Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất

      48

Câu hỏi: Trình tự các giai đoạn của tiến hóa tạo nên sự sống bên trên Trái Đất là?

A. Tiến hóa hóa học – tiến hóa sinh học.

Bạn đang xem: Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất

B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học.

Lời giải:

Đáp án đúng: B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

Giải thích:

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ tất cả trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, khí cacbônic, amôniac, nitơ...) dưới tác động của những nguồn năng lượng tự nhiên đã liên kết lại tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản (cacbonhiđrô, saccarit, lipit, axit amin cùng nuclêôtit). Các chất hữu cơ hài hòa trong đại dương nguyên thủy lắng đọng bên trên nền bùn sét rét đã trùng hợp lại tạo nên những đại phân tử như ARN, ADN với prôtêin...

Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, các đại phân tử tập hợp và tương tác với nhau trong một hệ thống mở tạo nên những tế bào nguyên thủy (tiền tế bào).

Xem thêm: Top 60 Hình Ảnh Hoa Đào Ngày Tết Đẹp, Chùm Ảnh: Hoa Đào Đẹp Rực Rỡ Đón Tết 2021

Trong giai đoạn tiến hóa sinh học, từ những dạng tiền tế bào đã tiến hóa đã tạo ra tất cả những sinh vật nhân sơ với nhân thực hiện nay.

Cùng tinhte.edu.vn kiếm tìm hiểu những kiến thức cơ bản về sự sống bên trên Trái Đất nhé!

*
Trình tự những giai đoạn của tiến hóa phát sinh sự sống trên Trái Đất là" width="602">

Xét về toàn bộ quá trình tiến hóa, sự sống bên trên Trái Đất đã trải qua các giai đoạn sau:

- Tiến hóa hóa học: sự sinh ra và tiến hóa của các hợp chất hữu cơ

- Tiến hóa tiền sinh học: sự sinh ra và tiến hóa của những tế bào sơ khai

- Tiến hóa sinh học: sự tiến hóa của những loài sinh vật bên trên Trái Đất mang lại đến ngày nay.

I. Tiến hóa hóa học

1. Hình thành những chất hữu cơ đơn giản từ những chất vô cơ

- Theo ông Oparin (Nga) cùng Haldane (Anh) đã độc lập nhau thuộc đưa ra giả thuyết cho rằng những hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên trái đất bao gồm thể được xuất hiện bằng nhỏ đường hóa tổng hợp từ các chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa: Bầu khí quyển nguyên thủy không tồn tại oxi, dưới tác dụng của nguồn năng lượng tự nhiên (tia chớp, tia tử ngoại, núi lửa …) 1 số những chất vô cơ kết hợp tạo yêu cầu chất hữu cơ đơn giản: a. Amin, nucleotit, đường đơn, a. Xit phệ … những đơn phân kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử.

- Ông Miller và Uray đã có tác dụng thí nghiệm kiểm chứng: Tạo ra môi trường có thành phần hóa học giống khí quyển của trái đất nguyên thủy vào bình thủy tinh. Hỗn hợp khí CH4, NH3, H2 cùng hơi nước được đặt vào điều kiện phóng điện liên tục suốt 1 tuần lễ. Kết quả những ông đã thu được 1 số chất hữu cơ đơn giản trong đó có các a. Amin. Những chất hữu cơ được có mặt trong điều kiện hóa học của bầu khí quyển nguyên thủy càng ngày phức tạp dần CH → đến → CHON

2. Quy trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ

- Để chứng minh các đơn phân như axit amin bao gồm thể kết hợp với nhau tạo nên các chuỗi polipeptit đơn giản vào điều kiện trái đất nguyên thủy, ông Fox và những cộng sự vào năm 1950 đã tiến hành thí nghiệm đun nóng hỗn hợp những axit amin khô ở nhiệt độ từ 150 → 180oC cùng đã tạo ra được những chuỗi peptit ngắn (gọi là prôtêin nhiệt).

→ Kết luận: những đơn phân tử kết hợp với nhau tạo thành những đại phân tử.

3. Sự xuất hiện cơ chế tự nhân đôi

a. ADN bao gồm trước tốt ARN gồm trước?

- Một số bằng chứng đã chứng minh ARN bao gồm thể tự nhân đôi không cần enzim buộc phải ARN tiến hóa trước ADN.

- ARN có khả năng tự nhân đôi, CLTN sẽ chọn những phân tử ARN tất cả khả năng tự sao tốt, có hoạt tính enzim tốt có tác dụng vật liệu di truyền. Từ ARN → ADN.

b. Xuất hiện cơ chế dịch mã:

- ARN là khuôn để những axit amin liên kết nhau tạo thành chuỗi polipeptit và bọn chúng được bao bọc bởi màng buôn bán thấm phương pháp li với môi trường ngoài.