Nghị định số 20/2008/nđ-cp

      42
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc -------

Số: 20/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔCHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 mon 12 năm 2001;Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban quần chúng ngày 26 tháng 11 năm2003;Xét đề nghị của bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng bao gồm phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Nghị định này quy định bài toán tiếpnhận, cách xử trí phản ánh, đề nghị của cá nhân, tổ chức triển khai về những quy định hành chínhliên quan lại đến vận động kinh doanh, cuộc sống nhân dân.

Bạn đang xem: Nghị định số 20/2008/nđ-cp

Nghị định này không quy định vềkhiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Nghị định này áp dụng cho những đốitượng sau:

1. Cơ sở hành bao gồm nhà nước,người gồm thẩm quyền tiếp nhận, xử lý các phản ánh, ý kiến đề nghị về quy định hànhchính.

2. Cá nhân, tổ chức triển khai có bội nghịch ánh,kiến nghị về cách thức hành chính.

Điều 3. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữsau trên đây được gọi như sau:

1. Quy định hành chính là nhữngquy định về cơ chế, chủ yếu sách, thủ tục hành chính liên quan đến vận động kinhdoanh với đời sinh sống nhân dân, trực thuộc phạm vi thống trị của những cơ quan liêu hành chínhnhà nước, vị cơ quan nhà nước, người dân có thẩm quyền phát hành theo khí cụ củapháp luật.

2. Cá nhân là công dân Việt Nam,người việt nam định cư ở nước ngoài, người quốc tế có phản bội ánh, loài kiến nghị.

3. Tổ chức là doanh nghiệp, hội,hiệp hội doanh nghiệp, ban ngành hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp và các tổ chức khácđược thành lập và hoạt động hợp pháp theo phép tắc của điều khoản có phản nghịch ánh, kiến nghị.

4. Phản ánh là việc cá nhân, tổchức có chủ ý với phòng ban hành chính nhà nước về những vấn đề liên quan đếnquy định hành chính, bao gồm: những vướng mắc rõ ràng trong thực hiện; sự khônghợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với khối hệ thống pháp luậtViệt phái mạnh hoặc điều ước thế giới mà vn ký kết hoặc dấn mình vào và các vấn đềkhác.

5. đề xuất là câu hỏi cá nhân, tổchức có phản ánh với phòng ban hành thiết yếu nhà nước theo phép tắc tại khoản 4 Điềunày và đề xuất phương án xử trí hoặc bao gồm sáng kiến ban hành mới mức sử dụng hànhchính tương quan đến vận động kinh doanh, cuộc sống nhân dân.

Điều 4.Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý

1. Tuân thủ pháp luật.

2. Công khai, minh bạch.

3. Các bước cụ thể, rõ ràng, thốngnhất.

4. Thủ tục chào đón đơn giản,thuận tiện.

5. Tiếp nhận, cách xử lý đúng thẩmquyền.

6. Phối hợp trong cách xử lý phảnánh, loài kiến nghị.

Chương 2:

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀYÊU CẦU VỀ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Điều 5. Nộidung bội nghịch ánh, con kiến nghị

1. Rất nhiều vướng mắc rõ ràng trongthực hiện phương pháp hành chính bới hành vi chậm trễ trễ, tạo phiền hà hoặc không thựchiện, tiến hành không đúng công cụ hành chủ yếu của ban ngành hành thiết yếu nhà nước,của cán bộ, công chức.

2. Sự không tương xứng của quy địnhhành chính với thực tế.

3. Sự không đồng bộ, ko thốngnhất của những quy định hành chính.

4. Lao lý hành chính không hợppháp.

5. Lao lý hành bao gồm trái vớicác điều ước quốc tế mà việt nam đã ký kết kết hoặc gia nhập.

6. Những vấn đề khác tương quan đếnquy định hành chính.

7. Phương án xử lý đa số phảnánh cơ chế tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

8. Sáng kiến ban hành mới quy địnhhành chính liên quan đến vận động kinh doanh, cuộc sống nhân dân.

Điều 6. Hìnhthức làm phản ánh, con kiến nghị

Các phản ánh, kiến nghị của cánhân, tổ chức triển khai về cơ chế hành chính được tiến hành thông qua một trong cáchình thức sau:

1. Văn bản.

2. Điện thoại.

