Quy định sử dụng con dấu

      29
Nghị định 99/2016/NĐ-CP điều khoản về làm chủ và thực hiện con dấu của cơ sở nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở thuộc Đảng, mặt trận, tổ chức chính trị - làng mạc hội, tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức hội, quỹ xóm hội, quỹ từ bỏ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức quốc tế tại vn và chức vụ nhà nước.

Bạn đang xem: Quy định sử dụng con dấu

 

1. Quy đinh chung về làm chủ và áp dụng con dấu


- Theo Nghị định 99/2016, cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước chỉ được sử dụng con vết khi đã bao gồm quy định về bài toán được phép sử dụng con lốt trong văn bạn dạng quy phạm pháp luật hoặc ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.
- xung quanh ra, Nghị định số 99/NĐ-CP nguyên lý mỗi cơ quan, tổ chức triển khai chỉ được áp dụng một con dấu. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nếu còn muốn sử dụng thêm dấu ướt thì nên được phép của cơ quan tất cả thẩm quyền, mong mỏi sử dụng thêm vết nổi, lốt thu nhỏ, lốt xi thì tự quyết định. Tổ chức kinh tế tự quyết định việc áp dụng thêm con dấu.
- Nghị định 99 cơ chế những cơ quan, tổ chức, chức danh sử dụng con dấu bao gồm hình Quốc huy và phần lớn cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng bé dấu bao gồm hình hình tượng hoặc nhỏ dấu không có hình biểu tượng.
Tùy cơ quan, tổ chức, chức vụ khi đk mẫu dấu mới sẽ nộp những sách vở và giấy tờ khác nhau như: Quyết định thành lập và hoạt động hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động; đưa ra quyết định công dìm tổ chức. Quanh đó ra, tùy ngôi trường hợp rất có thể phải nộp: bản thảo hoạt động; Điều lệ vận động đã được phê duyệt; Văn phiên bản quy định về tổ chức, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp; Văn bản chấp thuận của cơ quan bao gồm thẩm quyền.
+ Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước nộp 01 bộ hồ sơ thẳng hoặc nộp qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đk mẫu con dấu.
+ Cán bộ đón nhận hồ sơ chất vấn thông tin, văn bản, giấy tờ và thực hiện: trường hợp hồ sơ hòa hợp lệ sẽ cấp chứng từ biên thừa nhận trực tiếp cho những người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp không đủ đk thì khước từ giải quyết.
+ Nghị định số 99/CP quy định fan được cử mang lại nộp hồ sơ phải có giấy reviews hoặc ủy quyền, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
+ các văn bản, sách vở trong làm hồ sơ là bản chính hoặc phiên bản sao có xác nhận hoặc phiên bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
+ Tổ chức quốc tế mang con dấu vào nước ta sử dụng, khi nộp hồ nước sơ buộc phải nộp bé dấu đã sở hữu vào đến cơ quan đăng ký mẫu con dấu nhằm kiểm tra, đăng ký.
+ ngôi trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng cam kết mẫu vết thì đề xuất mang theo bé dấu đã đk trước đó nhằm kiểm tra, đăng ký.
Ngoài ra, Nghị định số 99 còn quy định bé dấu của cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cơ quan đăng ký mẫu con dấu; hồ sơ đăng ký lại, đăng ký thêm mẫu nhỏ dấu; đổi, cấp cho lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu bé dấu; thu hồi, hủy nhỏ dấu.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 99/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀSỬ DỤNG bé DẤU

Căn cứ hiện tượng tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ khí cụ Công an dân chúng ngày 27 mon 11 năm 2014;

Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định vềquản lý và áp dụng condấu.

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.Nghị định này biện pháp về thống trị và áp dụng con dấu của cơ sở nhà nước, đơnvị trang bị nhân dân, cơ sở thuộc hệ thống tổ chức của Đảng cùng sản ViệtNam, chiến trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chứcchính trị - buôn bản hội, tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức hội, quỹ làng hội, quỹ tự thiện, tổchức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài vận động tại ViệtNam, tổ chức triển khai khác được thành lập, vận động theo vẻ ngoài của điều khoản (sau trên đây gọichung là cơ quan, tổ chức) và chức vụ nhà nước.

2.Nghị định này không điều chỉnh đối với:

a)Quản lý và thực hiện con dấu của bạn được đăng ký, hoạt động theo quyđịnh của luật doanh nghiệp và nguyên tắc đầu tư;

b)Dấu tiêu đề; dấu ngày, tháng, năm; dấu mừng đón công văn; vết chữ ký.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghịđịnh này áp dụng so với cơ quan, tổ chức, cá thể Việt Nam; phòng ban đại diệnnước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa vn ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nướcngoài vận động tại vn có liên quan đến việc quản lý và áp dụng con dấu.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

TrongNghị định này, các từ ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau:

1.Con lốt là phương tiện đặc biệt do phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền đăng ký, quản lí lý, được thực hiện để đóng trên vănbản, sách vở của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Condấu chế độ tại Nghị định này, bao gồm: Con dấu gồm hình Quốc huy, nhỏ dấu cóhình biểu tượng, bé dấu không tồn tại hình biểu tượng, được thực hiện dưới dạng dấuướt, vết nổi, dấu thu nhỏ, lốt xi.

2.Con dấu có hình Quốc huy là con dấu trên bề mặt có hình Quốc huy nước cộng hòaxã hội nhà nghĩa Việt Nam.

3.Con dấu có hình biểu tượng là bé dấu trên mặt phẳng có hình hình ảnh tượng trưng củacơ quan, tổ chức triển khai đó được luật pháp công dìm hoặc được điều khoản trong điều ướcquốc tế mà nước ta là thành viên.

4.Con dấu không tồn tại hình biểu tượng là bé dấu trên mặt phẳng không gồm hình Quốc huyhoặc không tồn tại hình hình ảnh tượng trưng như nguyên tắc tại khoản 2 và khoản 3 Điềunày.

5.Dấu ướt là con dấu trên mặt phẳng có câu chữ thông tin, hình thức, kích thướctheo quy định, khi sử dụng con lốt dùng gia công bằng chất liệu mực để đóng lên văn bản, giấytờ vẫn in nội dung tin tức trên bề mặt con dấu.

6.Dấu nổi là bé dấu trên bề mặt có nội dung thông tin y như dấu ướt, khi sửdụng đóng lên văn bản, giấy tờ sẽ in nổinội dung tin tức trên bề mặt con dấu.

7.Dấu thu bé dại là loại dấu ướt hoặc giấu nổi nhưng gồm kích thước bé dại hơn.

8.Dấu xi là con dấu trên mặt phẳng có văn bản thông tin y như dấu ướt, khi sửdụng bé dấu dùng chất liệu xi để đóng niêm phong đã in nội dung tin tức trênbề mặt con dấu.

