Phụ lục thay đổi tên công ty

      395

Phụ lục hợp đồng theo Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định cho tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và là một phần không thể tách rời với hợp đồng.


Hiện nay các công ty đều rất chú trọng đến việc đặt tên công ty khi thành lập doanh nghiệp vì tên thương mại gắn liền với doanh nghiệp trong suốt quá trình tạo dựng thương hiệu của doanh nghiệp đó. Tên doanh nghiệp là tên dùng trong kinh doanh nhằm phân biệt với doanh nghiệp, tổ chức khác trong cùng ngành nghề và khu vực kinh doanh. Chính vì điều này mà việc đặt tên công ty rất quan trọng.

Bạn đang xem: Phụ lục thay đổi tên công ty

Trong quá trình hoạt động, vì những lý do chủ quan hoặc khách quan khác doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty. Điều này sẽ dẫn đến những vấn đề phát sinh liên quan tới hợp đồng và các giao dịch trước đó của công ty. Khi này, doanh nghiệp phải tiến hành soạn phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty. Vậy mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty được trình bày như thế nào? Dưới đây, Luật Hoàng Phi sẽ cùng Quý khách hàng tìm hiểu về chủ đề này. 

Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là gì? 

Phụ lục hợp đồng theo Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định cho tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và là một phần không thể tách rời với hợp đồng. 

Như phần mở đầu có đề cập, việc thay đổi tên công ty có thể liên quan và ảnh hưởng tới nhiều vấn đề trong đó có những vấn đề phát sinh với hợp đồng. Khi đó, cần thiết phải soạn thảo phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty.

Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp khi các bên ký kết hợp đồng thì cần phải thay đổi, điều chỉnh các nội dung, điều khoản về thay đổi tên công ty. 

*
*

Hướng dẫn lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Việc lập phụ lục hợp đồng không phải quá phức tạp, doanh nghiệp chỉ cần cập nhật những thông tin cần thiết liên quan tới nội dung thay đổi cụ thể là tên công ty khi thay đổi để tránh gây phiền hà cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty cần thiết kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới được Sở kế hoạch và đầu tư cấp.

Các thông tin khác của doanh nghiệp như về mã số thuế, địa chỉ giữ nguyên thì không cần phải có xác nhận. Trường hợp thay đổi trụ sở, doanh nghiệp cần cung cấp thêm xác nhận của Chi cục thuế quản lý để đảm bảo hoạt động ký kết hợp đồng giữa các bên được diễn ra một cách hợp pháp.

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Qua hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty trên đây, Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

(Kèm theo Hợp đồng số: … Ký ngày …/…/…)

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐKT số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Hai bên thỏa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

Thay đổi tên Công ty:

Thông tin hiện tạiThông tin mới
Tên công ty
Địa chỉ

Mã số thuế
Số điện thoại

Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: ………….. ký ngày ……/…./20…… cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

Xem thêm:

Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

… , ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên dây, Luật Hoàng Phi đã gửi tới Quý khách hàng những thông tin cần thiết nhất liên quan tới mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty mới nhất. Thay đổi tên công ty là thủ tục không phải quá phức tạp đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần chú ý đến những vấn đề phát sinh như việc phải soạn thảo những phụ lục hợp đồng quan trọng. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Những lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Khi thực hiện lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên cần lưu ý khi soạn thảo Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty:

Về hình thức phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty:

Theo quy định phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng đã được ký kết. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải được tuân theo những quy định của hợp đồng.

Về nội dung phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty:

Hiệu lực và nội dung của phục lục hợp đồng phải phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào các nội dung của Hợp đồng ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục không được trái với nội dung đã quy định Hợp đồng và không được vi phạm những điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, khi lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên Công ty cần kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã được Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố chấp thuận với nội dung thay đổi tên mới. Các thông tin khác về mã số thuế, địa chỉ trụ sở giữ nguyên thì không cần phải có xác nhận, trong trường hợp đổi địa chỉ trụ sở công ty, cần cung cấp thêm văn bản xác nhận của Chi cục thuế trực tiếp quản lý để đảm bảo hoạt động ký kết Hợp đồng giữa các bên được đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ về phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty. Trường hợp các bạn còn bất cứ vấn đề nào chưa được làm rõ, xin vui lòng liên với chúng tôi để được tư vấn thêm.