từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết củacông ty đại chúng; nhà chi tiêu hoặc nhóm fan có tương quan mua vào để sở hữu từ5% trở lên chứng từ quỹ của quỹ đóng;

e) Tổ chức, cá nhânthực hiện chào mua công khai minh bạch cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóngcủa quỹ chi tiêu mục tiêu; doanh nghiệp mục tiêu, công ty làm chủ quỹ đầu tư chi tiêu mục tiêu.

4. Người dân có liênquan là tổ chức, cá nhân theo hiện tượng tại khoản 46 Điều 4Luật bệnh khoán.

5. Ngày công bốthông tinlà ngày thông tin mở ra trên một trong các phương tiện ra mắt thông tinquy định tại khoản 1 Điều 7 Thông bốn này.

6. Ngàybáo cáo là ngày gởi fax, gửi vào thư năng lượng điện tử, ngày thông tin được tiếpnhận bên trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, phươngtiện ra mắt thông tin của Sở thanh toán chứng khoán hoặc ngày Ủy ban Chứngkhoán đơn vị nước, Sở giao dịch chứng khoán nhận được văn bạn dạng báo cáo tùy theothời điểm nào mang lại trước.

 7. Tổ chức triển khai niêmyếtcổ phiếu là tổ chức có cp phát hành được niêm yết bên trên hệ thốnggiao dịch chứng khoán.

 8. Tổchức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp lớn là tổ chức triển khai có tráiphiếu doanhnghiệp pháthành được niêm yết trên hệ thống giao dịch triệu chứng khoán.

9. Tổ chứcđăng ký thanh toán là tổ chức triển khai có cổ phiếu phát hành được đăng ký giao dịchtrên hệ thống giao dịch triệu chứng khoán.

10. Tổchức truy thuế kiểm toán được thuận tình là tổ chức triển khai kiểm toán độc lập thuộc danh sáchcác tổ chức kiểm toán được Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý kiểm toántheo dụng cụ của Luật kinh doanh chứng khoán và luật pháp về kiểm toán độc lập.

11. Ngàythực hiện giao dịch chứng khoán được khẳng định nhưsau:

a) Là ngày đặtlệnh giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua Sở thanh toán chứngkhoán;

b) Là ngàyđăng ký thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký triển khai quyền biến hóa tráiphiếu thành cổ phiếu trong ngôi trường hợp thực hiện quyền mua, quyền gửi đổitrái phiếu;

c) Là ngày các bên đềnghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong trường phù hợp giao dịch triển khai quaTổng doanh nghiệp lưu cam kết và bù trừ kinh doanh chứng khoán Việt Nam;

d) Là ngày nộpphiếu tham dự đấu giá chỉ trong trường hợp triển khai giao dịch qua cách tiến hành đấugiá;

đ) Là ngày cácbên ý kiến đề xuất chuyển nhượng tại tổ chức triển khai phát hành trong trường phù hợp giao dịchkhông triển khai qua Tổng công ty lưu cam kết và bù trừ triệu chứng khoán việt nam và khôngthực hiện tại qua Sở giao dịch thanh toán chứng khoán.

12. Ngàyhoàn tất giao dịch thanh toán chứng khoán được khẳng định như sau:

a) Là ngày kếtthúc việc thanh toán giao dịch giao dịch vào trường thích hợp giao dịch tiến hành qua Sở giaodịch bệnh khoán;

b) Là ngày kếtthúc việc thanh toán giao dịch vào trường phù hợp giao dịch tiến hành quyền mua;

c) Là ngàyhoàn vớ việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo thông tin của tổ chứcphát hành;

d) Là ngàyhiệu lực gửi quyền sở hữu kinh doanh chứng khoán tại Tổng doanh nghiệp lưu cam kết và bù trừchứng khoán vn trong trường đúng theo giao dịch thực hiện qua Tổng doanh nghiệp lưuký và bù trừ thị trường chứng khoán Việt Nam;

đ) Là ngày kếtthúc việc thanh toán tiền mua cổ phần theo thông tin của tổ chức tiến hành bánđấu giá cp trong trường hợp triển khai giao dịch qua thủ tục đấu giá;

e) Là ngày tổchức phân phát hành chứng thực hiệu lực của việc chuyển nhượng kinh doanh chứng khoán trongtrường hợp thanh toán không triển khai qua Tổng công ty lưu cam kết và bù trừ chứngkhoán nước ta và không tiến hành qua Sở thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điều4. Nguyên tắc ra mắt thông tin

1. Việc côngbố thông tin phải đầy đủ, chủ yếu xác, đúng lúc theo vẻ ngoài pháp luật. Việc công bốcác thông tin cá thể bao gồm: Căn cước công dân, bệnh minhnhân dân,Chứngminh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ cửa hàng liên lạc, địa chỉ cửa hàng thường trú, sốđiện thoại, số fax, thư năng lượng điện tử, số tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán, số tài khoảnlưu ký bệnh khoán, số thông tin tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch thanh toán của nhà chi tiêu nướcngoài, tổ chức tài chính có vốn chi tiêu nước bên cạnh sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉđược tiến hành nếu cá thể đó đồng ý.

2. Đối tượngcông bố thông tin phải phụ trách trước luật pháp về nội dung thông tincông bố. Trường hợp có sự biến hóa nội dung tin tức đã công bố, đối tượngcông bố tin tức phải công bố kịp thời, không thiếu nội dung chuyển đổi và tại sao thayđổi so với thông tin đã công bố trước đó.

3. Các đối tượng người dùng quy định tại Điều 2 Thông tứ này khi ra mắt thông tin cần đồng thời report Ủy ban Chứngkhoán công ty nước với Sở thanh toán chứng khoán nơi kinh doanh thị trường chứng khoán đó niêm yết, đăng kýgiao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ những thông tin theo quyđịnh. Trường hợp thông tin công bố bao hàm các thông tin cá thể quy định trên khoản1 Điều này và các đối tượng ra mắt thông tin không gật đầu đồng ý công khai các thôngtin này thì đề xuất gửi Ủy ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch thanh toán chứng khoán 02bản tài liệu, trong những số ấy 01 bạn dạng bao gồm rất đầy đủ thông tin cá nhân và 01 phiên bản khôngbao tất cả thông tin cá thể để Ủy ban chứng khoán Nhà nước cùng Sở giao dịch chứngkhoán thực hiện công khai thông tin.