3. Phiếu mang ý kiến.

Điều 7. Yêucầu đối với phản ánh, kiến nghị

1. Yêu thương cầu so với phản ánh, kiếnnghị bởi văn bản:

a) Cá nhân, tổ chức chuyển văn bảnđến cơ quan chào đón thông qua 1 trong những phương thức sau:

- thẳng chuyển mang lại cơ quantiếp nhận;

- trải qua dịch vụ bưu chính;

- giữ hộ thông điệp dữ liệu qua mạngmáy tính năng lượng điện tử (thư năng lượng điện tử, trang tin điện tử hoặc Cổng tin tức điện tử).

b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

c) biểu lộ rõ nội dung phảnánh, con kiến nghị.

d) Ghi rõ tên, địa chỉ, số điệnthoại (hoặc add thư tín khi đề nghị liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh,kiến nghị.

2. Yêu thương cầu so với phản ánh, kiếnnghị bằng điện thoại:

a) Chỉ triển khai phản ánh, kiếnnghị trải qua số điện thoại thông minh chuyên sử dụng đã công bố công khai.

b) Sử dụng ngôn từ tiếng Việt.

c) trình bày rõ ngôn từ phảnánh, con kiến nghị.

d) thông tin tên, địa chỉ, số điệnthoại (hoặc add thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức triển khai có phản ánh,kiến nghị.

đ) Cán bộ, công chức tiếp nhậnphải bộc lộ trung thực ngôn từ phản ánh, đề nghị bằng văn bản.

3. Yêu thương cầu so với phản ánh, kiếnnghị bởi Phiếu lấy ý kiến:

a) Chỉ áp dụng khi những cơ quanhành bao gồm nhà nước ao ước lấy chủ ý của cá nhân, tổ chức triển khai về chế độ hành chínhcụ thể.

b) vấn đề gửi Phiếu lấy ý kiến đếncác cá nhân, tổ chức tiến hành thông sang một hoặc nhiều phương thức sau:

- giữ hộ công văn đem ý kiến

- Lấy ý kiến qua phương tiệnthông tin đại chúng;

- gởi thông điệp dữ liệu qua mạngmáy tính năng lượng điện tử (thư năng lượng điện tử, lấy ý kiến công khai minh bạch trên trang tin năng lượng điện tử hoặcCổng tin tức điện tử).

c) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

d) nội dung Phiếu lấy chủ ý phảithể hiện thị rõ những vụ việc cần đem ý kiến.

Chương 3:

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾNNGHỊ

Điều 8. Cơquan chào đón phản ánh, kiến nghị

1. Văn phòngChính đậy giúp chủ yếu phủ, Thủ tướng chủ yếu phủ tiếp nhận các phản bội ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức về biện pháp hành bao gồm thuộc phạm vi cai quản củaChính phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà và của những cơ quan liêu trong hệ thống hành thiết yếu nhànước.

2. Văn phòng công sở Bộ,cơ quan tiền ngang cỗ giúp bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đón nhận cácphản ánh, ý kiến đề nghị của cá nhân, tổ chức triển khai về luật hành thiết yếu thuộc phạm viquản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

3. Văn phòng và công sở Ủyban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc tw giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (sau đây hotline tắt là Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh),Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chào đón các phản bội ánh, ý kiến đề nghị của cánhân, tổ chức về công cụ hành chủ yếu thuộc phạm vi làm chủ của Ủy ban nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Đối với vẻ ngoài phản ánh,kiến nghị trải qua Phiếu lấy ý kiến, cơ quan hành thiết yếu nhà nước nào giữ hộ Phiếulấy ý kiến thì cơ sở đó tiếp nhận.

