Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

      15

*
Ảnh minh họa

Theo đó, Sửa đổi, bổ sung cập nhật 32 điều và huỷ bỏ khoản 7 Điều 4 của Nghị định số153/2020/NĐ-CP và cơ chế về quy định chuyển tiếp rõ ràng như sau:

1. Các đợt rao bán trái phiếu trước lúc Nghị định này có hiệu lực thi hành sẽ gửi nội dung ra mắt thông tin trước dịp chào bán ra cho Sở thanh toán chứng khoán thì tiếp tục phân phối trái khoán theo mức sử dụng tại Nghị định số153/2020/NĐ-CPvà phải xong việc bày bán trái phiếu, thu tiền download tráiphiếutừ nhà chi tiêu trong vòng 30 ngày tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành. Việc thực hiện chế độ báo cáo, ra mắt thông tin, đăng ký, lưu cam kết và thanh toán giao dịch tráiphiếuthực hiện theo điều khoản tại Nghị định này.

Bạn đang xem: Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp chào bán trái phiếu theo khí cụ tại Nghị định này mà không có report định kỳ về sử dụng số tiền chiếm được từ sản xuất trái phiếu còn dư nợ theo luật tại khoản 16 Điều 1 Nghị định này thì phải bổ sung vào hồ nước sơ xin chào bán report về thực trạng sử dụng số tiền nhận được từ xây đắp trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ từ khi xuất bản đến ngày dự kiến rao bán trái phiếu mới.

3. Đối với trái phiếu công ty lớn đã vạc hành trước lúc Nghị định này còn có hiệu lực thi hành với còn dư nợ đến thời gian Nghị định này có hiệu lực thi hành:

a) Thực hiện cơ chế báo cáo, chào làng thông tin định kỳ, chào làng thông tin bất thường theo cơ chế tại Nghị định này cùng hướng dẫn của bộ Tài chính.

b) công ty không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu sẽ phát hành.

c) Về thanh toán giao dịch trái phiếu:

-Đốivới trái phiếu công ty đã phát hành trước khi Nghị định số153/2020/NĐ-CPcó hiệu lực thực thi thi hành cùng còn dư nợ thì tiếp tụclưuký, thanh toán trái phiếu theo phương pháp phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận. Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu bao gồm trách nhiệm tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo theo cách thức tạiĐiều 33 Nghị định số 153/2020/NĐ-CPcho cho đến lúc trái phiếu đáo hạn.

- Đối với trái khoán doanh nghiệp thiết kế theo luật pháp tại Nghị định số153/2020/NĐ-CPvà còn dư nợ thì thực hiện đăng ký, lưu cam kết và đăng ký thanh toán theo nguyên lý tại Nghị định này. Về đối tượng người dùng giao dịch, các trái phiếu này được giao dịch thanh toán giữa các nhà đầu tư chi tiêu theo chính sách tạikhoản 1 với khoản 2 Điều 16 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Lời Chúc Tuần Mới Cho Người Yêu, Lời Chúc Đầu Tuần, Tuần Mới Cho Bạn Gái Hay Nhất

4. Trong khoảng 45 ngày tính từ lúc kỳ công bố thông tin chu kỳ gần nhất sau khoản thời gian Nghị định này còn có hiệu lực thi hành, chăm trang tin tức về trái phiếu doanh nghiệp lớn tại Sở giao dịch chứng khoán update đầy đủ thông tin về tình hình phát hành trái phiếu công ty lớn tại thị phần trong nước theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định này.

5. Vào thời hạn 09 tháng kể từ lúc Nghị định này có hiệu lực thi hành, hệ thống đăng ký, lưu ký kết trái phiếu tại Tổng doanh nghiệp Lưu ký kết và Bù trừ chứng khoán vn và hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp rao bán riêng lẻ tại Sở thanh toán giao dịch chứng khoán phê chuẩn vận hành. Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống đăng ký, giữ ký, thanh toán trái phiếu xác định vận hành, trái phiếu kiến tạo theo giải pháp tại Nghị định này và chế tạo theo điều khoản tại Nghị định số153/2020/NĐ-CPvà còn dư nợ nên đăng ký, lưu ký kết và đăng ký giao dịch theo mức sử dụng tại Nghị định này. Vào thời gian hệ thống đăng ký, lưu cam kết trái phiếu tạiTổngcông ty lưu ký kết và bù trừ triệu chứng khoán nước ta và hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp rao bán riêng lẻ tại Sở thanh toán giao dịch chứng khoán chưa được vận hành, trái phiếu xuất bản theo hình thức tại Nghị định này và thiết kế theo luật pháp tại Nghị định số153/2020/NĐ-CPmà còn dư nợ thực hiện đăng ký, giữ ký, triển khai quyền, chuyển quyền mua trái phiếu theo khí cụ tại Nghị định số153/2020/NĐ-CP.

6. Nhà đầu tư chi tiêu đã được xác minh tư bí quyết nhà chi tiêu chứng khoán bài bản theo chính sách tại Nghị định số155/2020/NĐ-CPtrước thời khắc Nghị định này còn có hiệu lực thi hành, lúc mua trái phiếu công ty phát hành đơn độc theo mức sử dụng tại Nghị định số153/2020/NĐ-CPvà Nghị định này đề xuất thực hiện xác định tư phương pháp nhà đầu tư chứng khoán bài bản theo hiện tượng tại Nghị định này.

Nghị định này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Các cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; Hội đồng quản ngại trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc những doanh nghiệp thiết kế trái phiếu phụ trách thi hành Nghị định này.