Nghị định 43 nhãn hàng hóa

      191
Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.

Bạn đang xem: Nghị định 43 nhãn hàng hóa

 

1. Những nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa


Điển hình như nhãn hàng hóa đối với thực phẩm phải có định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; nhãn hàng hóa đối với rượu phải ghi định lượng, hàm lượng etanol, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, cảnh báo, mã nhận diện lô.
Theo quy định tại Nghị định số 43/CP, ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch.
Trường hợp bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng mà nhãn hàng hóa đã ghi ngày sản xuất thì được phép ghi hạn sử dụng là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất, nếu nhãn hàng hóa đã ghi hạn sử dụng thì được phép ghi ngày sản xuất là khoảng thời gian trước sử dụng.
Đối với hàng hóa được san, chiết, đóng gói thì theo quy định tại Nghị định 43 năm 2017 phải thể hiện ngày san, chiết, đóng gói và hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất.

3. Những thông tin bắt buộc thể hiện đối với hàng hóa dạng rời hoặc hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản


Những hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời ví dụ như phụ gia thực phẩm, hóa chất, bán trực tiếp cho người tiêu dùng theo quy định của Nghị định số 43/NĐ-CP năm 2017 phải được công khai những thông tin sau:
Nghị định 43 quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm ghi xuất xứ hàng hóa (nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa) theo quy định về xuất xứ hàng hóa hoặc Hiệp định mà Việt Nam là thành viên.
Ngoài ra, cũng theo Nghị định số 43/2017, thông số kỹ thuật và thông tin cảnh báo phải tuân thủ quy định của pháp luật (nếu có).
Hàng điện, điện tử, máy móc, thiết bị phải ghi thông số kỹ thuật. Hàng thuốc dùng cho người, vắc xin phải ghi chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, số đăng ký lưu hành, dạng bào chế, quy cách đóng gói,...
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 43/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm,hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng ngày 30 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoahọc và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định vềnhãn hàng hóa.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này quy định nội dung,cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam,hàng hóa nhập khẩu.

2. Những hàng hóa sau đây không thuộcphạm vi điều chỉnh của Nghị định này:

a) Bất động sản;

b) Hàng hóa tạm nhập tái xuất; hànghóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hàng hóa quá cảnh,hàng hóa chuyển khẩu; hàng hóa trung chuyển;

c) Hành lý của người xuất cảnh, nhậpcảnh; tài sản di chuyển;

d) Hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá;

đ) Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống,thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng;

e) Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu(nông sản, thủy sản, khoáng sản), vật liệu xây dựng (gạch,ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông thương phẩm),phế liệu (trong sản xuất, kinh doanh) không có bao bì và bán trực tiếp cho ngườitiêu dùng;

g) Hàng hóa là xăng dầu, khí (LPG, CNG,LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec;

h) Hàng hóa đã qua sử dụng;

i) Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụnội địa;

k) Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh,quốc phòng; hàng hóa là chất phóng xạ, hàng hóa sử dụng trong trường hợp khẩn cấpnhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh; phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy,đường không.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩuhàng hóa; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in,bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắctrực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóahoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm củahàng hóa;

2. Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nộidung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết,làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thôngtin, quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việckiểm tra, kiểm soát;

3. Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thểhiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bìthương phẩm của hàng hóa;

4. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nộidung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếngViệt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của phápluật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu;

5. Bao bì thương phẩm của hàng hóa làbao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa; bao bì thương phẩm củahàng hóa gồm hai loại: Bao bì trực tiếp và bao bì ngoài:

a) Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựnghàng hóa, tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theohình khối của hàng hóa;

b) Bao bì ngoài là bao bì dùng để baogói một hoặc một số đơn vị hàng hóa có bao bì trực tiếp;

6. Hàng hóa đóng gói đơn giản là hànghóa được đóng gói không có sự chứng kiến của người tiêu dùng mà khi mua có thểmở ra kiểm tra trực tiếp hàng hóa đó;

7. Lưu thông hàng hóa là hoạt độngtrưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bánhàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩuhàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ;

8. Hàng hóa trung chuyển là hàng hóađược chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan và đưavào khu vực trung chuyển tại các cảng Việt Nam;

9. Định lượng của hàng hóa là lượnghàng hóa được thể hiện bằng đơn vị đo lường hoặc theo số đếm hàng hóa;

10. Ngày sản xuất là mốc thời gianhoàn thành công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa hoặc lô hàng hóa đó;

11. “Hạn sử dụng” hoặc “hạn dùng” làmốc thời gian sử dụng ấn định cho hàng hóa hoặc một lô hàng hóa mà sau thờigian này hàng hóa không còn giữ được đầy đủ các đặc tính chất lượng vốn có củanó.