Điều 9. Quytrình đón nhận phản ánh, kiến nghị

1. Đối với các phản ánh, kiếnnghị được triển khai thông qua hiệ tượng văn bản, năng lượng điện thoại, cơ sở hành chínhnhà nước bao gồm thẩm quyền đón nhận phải tuân hành quy trình sau:

a) chỉ dẫn cá nhân, tổ chức triển khai thựchiện bội nghịch ánh, ý kiến đề nghị theo mức sử dụng tại những khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định này.

b) dìm phản ánh, con kiến nghị.

c) Vào sổ tiếpnhận bội nghịch ánh, con kiến nghị.

d) Nghiên cứu, reviews và phânloại phản nghịch ánh, loài kiến nghị:

- phản nghịch ánh, đề nghị không tiếpnhận vị không thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu luật tại các khoản 1, 2 Điều 7 Nghị địnhnày;

- phản ánh, kiến nghị về nhữngvướng mắc rõ ràng trong tiến hành quy định hành chính bởi hành vi chậm rì rì trễ, gâyphiền hà hoặc không thực hiện, tiến hành không đúng hiện tượng hành bao gồm của cơquan hành bao gồm nhà nước, của cán bộ, công chức;

Trường vừa lòng này, phòng ban tiếp nhậnphải chuyển phản ánh kiến nghị tới ban ngành hành thiết yếu nhà nước có thẩm quyền xửlý theo phép tắc của pháp luật.

- phản nghịch ánh, ý kiến đề xuất về quy địnhhành thiết yếu thuộc thẩm quyền xử lý của phòng ban tiếp nhận;

- làm phản ánh, ý kiến đề xuất về quy địnhhành bao gồm không nằm trong thẩm quyền giải pháp xử lý của phòng ban tiếp nhận.

Trường hợp này, ban ngành tiếp nhậnphải gửi phản ánh, đề nghị tới cơ quan gồm thẩm quyền cách xử trí trong thời hạnkhông thừa 05 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày tiếp nhận.

đ) lưu lại hồ sơ những phản ánh,kiến nghị đã được tiếp nhận theo dụng cụ của lao lý về văn thư lưu lại trữ, đồngthời, giữ vào cơ sở tài liệu điện tử hầu hết phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận.

2. Đối với những phản ánh, kiếnnghị được triển khai thông qua vẻ ngoài Phiếu đem ý kiến, phòng ban hành chínhnhà nước ước ao lấy chủ kiến cá nhân, tổ chức phải tuân hành quy trình sau:

a) xác minh nội dung nên lấy ýkiến.

b) khẳng định cá nhân, tổ chức làđối tượng yêu cầu lấy ý kiến.

c) Lập Phiếu đem ý kiến.

d) Xác định phương pháp gửi Phiếulấy ý kiến và nhận ý kiến trả lời.

đ) gởi Phiếu lấy chủ kiến đến đốitượng thông qua một hoặc nhiều phương pháp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghịđịnh này.

e) Theo dõi, đôn đốc các cánhân, tổ chức trả lời theo hạn định.

g) Vào sổ tiếpnhận khi dìm được các ý kiến trả lời.

h) Tập hợp, nghiên cứu, đánhgiá, phân loại.

i) đưa ra quyết định việc xử lý theo thẩmquyền hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị tới cấp tất cả thẩm quyền xử lý.

k) giữ lại hồ sơ về các phảnánh, kiến nghị đã được tiếp nhận theo vẻ ngoài của điều khoản về văn thư lưu giữ trữ,đồng thời, lưu giữ vào cơ sở dữ liệu điện tử.

Điều 10.Trách nhiệm của cơ quan chào đón phản ánh, kiến nghị

1. Bố trí cán bộ, công chức hoặcbộ phận thực hiện mừng đón phản ánh, con kiến nghị.

2. Gắn thêm đặtsố điện thoại chuyên dùng, liên kết mạng máy tính xách tay điện tử và thiết lập địa chỉwebsite, email.

Xem thêm: Game Naruto Đại Chiến Dang Nhap, Cách Tạo Tài Khoản Game Naruto Đại Chiến

3. Công bốcông khai showroom cơ quan, add thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉwebsite, địa chỉ email theo phép tắc tại Điều 13 Nghị định này.