4. Việc công bố thông tin của tổ chức triển khai phải vì người đại diện theo phápluật hoặc bạn được ủy quyền ra mắt thông tin thực hiện. Việc ra mắt thôngtin của cá nhân do cá nhân tự tiến hành hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhânkhác thực hiện. Việc công bố thông tin do tín đồ thực hiện công bố thông tinthực hiện tại được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tứ này.

5. Những đối tượng ra mắt thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu lại giữthông tin đã công bố, báo cáo theo luật pháp tại Thông tư này như sau:

a)Các thông tin công bố định kỳ, tin tức về việc đăngký doanh nghiệp đại chúng cần được gìn giữ dưới dạng văn bản(nếu có) và dữ liệu điện tử buổi tối thiểu 10 năm. Các thông tin này cần được lưugiữ và truy vấn được trên trang thôngtin điện tử của đối tượng ra mắt thông tin buổi tối thiểu là 05 năm;

b)Các thông tin ra mắt bất thường, theo yêu mong hoặc các chuyển động khác đề xuất được lưu giữ và truy vấn được bên trên trang tin tức điệntử của đối tượng chào làng thông tin tối thiểu là05 năm.

Điều 5. Ngôn từ côngbố tin tức trên thị phần chứng khoán

1. Ngữ điệu thông tin ra mắt trên thị trườngchứng khoán là giờ Việt, trừ ngôi trường hợp chế độ tại khoản 2 Điều này.

2. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưuký cùng bù trừ thị trường chứng khoán Việt Nam công bố thông tin bởi tiếng Việt với tiếngAnh.

Điều 6. Tín đồ thựchiện ra mắt thông tin

1. Những đối tượng chào làng thông tin là tổ chứcphải triển khai nghĩa vụ ra mắt thông tin trải qua 01 người thay mặt theo phápluật hoặc 01 cá thể là người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức triển khai đó.

a) Người thay mặt theo pháp luật phải chịutrách nhiệm về tính đầy đủ, đúng mực và đúng lúc về thông tin do fan được ủyquyền chào làng thông tin công bố. Trường hòa hợp phát sinh sự kiện chào làng thông tinmà tất khắp cơ thể đại diện theo luật pháp và fan được ủy quyền công bố thôngtin phần lớn vắng khía cạnh thì thành viên giữ lại chức vụ cao nhất của Ban Điều hành có tráchnhiệm thay thế sửa chữa thực hiện công bố thông tin. Ngôi trường hợp có hơn 01 người giữ chứcvụ cao nhất, các thành viên sót lại của Ban Điều hành phải triển khai bầu hoặcchỉ định 01 bạn chịu trách nhiệm ra mắt thông tin;

b) tổ chức triển khai phải báo cáo, report lại thôngtin về người thực hiện chào làng thông tin mang lại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sởgiao dịch đầu tư và chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm việc chỉ định, ủy quyềnhoặc thay đổi người thực hiện ra mắt thông tin gồm hiệu lực. Câu chữ thông tinbáo cáo về tín đồ thực hiện ra mắt thông tin gồm những: Giấy ủy quyền công bốthông tin theo mẫu giải pháp tại Phụ lục I ban hànhkèm theo Thông bốn này, bản cung cấp tin tức theo mẫu khí cụ tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Nhà đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng chào làng thôngtin là cá nhân có thể tự tiến hành nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy quyền cho01 tổ chức triển khai (công ty bệnh khoán, công ty cai quản quỹ chi tiêu chứng khoán, côngty đại chúng, thành viên lưu giữ ký, Tổng doanh nghiệp lưu cam kết và bù trừ chứng khoán ViệtNam hoặc tổ chức triển khai khác) hoặc 01 cá nhân khác tiến hành nghĩa vụ ra mắt thôngtin như sau:

a) Trường hòa hợp tự tiến hành nghĩa vụ công bốthông tin, trong lần chào làng thông tin đầu tiên, bên đầu tư cá thể phải nộpcho Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước cùng Sở thanh toán giao dịch chứng khoán phiên bản cung cung cấp thôngtin theo mẫu khí cụ tại Phụ lục III ban hànhkèm theo Thông tư này và có trách nhiệm cung ứng chính xác, kịp thời và đầy đủthông tin khi gồm sự thay đổi các văn bản trong phiên bản cung cấp tin tức nêutrên;

b) Trường phù hợp ủy quyền ra mắt thông tin, nhàđầu tư cá thể phải phụ trách về tính đầy đủ, đúng chuẩn và kịp thời vềthông tin do bạn được ủy quyền chào làng thông tin công bố. Nhà chi tiêu có tráchnhiệm cung ứng chính xác, đúng lúc và vừa đủ thông tin về tình trạng tải chứngkhoán của bản thân mình và quan hệ với bạn có liên quan (nếu có) cho tổ chức hoặccá nhân được ủy quyền công bố thông tin để những người dân này thực hiện nghĩa vụbáo cáo sở hữu, chào làng thông tin theo qui định pháp luật;

c) cá nhân phải báo cáo, báo cáo lại thôngtin về bạn được ủy quyền chào làng thông tin mang lại Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước vàSở thanh toán chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc việc ủy quyền công bốthông tin bao gồm hiệu lực. Nội dung thông tin report về tín đồ được ủy quyền côngbố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền chào làng thông tin theo mẫu nguyên lý tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này, phiên bản cungcấp tin tức theo mẫu hiện tượng tại Phụ lục IIIban hành dĩ nhiên Thông tứ này (trường hợp tín đồ được ủy quyền chào làng thôngtin là cá nhân).

3. Nhà đầu tư nước ngoài, đội nhà đầu tưnước ngoài tiến hành nghĩa vụ báo cáo và chào làng thông tin theo luật củaThông tư này và pháp luật về hoạt động chi tiêu nước không tính trên thị phần chứngkhoán Việt Nam.

4. Việc công bố thông tin của quỹ đại chúng,công ty đầu tư chi tiêu chứng khoán đại chúng bởi công ty làm chủ quỹ đầu tư chi tiêu chứng khoánthực hiện.

Điều 7. Phương tiệnbáo cáo, chào làng thông tin

1. Những phương tiện thể báo cáo, ra mắt thông tinbao gồm:

a) Trang thông tin điện tử (website) của tổchức là đối tượng chào làng thông tin;

b) Hệ thống ra mắt thông tin của Ủy banChứng khoán công ty nước;

c) Trang thông tin điện tử của Sở giao dịchchứng khoán, phương tiện ra mắt thông tin không giống theo quy chế của Sở giao dịchchứng khoán;

d) Trang tin tức điện tử của Tổng công tylưu ký kết và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

đ) những phương tiện thông tin đại chúng kháctheo quy định điều khoản (báo in, báo năng lượng điện tử,…).

