Nghị định 78/2013 về minh bạch tài sản

      94
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập

Chính phủ đã ban hànhNghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập. Mục đích của việc kêkhai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết đượctài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thunhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chứcgóp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Bạn đang xem: Nghị định 78/2013 về minh bạch tài sản

Người có nghĩa vụ kêkhai có trách nhiệm tự kê khai các thông tin theo quy định tại mẫu Bản kê khaivà chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kêkhai.

Theo Nghị định, cáchành vi bị nghiêm cấm gồm: Kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tàisản tăng thêm không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời; tẩu tán tài sản;che dấu thu nhập dưới mọi hình thức; Khai thác, sử dụng trái pháp luật Bản kê khai;lợi dụng việc minh bạch tài sản, thu nhập để gây mất đoàn kết nội bộ; gây khókhăn, cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập; xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uytín của người được xác minh hoặc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; Cố ýlàm sai lệch nội dung, hủy hoại Bản kê khai; Làm sai lệch hồ sơ, kết quả xácminh; tiết lộ thông tin của hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập khi chưa được phépcủa người có thẩm quyền.

Xem thêm: ' Cỗ Máy Thời Gian Có Thật Không, Kinh Ngạc Cỗ Máy Thời Gian Có Thật Những Năm 1977

Người có nghĩa vụphải kê khai các tài sản bao gồm: Các loại nhà, công trình xây dựng; Các quyềnsử dụng đất; Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước,nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản ở nước ngoài;Ô tô, mô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý(theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) cógiá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấytờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Các khoảnnợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tổng thu nhập trong năm.

Nghị định cũng quyđịnh các hình thức kỷ luật đối với người kê khai tài sản, thu nhập, giải trìnhnguồn gốc tài sản tặng thêm không trung thực, như sau:

Đối với cán bộ ápdụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãinhiệm;

Đối với công chức ápdụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương,giáng chức, cách chức;

Đối với viên chức ápdụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

Đối với người làmviệc trong các doanh nghiệp nhà nước áp dụng một trong các hình thức kỷ luật:Khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

Đối với người làmviệc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ápdụng theo quy định về xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.