4. Tổ chức triển khai việc tiếpnhận các phản ánh, ý kiến đề nghị theo đúng các bước quy định trên Điều 9 Nghị địnhnày.

Điều 11.Trách nhiệm của cán bộ, công chức triển khai việc đón nhận phản ánh, loài kiến nghị

1. Lí giải cá nhân, tổ chức thựchiện phản nghịch ánh, ý kiến đề nghị theo quy định.

2. Không chậm rãi hoặc tạo khókhăn, nhũng nhiễu khi đón nhận phản ánh, kiến nghị.

3. Tuân hành đúng quy trình, thờihạn tiếp nhận.

Điều 12.Quyền và trọng trách của cá nhân, tổ chức triển khai có phản nghịch ánh, kiến nghị

1. Gồm quyền bội nghịch ánh, con kiến nghịvới những cơ quan hành chủ yếu nhà nước về giải pháp hành chính.

2. Có quyền yêu ước cơ quan tiền hànhchính nhà nước đã tiếp nhận thông báo về tình trạng xử lý phản nghịch ánh, loài kiến nghị.

3. Phản nghịch ánh, đề nghị phải đượctrình bày với những cơ quan liêu hành thiết yếu nhà nước một phương pháp rõ ràng, trung thực, cócăn cứ.

4. Phản nghịch ánh, đề xuất theo đúnghình thức, yêu cầu pháp luật tại Nghị định này.

Điều 13.Công khai trong đón nhận phản ánh, kiến nghị

1. Văn phòngChính đậy có trách nhiệm công khai add cơ quan, địa chỉ cửa hàng thư tín, số điệnthoại siêng dùng, add website, add email thực hiện việc chào đón phảnánh, đề nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành bao gồm trên Cổng thông tinđiện tử của chính phủ nước nhà (Website chủ yếu phủ) hoặc Trang tin năng lượng điện tử (website) doThủ tướng chính phủ chỉ định.

2. Những Bộ, phòng ban ngang bộ cótrách nhiệm công khai showroom cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại cảm ứng thông minh chuyêndùng, địa chỉ website, địa chỉ emaii thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức về pháp luật hành chính trên Cổng tin tức điện tử hoặcTrang tin điện tử (website) của Bộ, cơ sở mình cùng niêm yết công khai tại trụsở những cơ quan liêu hành chính trực thuộc Bộ, cơ quan.

3. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh cótrách nhiệm công khai địa chỉ cửa hàng cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại cảm ứng thông minh chuyên dùng,địa chỉ website, showroom email triển khai việc chào đón phản ánh, ý kiến đề xuất củacá nhân, tổ chức triển khai về hiện tượng hành bao gồm trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trangtin năng lượng điện tử (website) của phòng ban mình và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở các cơquan hành gan dạ thuộc.

4. Ngoài hình thức công khai nêutrên, Văn phòng bao gồm phủ, những Bộ, phòng ban ngang bộ và Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh rất có thể sử dụng các hiệ tượng công khai khác tùy theo điềukiện từng cơ quan.

Chương 4:

XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Điều 14.Quy trình cách xử lý phản ánh, đề nghị của phòng ban hành chính nhà nước

1. Đối với phản nghịch ánh, ý kiến đề nghị vềnhững vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính bới hành vi lừ đừ trễ,gây làm khó chịu hoặc ko thực hiện, triển khai không đúng hình thức hành chính, cơquan hành chính nhà nước bao gồm thẩm quyền xử lý bắt buộc xử lý theo đúng tiến trình đãđược điều khoản quy định.

2. Đối với phản nghịch ánh, kiến nghị vềnội dung vẻ ngoài hành chính, phòng ban hành chủ yếu nhà nước tất cả thẩm quyền xử lýphải vâng lệnh quy trình sau:

a) làm việc trực tiếp với cánhân, tổ chức triển khai có phản ánh, loài kiến nghị để gia công rõ đa số nội dung có tương quan (nếuthấy đề xuất thiết).

b) Nghiên cứu, reviews và phânloại bội nghịch ánh, con kiến nghị:

- phản nghịch ánh, đề nghị chưa đầy đủ cơsở lưu ý xử lý, cần thường xuyên tập hợp nhằm nghiên cứu;

- làm phản ánh, đề xuất có đầy đủ cơ sởđể xem xét xử lý.