Hạn dùng của hàng hóa được thể hiện bằngkhoảng thời gian tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn hoặc thể hiện bằngngày, tháng, năm hết hạn. Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện tháng, năm thì hạndùng được tính đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn;

12. Thành phần của hàng hóa là cácnguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa và tồn tạitrong thành phẩm kể cả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi;

13. Thành phần định lượng là lượng củamỗi loại nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hóa đó;

15. Thông tin cảnh báo là những thôngtin lưu ý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tài sản và môi trường trong quátrình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng;

16. Thông số kỹ thuật gồm các chỉtiêu kỹ thuật quyết định giá trị sử dụng hoặc có ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏengười sử dụng, môi trường, quá trình được quy định trong tiêu chuẩn hoặc quychuẩn kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa đó.

Điều 4. Vị trínhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa phải được thể hiệntrên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhậnbiết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

2. Trường hợp không được hoặc khôngthể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầyđủ nội dung bắt buộc.

Điều 5. Kích thướcnhân hàng hóa, kích thước của chữ và số trên nhãn

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghinhãn hàng hóa tự xác định kích thước của nhãn hàng hóa, kích thước chữ và số thểhiện trên nhãn hàng hóa nhưng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Ghi được đầy đủ nội dung bắt buộctheo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này;

2. Kích thước của chữ và số phải bảođảm đủ để đọc bằng mắt thường và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Kích thước của chữ và số thể hiệnđại lượng đo lường thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường;

b) Trường hợphàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm baogói sẵn thì chiều cao chữ của các nội dung bắt buộc trên nhãn không được thấphơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tínhphần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm.

Điều 6. Màu sắc củachữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hàng hóa

Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ,hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng. Đối với nhữngnội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màunền của nhãn hàng hóa.

Điều 7. Ngôn ngữtrình bày nhãn hàng hóa

1. Những nội dungbắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ trườnghợp quy định tại khoản 4 Điều này.

2. Hàng hóa được sản xuất và lưu thôngtrong nước, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, nội dung thể hiệntrên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khácphải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ kháckhông được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam màtrên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếngViệt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt vàgiữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng vớinội dung ghi trên nhãn gốc.

4. Các nội dung sau được phép ghi bằngcác ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh:

a) Tên quốc tế hoặc tên khoa học củathuốc dùng cho người trong trường hợp không có tên tiếng Việt;

b) Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèmcông thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phầncủa thuốc;

c) Tên quốc tế hoặc tên khoa học củathành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch đượcra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa;

d) Tên và địa chỉ doanh nghiệp nướcngoài có liên quan đến sản xuất hàng hóa.

Điều 8. Ghi nhãnphụ

1. Nhãn phụ sử dụng đối với hàng hóanhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này.

2. Nhãn phụ đượcsử dụng đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thôngtrên thị trường.

3. Nhãn phụ phải được gắn trên hànghóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dungbắt buộc của nhãn gốc.

4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nộidung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổsung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quyđịnh tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tínhchính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nộidung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phảnánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

Đối với hàng hóakhông xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trênnhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.

5. Những hàng hóa sau đây không phảighi nhãn phụ:

a) Linh kiện nhập khẩu để thay thếcác linh kiện bị hỏng trong dịch vụ bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân chịutrách nhiệm đối với hàng hóa đó, không bán ra thị trường;

b) Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chấthỗ trợ chế biến thực phẩm, linh kiện nhập khẩu về để sản xuất, không bán ra thịtrường.

Điều 9. Trách nhiệmghi nhãn hàng hóa

1. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệmghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãntrung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.

2. Hàng hóa sản xuất để lưu thôngtrong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghinhãn hàng hóa.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịutrách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghinhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa củamình.

3. Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩukhông xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổchức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị địnhnày.

4. Hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thìtổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định này khi đưa ra lưu thông và phải giữnguyên nhãn gốc.

Chương II

NỘI DUNG VÀ CÁCHGHI NHÃN HÀNG HÓA

Điều 10. Nộidung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiệncác nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cánhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dungkhác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghịđịnh này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Trường hợp hàng hóa có tính chấtthuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạmpháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu tráchnhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định tạiđiểm d khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp do kích thước của hànghóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điềunày trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đượcghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nộidung đó.

Đối với hàng hóa là trang thiết bị ytế thì việc thể hiện những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đượcthực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.

Điều 11. Tênhàng hóa

Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễđọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhấtso với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.

Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức,cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch vềbản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa.

Trường hợp tên của thành phần được sửdụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghiđịnh lượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định này.

Điều 12. Tên vàđịa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

1. Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địadanh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.

2. Hàng hóa được sản xuất trong nướcthì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó.

a) Cơ sở sản xuất hàng hóa là thànhviên trong một tổ chức như công ty, tổng công ty, tập đoàn, hiệp hội và các tổchức khác thì có quyền ghi tên hoặc tên và địa chỉ và các nội dung khác của tổchức đó trên nhãn khi được các tổ chức này cho phép.

b) Hàng hóa có cùng thương hiệu đượcsản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì tổ chức, cá nhân chịu tráchnhiệm về hàng hóa, được ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó trên nhãnhàng hóa nếu chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóado tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố hoặc đăng ký lưuhành và phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của hàng hóa.

3. Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thôngtại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địachỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Đối với hàng hóa là trang thiết bị ytế được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức,cá nhân sản xuất gắn với xuất xứ của hàng hóa đó và ghi tên, địa chỉ của chủ sởhữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

4. Hàng hóa của tổ chức, cá nhân làmđại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa vào ViệtNam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổchức, cá nhân làm đại lý bán hàng hóa đó.

5. Hàng hóa được một tổ chức, cá nhânnhượng quyền về nhãn hàng hóa thì ngoài việc thực hiện theo quy định tại khoản2, 3 và 4 Điều này còn phải ghi thêm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhượngquyền.

6. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiệnlắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức,cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó và phải ghi tên hoặc tên và địa chỉ, vàcác nội dung khác của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi lắp ráp,đóng gói, đóng chai khi được các tổ chức, cá nhân này cho phép.

Điều 13. Định lượnghàng hóa

1. Hàng hóa định lượng bàng đại lượngđo lường thì phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường.

2. Hàng hóa định lượng bằng số đếmthì phải ghi định lượng theo số đếm tự nhiên.

3. Trường hợp trong một bao bì thươngphẩm có nhiều đơn vị hàng hóa thì phải ghi định lượng của từng đơn vị hàng hóavà định lượng tổng của các đơn vị hàng hóa.

4. Trường hợp chất phụ gia dùng để tạomàu sắc, hương, vị mà màu sắc, hương, vị đó ghi kèm theo tên hàng hóa thì khôngphải ghi định lượng.

5. Trường hợp tên chất chiết xuất,tinh chất từ các nguyên liệu tự nhiên ghi kèm tên hàng hóa thì phải ghi thànhphần định lượng chất chiết xuất, tinh chất hoặc khối lượng nguyên liệu tươngđương dùng để tạo ra lượng chất chiết xuất, tinh chất đó.

6. Cách ghi định lượng hàng hóa quy địnhtại Phụ lục II của Nghị định này.

Điều 14. Ngày sảnxuất, hạn sử dụng

1. Ngày sản xuất, hạn sử dụng hànghóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp ghitheo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.

Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ nămghi bằng hai chữ số, được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng.

Trường hợp quy định ghi tháng sản xuấtthì ghi theo thứ tự tháng, năm của năm dương lịch.

Trường hợp quy định ghi năm sản xuấtthì ghi bốn chữ số chỉ năm của nămdương lịch.