9.Mẫu nhỏ dấu làquy chuẩn về câu chữ thông tin, hình thức, form size trên mặt phẳng con lốt docơ quan đơn vị nước có thẩm quyền quy định.

10.Cơ quan đăng ký mẫu nhỏ dấu là ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền đăng ký mẫu condấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

11.Đăng cam kết mẫu bé dấu là việc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước thực hiện condấu thực hiện đăng cam kết mẫu con dấu cùng với cơ quan đk mẫu con dấu.

12.Giấy chứng nhận đăng ký kết mẫu bé dấu là văn bạn dạng của cơ quan đăng ký mẫu bé dấuchứng nhận cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước đã đăng ký mẫu nhỏ dấu trướckhi sử dụng.

13.Cơ quan tất cả thẩm quyền là cơ quan bao gồm quyền quyết định thành lập và hoạt động hoặc cung cấp giấyđăng ký hoạt động hoặc cấp thủ tục phép hoạt động hoặc công nhận chuyển động và chất nhận được cơquan, tổ chức, chức danh nhà nước được sửdụng nhỏ dấu theo quy định.

14.Tổ chức kinh tế tài chính quy định trên Nghị định này là doanh nghiệp, hợp tác xã, liênhiệp bắt tay hợp tác xã được thành lập, chuyển động theo những luật: Công chứng, điều khoản sư,giám định tư pháp,kinh doanh bảo hiểm, hội chứng khoán, hợp tác xã.

Điều 4. Nguyên tắc cai quản và sử dụng con dấu

1.Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

2.Bảo đảm công khai, minh bạch, sản xuất điều kiện tiện lợi cho cơ quan, tổ chức, cánhân khi triển khai thủ tục về bé dấu.

3.Việc đăng ký, làm chủ con vệt và chất nhận được sử dụng nhỏ dấu phải đảm bảo an toàn các điềukiện theo giải pháp tại Nghị định này.

4.Con dấu phương pháp trong Nghị định này là hình tròn; mực dấu màu đỏ.

Điều 5. Điều kiện áp dụng con dấu

1.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước chỉ được áp dụng con lốt khi đã có quyđịnh về vấn đề được phép sử dụng con vết trong vănbản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền; đề xuất đăng kýmẫu con dấu trước lúc sử dụng.

2.Việc áp dụng con dấu bao gồm hình Quốc huy yêu cầu được hiện tượng tại luật, pháp lệnh,nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc được chế độ trong điềuước nước ngoài mà việt nam là thành viên.

3.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước có công dụng cấp văn bằng, chứng từ vàgiấy tờ gồm dán hình ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo công cụ của pháp luật thìđược phép thực hiện dấu nổi, vệt thu nhỏ tuổi hoặc dấu xi.

4.Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉđược thực hiện một bé dấu theo mẫu vì chưng cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền quy định.

Trườnghợp cần thiết phải thực hiện thêm con dấu như con dấu đã cung cấp (dấu ướt, dấu nổi, lốt thu nhỏ, vệt xi),thực hiện tại theo nguyên lý sau đây:

a)Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước áp dụng thêm vệt ướt cần được sự mang đến phépcủa cơ quan bao gồm thẩm quyền;

b)Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc áp dụng thêm vệt nổi,dấu thu nhỏ, lốt xi;

c)Tổ chức tài chính tự ra quyết định việc sử dụngthêm nhỏ dấu.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1.Làm giả nhỏ dấu, thực hiện con vệt giả.

2.Mua phân phối con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu.

3.Sử dụng bé dấu hết giá trịsử dụng.

4.Cố ý làm đổi thay dạng, sửa chữa nội dung mẫu nhỏ dấu đang đăng ký.

5.Không giao nộp con dấu theo đưa ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quanđăng ký kết mẫu con dấu.

6.Mượn, mang lại mượn, thuê, mang đến thuê, cố cố, thế chấp ngân hàng con dấu; sử dụng con vết củaCơ quan, tổ chức triển khai khác nhằm hoạt động.

7.Chiếm giữ trái phép, chỉ chiếm đoạt nhỏ dấu.

8.Sử dụng bé dấu chưa đk mẫu con dấu.

9.Làm giả, sửa chữa, làm xô lệch nội dung tin tức trên giấy chứng nhận đăng kýmẫu bé dấu.

10.Đóng lốt lên chữ ký của người không tồn tại thẩm quyền.

11.Không chấp hành việc kiểm tra bé dấu,không xuất trình con dấu khi bao gồm yêu cầu kiểm tracủa cơ quan đk mẫu bé dấu.

12.Lợi dụng trọng trách được giao trong vượt trình xử lý thủ tục về nhỏ dấu đểsách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, tiện ích hợp pháp của cơ quan, tổchức, cá nhân.

13.Các hành động khác theo pháp luật của pháp luật.

ChươngII

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. Nhỏ DẤU CÓ HÌNH QUỐC HUY, con DẤU CÓHÌNH BIỂU TƯỢNG, con DẤU KHÔNG CÓ HÌNH BIỂU TƯỢNG

Điều 7. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sửdụng bé dấu tất cả hình Quốc huy

1.Chủ tịch nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng thiết yếu phủ, Tổng thư ký Quốc hội.

2.Quốc hội, Ủy ban hay vụQuốc hội, Hội đồng thai cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội, cơquan của Ủy ban hay vụ Quốc hội, Vănphòng Quốc hội, kiểm toán nhà nước, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, tp trựcthuộc trung ương.

3.Chính phủ, các bộ; phòng ban ngang bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, học viện chuyên nghành Chínhtrị tổ quốc Hồ Chí Minh, Tổng cục hoặc đơn vị chức năng tương đương Tổng cục.

4.Văn phòng chủ tịch nước.

5.Tòa án nhân dântối cao, tòa án nhân dân cấp cho cao, tòa án nhân dân nhân dân tỉnh, tp trực thuộctrung ương, toàn án nhân dân tối cao nhân dân quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh và tươngđương, tandtc quân sự trung ương, tòa án nhân dân quân sự quân khu với tương đương, Tòaán quân sự khu vực.

6.Viện kiểm sátnhândân về tối cao, Viện kiểm gần cạnh nhân dân cấp cho cao, Viện kiểm liền kề nhân, dân tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh với tương đương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương, Viện kiểm tiếp giáp quânsự quân khu cùng tương đương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược khu vực.

7.Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân các cấp.

8.Cơ quan cai quản thi hành án dân sự thuộc cỗ Tư pháp, cơ quan thống trị thi hành án thuộc cỗ Quốc phòng, ban ngành thihành dân sự cấp tỉnh, cơ sở thi hành dân sự cấp huyện, ban ngành thihành án quân khu vực vàtương đương.

9.Đại sứ quán, chống Lãnh sự nằm trong Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán,Tổng Lãnh sự danh dự, Lãnh sự danh dự, Phái đoàn hay trực, Phái đoàn, Pháiđoàn quan gần cạnh viên thường trực và cơ quan mang tên gọi khác tiến hành chức năngđại diện ở trong phòng nước việt nam tại tổ chức triển khai quốc tế liên cơ quan chính phủ hoặc tại vùnglãnh thổ nước ngoài.