c) Đối với phản ánh, loài kiến nghịcó đủ cơ sở xem xét xử lý, cơ quan bao gồm thẩm quyền cách xử trí phải tiến hành xem xétquy định hành thiết yếu được phản nghịch ánh, ý kiến đề nghị theo các tiêu chí sau:

- Sự phải thiết;

- Tính thích hợp lý, đúng theo pháp;

- Tính đối kháng giản, dễ hiểu;

- Tính khả thi;

- Sự thống nhất, đồng nhất với cácquy định hành chủ yếu khác;

- Sự cân xứng với những điều ước quốctế mà nước ta ký kết hoặc gia nhập.

d) đưa ra quyết định xử lý.

đ) Công khai tác dụng xử lý phảnánh, loài kiến nghị.

e) Tổ chứclưu giữ hồ sơ về phản bội ánh, đề nghị đã được cách xử lý theo nguyên tắc của pháp luậtvề văn thư lưu lại trữ, bên cạnh đó lưu vào cơ sở dữ liệu điện tử.

Điều 15.Hình thức xử trí phản ánh, con kiến nghị

Cơ quan liêu hành thiết yếu nhà nước cóthẩm quyền cách xử trí phản ánh, kiến nghị lựa lựa chọn một trong các hiệ tượng sau nhằm xửlý:

1. Sửa đổi, té sung, kho bãi bỏ, huỷbỏ dụng cụ hành thiết yếu theo thẩm quyền.

2. ý kiến đề xuất cơ quan, tín đồ cóthẩm quyền xem xét, sửa đổi, té sung, bãi bỏ, huỷ bỏ qui định hành bao gồm khôngđáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

3. Ban hành theo thẩm quyền hoặckiến nghị cơ quan, người dân có thẩm quyền ban hành quy định hành chính mới phục vụyêu ước phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội và quản lý nhà nước.

Điều 16.Trách nhiệm của cục trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ trong giải pháp xử lý phản ánh, kiếnnghị

1. Lãnh đạo việc coi xét, nghiêncứu các phản ánh, đề nghị về nguyên tắc hành bao gồm thuộc phạm vi quản lí lý.

2. Đối với những phản ánh, kiếnnghị không đáp ứng nhu cầu các tiêu chí quy định trên điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị địnhnày, phụ thuộc vào thẩm quyền quyết định, bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ cótrách nhiệm:

a) Sửa đổi, xẻ sung, huỷ quăng quật quyđịnh hành bao gồm thuộc thẩm quyền quyết định.

b) Đề nghị các Bộ, ban ngành ngangBộ, Hội đồng quần chúng hoặc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh coi xét, sửa đổi, ngã sung,huỷ bỏ, huỷ bỏ những nguyên lý hành chính thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định của nhữngcơ quan này.

c) Đề nghị Thủ tướng Chỉnh phủ:

- bãi bỏ hoặc đình chỉ câu hỏi thựchiện những phương tiện hành chủ yếu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quanngang bộ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh;

Sửa đổi, bổ sung, huỷ quăng quật quy địnhhành chủ yếu thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ;

- xem xét, kiến nghị Quốc hội, Ủyban thường vụ Quốc hội, chính phủ nước nhà sửa đổi, xẻ sung, huỷ quăng quật những phương pháp hànhchính thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan này.

3. Tổ chứclưu trữ hồ nước sơ, tư liệu và thiết kế cơ sở tài liệu điện tử những phản ánh, kiếnnghị về nguyên tắc hành chủ yếu và công dụng xử lý.

4. Công khai kết quả xử lý phảnánh, kiến nghị.

5. Đôn đốc, chất vấn và kịp thờicó biện pháp cần thiết để kiểm soát và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xử lýphản ánh, loài kiến nghị.

Điều 17.Trách nhiệm của bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ trong xử trí phản ánh,kiến nghị

Ngoài việc triển khai các quy địnhtại Điều 16 Nghị định này, bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòngChính phủ còn tồn tại trách nhiệm:

1. Góp Thủ tướng chính phủ nước nhà đônđốc những Bộ, cơ sở ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh xử lý chấm dứt điểm, kịp thờivà đúng thẩm quyền phần lớn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy địnhhành chính.

2. Giúp Thủ tướng chính phủ pháthiện với yêu cầu các cơ quan lại hành thiết yếu nhà nước gồm thẩm quyền xử lý phần lớn quy địnhhành chính không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghịđịnh này.

3. Tổ chức triển khai nghiên cứu, đề xuất vớiChính phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà xử lý các phản ánh, kiến nghị về lao lý hànhchính liên quan đến hai hay nhiều cơ quan hành chủ yếu nhà nước khác nhau và cáccơ quan này không thống tốt nhất được về phương pháp xử lý; những phản ánh, loài kiến nghịvề pháp luật hành bao gồm đã được những Bộ, phòng ban ngang cỗ và Ủy ban dân chúng cấptỉnh xử lý, nhưng mà cá nhân, tổ chức vẫn liên tiếp phản ánh, con kiến nghị; đầy đủ phảnánh, đề xuất về phương pháp hành chủ yếu thuộc thẩm quyền quyết định của thiết yếu phủ,Thủ tướng chủ yếu phủ.

Điều 18.Trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xử lý phản ánh, kiếnnghị

1. Chỉ huy việc xem xét, nghiêncứu các phản ánh, ý kiến đề nghị về cách thức hành bao gồm thuộc phạm vi cai quản lý.

2. Đối với các phản ánh, kiếnnghị không thỏa mãn nhu cầu các tiêu chí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị địnhnày, phụ thuộc vào thẩm quyền quyết định, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tiếnhành:

a) Sửa đổi, té sung, huỷ quăng quật quyđịnh hành bao gồm thuộc thẩm quyền quyết định.

b) Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủyban quần chúng cùng cấp cho sửa đổi, té sung, huỷ bỏ quy định hành bao gồm thuộc thẩmquyền quyết định của các cơ quan tiền này.

c) đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang bộ sửa đổi, xẻ sung, bỏ bỏ các quy định hành chủ yếu thuộc thẩmquyền quyết định của những cơ quan tiền này.

d) Đề nghị Thủ tướng bao gồm phủ:

- bãi bỏ hoặc đình chỉ thực hiệnnhững qui định hành chủ yếu thuộc thẩm quyền ra quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ,Hội đồng nhân dân thuộc cấp;

- Sửa đổi, té sung, huỷ bỏ quy địnhhành chủ yếu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ;

- xem xét, ý kiến đề nghị Quốc hội, Ủyban thường vụ Quốc hội, cơ quan chính phủ sửa đổi, xẻ sung, huỷ vứt những phương tiện hànhchính thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan tiền này.

3. Tổ chức triển khai lưu trữ hồ sơ, tài liệuvà chế tạo cơ sở dữ liệu điện tử về những phản ánh, ý kiến đề xuất về chế độ hànhchính và hiệu quả xử lý.

4. Công khai công dụng xử lý phảnánh, con kiến nghị.

5. Đôn đốc, kiểm tra và kịp thờicó biện pháp quan trọng để thắt chặt và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cưng cửng hành thiết yếu trong xử lýphản ánh, con kiến nghị.

Điều 19.Công khai tác dụng xử lý bội phản ánh, con kiến nghị

Thủ trưởng phòng ban hành chínhnhà nước có trách nhiệm tổ chức công khai tác dụng xử lý phản ánh, ý kiến đề xuất củacá nhân, tổ chức về phương pháp hành chính. Việc công khai được triển khai thôngqua một hoặc nhiều hiệ tượng sau:

1. Đăng tảitrên Cổng tin tức hoặc Trang tin tức điện tử (website) của cơ quan.

2. Thông báo trên những phương tiệnthông tin đại chúng.

3. Nhờ cất hộ công văn thông tin cho cánhân, tổ chức có làm phản ánh, con kiến nghị.

4. Các vẻ ngoài khác.

Chương 5:

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

Điều 20.Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử

1. Văn phòngChính phủ tất cả trách nhiệm:

a) Xây dựng, thống trị hệ thống cơsở dữ liệu điện tử những phản ánh, đề nghị về nguyên tắc hành thiết yếu thống nhấttrong toàn quốc.

b) ra mắt công khai cơ sở dữ liệuđiện tử những phản ánh, kiến nghị về pháp luật hành chủ yếu trên Cổng thông tin điệntử của chính phủ nước nhà (Website bao gồm phủ).

c) phía dẫn những Bộ, cơ quanngang cỗ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống cơ sởdữ liệu điện tử về những phản ánh, ý kiến đề nghị về phương pháp hành chính.