“ngày sản xuất”, “hạn sử dụng” hoặc“hạn dùng” ghi trên nhãn được ghi đầy đủ hoặc ghi tắt bằngchữ in hoa là: “NSX”, “HSD” hoặc “HD”.

2. Trường hợp hàng hóa bắt buộc phảighi ngày sản xuất và hạn sử dụng theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định nàymà nhãn hàng hóa đã ghi ngày sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì hạnsử dụng được phép ghi là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất và ngược lại nếunhãn hàng hóa đã ghi hạn sử dụng thì ngày sản xuất được phép ghi là khoảng thờigian trước hạn sử dụng.

3. Đối với hàng hóa được san chia, sangchiết, nạp, đóng gói lại phải thể hiện ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng góilại và hạn sử dụng phải được tính từ ngày sản xuất được thể hiện trên nhãn gốc.

4. Cách ghi ngày sản xuất, hạn sử dụngđược quy định cụ thể tại Mục 1 Phụ lục III của Nghị định này.

Hàng hóa có cách ghi mốc thời giankhác với quy định tại khoản 1 Điều này quy định tại Mục 2 Phụ lục III của Nghịđịnh này.

Điều 15. Xuất xứhàng hóa

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩutự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trungthực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặccác Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết.

2. Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quyđịnh như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùnglãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó.

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuấtra hàng hóa đó không được viết tắt.

Điều 16. Thànhphần, thành phần định lượng

1. Ghi thành phần là ghi tên nguyên liệukể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hóa và tồn tại trong thành phẩm kểcả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi.

Trường hợp tên của thành phần đượcghi trên nhãn hàng hóa để gây sự chú ý đối với hàng hóa thì thành phần đó bắtbuộc phải ghi định lượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghịđịnh này.

2. Ghi thành phần định lượng là ghithành phần kèm định lượng của từng thành phần. Tùy theo tính chất, trạng thái củahàng hóa, thành phần định lượng được ghi là khối lượng của thành phần đó cótrong một đơn vị sản phẩm hoặc ghi theo một trong các tỷ lệ: Khối lượng với khốilượng; khối lượng với thể tích; thể tích với thể tích; phần trăm khối lượng; phầntrăm thể tích.

Trường hợp thành phần hàng hóa được địnhlượng bằng các đại lượng đo lường phải ghi định lượng theo quy định của pháp luậtViệt Nam về đo lường.

3. Đối với một số loại hàng hóa, việcghi thành phần, thành phần định lượng được quy định như sau:

a) Đối với thựcphẩm phải ghi thành phần theo thứ tự từ cao đến thấp về khối lượng.

Nếu thành phần là chất phụ gia, phảighi tên nhóm chất phụ gia, tên chất phụ gia hoặc mã số quốc tế INS (nếu có);trường hợp chất phụ gia là hương liệu, chất tạo ngọt, chất tạo màu thì phải ghitên nhóm hương liệu, chất tạo ngọt, chất tạo màu, ghi tên chất (nếu có) và ghithêm chất đó là chất “tự nhiên”, “giống tự nhiên”, “tổng hợp” hay “nhân tạo”;

b) Đối với thuốcdùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, thuốcbảo vệ thực vật, phải ghi thành phần và hàm lượng các hoạt chất;

c) Đối với mỹ phẩm phải ghi thành phầnbao gồm cả các chất phụ gia;

d) Đối với đồ gia dụng kim khí, đồdùng được chế tạo từ một loại nguyên liệu chính quyết định giá trị sử dụng thìphải ghi tên thành phần nguyên liệu chính cùng với tên hàng hóa và không phảighi thành phần và thành phần định lượng.

4. Thành phần, thành phần định lượngcủa hàng hóa có cách ghi khác với quy định tại khoản 3 Điều này quy định tại Phụlục IV của Nghị định này.

Điều 17. Thông sốkỹ thuật, thông tin cảnh báo

1. Thông số kỹ thuật và dung sai củathông số này (nếu có), thông tin cảnh báo phải tuân thủ quy định của pháp luậtcó liên quan. Trường hợp không có quy định cụ thể, tổ chức, cá nhân chịu tráchnhiệm ghi nhãn hàng hóa tự xác định thông số kỹ thuật,dung sai và thông tin cảnh báo. Thông tin cảnh báo ghi trên nhãn bằng chữ, bằnghình ảnh hoặc bằng các ký hiệu theo thông lệ quốc tế và quy định liên quan.