10.Ủy ban bên nước về người vn ở nước ngoài, Ủy ban biên cương quốc gia, CụcLãnh sự, cục Lễ tân đơn vị nước, Sở ngoại vụ tp.hcm trực nằm trong BộNgoại giao.

11.Cơ quan khác tất cả chức năng quản lý nhà nước cùng được phép áp dụng con dấu gồm hìnhQuốc huy theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Điều 8. Cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu cóhình hình tượng hoặc nhỏ dấu không có hình biểu tượng

1.Cơ quan, tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, phòng ban ngang bộ, cơ sở thuộcChính phủ, Ủy ban hay vụ Quốc hội (trừcác cơ quan quy định tại Điều 7 Nghị định này), văn phòng Quốc hội, truy thuế kiểm toán nhà nước, Họcviện thiết yếu trị nước nhà Hồ Chí Minh.

2.Cơ quan lại thuộc khối hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương.

3.Cơ quan, tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức tổ chức củaTòa án nhân dân buổi tối cao, tandtc nhân dân cấpcao, tòa án nhân dân nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, tòa án nhân dân nhân dânquận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh và tương đương, tand quân sự trungương, tòa án quân sự quân khu với tương đương, toàn án nhân dân tối cao quân sự khu vực.

4.Cơ quan, tổ chức triển khai thuộc tổ chức cơ cấu tổ chức của Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao, Việnkiểm gần cạnh nhân dân cung cấp cao, Viện kiểm gần kề nhân dân tỉnh, tp trực thuộctrung ương, Viện kiểm gần cạnh nhân dân quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh vàtương đương, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược quân khuvà tương đương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược khu vực.

5.Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, cơ quan khảo sát trong Quân nhóm nhândân, cơ quan điều tra của Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao.

6.Cơ quan thống trị thi hành án hình sự thuộc cỗ Công an; cơ quan quản lý thi hànhán hình sự thuộc cỗ Quốc phòng; trại giam, trại trợ thời giam thuộc cỗ Công an; trạigiam, trại trợ thời giam thuộc bộ Quốc phòng; trại giam nằm trong quân khu; trại trợ thời giam cung cấp quân khu;trại tạm thời giam ở trong Công an cung cấp tỉnh; cơquan thực hành án hình sựCôngan cung cấp tỉnh; ban ngành thi hành án hình sự Công an cấphuyện; ban ngành thi hành án hình sự quân khu và tương đương.

7.Ban lãnh đạo quân sự bộ, ngành trung ương; tổ chức chỉ huy quân sự cơ sở.

8.Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh

9. Cơ quan chăm môn, tổ chức triển khai sựnghiệp ở trong Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Ban ngành thuộchệ thống tổ chức triển khai của Đảng cộng sản Việt Nam, chiến trường Tổ quốc Việt Nam, tổ chứcchính trị - thôn hội, tổ chức chính trị làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổchức buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai tôn giáo, quỹ xóm hội, quỹ trường đoản cú thiện, tổ chứcphi cơ quan chỉ đạo của chính phủ được cơ quan bao gồm thẩm quyền ra đời hoặc cấp thủ tục phép hoạt động.

11. Tổ chức triển khai nước ngoàikhông cóchứcnăng nước ngoài giao chuyển động hợp pháp trên Việt Nam.

12. Doanh nghiệp, phù hợp tácxã, liên hiệp hợp tác ký kết xã; chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp, hợptác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, vận động theo những luật: Côngchứng, giải pháp sư, giám định bốn pháp, marketing bảo hiểm, triệu chứng khoán, hợp tác và ký kết xã.

13.Tổ chức trực trực thuộc doanh nghiệp, vừa lòng tácxã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo khí cụ của pháp luật.

14.Ủy ban bầu cử ở cấp cho tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp cho huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh,Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban thai cử đại biểu Hội đồng nhândân cung cấp xã; Tổ thai cử.

15.Tổ chức không giống được cơ quan có thẩm quyền thành lập và hoạt động hoặc cấp thủ tục phép hoạt độngvà được phép sử dụng con vết theo cách thức tại Điều 5 Nghị định này.

Mục 2. Con DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀITẠI VIỆT NAM

Điều 9. Nhỏ dấu cơ quan thay mặt ngoại giao củanước ngoài

Cơquan đại diện thay mặt ngoại giao, ban ngành lãnh sự với cơ quan thay mặt của những tổ chứcquốc tế tại Việt Nam, thành phần lãnh sự, bộ phận tùyviên quân sự và thành phần khác trực trực thuộc cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoàitại vn trước khi áp dụng con dấu có trách nhiệm thông tin mẫu bé dấu với bộ Ngoại giaoViệt Nam.

Điều 10. Con dấu tổ chức nước ngoài không cóchức năng ngoại giao

1.Tổ chức nước ngoài không có công dụng ngoại giao được mang bé dấu từ nướcngoài vào việt nam để sử dụng, mẫu con dấu sở hữu vào ko được sử dụng những hìnhảnh, biểu tượng, tên của phòng nước việt nam và cơ quan, tổ chức vn hoặc viphạm truyền thống lịch sử hào hùng văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộcViệt Nam. Trước lúc sử dụng con dấu phải thực hiện đăng ký kết mẫu bé dấu tại cơquan đk mẫu con dấu khí cụ tại Điều 12 Nghị định này và hồ sơ đăng kýmẫu nhỏ dấu theo phương tiện tại khoản 10 Điều 13 Nghị định này.

2.Trường hòa hợp tổ chức nước ngoài không mang bé dấu vào việt nam mà ý kiến đề nghị làmcon vết tại vn thì triển khai thủ tục đk mẫu con dấu trên cơ quanđăng cam kết mẫu con dấu dụng cụ tại Điều 12Nghị định này với hồ sơ đk mẫu con dấu theo cơ chế tại khoản 10 Điều 13Nghị định này.

Mục 3. ĐĂNG KÝ MẪU bé DẤU; THU HỒI, HỦY CONDẤU VÀ HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG con DẤU

Điều 11. Trình tự, thủ tục nộp, tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả

1.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước nộp 01 cỗ hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục vềcon lốt theo quy địnhtại những Điều 13, 14, 15, 16 cùng Điều 17 Nghị định này đến cơ quan đăng ký mẫucon dấu mức sử dụng tại Điều 12 Nghị định này theo 1 trong các các vẻ ngoài sau:

a)Nộp hồ sơ trực tiếp tại thành phần tiếp nhấn hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu condấu;

b)Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đk mẫu con dấu (trừ cácvăn bản, giấy tờ không được phép đăng mua qua hệ thống mạng theo quy định củapháp luật).

