Phân biệt công ty tnhh và công ty cổ phần

      214
*
*

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh Nghiệp 2020. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Bạn đang xem: Phân biệt công ty tnhh và công ty cổ phần

1.1 Đặc điểm công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị & Giám đốc (TGĐ). Công ty cổ phần có trên 11 Cổ đông phải có Ban kiểm soát. Các Cổ đông của Công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ và các Nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty của mình. Các Cổ đông của Công ty có quyền tự do chuyển nhượng Cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có số lượng Cổ đông tối thiểu là 3 Cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành Cổ phiếu theo quy định của Pháp luật. Từ đó khả năng huy động vốn vô cùng dễ dàng và thuận lợi.

1.2 Ưu và nhược điểm công ty cổ phần


Công ty cổ phần là một trong những doanh nghiệp có nhiều ưu điểm vượt trội nhất trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là ở khả năng huy động vốn. Sau đây là những ưu và nhược điểm công ty cổ phần hiện nay:
a) Ưu điểm công ty cổ phần Mức độ rủi ro không cao bởi đây là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn. Quy mô hoạt động lớn, không giới hạn cổ động. Cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn linh hoạt. Công ty tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn, mang lại hiệu quả trong kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.b) Nhược điểm công ty cổ phần Việc quản lý và điều hành tương đối phức tạp nếu số lượng cổ đông quá lớn. Khả năng bảo mật thông tin kinh doanh, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp thấp. Khả năng linh hoạt trong việc thay đổi ngành nghề kinh doanh hạn chế.
*

*

+/ Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức giữ dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát).+/ Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).
+/ Chủ tịch công ty - Giám đốc / Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.+/ Hội đồng thành viên - Giám đốc / Tổng giám đốc và Kiểm soát viên (công ty có ít hơn 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát)
+/ Được hoàn trả vốn nếu công ty hoạt động liên tục 2 năm.+/ Chủ sở hữu công ty có thể tự đầu tư góp vốn thêm hoặc có thể huy động vốn.+/ Khi huy động vốn phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
+/ Mua lại vốn góp: Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp, thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.+/ Chuyển nhượng phần vốn góp: Thành viên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp của mình cho người khác sau khi đã thực hiện chào bán với các thành viên còn lại trong công ty mà không có ai mua.
Như đã chia sẻ bên trên, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu và nhược điểm khác nhau để hỗ trợ cho sự kinh doanh và phát triển của doanh nghiêp.
Trong quá trình vận hành và phát triển công ty bạn có thể thực hiện việc chuyển đổi sang công ty cổ phần bất cứ lúc nào để đáp ứng và hỗ trợ cho kế hoạch kinh doanh của bạn. Ngược lại, đối với những ngành kinh doanh cần vốn pháp định cao, ngành nghề yêu cầu phải có hồ sơ năng lực doanh nghiệp vượt trội như xây dựng, bđs.. bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty cổ phần này từ đầu.
Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh và con dấu thành lập công ty, doanh nghiệp phải thực hiện ngay những công việc dưới đây để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
*

Sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký và thông báo công khai trên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Nội dung công bố phải đúng với các nội dung đã đăng ký khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chính thức.
Chữ ký số hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan, giao dịch trong các lĩnh vực bảo hiểm và ký điện tử vào hóa đơn điện tử. Vì vậy để thực hiện việc kê khai và nộp thuế qua mạng thì mỗi doanh nghiệp cần đăng ký chữ ký số đầu tiên (nếu chưa có).Nếu doanh nghiệp chưa có chữ ký số, bạn có thể đăng ký mới tại các thương hiệu nổi tiếng về chữ ký số như: Viettel –CA, BKAV-CA, VINA-CA ...Hiện nay, thiết bị thể hiện chữ ký số chính là USB Token. Đây là thiết bị phần cứng dùng để tạo ra cặp khóa như đã nói ở trên gồm: Public Key và Private key cũng như lưu trữ thông tin của khách hàng.
Tiếp theo doanh nghiệp cần thực hiện kê khai các loại thuế và nộp thuế theo quy định. Các loại thuế doanh nghiệp cần quan tâm khi thành lập là:
Đóng 3.000.000đ dành cho các doanh nghiệp đăng ký trên 10 tỷ đồng trở lên. Đóng 2.000.000đ dành cho các doanh nghiệp từ 10 tỷ đồng trở xuống. Đóng 1.000.000đ dành cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh….
Những công ty thành lập 6 tháng đầu năm thì phải nộp tiền thuế môn bài cho cả năm. Những công ty thành lập 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp thuế môn bài cho ½ năm.Thời hạn nộp thuế môn bài như sau:
Doanh nghiệp mới thành lập mà phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thì căn cứ vào ngày thành lập trên giấy phép kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập. Doanh nghiệp mới thành lập mà chưa phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thì căn cứ vào ngày thành lập trên giấy phép kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập.

