Văn bản quy phạm pháp luật

      64
an ninh quốc gia bình yên trật tự bảo đảm Cán bộ-Công chức-Viên chức cơ chế chứng khoán cơ cấu tổ chức Công nghiệp COVID-19 Dân sự Đất đai-Nhà ở Đấu thầu-Cạnh tranh Đầu tứ Địa giới hành chính Điện lực doanh nghiệp lớn Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề giao thông vận tải hải quan sản phẩm hải Hành chính Hình sự hóa chất Hôn nhân mái ấm gia đình Kế toán-Kiểm toán năng khiếu nại-Tố cáo Khoa học-Công nghệ Lao động-Tiền lương lĩnh vực khác nước ngoài giao Nông nghiệp-Lâm nghiệp Quốc chống cài đặt trí tuệ Tài chính-Ngân mặt hàng Tài nguyên-Môi trường Thi đua-Khen thưởng-Kỷ pháp luật Thông tin-Truyền thông Thực phẩm-Dược phẩm Thuế-Phí-Lệ chi phí yêu mến mại-Quảng cáo tiết kiệm-Phòng, kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí bốn pháp-Hộ tịch Văn hóa-Thể thao-Du định kỳ vi phạm luật hành bao gồm gây ra Xuất nhập cư Xuất nhập vào Y tế-Sức khỏe

Bạn đang xem: Văn bản quy phạm pháp luật

Đăng nhập tài khoản tinhte.edu.vn và đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.">Tình trạng hiệu lực
loại văn bản
Cơ quan phát hành
bố trí theo: Mới ban hành Mới cập nhật
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20

quyết định 2134/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Cà Mau về việc ra mắt Danh mục giấy tờ thủ tục hành bao gồm mới ban hành, sửa đổi, bửa sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa nằm trong thẩm quyền giải quyết của Sở planer và Đầu tứ tỉnh Cà Mau


Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính mua về
cầm tắt VB liên quan hiệu lực hiện hành Lược thứ Tiếng Anh cài về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết

thông tư 1112/CT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra về việc triển khai nhiệm vụ giữa trung tâm năm học tập 2022-2023


Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề tải về
nắm tắt VB liên quan hiệu lực Lược đồ gia dụng Tiếng Anh download về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết

quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định quản lí lý hoạt động của xe ô tô vận tải đường bộ trung chuyển du khách trên địa phận tỉnh Thanh Hóa


Lĩnh vực: Giao thông cài đặt về
cầm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi Lược trang bị Tiếng Anh cài về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết

planer 302/KH-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh thừa Thiên Huế về việc triển khai Chương trình mục tiêu tổ quốc phát triển tài chính - làng hội vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh vượt Thiên Huế


Lĩnh vực: Chính sách cài về
nắm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi hiện hành Lược thiết bị Tiếng Anh cài đặt về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!">Đã biết

quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Bắc Kạn về việc phát hành Quy chế xây dựng, thống trị và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại dịch vụ tỉnh Bắc Kạn


Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo download về
tóm tắt VB liên quan hiệu lực hiện hành Lược đồ Tiếng Anh sở hữu về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!">Đã biết

ra quyết định 2246/QĐ-BYT của bộ Y tế về việc phát hành Hướng dẫn sàng lọc, điều trị, cai quản người chấp hành phương án tư pháp bắt buộc chữa căn bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở cần chữa bệnh tinh thần


Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 cài về
bắt tắt VB liên quan hiệu lực hiện hành Lược trang bị Tiếng Anh cài đặt về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết

ra quyết định 1571/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Bắc Kạn về việc ra mắt Danh mục thủ tục hành chủ yếu mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cung ứng doanh nghiệp nhỏ và vừa nằm trong thẩm quyền quản lý và xử lý của Sở chiến lược và Đầu tứ tỉnh Bắc Kạn


Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính download về
tóm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi hiện hành Lược thiết bị Tiếng Anh thiết lập về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết

ra quyết định 2990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học tập 2022 - 2023 so với giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông với giáo dục liên tục trên địa phận Thành phố yêu cầu Thơ


Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề sở hữu về
tóm tắt VB liên quan hiệu lực Lược đồ gia dụng Tiếng Anh cài đặt về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!">Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng download về
cầm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi Lược đồ gia dụng Tiếng Anh cài về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!">Đã biết

quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh Thanh Hóa về câu hỏi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của văn phòng công sở Ủy ban quần chúng. # tỉnh Thanh Hóa


Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính tải về
nắm tắt VB liên quan hiệu lực hiện hành Lược vật dụng Tiếng Anh tải về

Xem thêm: Chơi Game Cỗ Máy Sắc Đẹp, Game Bạn Gái, Game Cỗ Máy Sắc Đẹp

Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết

ra quyết định 1112/QĐ-BGTVT của bộ Giao thông vận tải đường bộ về việc ban hành tiêu chuẩn, định nấc xe ô tô chuyên dùng khác giao hàng nhiệm vụ đặc thù của những đơn vị thuộc cỗ Giao thông vận tải


Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông download về
bắt tắt VB liên quan hiệu lực Lược vật Tiếng Anh tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký tại đây!">Đã biết

quyết định 1557/QĐ-BTTTT của Bộ tin tức và media về việc ra mắt thủ tục hành chủ yếu được sửa đổi, bổ sung cập nhật lĩnh vực technology thông tin, điện tử trực thuộc phạm vi chức năng thống trị của Bộ thông tin và truyền thông media


Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông cài đặt về
tóm tắt VB liên quan hiệu lực Lược đồ vật Tiếng Anh cài về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp mua về
nắm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi Lược thứ Tiếng Anh cài đặt về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết

quyết định 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục giấy tờ thủ tục hành chính phát hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, té sung; giấy tờ thủ tục hành chính huỷ bỏ lĩnh vực cung cấp doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa, nghành thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp vày Nhà nước sở hữu 100% vốn điều chịu ràng buộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính mua về
cầm tắt VB liên quan hiệu lực Lược thiết bị Tiếng Anh thiết lập về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!">Đã biết

quyết định 1850/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh Hưng im về việc công bố Danh mục giấy tờ thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung cập nhật thuộc phạm vi chức năng cai quản Nhà nước của Sở Văn hóa, thể dục và du lịch


Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch cài đặt về
nắm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi Lược vật dụng Tiếng Anh cài đặt về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết

quyết nghị 107/NQ-CP của chính phủ nước nhà về vấn đề phê để ý phạm vi khu vực cửa khẩu thiết yếu Phước Tân, tỉnh giấc Tây Ninh


Lĩnh vực: Địa giới hành chính mua về
tóm tắt VB liên quan hiệu lực Lược đồ dùng Tiếng Anh cài về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký tại đây!">Đã biết

quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, làm chủ các địa chỉ đón, trả khách mang lại xe hòa hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


Lĩnh vực: Giao thông cài đặt về
bắt tắt VB liên quan hiệu lực hiện hành Lược thứ Tiếng Anh sở hữu về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết

ra quyết định 2823/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Bắc Giang về việc chào làng thủ tục hành chính được sửa đổi, vấp ngã sung; giấy tờ thủ tục hành bao gồm bị bãi bỏ trong nghành tiêu chuẩn chỉnh đo lường, quality thuộc phạm vi chức năng thống trị của Sở kỹ thuật và technology tỉnh Bắc Giang


Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính thiết lập về
cầm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi Lược thứ Tiếng Anh cài về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết

quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định bảo đảm an toàn yêu mong phòng, phòng thiên tai đối với việc cai quản lý, vận hành, sử dụng dự án công trình trên địa phận tỉnh Bình Thuận


Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường cài về
bắt tắt VB liên quan hiệu lực thực thi Lược đồ vật Tiếng Anh tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết

quyết định 44/2022/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng Thành phố tp. Hải phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành Thành phố tp. Hải phòng


Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức cài về
nắm tắt VB liên quan hiệu lực thực thi hiện hành Lược đồ dùng Tiếng Anh cài đặt về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!">Đã biết