Xem thêm: Mua Bán Căn Hộ Sun Avenue 2 Phòng Ngủ, Bán Căn Hộ Chung Cư Tại The Sun Avenue

2.Cán bộ mừng đón hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ và triển khai theocác luật pháp sau:

a)Trường đúng theo hồ sơ hòa hợp lệ, cán bộtiếp dìm hồ sơ phải ghi giấy biên nhấn hồ sơ, ghi rõ ngày đón nhận hồ sơ,ngày trả tác dụng và giao trực tiếp cho những người được cơ quan, tổ chức, chức danhnhà nước cử đến contact nộp hồ sơ;

b)Trường phù hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ đón nhận hồ sơ có trọng trách thông báongay và chỉ dẫn để cơ quan, tổ chức,chức danh nhà nước hoàn thành xong hồ sơ;

c)Trường vừa lòng hồ sơ không đủ điều kiệntheo pháp luật tại Điều 5 Nghị định này, cơ quan đăng ký mẫu bé dấu phải bao gồm văn bản trả lời cơ quan, tổ chức triển khai theo thời hạnquy định tại khoản 7 Điều này về câu hỏi từ chối xử lý hồ sơ;

d)Trường hòa hợp nộp hồ sơ qua cổng tin tức điện tử, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phảithông báo kết quả xử lý hồ sơ đối với các trường đúng theo theo phương tiện tại điểm a,b và c khoản 2 Điều này qua add thông tin năng lượng điện tử của cơ quan, tổ chức, cánhân đang nộp hồ sơ trước đó.

3.Người được cơ quan, tổ chức, chức danhnhà nước cử đến contact nộp làm hồ sơ phải bao gồm giấy trình làng hoặc giấy ủy quyền,xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc minh chứng nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giátrị sử dụng.

4.Văn bản, sách vở và giấy tờ có trong làm hồ sơ là bản chính hoặc bạn dạng sao có xác nhận hoặc bạn dạng sao hẳn nhiên bảnchính để cán bộ mừng đón hồ sơ đối chiếu theo giải pháp của pháp luật.

5.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước lúc nộp hồ nước sơ kiến nghị đổi, cung cấp lại giấy chứngnhận đk mẫu nhỏ dấu đề nghị xuất trình nhỏ dấu đang được đăng ký trước đó để cơquan đã cấp cho giấy ghi nhận đăng cam kết mẫu bé dấu kiểm tra, đăng ký theo quyđịnh.

6.Tổ chức nước ngoài mang con dấu vào việt nam sử dụng, khi nộp hồ nước sơ yêu cầu nộpcon dấu đã với vào đến cơ quan đăng ký mẫu bé dấu để kiểmtra,đăng cam kết theo quy định.

7.Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ ý kiến đề nghị giải quyết,cơ quan đk mẫu con dấu có nhiệm vụ trả kết quả đăng cam kết mẫu con dấu mới,đăng ký kết lại mẫu bé dấu, đk thêm nhỏ dấu, đk dấu nổi, vết thu nhỏ,dấu xi; cấp, đổi, cung cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết mẫu bé dấu.

Điều 12. Cơ quan đk mẫu nhỏ dấu

1.Cục Cảnh sát thống trị hành bao gồm về đơn độc tự thôn hội, Tổng cục Cảnh sát, cỗ Côngan có nhiệm vụ đăng ký kết mẫu con dấu; cấp, đổi, cấp lại giấy ghi nhận đăng cam kết mẫu nhỏ dấu đối với cơ quan, tổ chức,chức danh bên nước, gồm:

a)Chủ tịch nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng bao gồm phủ, Tổng thư ký Quốc hội;

b)Quốc hội, Ủy ban hay vụ Quốc hội, Hộiđồng thai cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc và những Ủyban của Quốc hội, Văn phòng quản trị nước;

c)Chính phủ, những bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ, công sở Quốc hội, phòng ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, truy thuế kiểm toán nhà nước,Học viện chính trịQuốc gia hồ Chí Minh, đơn vị chức năng trực thuộc các cơ quan lại này;

d)Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao, Viện kiểm giáp nhân dân cấp cho cao, đơn vị trựcthuộc các cơ quan tiền này;

đ)Tòa án nhân dân buổi tối cao, toàn án nhân dân tối cao nhân dân cấp cho cao, đơn vị trực thuộc các cơ quannày;

e)Cơ quan thống trị thi hành án dân sự thuộc bộ Tư pháp; cơ quan thống trị thi hànhán hình sự thuộc cỗ Công an; trại giam, trại lâm thời giam thuộc bộ Công an; đơn vị chức năng trực thuộc các cơ quan tiền này;

g)Cơ quan bình yên điều tra, phòng ban Cảnh sát khảo sát Bộ Công an; cơ quan điềutra Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; đơn vị chức năng trực thuộc các cơ quan tiền này;

h)Ban chỉ đạo quân sự bộ, ngành trung ương;

i)Cơ quan thuộc khối hệ thống tổ chức của Đảng cùng sản Việt Nam, chiến trường Tổ quốcViệt Nam, tổ chức chính trị - thôn hội, tổ chức chính trị làng hội - nghề nghiệp,tổ chức buôn bản hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai tôn giáo, quỹ xóm hội, quỹtừ thiện, tổ chức triển khai phi chính phủ do cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thành lậphoặc cấp thủ tục phép hoạt động, tổ chức trực thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai này;

k)Tổ chức tài chính do cơ quan có thẩm quyềnở trung ương thành lập và hoạt động hoặc cấp giấy đăngký chuyển động hoặc cấp chứng từ phép hoạt động và những tổ chức trực thuộc;

l) Đại sứ quán,Phòng Lãnh sự nằm trong Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Tổng Lãnh sựdanh dự, Lãnh sự danh dự, Phái đoàn thường xuyên trực, Phái đoàn, phái đoàn quan sátviên thường trực và cơ quan đại diện khác thực hiện công dụng đại diện của Nhànước vn tại tổ chức triển khai quốc tế liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc tại vùng phạm vi hoạt động nướcngoài;

m)Tổ chức nước ngoài không có tác dụng ngoạigiao vày cơ quan tất cả thẩm quyền sinh sống trung ương cấp giấy phép hoạt động;

n)Tổ chức khác vì cơ quan tất cả thẩm quyền làm việc trung ương ra đời hoặc cấp chứng từ phép hoạtđộng.

