Phụ lục ii-11 thông tư 02/2019

      45

*
Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm năm ngoái của bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ phép tắc Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 mon 11 năm 2006;

Căn cứ lao lý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày đôi mươi tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật cung ứng doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 9 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số điều của lao lý Doanh nghiệp;

 Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Kế hoạch với Đầu tư;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng Cục quản lý đăng ký kinh doanh;

Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư ban hành Thông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày thứ nhất tháng 12 năm năm ngoái của bộ Kế hoạch cùng Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Phụ lục ii-11 thông tư 02/2019

1. Sửa thay đổi Điều 2 như sau:

Điều 2. Ban hành và áp dụng các mẫu văn phiên bản về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ marketing

1. Phát hành kèm theo Thông tứ này những mẫu văn phiên bản sử dụng trong đk doanh nghiệp, đk hộ gớm doanh.

2. Sửa thay đổi Điều 4 như sau:

Điều 4. Hồ nước sơ đk doanh nghiệp trong trường thích hợp doanh nghiệp thông qua quyết định theo hiệ tượng lấy ý kiến bằng văn bản

Trường vừa lòng Hội đồng member công ty nhiệm vụ hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp cổ phần thông qua các quyết định theo hình thức lấy chủ kiến bằng văn bạn dạng theo vẻ ngoài của công cụ Doanh nghiệp, Biên phiên bản họp trong hồ nước sơ đk doanh nghiệp hiện tượng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP rất có thể được sửa chữa thay thế bằng báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên so với công ty nhiệm vụ hữu hạn hoặc Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần”.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Trường hợp biến đổi thông tin của người đóng cổ phần sáng lập doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp thông báo đến phòng Đăng ký sale nơi công ty đặt trụ sở chủ yếu theo cơ chế tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Việc thay đổi thông tin của người đóng cổ phần sáng lập chỉ áp dụng so với công ty cổ phần chưa niêm yết”.

4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Vấn đề cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký vị trí kinh doanh triển khai tương ứng theo biện pháp tại Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP cùng Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”.

5. Sửa đổi Khoản 3, 4, 5, 7 Điều 8 như sau:

“3. Trường hợp công ty lớn đăng ký, thông báo biến hóa nội dung đk doanh nghiệp, tạm kết thúc kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp, thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn nộp hồ nước sơ cho Phòng Đăng ký marketing nơi doanh nghiệp lớn đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các sách vở tương ứng luật pháp tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP cùng các sách vở và giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này”.

“4. Trường thích hợp doanh nghiệp đk hoạt động, đăng ký chuyển đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, tạm xong hoạt động, xoay trở lại chuyển động trước thời hạn vẫn thông báo, kết thúc hoạt động, thông tin mẫu bé dấu của đưa ra nhánh, văn phòng công sở đại diện, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đưa ra nhánh, văn phòng đại diện thay mặt đặt trụ sở. Hồ sơ bao hàm các sách vở tương ứng qui định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP với Giấy đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký chuyển động quy định trên Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp chi nhánh chuyển động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ko kể các sách vở và giấy tờ nêu trên, đương nhiên hồ sơ đề xuất có bản sao thích hợp lệ Giấy hội chứng nhận chi tiêu và phiên bản sao hòa hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kết thuế của bỏ ra nhánh”.

Xem thêm: Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Hà Nội 2021, Cho Thuê Mặt Bằng, Cửa Hàng Hà Nội Tháng 10/2021

“5. Trường hợp đăng ký thành lập mới, đăng ký biến hóa nội dung đk hoạt động, tạm ngừng hoạt động, xoay trở lại vận động trước thời hạn sẽ thông báo, kết thúc hoạt động địa điểm kinh doanh trực ở trong doanh nghiệp, công ty nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh. Hồ sơ bao hàm các sách vở tương ứng chế độ tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP và Giấy ý kiến đề xuất bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký vận động quy định tại Phụ lục II-19 phát hành kèm theo Thông tứ này”.

“7. Khi nhận ra hồ sơ của doanh nghiệp, phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, chú ý tính phù hợp lệ của làm hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng cam kết hoạt động, Giấy xác thực về việc biến đổi nội dung đk doanh nghiệp và các giấy chứng thực khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”.

6. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14. Hiệu đính thông tin trong cửa hàng dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp được thuận tình không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo nguyên lý hoặc tin tức kê khai trong hồ sơ đk doanh nghiệp là không trung thực, không thiết yếu xác

1. Trường thích hợp hồ sơ đk doanh nghiệp được đồng ý chấp thuận không đúng hồ nước sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục theo quy định, chống Đăng ký sale thực hiện theo chính sách tại Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở hồ sơ thích hợp lệ vì doanh nghiệp hoàn hảo và nộp, chống Đăng ký marketing thực hiện tại hiệu đính thông tin trong các đại lý dữ liệu non sông về đk doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Giấy xác thực về việc biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Ngôi trường hợp tin tức trong hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp được kê khai ko trung thực, không thiết yếu xác, chống Đăng ký sale thực hiện tại theo cách thức tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Trên cơ sở hồ sơ hòa hợp lệ vì doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, chống Đăng ký sale thực hiện tại hiệu đính thông tin trong cửa hàng dữ liệu non sông về đk doanh nghiệp trước lúc cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng thực về việc thay đổi nội dung đk doanh nghiệp”.

7. Sửa thay đổi điểm b Khoản 1 Điều 18 như sau:

“b) vượt thời hạn hiện tượng tại điểm a Khoản 1 Điều này mà không sở hữu và nhận được thông tin phản hồi của doanh nghiệp, phòng Đăng ký sale yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo hiện tượng tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 biện pháp Doanh nghiệp. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn không gửi report theo lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 cách thức Doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện tịch thu Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định trên Khoản trăng tròn Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Sở kế hoạch và Đầu tư những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, những doanh nghiệp thành lập theo lý lẽ Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, hộ sale và các tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 11 mon 3 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá thể có tương quan phản ánh kịp lúc về cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn để nghiên cứu, sửa đổi, bửa sung./.