2. Tổ chức là đối tượng ra mắt thông tinphải lập trang tin tức điện tử theo vẻ ngoài sau:

a) doanh nghiệp đại chúng phải lập trang thông tinđiện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại bọn chúng với Ủy ban hội chứng khoánNhà nước. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần áp sạc ra công chúng,tổ chức sản xuất trái phiếu ra công chúng phải lập trang thông tin điện tử trướckhi tiến hành chào bán. Doanh nghiệp chứng khoán, công ty cai quản quỹ chi tiêu chứngkhoán, trụ sở công ty thị trường chứng khoán và công ty cai quản quỹ nước ngoài tại ViệtNam phải lập trang tin tức điện tử khi đồng ý hoạt động. Tổ chức niêm yếttrái phiếu doanh nghiệp, tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, tổ chức đăng cam kết giao dịchphải lập trang thông tin điện tử khi tiến hành thủ tục đk niêm yết, đăngký giao dịch trên Sở thanh toán giao dịch chứng khoán;

b) những tổ chức lúc lập trang thông tin điệntử phải báo cáo với Ủy ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán chứng khoán vàcông khai địa chỉ cửa hàng trang thông tin điện tử với mọi biến hóa liên quan đến địa chỉnày vào thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thôngtin điện tử hoặc khi cố gắng đổi địa chỉ trang tin tức điện tử này;

c) Trang tin tức điện tử buộc phải có những nộidung về ngành, nghề marketing và những nội dung đề xuất thông báo công khai minh bạch trênCổng thông tin đất nước về đk doanh nghiệp theo biện pháp của công cụ Doanhnghiệp và mọi đổi khác liên quan tới các nội dung này; thể loại riêng về quanhệ cổ đông (nhà đầu tư), trong những số đó phải công bố Điều lệ công ty, quy định công bốthông tin, quy chế nội bộ về quản ngại trị công ty (nếu có), Quy chế chuyển động Hộiđồng cai quản trị, Ban kiểm soát và điều hành (nếu có), phiên bản cáo bạch (nếu có), những thông tincông tía định kỳ, bất thường, theo yêu mong và các vận động khác hình thức tạiThông tư này;

d) Trang tin tức điện tử bắt buộc hiển thị thờigian đăng mua thông tin, đồng thời phải bảo vệ nhà đầu tư có thể search kiếm vàtiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.

3. Công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành tráiphiếu công ty ra công chúng, tổ chức triển khai phát hành thực hiện chào phân phối cổ phiếulần đầu ra công chúng, doanh nghiệp chứng khoán, công ty làm chủ quỹ chi tiêu chứngkhoán, trụ sở công ty kinh doanh thị trường chứng khoán và công ty thống trị quỹ quốc tế tại ViệtNam nên thực hiện công bố thông tin, báo cáo trên các phương tiện công cụ tạiđiểm a với điểm b khoản 1 Điều này.

4. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, tổ chức niêmyết trái khoán doanh nghiệp, tổ chức triển khai đăng ký giao dịch, công ty chứng khoánthành viên, quỹ đại bọn chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng khoán đại bọn chúng thựchiện chào làng thông tin, report trên các phương tiện hình thức tại điểm a, b vàc khoản 1 Điều này.

5. Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bốthông tin trên phương tiện đi lại quy định trên điểm c khoản 1 Điều này.

6. Tổng doanh nghiệp lưu cam kết và bù trừ chứng khoánViệt nam giới thực hiện chào làng thông tin trên phương tiện quy định tại điểm d khoản1 Điều này.

7. Trường thích hợp nghĩa vụ công bố thông tin phátsinh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo nguyên tắc pháp luật, đối tượng người tiêu dùng nêu tại khoản 3và khoản 4 Điều này thực hiện ra mắt thông tin trên phương tiện đi lại quy định trên điểma khoản 1 Điều này với thực hiện không hề thiếu nghĩa vụ công bố thông tin theo quy địnhpháp hiện tượng vào ngày thao tác làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

8. Trường thích hợp nghĩa vụ ra mắt thông tin phátsinh vào trong ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định điều khoản của các đối tượng người tiêu dùng khôngthuộc ngôi trường hợp phương pháp tại khoản 7 Điều này triển khai nghĩa vụ công bố thôngtin theo quy định lao lý vào ngày thao tác liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

9. Phương pháp báo cáo, công bố thông tin trênhệ thống công bố thông tin của Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, phương tiện công bốthông tin của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán tiến hành theo hướng dẫn của Ủy banChứng khoán nhà nước, Sở thanh toán chứng khoán.

10. Đối tượng ra mắt thông tin không phảigửi bạn dạng giấy để report Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoántrong ngôi trường hợp những tài liệu đã làm được thực hiện chào làng trên toàn bộ các phươngtiện báo cáo, công bố theo phép tắc tại khoản 3, khoản 4 Điều này cùng đảm bảotuân thủ quy định điều khoản về văn phiên bản điện tử.

Điều 8. Trợ thì hoãn côngbố thông tin

1. Đối tượng công bố thông tin được tạm thời hoãncông bố thông tin trong trường hợp do những nguyên nhân bất khả phòng như: Thiên tai,hỏa hoạn, chiến tranh, bệnh dịch lây lan và các tại sao bất khả kháng khác. Đối tượngcông bố thông tin phải báo cáo Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứngkhoán về câu hỏi tạm hoãn công bố thông tin ngay trong khi xảy ra sự kiện (trong đó nêurõ tại sao của câu hỏi tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời ra mắt về câu hỏi tạmhoãn ra mắt thông tin.

2. Ngay sau thời điểm đã hạn chế và khắc phục được tình trạngbất khả kháng, đối tượng ra mắt thông tin tất cả trách nhiệm chào làng đầy đầy đủ cácthông tin nhưng trước kia chưa ra mắt theo nguyên lý pháp luật.

Chương II

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 9. Ra mắt thôngtin về bài toán đăng ký doanh nghiệp đại chúng

Trong thời hạn 07 ngày tính từ lúc ngày Ủy banChứng khoán đơn vị nước chứng thực hoàn tất bài toán đăng ký công ty đại chúng theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 32 Luật bệnh khoán, doanh nghiệp đại chúngcó trách nhiệm ra mắt về vấn đề trở thành doanh nghiệp đại bọn chúng kèm bản công bốthông tin về công ty đại chúng trên trang tin tức điện tử của công ty, hệthống ra mắt thông tin của Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước.