2. Những Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủyban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng, làm chủ hệ thống cơsở tài liệu điện tử về các phản ánh đề xuất về luật hành chủ yếu theo hướngdẫn của Văn phòng chính phủ.

b) Phối phù hợp với Vănphòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong vấn đề quản lý, công khai và khai thác sử dụng hệ thốngcơ sở dữ liệu điện tử này.

Điều 21.Kinh chi phí thực hiện

Công tác tiếp nhận, cách xử trí phảnánh, đề xuất của cá nhân, tổ chức về hình thức hành chính của các cơ quan liêu hànhchính nhà nước được ngân sách chi tiêu nhà nước bảo đảm an toàn trong dự trù chi giá thành thườngxuyên của những cơ quan liêu này theo đúng quy định của Luật giá cả nhà nước.

Trên đại lý chức năng, trọng trách củacác ban ngành hành thiết yếu nhà nước nằm trong phạm vi quản lý, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm bố trí kinhphí tiến hành việc nhận, xử lý các phản ánh, ý kiến đề xuất của cá nhân, tổ chức vềquy định hành chính cho các cơ quan này.

Điều 22. Chếđộ tin tức báo cáo

1. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chu trình 6 mon một lần báo cáo Thủtướng chính phủ thực trạng và công dụng thực hiện việc tiếp nhận, xử lý những phảnánh, kiến nghị về điều khoản hành chính hoặc report đột xuất theo yêu ước của Thủtướng thiết yếu phủ.

2. Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ định kỳ 6tháng một lượt tổng hợp, report Thủ tướng cơ quan chính phủ về tình hình, công dụng thựchiện câu hỏi tiếp nhận, xử lý những phản ánh, đề xuất về mức sử dụng hành bao gồm củaVăn phòng thiết yếu phủ, của các Bộ, ban ngành ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh hoặcbáo cáo đột nhiên xuất theo yêu mong của Thủ tướng bao gồm phủ.

Chương 6:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

Điều 23.Khen thưởng

1. Cá nhân, tổ chức triển khai có phần đông phảnánh, kiến nghị về hình thức hành bao gồm đem lại kết quả thiết thực, giúp cơ quanhành chính nhà nước sửa đổi, té sung, huỷ bỏ, bãi bỏ những nguyên lý hành chínhkhông tương xứng với các tiêu chuẩn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị địnhnày thì được tán thưởng theo lao lý của quy định về thi đua khen thưởng.

Thủ trưởng ban ngành hành chínhnhà nước triển khai tiếp nhận, xử trí phản ánh, ý kiến đề nghị có nhiệm vụ đề xuấthình thức khen thưởng đến cá nhân, tổ chức có làm phản ánh, kiến nghị.

2. Cán bộ, công chức, fan đứngđầu cơ quan tổ chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị củacá nhân, tổ chức về phương tiện hành chính xong xuôi tốt nhiệm vụ theo luật pháp củaNghị định này được tán dương theo phép tắc của pháp luật.

Điều 24. Xửlý vi phạm

Cán bộ, công chức, Thủ trưởng cơquan hành chính nhà nước được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức triển khai về phương tiện hành thiết yếu nếu phạm luật hoặc ko thực hiệnđầy đủ trọng trách theo các quy định trên Nghị định này thì bắt buộc chịu trách nhiệmkỷ phép tắc theo phương tiện của lao lý về cán bộ, công chức.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệulực thi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thihành sau 15 ngày, tính từ lúc ngày đăng Công báo.

Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 không còn hiệu lực tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực thihành.

Điều 26.Trách nhiệm thi hành

Thủ tướng bao gồm phủ, bộ trưởng,Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, quản trị Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.