2.Phòng Cảnh sát làm chủ hành chính về trật tự làng mạc hội Công an tỉnh, thành phốtrực thuộc tw có nhiệm vụ đăng ký mẫu con dấu; cấp, đổi, cấp cho lạigiấy chứng nhận đăng cam kết mẫu nhỏ dấu đối với cơ quan, tổ chức, gồm:

a)Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban quần chúng. # cáccấp; Đoàn đại biểu Quốc hội, công sở Đoàn đbqh tỉnh, thành phốtrực nằm trong trung ương; văn phòng Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh;

b)Cơ quan lại thuộc khối hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương;

c)Viện kiểm gần kề nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện kiểm sátnhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với tương đương; đơn vị chức năng trựcthuộc các cơ quan liêu này;

d)Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương; toàn án nhân dân tối cao nhân dân quận,huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cùng tương đương; đơn vị chức năng trực thuộc những cơquan này;

đ)Công an tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; công an phòng cháy và chữa trị cháytỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn; đơn vị chức năng trực thuộc những cơ quan lại này;

e)Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp cho tỉnh, cơ sở thi hành án hình sự Côngan cấp huyện, trại trợ thì giam ở trong Công an cấp tỉnh, đơn vị chức năng trực thuộc các cơ quan liêu này;

g)Cơ quan an toàn điều tra, ban ngành Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; cơ quanCảnh sát điều tra Công an cung cấp huyện; đơn vị chức năng trực thuộc các cơ quan lại này;

h)Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban lãnh đạo quân sự cơ quan, tổ chức triển khai ở cơ sở;

i)Cơ quan liêu thi hành dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

k)Cơ quan chăm môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh, Ủy ban nhândân cung cấp huyện, đơn vị trực thuộc những cơ quan, tổchức này;

l) ban ngành thuộchệ thống tổ chức của Đảng cùng sản Việt Nam, chiến trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chứcchính trị-xã hội, tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổchức thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai tôn giáo, quỹ thôn hội, quỹ trường đoản cú thiện, tổ chứcphi chính phủ do cơ quan tất cả thẩm quyền sinh sống địa phương ra đời hoặc cấp chứng từ phép hoạtđộng, tổ chức triển khai trực thuộc các cơ quan, tổ chức triển khai này;

m)Tổ chức kinh tế tài chính do cơ quan tất cả thẩm quyền sinh hoạt địa phương ra đời hoặc cung cấp giấyđăng ký chuyển động hoặc cấp chứng từ phép chuyển động và các tổ chức trực thuộc;

n)Tổ chức quốc tế không có chức năng ngoại giao vì chưng cơ quan tất cả thẩm quyền nghỉ ngơi địaphương cấp giấy phép hoạt động;

o)Ủy ban bầu cử ở cấp cho tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cung cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểuQuốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban thai cử đại biểuHội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp xã, Tổ bầu cử;

p)Tổ chức khác vì cơ quan bao gồm thẩm quyền ởđịa phương ra đời hoặc cấp chứng từ phép hoạt động;

q)Một số trường hợptheo ủy quyền của cơ quan đk mẫu condấu công cụ tại khoản 1 Điều này.

Điều 13. Hồ sơ đăng ký mẫu nhỏ dấu mới

1.Đối cùng với cơ quan, tổ chức, chức danh nhànước áp dụng con dấu gồm hình Quốc huy: Quyết định ra đời hoặc văn bản quyđịnh về tổ chức, buổi giao lưu của cơ quan tất cả thẩm quyền.

2.Đối cùng với cơ quancó chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chăm môn: Quyết định thành lập hoặc văn phiên bản quy định về tổ chức, hoạt độngcủa cơ quan gồm thẩm quyền.

3.Tổ chức sự nghiệp, làm hồ sơ gồm:

a)Quyết định thành lập hoặc văn phiên bản quy định về tổ chức, hoạt động vui chơi của cơ quan có thẩmquyền;

b)Giấy phép hoạt động do cơ quan tất cả thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đk vềlĩnh vực vận động theo lao lý của pháp luật.

4.Mặt trận giang sơn Việt Nam,tổ chức thiết yếu trị - làng mạc hội, tổ chức triển khai chính trị làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổchức buôn bản hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ trường đoản cú thiện, tổ chức phi chínhphủ, làm hồ sơ gồm:

a)Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan tất cả thẩm quyền;

b)Điều lệ hoạt động của tổ chức đã có được cơ quan bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

5.Tổ chức trực thuộc mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổchức chính trị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghềnghiệp, quỹ làng hội, quỹ tự thiện, tổ chức phi chủ yếu phủ, làm hồ sơ gồm:

a)Quyết định thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

b)Văn phiên bản quy định về tổ chức, vận động do cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp cho cho tổ chứctheo biện pháp của pháp luật;

c)Giấy phép chuyển động do cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp so với tổ chức cần đăng kývề lĩnh vực hoạt động theo cơ chế của pháp luật.

6.Đối với tổ chức tôn giáo: ra quyết định công nhận tổ chức triển khai của cơ quan tất cả thẩmquyền.

7.Tổ chức trực thuộc tổ chức triển khai tôn giáo, làm hồ sơ gồm:

a)Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc ra đời tổ chức tôn giáo trực thuộc;

b)Văn bản của cơ quan có thẩm quyền thuận tình việc thành lập và hoạt động tổ chức tôn giáotrực thuộc;

c)Giấy phép vận động do cơ quan có thẩm quyền cấp so với tổ chức phải đk về lĩnh vực hoạt động theoquy định của pháp luật.

8.Đối với doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, liên hiệp hợp tác ký kết xã; đưa ra nhánh, văn phòngđại diện của doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, liên hiệp hợp tác và ký kết xã: Giấy phép thành lập và hoạt động vàhoạt động hoặc giấy đăng kýhoạt cồn hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho tổ chức triển khai theo quy địnhcủa pháp luật.

9.Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, liên hiệp hợp tác và ký kết xã được thành lập, hoạt động theo phương pháp của pháp luật, hồ sơ gồm:

a)Quyết định thành lập của cơ quan bao gồm thẩm quyền;

b)Giấy phép hoạt động do cơ quan gồm thẩm quyền cấp so với tổ chức phải đk về lĩnh vực chuyển động theoquy định của pháp luật.

10.Đối với tổ chức nước ngoài không có tính năng ngoại giao vận động hợp pháp tạiViệt Nam: Giấy phép hoạt động vui chơi của cơ quan bao gồm thẩmquyền Việt Nam.

11.Tổ chức khác được thành lập, chuyển động theo phép tắc của pháp luật: Quyết địnhthành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan tất cả thẩmquyền.

Điều 14. Hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thunhỏ, vết xi

Vănbản phương pháp cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước có công dụng cấp văn bằng,chứng chỉ và sách vở có dán hình ảnh hoặc niêm phong tư liệu của cơ quan bao gồm thẩmquyền.

Điều 15. Hồ sơ ý kiến đề xuất đăng ký kết lại mẫucon dấu

1.Đối cùng với cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước gồm con vết bị trở nên dạng, mòn, hỏnghoặc đổi khác chất liệu: Văn bản đề nghịđăng ký kết lại mẫu bé dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng condấu, trong đó nêu rõ lý do.

2.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước cósự thay đổi về tổ chức, thay đổi tên, làm hồ sơ gồm:

a)Văn bạn dạng đề nghị đk lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức vụ nhànước sử dụng con dấu, trong số ấy nêu rõ lý do;

b)Quyết định biến đổi về tổ chức,đổi thương hiệu cơ quan, tổ chức, chức vụ nhànước của cơ quan tất cả thẩm quyền.