Điều 10. Công bốthông tin định kỳ

1. Công ty đại chúng bắt buộc công bố report tàichính năm đang được kiểm toán bởi tổ chức triển khai kiểm toán được thuận tình theo nguyêntắc sau:

a) report tài chủ yếu phải bao hàm đầy đầy đủ cácbáo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định lao lý về kế toán doanh nghiệp;

Trường hợp doanh nghiệp đại bọn chúng là công ty mẹcủa tổ chức khác, công ty đại chúng phải chào làng 02 báo cáo: report tài chínhnăm của riêng đơn vị chức năng mình và báo cáo tài bao gồm năm hợp độc nhất vô nhị theo giải pháp phápluật về kế toán tài chính doanh nghiệp;

Trường hợp công ty đại bọn chúng là đơn vị kếtoán cung cấp trên có đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng yêu cầu công bốbáo cáo tài chính năm tổng đúng theo theo quy định quy định về kế toán tài chính doanh nghiệp;

Trường hợp doanh nghiệp đại bọn chúng là công ty mẹcủa tổ chức triển khai khác, mặt khác là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị chức năng kế toán trựcthuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo:báo cáo tài thiết yếu năm tổng thích hợp và report tài thiết yếu năm hợp độc nhất theo quy địnhpháp quy định về kế toán tài chính doanh nghiệp;

b) công ty đại chúng phải chào làng thông tinvề báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm cả report kiểm toán về báocáo tài chính đó cùng văn bản giải trình của doanh nghiệp trong trường phù hợp tổ chứckiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến gật đầu đồng ý toàn phần so với báocáo tài chính;

c) Thời hạn công bố report tài thiết yếu năm

Công ty đại chúng cần công bố báo cáo tàichính năm đã được truy thuế kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức triển khai kiểmtoán ký báo cáo kiểm toán tuy thế không vượt quá 90 ngày, tính từ lúc ngày kết thúc nămtài chính.

2. Doanh nghiệp đại chúng đề xuất lập report thườngniên theo mẫu công cụ tại Phụ lục IV phát hành kèmtheo Thông bốn này và công bố báo cáo này vào thời hạn 20 ngày kể từ ngày côngbố report tài thiết yếu năm được truy thuế kiểm toán nhưng ko vượt vượt 110 ngày, đề cập từngày chấm dứt năm tài chính.

Thông tin tài thiết yếu trong báo cáo thường niênphải phù hợp với báo cáo tài thiết yếu năm đã có được kiểm toán.

Xem thêm: Nhiều Bằng Chứng Xác Thực Cho Thấy “Nàng Tiên Cá” Là Có Thật Trên Đời

3. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổđông hay niên

a) buổi tối thiểu 21 ngày trước thời điểm ngày khai mạc họpĐại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không lao lý thời hạn lâu năm hơn, côngty đại bọn chúng phải ra mắt trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và của Ủyban chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán (trường vừa lòng là tổ chức triển khai niêmyết, tổ chức triển khai đăng ký giao dịch) về vấn đề họp Đại hội đồng cổ đông, trong số ấy nêurõ đường dẫn đến tổng thể tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, gồm những: thông báomời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu thực hiện trong cuộc họp vàdự thảo nghị quyết so với từng vụ việc trong lịch trình họp. Tài liệu họp Đạihội đồng cổ đông buộc phải được update các ngôn từ sửa đổi, bổ sung (nếu có);

b) Biên phiên bản họp, quyết nghị của Đại hội đồngcổ đông hay niên với tài liệu cố nhiên trong biên bản, nghị quyết phải đượccông bố theo thời hạn pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tứ này.

4. Doanh nghiệp đại chúng phải ra mắt thông tinvề report tình hình quản trị doanh nghiệp theo mẫu phép tắc tại Phụ lục V phát hành kèm theo Thông tư này vào thờihạn 30 ngày, kể từ ngày xong xuôi 06 tháng đầu năm mới và xong xuôi năm dương lịch.

Điều 11. Công bốthông tin bất thường

1. Doanh nghiệp đại chúng phải chào làng thông tinbất thường xuyên trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong số sự kiện sauđây:

a) Tài khoản của bạn tại ngân hàng, chinhánh ngân hàng quốc tế bị phong tỏa theo yêu ước của cơ quan có thẩm quyềnhoặc khi tổ chức đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán phát hiện tại có dấu hiệu gian lận, viphạm điều khoản liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạtđộng trở lại sau thời điểm bị phong tỏa trong những trường hợp cách thức tại điểm này;

b) Khi cảm nhận văn phiên bản của phòng ban nhà nướccó thẩm quyền hoặc khi công ty có ra quyết định về trợ thời ngừng 1 phần hoặc toàn bộhoạt động kinh doanh; biến hóa nội dung đăng ký doanh nghiệp; tịch thu Giấychứng nhận đk doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồiGiấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động;

c) thông qua quyết định của Đại hội đồng cổđông bất thường. Tài liệu chào làng bao gồm: nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,biên phiên bản họp với tài liệu kèm theo biên bản, quyết nghị hoặc biên phiên bản kiểm phiếu(trong trường hòa hợp lấy chủ ý cổ đông bằng văn bản). Trường vừa lòng Đại hội đồng cổđông trải qua việc hủy niêm yết, doanh nghiệp phải ra mắt thông tin về vấn đề hủyniêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông chưa phải là cổ đông lớn;

d) đưa ra quyết định mua lại cổ phiếu của công tyhoặc bán cp quỹ; ngày triển khai quyền mua cp của bạn sở hữu tráiphiếu tất nhiên quyền mua cp hoặc ngày thực hiện thay đổi trái phiếuchuyển thay đổi cổ phiếu; ra quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và cácquyết định tương quan đến câu hỏi chào bán, phân phát hành bệnh khoán;

