Nhà xuất bản công thương

      137

Kết trái phân tích dữ liệu của ứng dụng tinhte.edu.vn.info cho bên mời thầu Nhà Xuất bạn dạng Công Thương như sau:

Có quan hệ tình dục với 4 nhà thầu.Đã ra mắt kế hoạch chọn lựa nhà thầu của 20 dự án với tổng cộng 58 gói thầu.Đã thực hiện mời thầu 14 gói (với 14 thông tin mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển chọn 0 gói.Đã công bố kết quả của 9 gói, diệt thầu 0 gói (trong số các gói thầu nghỉ ngơi trên).Có 0 gói có tác dụng mà không tồn tại TBMT, TBMST.Trung bình số đơn vị thầu thâm nhập mỗi gói thầu là: 1.00 nhà thầu.Tỉ lệ nghành nghề mời thầu: hàng hoá 64.29%, Xây đính thêm 0%, hỗ trợ tư vấn 0%, Phi hỗ trợ tư vấn 35.71%, tất cả hổn hợp 0%, nghành nghề khác 0%.Tổng cực hiếm theo gói thầu bao gồm KQLCNT phù hợp lệ là: 2,728,351,000 VNĐ, trong các số đó tổng giá trị trúng thầu là: 2,708,653,500 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm chi phí là: 0.72%.Phần mềm tinhte.edu.vn.info hiểu từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm tinhte.edu.vn.info cho bên mời thầu Nhà Xuất bản Công Thương như sau:

Có quan hệ tình dục với 4 nhà thầu.Trung bình số đơn vị thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.00 công ty thầu.Tỉ lệ nghành nghề mời thầu: hàng hoá 64.29%, Xây đính thêm 0%, tư vấn 0%, Phi hỗ trợ tư vấn 35.71%, các thành phần hỗn hợp 0%, nghành khác 0%.Tổng quý hiếm theo gói thầu bao gồm KQLCNT vừa lòng lệ là: 2,728,351,000 VNĐ, trong các số đó tổng cực hiếm trúng thầu là: 2,708,653,500 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách là: 0.72%.Phần mềm tinhte.edu.vn.info gọi từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng chính là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho bên thầu NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG như sau: Đã tham gia 7 gói thầu, trong những số đó trúng 6 gói, trượt 0 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã trở nên huỷ.Tổng quý giá trúng thầu: 1,293,920,000 VND (Trong kia 0 VND là các gói hướng đẫn thầu; 0 VND là các gói thầu bao gồm KQLCNT nhưng không tồn tại TBMT))Tỷ lệ trung bình giá bán trúng thầu so với mức giá dự toán: 98.52% (Chỉ tính dựa trên những gói có công bố giá dự trù hoặc giá gói thầu)Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Hà NộiCó quan hệ giới tính với 4 mặt mời thầuĐã từng đấu với một nhà thầu vào 2 gói thầu, thắng 1 gói, chiến bại 0 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã biết thành huỷ.Đã từng liên danh với một nhà thầu vào 2 gói thầu, chiến hạ thầu 1 gói, lose 0 gói, 1 chưa xuất hiện kết quả, 0 gói đã bị huỷ.Phần mềm tinhte.edu.vn.info tổng hợp và phân tích tin tức từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia