Nghị định hướng dẫn luật lưu trữ

      23
*
Thư điện tử
*
Liên hệ
*
Sơ thiết bị trang
*
English

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật lưu trữ

*

home ra mắt chung cải cách hành thiết yếu nghành nghề dịch vụ chuyên môn Cải cách hành chính - Văn thư lưu lại trữ Công chức, viên chức văn phòng công sở Tổ chức, biên chế Xây dựng tổ chức chính quyền thanh tra lưu lại trữ lịch sử Tín ngưỡng - Tôn giáo Thi đua - khen thưởng

Xem thêm: Cách Trồng Xà Lách Tại Nhà, Cách Trồng Rau Xà Lách Sạch Trong Thùng Xốp

Trang công ty nghành nghề dịch vụ chuyên môn lưu lại trữ lịch sử
1. Luật lưu trữ số 01/2011/QH13: Luat_luu tru.doc

2. Các Nghị định, Thông tứ hướng dẫn công tác Văn thư - lưu giữ trữ:

- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về làm chủ sử dụng nhỏ dấu: NĐ số 58-2001.doc;

- Nghị định số 31/2009/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2011/NĐ-CP: NĐ số 31-2009.doc;

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư: NĐ số 110-2004.doc;

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 110/2004/NĐ-CP: NĐ số 09-2010.doc;

- Thông bốn số 09/2007/TT-BNV hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng: TT09 huong dan ve sầu kho luu tru chuyen dung.doc;

- Thông bốn số 09 /2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo vệ hồ sơ, tư liệu hình thành thông dụng trong hoạt động vui chơi của các cơ quan, tổ chức: TT09BNV Quy dinh ve sầu thoi han bao quan ho so.doc;

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV phía dẫn thống trị văn bản, lập hồ sơ và nộp giữ hồ sơ , tư liệu vào lưu trữ cơ quan: TT09-2013-TT-BNV.pdf;

- Thông tứ số 09/2013/TT-BNV cách thức về việc cơ chế báo cáo, thống kê công tác làm việc văn thư lưu trữ và tài liệu lưu lại trữ: TT09-2013-TT-BNV.pdf;

- Thông bốn số 04/2013/TT-BNV dẫn xây dựng quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức: TT 04_2013_tt_BNV.doc;

- Thông tứ số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu tàng trữ vào lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang các cấp: thong_tu_16_2014_TT-BNV.doc;

3. Những văn bạn dạng hướng dẫn:

- Công văn số 139/VTLTNN-TTTH về việc hướng dẫn quản lý văn phiên bản đi, văn phiên bản đến và lập làm hồ sơ trong môi trường mạng: 139-VTLTNN .doc;

- Công văn số 2959/BNV-VTLTNN về câu hỏi hướng dẫn thực thi thi hành chế độ Lưu trữ: CV huong dan luat luu tru.pdf

4. Văn phiên bản về công tác làm việc văn thư - lưu trữ của tỉnh: 

- ra quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về quy định văn thư - lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: 16 QC VTLT.pdf


Tin mới nhất