đ) quyết định về mức cổ tức, bề ngoài trả cổtức, thời hạn trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu;

e) ra quyết định về việc tổ chức triển khai lại doanhnghiệp (chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, biến đổi loại hình doanh nghiệp),giải thể, phá sản doanh nghiệp; đổi khác mã số thuế, biến đổi tên công ty, condấu của công ty; biến đổi địa điểm; ra đời mới hoặc tạm dừng hoạt động trụ sở chính,chi nhánh, bên máy, công sở đại diện; ban hành, sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ;chiến lược, kế hoạch cải tiến và phát triển trung hạn với kế hoạch kinh doanh hằng năm củacông ty;

g) Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sáchkế toán vận dụng (trừ ngôi trường hợp đổi khác chính sách kế toán áp dụng do núm đổiquy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toánbáo cáo tài thiết yếu năm hoặc chuyển đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký kết hợpđồng); câu hỏi hủy vừa lòng đồng kiểm toán đã ký;

h) ra quyết định tham gia góp vốn thành lập, download đểtăng sở hữu trong một công ty dẫn đến doanh nghiệp đó trở thành doanh nghiệp con, công tyliên kết hoặc chào bán để giảm phần trăm sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫnđến công ty đó không còn là công ty con, công ty link hoặc giải thể công tycon, công ty liên kết;

i) ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặcHội đồng quản ngại trị thông qua hợp đồng, giao dịch thanh toán giữa công ty với tín đồ nội bộ,người có liên quan của bạn nội cỗ hoặc người có liên quan của khách hàng đạichúng;

k) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyềnbiểu quyết. Thời điểm chào làng thông tin triển khai như sau:

Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếuhoặc chuyển đổi trái phiếu, cp ưu đãi thành cổ phiếu, tính tự thời điểmcông ty report Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước về hiệu quả phát hành, kết quảchuyển đổi theo quy định lao lý về phạt hành triệu chứng khoán;

Trường hợp doanh nghiệp mua lại cp của chínhmình hoặc bán cổ phiếu quỹ, tính từ thời khắc công ty report kết trái giao dịchtheo quy định quy định về mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ;

Trường hợp doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của ngườilao hễ theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của chúng ta hoặcmua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông; công ty kinh doanh thị trường chứng khoán mua cổphiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc thâu tóm về cổ phiếu lô lẻ, công tycông bố tin tức trong thời hạn 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giaodịch vẫn hoàn tất và cập nhật đến ngày chào làng thông tin;

l) doanh nghiệp thay đổi, chỉ định mới, xẻ nhiệmlại, bến bãi nhiệm fan nội bộ; nhấn được đối kháng xin tự chức của fan nội cỗ (côngty nên nêu rõ về thời điểm hiệu lực hiện hành theo mức sử dụng tại qui định Doanh nghiệp với Điềulệ công ty). Đồng thời, công ty gửi mang đến Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước, Sở giaodịch triệu chứng khoán phiên bản cung cấp thông tin của bạn nội bộ bắt đầu theo mẫu mã quy địnhtại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

m) đưa ra quyết định mua, bán gia sản hoặc thực hiệncác giao dịch có giá trị to hơn 15% tổng tài sản của người tiêu dùng căn cứ vào báocáo tài bao gồm năm sớm nhất được truy thuế kiểm toán hoặc báo cáo tài bao gồm 06 mon gầnnhất được thẩm tra xét. Trường hợp công ty đại bọn chúng là doanh nghiệp mẹ thì địa thế căn cứ vàobáo cáo tài bao gồm hợp nhất;

n) Khi nhấn được quyết định khởi tố đối vớicông ty, bạn nội cỗ của công ty; tạm bợ giam, truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự đốivới bạn nội cỗ của công ty;

o) Khi dấn được phiên bản án, quyết định đã cóhiệu lực pháp luật của toàn án nhân dân tối cao liên quan tiền đến hoạt động của công ty; Quyết địnhxử phát vi phạm pháp luật về thuế;

p) công ty nhận được thông báo của tòa án thụlý 1-1 yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;

q) Trường đúng theo công ty nhận thấy được sự kiện,thông tin làm tác động đến giá kinh doanh thị trường chứng khoán của thiết yếu công ty, doanh nghiệp phải xácnhận hoặc đính chính về sự việc kiện, tin tức đó;

r) lúc xảy ra các sự kiện không giống có ảnh hưởnglớn đến vận động sản xuất, sale hoặc thực trạng quản trị của công ty;

s) Được đồng ý chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết tạiSở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

2. Khi ra mắt thông tin theo luật tại khoản1 Điều này, doanh nghiệp đại chúng cần nêu rõ sự khiếu nại xảy ra, vì sao và cácgiải pháp hạn chế (nếu có).

3. Ra mắt thông tin về họp Đại hội đồng cổđông không bình thường hoặc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng người đóng cổ phần dưới hình thứclấy chủ ý cổ đông bằng văn bản

a) Việc công bố thông tin về họp Đại hội đồngcổ đông bất thường tiến hành theo luật pháp tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này;

b) Trường vừa lòng lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đôngbằng văn bản tối thiểu 10 ngày trước thời hạn yêu cầu gửi lại phiếu lấy chủ ý nếuĐiều lệ doanh nghiệp không công cụ thời hạn khác nhiều năm hơn, doanh nghiệp đại bọn chúng phảicông ba trên trang thông tin điện tử của mình, bên cạnh đó gửi cho toàn bộ các cổđông phiếu rước ý kiến, dự thảo quyết nghị Đại hội đồng người đóng cổ phần và những tài liệugiải trình dự thảo nghị quyết.

a) doanh nghiệp đại chúng chào làng thông tin vềngày đăng ký cuối cùng dự kiến triển khai quyền mang đến cổ đông hiện hữu buổi tối thiểu10 ngày trước ngày đăng ký sau cuối dự kiến, trừ trường hợp nguyên lý tại điểmb khoản này;

b) công ty đại chúng công bố thông tin vềngày đăng ký ở đầu cuối dự kiến tiến hành quyền đến cổ đông hiện tại hữu để tham dựhọp Đại hội đồng cổ đông buổi tối thiểu trăng tròn ngày trước thời gian ngày đăng ký cuối cùng dựkiến.

5. Ngôi trường hợp tổ chức kiểm toán giới thiệu ý kiếnkiểm toán hoặc kết luận soát xét không phải là chủ ý kiểm toán hoặc kết luậnsoát xét gật đầu đồng ý toàn phần đối với report tài bao gồm hoặc báo cáo tài chínhcó kiểm soát và điều chỉnh hồi tố, công ty đại chúng phải ra mắt thông tin về chủ ý kiểm toán,kết luận rà soát xét, công dụng điều chỉnh hồi tố báo cáo tài bao gồm trong thời hạntheo hiện tượng tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 14 Thông tư này.