3.Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất bé dấu, hồ sơ gồm:

a)Văn phiên bản đề nghị đk lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụngcon dấu, trong số đó nêurõ lý do và có chứng thực của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan gồm thẩmquyền;

b)Giấy ghi nhận đăng ký kết mẫu con dấu được cung cấp trước đó.

Điều 16. Hồ nước sơ kiến nghị đăng cam kết thêm bé dấu

1.Đối cùng với cơ quan,tổ chức, chức vụ nhà nước đăng ký thêm lốt ướt: Vănbản chất nhận được được áp dụng thêm dấu ướt của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

2.Đối cùng với cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước đăng ký thêm dấu nổi, lốt thu nhỏ, vệt xi: Văn bạn dạng đề nghị đăng ký thêm condấu của bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước.

3.Đối với tổ chức kinh tế đăng ký kết thêm lốt ướt, lốt nổi, lốt thu nhỏ, vết xi: Văn bản đề nghị đk thêm condấu của người đứng đầu tổ chức triển khai kinh tế.

Điều 17. Hồ nước sơ ý kiến đề xuất đổi, cung cấp lại giấy chứngnhận đk mẫu nhỏ dấu

Văn bạn dạng đề nghị đổi, cấp cho lại giấy ghi nhận đăng ký mẫu condấu của cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước thực hiện con dấu, trong số ấy nêu rõ lý do.

Điều 18. Giao nộp, thu hồi, hủy nhỏ dấuvà hủy giá trị sử dụng con dấu

1.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước có trách nhiệm giao nộp con dấu đến cơquan đăng ký mẫu nhỏ dấu chế độ tại Điều12 Nghị định này thuộc các trường phù hợp sau đây:

a)Đăng ký kết lại mẫu con dấu do con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng, biến đổi chất liệuhoặc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bao gồm sự thay đổi về tổ chức,đổi tên;

b)Có ra quyết định chia, tách, sáp nhập, thích hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động, kếtthúc trọng trách của cơ quan bao gồm thẩm quyền;

c)Có quyết định tịch thu giấy phép ra đời và hoạt động, giấy đk hoạt động,giấy phép hoạtđộng của cơ quan có thẩm quyền;

d)Con dấu bị mất được kiếm tìm thấy sau khi đã bị hủy giá bán trị sử dụng con dấu;

đ)Có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động vui chơi của cơ quan có thẩm quyền;

e)Các trường hòa hợp theo hình thức tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 với 8 Điều 6 Nghịđịnh này.

2.Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu với hủy giá bán trị sử dụng con dấu thực hiện nhưsau:

a)Đối với ngôi trường hợp phép tắc tại điểm a khoản 1 Điều này, trước lúc nhận bé dấumới thì cơ quan, tổ chức, cá thể phải giao nộp con dấu đang được đăng ký trướcđó mang đến cơ quan đk mẫu nhỏ dấu để tịch thu và hủy nhỏ dấu theo quy định;

b)Đối với trường hợp hình thức tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, cơ quan, tổchức, cá thể có nhiệm vụ giao nộp bé dấu cho cơ quan tiền đã cấp chứng từ chứngnhận đk mẫu nhỏ dấu trước đó theo đúng thời hạn đề xuất giao nộp bé dấu được ghi trong ra quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền để thu hồi và hủy bé dấu theo quy định.

Trườnghợp cơ quan, tổ chức, cá thể không giao nộp con dấu theo quy định, thì cơ quanđã cấp cho giấy chứng nhận đăng cam kết mẫu con dấu ra quyếtđịnh hủy giá trị áp dụng con dấu;

c)Đối với ngôi trường hợp nguyên lý tại điểm d khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trọng trách giao nộp condấu mang lại cơ quan đã cung cấp giấy ghi nhận đăng kýmẫu vết trước kia ngay sau thời điểm tìm thấy nhỏ dấu đã bị mất để thu hồi và hủy con dấu theo quyđịnh;

d)Đối với trường hợp điều khoản tại điểm đ khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, cánhân có nhiệm vụ giao nộp nhỏ dấu cho cơ quan đã cấp cho giấy chứng nhận đăng kýmẫu nhỏ dấu trước đó theo như đúng thời hạn đề xuất giao nộp bé dấu được ghi trongquyết định của cơ quan gồm thẩm quyền để triển khai thu hồi con dấu, núm thể:

Cơquan thu hồi con dấu đề xuất niêm phong, cai quản con dấu đó. Khi cơ quan, tổ chứccó ra quyết định cho chuyển động trở lại, thì ban ngành đã tịch thu con dấu tất cả tráchnhiệm chuyển nhượng bàn giao lại nhỏ dấu mang đến cơ quan, tổ chức để sử dụng theo quy định.

Trườnghợp cơ quan, tổ chức, cá thể không giao nộp bé dấu theo quy định, thì cơ quanđã cung cấp giấy chứng nhận đăng cam kết mẫu con dấu ra quyết định hủy cực hiếm sử dụngcon dấu.

Đốivới trường hợp cơ quan cấp cho giấy chứng nhận đăng ký mẫu bé dấu sẽ ra quyết địnhhủy giá trị thực hiện con lốt mà sau đó cơ quan, tổ chức triển khai bị trợ thì đình chỉ, đìnhchỉ chuyển động được vận động trở lại thì cơ quan, tổ chức triển khai được phép sử dụng condấu phải đk lại mẫu nhỏ dấu để sửdụng theo quy định;

đ)Đối với trường hợp điều khoản tại những khoản 1, 2, 3, 4 với 5 Điều 6 Nghị định này,khi phát hiện tại cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành động vi phạm, thì phòng ban đăng kýmẫu bé dấu tiến hành thu hồi và hủy bé dấu theo quy định.

Trườnghợp cơ quan, tổ chức, cá thể vi phạm luật pháp tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều6 Nghị định này, cơ quan đăng ký mẫu bé dấu ra ra quyết định hủy giá trị sử dụngcon dấu;

e)Đối với ngôi trường hợp cơ chế tại khoản 6 Điều 6 Nghị định này, lúc phát hiện cơquan, tổ chức, cá thể có hành động vi phạm, thì phòng ban đã cấp chứng từ chứng nhậnđăng ký kết mẫu con dấu ra thông báo giao nộp nhỏ dấu và thu hồi con dấu theo quyđịnh.

Trường vừa lòng cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành vàkhông giao nộp nhỏ dấu theo phương tiện thì cơ quan đk mẫu con dấu ra quyếtđịnh hủy giá trị áp dụng con dấu. Sau thời điểm cơ quan đăng ký mẫu bé dấu đang hủygiá trị thực hiện con dấu, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép áp dụng condấu phải đk lại mẫu bé dấu để thực hiện theo hiện tượng của pháp luật;

g)Đối với ngôi trường hợp qui định tại khoản 7 Điều6 Nghị định này, lúc phát hiện cơ quan, tổ chức, cá thể có hành vi phạm luật thìcơ quan liêu đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu nhỏ dấu trước kia ra thông tin giaonộp nhỏ dấu để xử lý xử lý theo chế độ của pháp luật.

Trường phù hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành vàkhông giao nộp con dấu theo quy định, thì cơ sở đã cung cấp giấy ghi nhận đăngký mẫu nhỏ dấu ra ra quyết định hủy giá trị sử dụng con dấu hiện nay đang bị chiếm giữ tráiphép, chiếm phần đoạt con dấu và đk lại mẫu nhỏ dấu đến cơ quan, tổ chức sử dụng bé dấu theo phương pháp của pháp luật;

h)Đối với trường hợpquy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định này, lúc phát hiện cơ quan, tổ chức, cánhân bao gồm hành vi vi phạm, thì cơ quan đk mẫu nhỏ dấu ra thông báo giao nộpcon vệt và thu hồi con lốt theo quy định.

Trường vừa lòng cơ quan, tổ chức, cá nhân không chấp hành vàkhông giao nộp nhỏ dấu theo quy định, thì cơ sở đăngký mẫu bé dấu cách xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

3.Việc giao nộp bé dấu của những cơ quan cơ chế tại khoản 9 Điều 7 Nghị định nàydo cỗ Ngoại giao ra quyết định và có văn phiên bản gửi bộ Công an về thời hạn giao nộp condấu để tịch thu và hủy bé dấu theo quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔCHỨC, CÁ NHÂN trong VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG con DẤU

Điều 19. Nhiệm vụ của bộ Công an

1.Giúp chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nhỏ dấu trong phạm vi cả nước;trình chính phủ ban hành hoặc phát hành theo thẩm quyền các văn bạn dạng quy phạmpháp nguyên tắc hướng dẫn thi hành các quy định về làm chủ và áp dụng con dấu.

2.Thống nhất chế độ về mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức và chức vụ nhànước; biểu mẫu áp dụng trong đăng ký,quản lý bé dấu; quản lí lý, phía dẫn chuyển động sản xuất con dấu.

3.Hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của luật pháp về quản lý và thực hiện condấu.

4.Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý phạm luật vềquản lý và thực hiện con dấu.

5.Phòng ngừa, vạc hiện, ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành động vi phi pháp luật về làm chủ và sửdụng con dấu.

6.Phối phù hợp với Ban tổ chức Trung ương Đảng phía dẫn câu hỏi đăng ký, quản lý và sửdụng nhỏ dấu ban ngành thuộc hệ thống tổ chức của Đảng cùng sản Việt Nam.

7.Phối vừa lòng vớiBộ tin tức vàTruyền thông, cỗ Tài chính, cỗ Kế hoạchvà Đầu tư phân tích ứng dụng technology thông tin, xuất bản cơ sở tài liệu về làm chủ condấu, sắp xếp kinh giá thành để tổ chức triển khai triển khai triển khai dự án cơ sở tài liệu vềquản lý bé dấu.

8.Tổng hợp, report tình hình, kết quảthực hiện công tác đăng ký, cai quản con dấu.

Điều 20. Trọng trách của phòng ban đăng kýmẫu nhỏ dấu

1.Tiếp thừa nhận hồ sơ, đk mẫu con dấu mới, đăng ký lại mẫu con dấu, đăng ký thêmcon dấu; đk dấu nổi, dấu thu nhỏ,dấu xi; cấp, đổi, cấp cho lại giấy chứng nhận đăngký mẫu nhỏ dấu theo mẫu mã số 01 tại Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này.

2.Thu hồi bé dấu cùng giấy chứng nhận đăng cam kết mẫu nhỏ dấu, hủy con dấu cùng hủy giátrị sử dụng con dấu, cấp giấy chứng nhận tịch thu con lốt theo Mẫusố 02tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

3.Thông báo hủy giá chỉ trị áp dụng con dấu so với trườnghợp nhỏ dấu bị mất.

4.Cung cung cấp mẫu bé dấutheo ý kiến đề xuất của tổ chức triển khai giám định tứ pháp về nghệ thuật hình sự trong Công annhân dân để giao hàng công tác thẩm định theo công cụ của pháp luật.

5.Hướng dẫn cơ sở triển khai việc sản xuất bé dấu theo quy định.

6.Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý những vi phi pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 21. Trách nhiệm của những bộ có liênquan

1.Bộ Nội vụ công ty trì, phối hợp Bộ Công an trình Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét, quyếtđịnh việc được cho phép giữ lại con dấu đã mất giá trị sử dụng của một vài cơ quan,tổ chức, chức danh nhà nước để phục vụ công tác lưu lại trữ, nghiên cứu và phân tích lịch sử.

2.Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an phương tiện mẫu nhỏ dấu, tổ chức khắc dấu, đăng kývà làm chủ con vết của cơ quan, 1-1 vị các cấp trong Quân đội dân chúng ViệtNam.

3.Bộ ngoại giao có trách nhiệm chào đón thông báo mẫu nhỏ dấu phòng ban đại diệnngoại giao của quốc tế theo khí cụ tại Điều 9 Nghị định này.

4.Bộ Tài thiết yếu chủ trì, phối hợp với BộCông an quy định việc thu, nộp, quản lý và thực hiện phí, lệ phí đk mẫu condấu theo quy định.

Điều 22. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân những cấp

1.Ủy ban nhân dân những cấp trong phạm vinhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định về côngtác đăng ký, thống trị con dấu.

2.Tổ chức tiến hành các vẻ ngoài của luật pháp về cai quản và áp dụng con dấu.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bao gồm thẩm quyềnquyết định thành lập và hoạt động hoặc cấp giấy đăng ký chuyển động hoặc cấp thủ tục phép hoạtđộng hoặc công nhận vận động đối cùng với cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước

1.Cơ quan có thẩm quyền khi ra quyết định thành lập và hoạt động hoặc cấp giấy đăng ký hoạtđộng hoặc cấp giấy phép hoạt động hoặc công nhận chuyển động và chất nhận được sử dụngcon vết của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước phải vâng lệnh các hiện tượng củapháp luật.

2.Cơ quan có thẩm quyền lúc ra quyết định chia, tách, sáp nhập, hòa hợp nhất, giải thể, chấmdứt hoạt động, ngừng nhiệm vụ; quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên;quyết định thu hồi giấy đk hoạtđộng, bản thảo hoạt động; đưa ra quyết định tạmđình chỉ, đình chỉ chuyển động thì vào quyếtđịnh đề xuất ghi rõ thời hạn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước buộc phải giao nộp nhỏ dấu cho cơ quan đang cấpgiấy chứng nhận đăng cam kết mẫu bé dấu với đồng thời gửi quyết định cho cơ sở đãcấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu bé dấu biết để thu hồi con dấu theo quy định.

