Nước hà lan, tiếng anh

      175

Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên nhân loại gọi như thế nào. Liên quan đến chủ thể này, Vui mỉm cười lên đang giúp chúng ta biết nước Hà Lan tiếng anh là gì, phiên âm và phương pháp đọc như thế nào. Đồng thời, tinhte.edu.vn cũng trở nên đưa ra tên của một số đất nước phổ phát triển thành khác để các bạn tham khảo khi hy vọng gọi tên.

Bạn đang xem: Nước hà lan, tiếng anh


*
Nước Hà Lan trong tiếng anh

Nước Hà Lan giờ anh là gì


Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/

https://tinhte.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/Netherlands.mp3

Để phạt âm đúng trường đoản cú Netherlands các bạn chỉ đề xuất nghe phân phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là rất có thể dễ dàng vạc âm được đúng từ. Nếu bạn chưa chắc chắn đọc phiên âm của từ bỏ Netherlands thì rất có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm giờ đồng hồ anh để biết phương pháp đọc nhé. Bên cạnh ra, gồm một lưu ý nhỏ dại đó là Netherlands là tên tổ quốc (tên riêng) nên khi viết chúng ta hãy viết hoa chữ cái thứ nhất (N).

Xem thêm: Top 10 Tro Ngu Nhat Le Gioi, Tổng Hợp Những Trò Chơi Ngu Nhất Thế Giới

*
Nước Hà Lan giờ anh là gì

Phân biệt Netherlands với Dutch

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn thân Netherlands cùng Dutch, hai từ này không không kiểu như nhau về nghĩa. Netherlands là tên của nước Hà Lan trong giờ đồng hồ anh, còn Dutch để chỉ các thứ trực thuộc về nước Hà Lan như thể người Hà Lan, văn hóa Hà Lan, giờ Hà Lan. Nếu bạn muốn nói về nước Hà Lan thì bắt buộc dùng từ bỏ Netherlands chứ chưa phải Dutch.

*
Nước Hà Lan tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên nuốm giới

Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-aMalaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-aGuatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-laGhana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-naDenmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan MạchBolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-aPhillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pinCuba /ˈkjuː.bə/: nước CubaVietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt NamArgentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-naUnited Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: quốc gia Anh (bao tất cả nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-aAustria /ˈɒs.tri.ə/: nước ÁoSerbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước BỉSri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-caEast Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-moMyanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-maEgypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai CậpParaguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước ParaguayFinland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần LanSaudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê ÚtSyria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-aNamibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-aLibya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-aZambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-aEngland /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước AnhSweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy ĐiểnBotswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-naAfghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tanTaiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài LoanTunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-diSomalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-liCroatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-aSwitzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy SỹIreland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-lenThailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái LanIraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắcJapan /dʒəˈpæn/: nước Nhật BảnSlovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-aDemocratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước cộng hòa dân chủ chốt GôNorthern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-lenHungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Hà Lan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Netherlands, phiên âm phát âm là /ˈneð.ə.ləndz/. Khi viết từ bỏ này bạn luôn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (N) vì đấy là tên riêng. Cạnh bên từ Netherlands còn tồn tại từ Dutch các bạn hay bị nhầm lẫn, Dutch nghĩa là fan Hà Lan hoặc tiếng Hà Lan chứ không phải nước Hà Lan.