6. Chào làng thông tin trong số trường hòa hợp đặcbiệt khác

Sau khi biến đổi kỳ kế toán, công ty đại chúngcông bố báo cáo tài chính cho quy trình tiến độ giữa 02 kỳ kế toán tài chính của năm tài chủ yếu cũvà năm tài bao gồm mới theo quy định quy định về kế toán công ty trong thờihạn 10 ngày, tính từ lúc ngày tổ chức kiểm toán ký report kiểm toán dẫu vậy không quá90 ngày tính từ lúc ngày bước đầu của năm tài bao gồm mới.

Điều 12. Công bốthông tin theo yêu thương cầu

1. Trong các trường vừa lòng sau đây, công ty đạichúng phải chào làng thông tin vào thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu thương cầucủa Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán chứng khoán nơi công ty niêm yết,đăng ký thanh toán khi xẩy ra một trong các sự khiếu nại sau đây:

a) Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng cho lợi íchhợp pháp trong phòng đầu tư;

2. Ngôn từ thông tin công bố theo yêu thương cầuphải nêu rõ sự khiếu nại được Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán chứng khoányêu mong công bố; nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính tuyệt đối của sựkiện đó, chiến thuật khắc phục (nếu có).

Điều 13. Công bốthông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng

1. Chào làng thông tin về chuyển động chào bán,phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn.

Công ty đại chúng tiến hành chào chào bán chứngkhoán riêng biệt lẻ, chào bán đầu tư và chứng khoán ra công chúng, phân phát hành bệnh khoán, niêmyết, đk giao dịch thực hiện nghĩa vụ ra mắt thông tin về vận động chàobán, phân phát hành, niêm yết, đăng ký thanh toán giao dịch và báo cáo sử dụng vốn theo quyđịnh lao lý về xin chào bán, phân phát hành bệnh khoán, niêm yết, đk giao dịchchứng khoán.

2. Ra mắt thông tin về xác suất sở hữu nướcngoài

Công ty đại chúng phải ra mắt thông tin vềtỷ lệ sở hữu quốc tế tối đa của công ty mình với các đổi khác liên quan đếntỷ lệ download này trên trang tin tức điện tử của công ty, Sở thanh toán giao dịch chứngkhoán, Tổng công ty lưu ký kết và bù trừ chứng khoán nước ta và khối hệ thống công bốthông tin của Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật chứng khoánhướng dẫn hoạt động đầu tư chi tiêu nước không tính trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Ra mắt thông tin về giao dịch thanh toán mua lại cổphiếu của thiết yếu mình, bán cp quỹ

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếucủa chủ yếu mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, công ty phải thực hiện chào làng thông tintheo quy định quy định về việc mua lại cp của bao gồm mình, cung cấp cổ phiếuquỹ.

Trường hợp doanh nghiệp mua lại cp của chínhmình, sau khoản thời gian thanh toán không còn số cp mua lại, nếu như tổng giá trị gia tài đượcghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì doanh nghiệp phải thông tin cho tất cả các chủnợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn chỉnh nghĩavụ giao dịch việc thâu tóm về cổ phiếu.

Chương III

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG QUY MÔ LỚN

Điều 14. Công bốthông tin định kỳ

1. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đạichúng quy mô to phải ra mắt các ngôn từ định kỳ theo lý lẽ tại Điều 10Thông tứ này.

2. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đạichúng quy mô lớn phải công bố report tài chính chào bán niên đã làm được soát xét bởitổ chức kiểm toán được chấp thuận.

a) báo cáo tài chính chào bán niên bắt buộc là báo cáotài ở chính giữa niên độ dạng tương đối đầy đủ theo chuẩn mực kế toán tài chính “Báo cáo tài chínhgiữa niên độ”, trình bày số liệu tài bao gồm trong 06 tháng đầu xuân năm mới tài chính củacông ty, được lập theo nguyên tắc tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông bốn này;

b) báo cáo tài chính buôn bán niên nên được soátxét theo chuẩn mực về công tác làm việc soát xét report tài chính. Toàn văn báo cáo tàichính cung cấp niên đề nghị được chào làng đầy đủ, kèm theo tóm lại soát xét với văn bảngiải trình của doanh nghiệp trong ngôi trường hợp tóm lại soát xét chưa hẳn là kếtluận chấp nhận toàn phần;

c) Thời hạn công bố report tài bao gồm bánniên

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đại chúngquy mô lớn cần công bố report tài chính chào bán niên đã có được soát xét trong thờihạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký report soát xét tuy thế không đượcvượt quá 45 ngày, kể từ ngày chấm dứt 06 tháng đầu năm mới tài chính.

Trường hợp tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công tyđại bọn chúng quy mô to là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấptrên có đơn vị chức năng kế toán trực thuộc tổ chức máy bộ kế toán riêng rẽ phải ra mắt báocáo tài chính bán niên đã có soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổchức kiểm toán ký report soát xét nhưng tối đa không thực sự 60 ngày, kể từ ngàykết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.

3. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đạichúng quy mô lớn nên công bố báo cáo tài bao gồm quý hoặc report tài bao gồm quýđã được rà xét (nếu có).

a) báo cáo tài chủ yếu quý cần là báo cáo tàichính thân niên độ dạng không hề thiếu theo chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Báo cáo tài thiết yếu giữaniên độ”, được lập theo giải pháp tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

b) Toàn văn report tài thiết yếu quý hoặc báocáo tài thiết yếu quý đã có soát xét (nếu có) cần được chào làng đầy đủ, kèm theokết luận rà soát xét với văn bản giải trình của người tiêu dùng trong trường phù hợp báo cáotài chính quý được soát xét có tóm lại soát xét chưa phải là tóm lại chấpnhận toàn phần;

c) Thời hạn công bố report tài thiết yếu quý

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúngquy tế bào lớn yêu cầu công bố báo cáo tài thiết yếu quý vào thời hạn đôi mươi ngày tính từ lúc ngàykết thúc quý. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đại bọn chúng quy mô béo công bốbáo cáo tài bao gồm quý được kiểm tra xét (nếu có) trong thời hạn 05 ngày, tính từ lúc ngàytổ chức truy thuế kiểm toán ký báo cáo soát xét dẫu vậy không được vượt vượt 45 ngày, nói từngày hoàn thành quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công tyđại bọn chúng quy mô mập là công ty mẹ của tổ chức triển khai khác hoặc là đơn vị kế toán cấptrên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức máy bộ kế toán riêng rẽ thì phải công bốbáo cáo tài chính quý vào thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công tyđại bọn chúng quy mô mập đã triển khai công bố report tài chính quý đã có được soátxét trong thời hạn điều khoản của report tài bao gồm quý thì không hẳn thực hiệncông bố report tài thiết yếu quý.