Xem thêm: Bán Căn Hộ Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai Quận 7, Hồ Chí Minh, Bán Căn Hộ Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai 1


Sau khi thành lập, doanh nghiệp cần căn cứ vào những quy định trên nộp tờ khai và tiền thuế môn bài trong thời gian quy định. Nếu quên nộp hoặc nộp chậm sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước.
Dành cho các doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ tự nguyện trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp. Các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
Các doanh nghiệp mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ. Các Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

4.5 Mở tài khoản ngân hàng


Kể từ năm 2009 đến nay thì việc sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc cho mỗi doanh nghiệp khi mới thành lập. Bạn cần liên hệ các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử lớn như Viettel, VNPT, Vina, BKAV để hỗ trợ đăng ký.
Việc tiếp theo kế toán cần thực hiện là khai thuế thu nhập cho doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho người lao động tại doanh nghiệp.
Thuế thu nhập doanh nghiệp được khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm. Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế thì phải thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Nếu tổ chức không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

5. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Tân Thành Thịnh


Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn các thủ tục thành lập công ty trước – trong – sau khi thành lập theo đúng quy định pháp luật, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động kinh doanh ổn định và dài lâu.
Trong đó, các vấn đề pháp lý tư vấn trước khi thành lập là vô cùng quan trọng, đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh luôn tập trung tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý doanh nghiệp như đặt tên, trụ sở, vốn điều lệ… để đảm bảo quyền lợi cho từng ngành nghề kinh doanh của khách hàng, hạn chế thay đổi về sau.Ngoài việc hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập công ty, đội ngũ Tân Thành Thịnh còn đại diện doanh nghiệp trực tiếp hoàn tất các thủ tục thành lập công ty, làm việc với các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu.Với hơn 17 năm hoạt động trong ngành, Tân Thành Thịnh tự hào đã và đang hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp hạn chế mọi rủ ro, mang đến sự an tâm cho khách hàng trong mọi hoạt động kinh doanh, hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng, chuyên nghiệp.Vậy nếu bạn đang gặp khó khăn về việc thành lập công ty? Bạn cần tìm kiếm đơn vị dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp để hỗ trợ mọi vấn đề về hồ sơ thủ tục thành lập, thuế, kế toán sau đó thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé. Đến với Tân Thành Thịnh, bạn hoàn toàn an tâm bởi:
Không phát sinh thêm chi phí khác. Chi phí là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT. Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi. Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian. Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà. Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu. Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Tp. Hồ Chí MinhTp. Hà NộiTP Hải PhòngĐà NẵngHà GiangCao BằngLai ChâuLào CaiTuyên QuangLạng SơnBắc CạnThái NguyênYên BáiSơn LaPhú ThọVĩnh PhúcQuảng NinhBắc GiangBắc NinhHải DươngHưng YênHòa BìnhHà NamNam ĐịnhThái BìnhNinh BìnhThanh HóaNghệ AnHà TĩnhQuảng BìnhQuảng TrịHuếQuảng NamQuảng NgãiKon TumBình ĐịnhGia LaiPhú YênĐăk LăkKhánh HòaLâm ĐồngBình PhướcBình DươngNinh ThuậnTây NinhBình ThuậnĐồng NaiLong AnĐồng ThápAn GiangBà Rịa - Vũng TàuTiền GiangKiên GiangCần ThơBến TreVĩnh LongTrà VinhSóc TrăngBạc LiêuCà Mau
Thay đổi số CMND sang thẻ căn cước công dân và sắp tới là thẻ gắn CHIP. Vậy khi thay đổi số CMND người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải làm gì ? Và làm như thế nào để cập nhật thông tin CMND của người đại diện trước pháp luật. Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu về thủ tục thay đổi số cmnd người đại diện theo pháp luật trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại quận 8 và các quận huyện tại TP.HCM. Quận 8 có vị trí nằm ở phía Tây Nam của TPHCM, là một quận nội thành, có hình dạng thon dài theo hướng Đông Bắc . Với đội ngũ nhân viên tư Vấn doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm, Tân Thành Thịnh sẽ hỗ trợ quý khách hàng các thủ tục thành lập công ty quận 8 nhanh gọn và với chi phí rẻ nhất.
Bạn đang tìm hiểu thành lập công ty phần mềm thì cần chuẩn bị những gì? Vậy hồ sơ và thủ tục thành lập công ty như thế nào? Điều kiện thành lập công ty phần mềm? Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu về đặc điểm công ty phần mềm và các bước thực hiện thành lập công ty trong bài viết dưới đây sẽ hữu ích với bạn.
Hộ kinh doanh cá thể có cần hóa đơn đầu vào không? Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế gì? Quy định về hóa đơn hộ kinh doanh như thế nào? Hộ kinh doanh cá thể là mộ hình kinh doanh hộ gia đình rất phổ biến hiện nay. Hãy cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này nhé!
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hóc Môn, thủ tục nhanh gọn với chi phí giá rẻ nhất. Các bạn hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu về vị trí đại lý, tiềm năng phát triển và các bước chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tại Hóc Môn nhé.
Có các loại hình doanh nghiệp nào? Tôi muốn thành lập doanh nghiệp nhưng không biết lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào phù hợp? Theo luật doanh nghiệp 2014 thì có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến. Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu trong bài viết so sánh các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay nhé.