3.Phối hợp với cơ quan đk mẫu nhỏ dấu qui định tại Điều 12 Nghị định nàytrong việc kiểm tra, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạmtrong công tác cai quản và áp dụng con dấu.

Điều 24. Nhiệm vụ của cơ quan, tổchức, cá nhân sử dụng con dấu

1.Chức danh nhà nước, bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quy định trên Điều 7 cùng Điều8 Nghị định này còn có trách nhiệm quản lý, đánh giá việc làm chủ và áp dụng con lốt và ban hành quy định về làm chủ và sử dụng con vệt của cơ quan, tổ chứcmình.

2.Đăng ký kết mẫu nhỏ dấu và thông báo mẫu bé dấu đến cơ quan, tổ chức triển khai có liên quanbiết trước khi sử dụng.

3.Chấp hành câu hỏi kiểm tra, thanh tra, giải đáp của cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

4.Giao nộp bé dấu cùng giấy ghi nhận đăng kýmẫu con dấu thuộc các trường đúng theo bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

5.Con dấu đề nghị được quản lý chặt chẽ trên trụ sở của cơ quan, tổ chức; chỉ chứcdanh công ty nước, fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai mới được ra quyết định việc mangcon dấu ra phía bên ngoài trụ sở để sử dụng xử lý công việc.

6.Đóng vệt vào văn bản, sách vở phải theo đúng quy định của pháp luật.

7.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước bị mất con dấu, trong thời hạn 02 ngày kểtừ khi phát hiện tại mất nhỏ dấu thì phải thông tin ngay bằng văn bản cho cơ quanđã cung cấp giấy ghi nhận đăng kýmẫu bé dấu và cơ sở Công anxã, phường, thị xã nơi xảy ra mất bé dấu.

8.Cơ quan, tổ chức bị chia, tách, sáp nhập, thích hợp nhất, giải thể, dứt hoạtđộng hoặc bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động, giấy phép chuyển động hoặc bị tạm thời đình chỉ, đình chỉhoạt động buộc phải nộp lại con dấu và giấy ghi nhận đăng ký kết mẫu nhỏ dấu đã có cấptrước đó cho cơ quan tiền đã cấp giấy chứng nhận đăng cam kết mẫu con dấu theo quy định.

9.Con vết đang thực hiện bị vươn lên là dạng, mòn, hư hoặc có thay đổi tổ chức, đổi tênthì phải triển khai thủ tục đk lại mẫu nhỏ dấu, nộp lại nhỏ dấu cùng giấychứng nhận đk mẫu bé dấu đã được cấp cho trước đó đến cơ quan đk mẫu nhỏ dấu.

10.Giấy chứng nhận đăng cam kết mẫu con dấu bị mất phải triển khai thủ tục cấp lại giấychứng nhận đăng ký mẫu nhỏ dấu. Trườnghợp bị lỗi phải thực hiện thủ tục thay đổi lại giấy chứng nhận đăng cam kết mẫu con dấuvà nộp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu bé dấu vẫn được cấp trước đó mang đến cơ quanđăng ký kết mẫu nhỏ dấu.

11.Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi rất cần phải giữ lại nhỏ dấu hết giá bán trịsử dụng để ship hàng côngtác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử phải gồm vănbản gửi bộ Nội vụ để report Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.

12.Việc in mẫu nhỏ dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để ship hàng côngtác đề xuất được lý lẽ tại văn bản quy phi pháp luật về nghành đó.

Điều 25. Chất vấn việc thống trị và áp dụng condấu

1.Hình thức kiểm tra

a)Kiểm tra định kỳ

Kiểmtra chu kỳ được thực hiện không quá 01 lần vào một năm. Trước khi thực hiệnviệc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền kiểm soát phải thông tin trước 03 ngày làmviệc đến cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được kiểm soát về thời gian, nộidung và thành phần đoàn kiểm tra.

b)Kiểm tra đột nhiên xuất

Kiểmtra bỗng dưng xuất lúc phát hiện nay cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước áp dụng con dấucó tín hiệu vi phạm pháp luật hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo tương quan đến việcquản lý và thực hiện con dấu. Cơ quan gồm thẩm quyền đánh giá khi tiến hành kiểm tra bé dấu phải thông tin rõ lý do. Cán cỗ đượcgiao trọng trách kiểm tra buộc phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan bao gồm thẩm quyền kiểm tra.

2.Thẩm quyền kiểm tra

a)Cục Cảnh sát quản lý hành chủ yếu về riêng biệt tự buôn bản hội gồm thẩm quyền bình chọn việcquản lý và áp dụng con lốt của cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước nằm trong thẩmquyền đăng ký mẫu nhỏ dấu;

b)Phòng Cảnh sát cai quản hành bao gồm về trơ trẽn tự xóm hội Công an tỉnh, tp trực thuộc tw có thẩm quyềnkiểm tra việc cai quản và sử dụng con vệt của cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền đăng kýmẫu con dấu.

3.Cơ quan gồm thẩm quyền kiểm tra gồm tráchnhiệm sản xuất kế hoạch khám nghiệm việcquản lý và sử dụng con lốt của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước trước khitổ chức thực hiện việc kiểm tra.

4.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước đượckiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ những nội dung chất vấn đã được thông tin và cha tríngười gồm thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với người cótrách nhiệm kiểm soát khi nhận ra thôngbáo về việc kiểm tra con dấu.

5.Việc khám nghiệm định kỳ, bỗng xuất về cai quản và thực hiện con dấu phải tạo lập biên bảnkiểm tra về việc cai quản và thực hiện condấu theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thực thi thi hành

1.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2016.

2.Nghị định này sửa chữa thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 mon 8 năm 2001 của chính phủ về thống trị và sử dụngcon dấu cùng Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng tư năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 58/2001/NĐ-CP .

Điều 27. Phương tiện chuyển tiếp

1.Con vết của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đang được đk và cung cấp giấychứng dấn đã đăng ký mẫu dấu theo dụng cụ tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP màcon vết của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước vẫn cân xứng với nguyên lý tạiNghị định này thì ko phải thực hiện thủ tục đăngký lại mẫu nhỏ dấu; cấp, đổi, cung cấp lại giấy ghi nhận đăng ký kết mẫu condấu.

2.Cơ quan, tổ chức, chức vụ nhà nước đang triển khai thủ tục đăng ký mẫu nhỏ dấutheo khí cụ tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP , khi Nghị định này còn có hiệu lực thihành thì thực hiện theo pháp luật tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP .

Điều 28. Trọng trách thi hành

CácBộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc thiết yếu phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan chịu tráchnhiệm thực hành Nghị định này./

địa điểm nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các bộ, cơ quan ngang bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Ủy ban giám sát tài chủ yếu Quốc gia; - kiểm toán nhà nước; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận non sông Việt Nam; - phòng ban trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, NC (3).B