4. Khi công bố thông tin các báo cáo tàichính nêu trên khoản 1, 2 cùng 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đạichúng đồ sộ lớn đề xuất đồng thời giải trình tại sao khi xảy ra 1 trong các cáctrường hợp sau:

a) lợi tức đầu tư sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệptại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ report thay thay đổi từ 10% trở lênso với report cùng kỳ năm trước;

b) lợi tức đầu tư sau thuế trong kỳ report bị lỗ,chuyển từ bỏ lãi ở báo cáo cùng kỳ thời gian trước sang lỗ nghỉ ngơi kỳ này hoặc ngược lại;

c) roi sau thuế vào kỳ report có sựchênh lệch trước và sau truy thuế kiểm toán hoặc kiểm tra xét tự 5% trở lên, đưa từ lỗsang lãi hoặc ngược lại.

5. Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, côngty đại bọn chúng quy mô to là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc đôi khi là đối kháng vịkế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực nằm trong tổ chức máy bộ kế toán riêng rẽ phảigiải trình lý do phát sinh các sự kiện điều khoản tại khoản 4 Điều này trêncơ sở báo cáo tài chính của chúng ta mẹ hoặc báo cáo tài bao gồm tổng hợp với báocáo tài thiết yếu hợp nhất.

Điều 15. Công bốthông tin bất thường

1. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng quy mô béo phải chào làng thông tin bất thường trong những trường đúng theo quyđịnh tại Điều 11 Thông tứ này.

2. Tổ chức triển khai niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng quy mô béo phải chào làng thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, nói từkhi xẩy ra một trong các sự khiếu nại sau đây:

a) ra quyết định tăng, bớt vốn điều lệ;

b) đưa ra quyết định góp vốn đầu tư chi tiêu vào một đội chức,dự án, vay, giải ngân cho vay hoặc những giao dịch khác với mức giá trị từ bỏ 10% trở lên trêntổng tài sản của người sử dụng tại report tài chủ yếu năm sớm nhất được kiểm toán hoặcbáo cáo tài chính bán niên gần nhất được thẩm tra xét (căn cứ vào báo cáo tài chínhhợp nhất so với trường hợp doanh nghiệp đại chúng là doanh nghiệp mẹ);

c) ra quyết định góp vốn có mức giá trị từ một nửa trởlên vốn điều lệ của một đội chức (xác định theo vốn điều lệ của tổ chức triển khai nhận vốngóp trước thời khắc góp vốn).

Điều 16. Công bốthông tin theo yêu cầu

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quymô lớn chào làng thông tin theo yêu thương cầu luật pháp tại Điều 12 Thông bốn này.

Điều 17. Công bốthông tin về các hoạt động khác của tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đạichúng đồ sộ lớn

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúngquy mô lớn công bố thông tin về các hoạt động khác theo chính sách tại Điều 13Thông tứ này.

Điều 18. Thời điểmbắt đầu triển khai và xong xuôi việc ra mắt thông tin của công ty đại bọn chúng quymô lớn

1. Doanh nghiệp đại chúng thực hiện nghĩa vụ côngbố thông tin của công ty đại chúng quy mô khủng theo quy định tại Thông tư này kểtừ thời gian có vốn góp của chủ cài đặt từ 120 tỷ đồng trở lên tại report tàichính năm sớm nhất đã được kiểm toán.

2. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày khôngcòn là doanh nghiệp đại bọn chúng quy mô bự theo chế độ tại khoản 1 Điều 3 Thông tưnày, công ty tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như công ty đạichúng quy mô bự theo phương pháp tại Thông tư này.

Chương IV

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA CÔNG CHÚNG, TỔCHỨC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THỰC HIỆN CHÀO BÁNCỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Điều 19. Công bốthông tin của tổ chức triển khai phát hành trái phiếu công ty lớn ra công chúng

1. Tổ chức phát hành trái khoán doanh nghiệpra công chúng thực hiện chào làng thông tin về việc rao bán trái phiếu doanhnghiệp ra công bọn chúng theo quy định luật pháp về chào bán trái phiếu doanhnghiệp ra sức chúng.

2. Tổ chức triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệpra công chúng thực hiện nghĩa vụ ra mắt thông tin các nội dung sau:

a) công bố thông tin chu trình về report tàichính năm vẫn được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáothường niên với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (đối cùng với tổ chứcphát hành là doanh nghiệp cổ phần) kể từ khi xong xuôi đợt chào bán trái phiếu racông chúng cho tới khi hoàn tất giao dịch trái phiếu theo biện pháp tại khoản1, 2 và 3 Điều 10 Thông tư này;

b) Đối với trường hợp huy động vốn nhằm thựchiện các dự án đầu tư, tổ chức phát hành phải công bố thông tin chu kỳ về báocáo thực hiện vốn chiếm được từ đợt rao bán đã được kiểm toán, báo cáo tiến độ sửdụng vốn tính từ lúc khi dứt đợt chào bán trái phiếu ra sức chúng cho đến khihoàn tất giao dịch thanh toán trái phiếu hoặc giải ngân hết số tiền đã huy động tùy theothời điểm nào mang lại trước, cụ thể như sau:

Tổ chức xây dựng trái phiếu ra sức chúngphải thuyết minh cụ thể việc sử dụng vốn thu được từ đợt rao bán trong báocáo tài chính năm được kiểm toán xác thực hoặc chào làng đồng thời báo cáo sửdụng vốn nhận được từ đợt chào bán đã được kiểm toán chứng thực cùng báo cáo tàichính năm được kiểm toán và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặcHội đồng thành viên thường niên;

Định kỳ 06 tháng, tổ chức phát hành phải côngbố thông tin về quá trình sử dụng vốn nhận được từ đợt rao bán trong thời hạn 05ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày kết thúc kỳ báo cáo;

c) tổ chức phát hành trái khoán doanh nghiệpra công chúng phải công bố thông tin về tình trạng thanh toán gốc, lãi tráiphiếu theo mẫu qui định tại Phụ lục VI ban hành kèmtheo Thông tứ này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dứt 06 tháng đầu nămvà ngừng năm dương lịch;

d) ra mắt thông tin không bình thường khi xảy ramột trong những sự kiện theo hình thức tại khoản 1 Điều 11 Thông tứ này cùng phảinêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân, giải pháp khắc phục (nếu có);

đ) trường hợp xuất bản trái phiếu gửi đổikhông bắt buộc, tổ chức triển khai phát hành nên gửi thư thông báo tới từng trái công ty vàthực hiện chào làng thông tin về thời gian, tỷ lệ, giá, vị trí đăng ký kết chuyểnđổi buổi tối thiểu 01 mon trước ngày đổi khác trái phiếu;

e) ra mắt thông tin theo yêu ước quy địnhtại Điều 12 Thông bốn này.

Điều 20. Công bốthông tin của tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

1. Tổ chức niêm yết trái khoán doanh nghiệplà doanh nghiệp đại chúng thực hiện ra mắt thông tin theo quy định tại những Điều 10,11, 12 với 13 Thông tứ này.

2. Tổ chức niêm yết trái khoán doanh nghiệplà tổ chức niêm yết cổ phiếu, doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thực hiện công bốthông tin theo khí cụ tại các Điều 14, 15, 16 với 17 Thông tư này.

3. Tổ chức triển khai niêm yết trái khoán doanh nghiệpkhông thuộc đối tượng người sử dụng quy định trên khoản 1 với khoản 2 Điều này tiến hành côngbố thông tin kể từ thời điểm trái phiếu công ty được niêm yết cho tới khihoàn tất giao dịch trái phiếu hoặc thời gian trái phiếu công ty lớn bị hủyniêm yết tùy thuộc vào thời điểm nào mang đến trước, ví dụ như sau:

a) chào làng định kỳ báo cáo tài bao gồm năm đãđược kiểm toán bởi tổ chức triển khai kiểm toán được đồng ý và báo cáo thường niêntheo pháp luật tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

b) ra mắt thông tin phi lý khi xảy ramột trong những sự kiện theo chính sách tại Điều 15 Thông tư này (Hội đồng quản ngại trịđược biến đổi Hội đồng thành viên giả dụ là công ty trọng trách hữu hạn);

c) ra mắt thông tin theo yêu ước quy địnhtại Điều 12 Thông tứ này.

Điều 21. Công bốthông tin của tổ chức phát hành thực hiện chào bán cp lần đầu ra output côngchúng

1. Tổ chức triển khai phát hành triển khai chào phân phối cổphiếu lần cổng output công chúng phải chào làng thông tin về việc chào bán cổ phiếu racông bọn chúng theo quy định điều khoản về chào bán cp ra công chúng.

2. Tổ chức triển khai phát hành gồm vốn góp của nhà sởhữu sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu lần cổng đầu ra công bọn chúng từ 120 tỷ đồngtrở lên thực hiện công bố thông tin theo luật tại những Điều 14, 15, 16 cùng 17Thông bốn này.

Chương V

CÔNGBỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN,CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 22. Công bốthông tin định kỳ

1. Doanh nghiệp chứng khoán, công ty thống trị quỹ đầutư bệnh khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty cai quản quỹ nước ngoàitại vn thực hiện công bố thông tin chu kỳ theo luật pháp tại Điều 14Thông tư này (trường hợp doanh nghiệp chứng khoán, công ty cai quản quỹ đầu tư chứngkhoán là công ty nhiệm vụ hữu hạn thì Đại hội đồng người đóng cổ phần được biến đổi Hộiđồng thành viên, Hội đồng quản lí trị được thay đổi Hội đồng thành viên).

2. Công ty chứng khoán, công ty cai quản quỹ đầutư bệnh khoán, trụ sở công ty đầu tư và chứng khoán và công ty thống trị quỹ nước ngoàitại vn phải công bố report tỷ lệ bình yên tài thiết yếu tại ngày 30/6 đã đượcsoát xét với tại ngày 31/12 vẫn được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai kiểm toán được chấpthuận cùng thời khắc với bài toán công bố báo cáo tài chính chào bán niên đã được soátxét và báo cáo tài chủ yếu năm đã có được kiểm toán.

Điều 23. Công bốthông tin bất thường

1. Công ty chứng khoán, công ty làm chủ quỹ đầutư kinh doanh thị trường chứng khoán là doanh nghiệp cổ phần, chi nhánh công ty thị trường chứng khoán và công ty quảnlý quỹ quốc tế tại vn thực hiện công bố thông tin bất thường theo quyđịnh trên Điều 15 Thông tứ này và trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra mộttrong những sự khiếu nại sau đây:

a) Khi dìm được đưa ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán nhà nước về bài toán xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán vàthị trường hội chứng khoán đối với công ty, chi nhánh, người hành nghề triệu chứng khoáncủa công ty, đưa ra nhánh; tgđ (Giám đốc), Phó tgđ (Phó Giám đốc)bị tước đoạt quyền sử dụng chứng từ hành nghề chứng khoán có thời hạn, tịch thu chứngchỉ hành nghề hội chứng khoán;

b) Khi dìm được quyết định khởi tố, tạmgiam, tầm nã cứu trọng trách hình sự tương quan đến bạn hành nghề đầu tư và chứng khoán củacông ty, bỏ ra nhánh;

c) Khi dấn được đưa ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán bên nước về bài toán đặt doanh nghiệp vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát điều hành đặcbiệt hoặc đưa thoát khỏi diện cảnh báo, kiểm soát, điều hành và kiểm soát đặc biệt; đình chỉ hoạtđộng, tạm xong hoạt hễ hoặc kết thúc tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừnghoạt động;

d) Khi dấn được ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán đơn vị nước đồng ý chấp thuận việc thành lập, đóng góp cửa, chuyển đổi tên, vị trí chinhánh, chống giao dịch, văn phòng thay mặt đại diện ở trong nước hoặc nước ngoài; thay đổinghiệp vụ marketing tại chi nhánh; ra đời công ty con ở nước ngoài; việc đầutư loại gián tiếp ra nước ngoài;

đ) Khi thừa nhận được ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán đơn vị nước thuận tình việc thực hiện hỗ trợ dịch vụ giao dịch chứng khoántrực tuyến; cung cấp hoặc phối phù hợp với các tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ dịch vụcho quý khách vay chi phí mua kinh doanh thị trường chứng khoán hoặc cung ứng dịch vụ cho vay chứngkhoán; cung ứng hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ ứng trướctiền cung cấp chứng khoán; giữ ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; cácdịch vụ trên thị phần chứng khoán phái sinh;

e) Khi nhận được đưa ra quyết định của Ủy ban Chứngkhoán công ty nước