Giá trị khoảng dung sai được thể hiệntrên nhãn phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn côngbố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thìkhông được ghi theo hướng tạo lợi thế cho chính hàng hóa đó.

2. Hàng điện, điện tử, máy móc, thiếtbị phải ghi các thông số kỹ thuật cơ bản.

3. Thuốc dùng cho người, vắc xin,sinh phẩm y tế, chế phẩm sinh học phải ghi:

a) Chỉ định, cách dùng, chống chỉ địnhcủa thuốc (nếu có);

b) Số giấy đăng ký lưu hành thuốc, sốgiấy phép nhập khẩu, số lô sản xuất, dạng bào chế, quy cách đóng gói;

c) Các dấu hiệu cần lưu ý cho từng loạithuốc theo quy định hiện hành.

4. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vậtphải ghi:

a) Chỉ định, cách dùng, chống chỉ địnhcủa thuốc (nếu có);

b) Số đăng ký, số lô sản xuất, dạngbào chế, quy cách đóng gói;

c) Các dấu hiệu cần lưu ý cho từng loạithuốc theo quy định hiện hành.

5. Đối với thực phẩm ghi giá trị dinhdưỡng thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thể hiện giá trị dinhdưỡng trên nhãn hàng hóa bảo đảm thể hiện khoảng giá trị dinh dưỡng tuân thủquy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợpthể hiện một giá trị cụ thể thì ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinhdưỡng.

6. Thành phần hoặc chất trong thànhphần phức hợp của hàng hóa thuộc loại đặc biệt có sử dụng chất bảo quản mà đãquy định liều lượng sử dụng và xếp trong danh sách gây kích ứng, độc hại đối vớingười, động vật và môi trường phải ghi tên chất bảo quản kèm theo các thành phầnnày.

7. Hàng hóa hoặc thành phần của hànghóa đã chiếu xạ, đã áp dụng kỹ thuật biến đổi gen ghi theoquy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

8. Thông số kỹ thuật; thông tin cảnhbáo của hàng hóa có cách ghi khác với quy định tại Điều này thì ghi theo quy địnhtại Phụ lục V của Nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 18. Các nộidung khác thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm vềhàng hóa được thể hiện mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Những nội dung thể hiện thêmkhông được trái với pháp luật và phải bảo đảm trung thực, chính xác, phản ánhđúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những nội dungbắt buộc trên nhãn.

2. Nhãn hàng hóa không được thể hiệnnhững hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạycảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Điều 19. Cácthông tin phải thể hiện đối với hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóadạng rời không có bao bì thương phẩm

Hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản,hàng hóa dạng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất, không có bao bì thương phẩm đểbán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân bán hàng phải công khaicác thông tin sau để người tiêu dùng nhận biết:

1. Tên hàng hóa;

2. Hạn sử dụng;

3. Cảnh báo an toàn (nếu có);

4. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịutrách nhiệm về hàng hóa;

5. Hướng dẫn sử dụng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Bộ Khoahọc và Công nghệ

1. Xây dựng và trình cơ quan nhà nướccó thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm phápluật về nhãn hàng hóa.

2. Chủ trì, phối hợp với các bộ,ngành, địa phương thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nhãnhàng hóa.

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ thực hiện thống nhất quản lý về nhãn hàng hóa.

Điều 21. Các bộ,cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhãn hàng hóa.

2. Căn cứ yêu cầu thực tiễn quản lý đốivới hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công, các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫncách ghi nhãn hàng hóa sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả Nhất Hiện Nay, Làm Thế Nào Để Tối Ưu

Điều 22. Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý,thanh tra, kiểm tra về nhãn hàng hóa tại địa phương.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 23. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

2. Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa hết hiệu lực kể từ ngày Nghị địnhnày có hiệu lực thi hành.

Điều 24. Điềukhoản chuyển tiếp

1. Hàng hóa có nhãn đúng quy định tạiNghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định vềnhãn hàng hóa đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểmNghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạnsử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó.

2. Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩmgắn nhãn hàng hóa đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất,in ấn trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng khôngquá 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 25. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệcó trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (3b). KN

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI THỂ HIỆN TRÊN NHÃN THEO TÍNH CHẤTCỦA HÀNG HÓA(Kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4năm 2017 của Chính phủ)

TT

TÊN NHÓM HÀNG HÓA

NỘI DUNG BẮT BUỘC

1

Lương thực

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

2

Thực phẩm

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Thông tin, cảnh báo;

e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

3

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần, thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng;

đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

e) Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);

g) Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;

h) Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

4

Thực phẩm đã qua chiếu xạ

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Ghi cụm từ: “Thực phẩm đã qua chiếu xạ”;

5

Thực phẩm biến đổi gen

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Ghi cụm từ: “Thực phẩm biến đổi gen” hoặc “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng.

6

Đồ uống (trừ rượu):

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

7

Rượu

a) Định lượng;

b) Hàm lượng etanol;

c) Hạn sử dụng (nếu có);

d) Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang);

đ) Thông tin cảnh báo (nếu có);

e) Mã nhận diện lô (nếu có).

8

Thuốc lá

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Thông tin cảnh báo;

d) Hạn sử dụng;

đ) Mã số, mã vạch.

9

Phụ gia thực phẩm

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần định lượng;

đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

e) Ghi cụm từ: “Phụ gia thực phẩm”;

g) Thông tin cảnh báo (nếu có).

10

Vi chất dinh dưỡng

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Thành phần;

d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

đ) Ghi cụm từ: “Dùng cho thực phẩm”.

11

Nguyên liệu thực phẩm

a) Tên nguyên liệu;

b) Định lượng;

c) Ngày sản xuất;

d) Hạn sử dụng;

đ) Hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

12

Thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người

a) Thành phần định lượng, hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng dược chất, dược liệu của thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng/hạn dùng;

d) Dạng bào chế trừ nguyên liệu làm thuốc;

đ) Quy cách đóng gói, tiêu chuẩn chất lượng;

e) Số đăng ký hoặc số giấy phép nhập khẩu, số lô sản xuất;

g) Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe;

h) Hướng dẫn sử dụng trừ nguyên liệu làm thuốc, hướng dẫn (điều kiện) bảo quản.

13

Trang thiết bị y tế

a) Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế;

b) Số lô hoặc số sê ri của trang thiết bị y tế;

c) Ngày sản xuất, hạn sử dụng: Trang thiết bị y tế tiệt trùng, sử dụng một lần, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất phải ghi hạn sử dụng. Các trường hợp khác ghi ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, cơ sở bảo hành: Có thể được thể hiện trực tiếp trên nhãn trang thiết bị y tế hoặc ghi rõ hướng dẫn tra cứu các thông tin này trên nhãn trang thiết bị y tế.

14

Mỹ phẩm

a) Định lượng;

b) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

c) Số lô sản xuất;

d) Ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng/hạn dùng;

đ) Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;

e) Hướng dẫn sử dụng trừ khi dạng trình bày đã thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm;

g) Thông tin, cảnh báo.

15

Hóa chất gia dụng

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc hàm lượng hoạt chất;

đ) Số lô sản xuất;

e) Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam;

g) Thông tin cảnh báo;

h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

16

Thức ăn chăn nuôi

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần định lượng;

đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

e) Thông tin cảnh báo (nếu có).

17

Thuốc thú y, vắcxin, chế phẩm sinh học dùng trong thú y

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần định lượng;

đ) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản;

e) Thông tin cảnh báo.

18

Thức ăn thủy sản

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần định lượng;

đ) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản;

e) Thông tin cảnh báo (nếu có);

g) Số điện thoại (nếu có).

19

Chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần định lượng;

đ) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản;

e) Thông tin cảnh báo (nếu có);

g) Số điện thoại (nếu có).

20

Thuốc bảo vệ thực vật

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hàm lượng;

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

21

Giống cây trồng

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

e) Thông tin cảnh báo (nếu có).

22

Giống vật nuôi

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

đ) Thông tin cảnh báo (nếu có).

23

Giống thủy sản

a) Tên giống thủy sản (bao gồm tên thương mại và tên khoa học);

b) Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, ương dưỡng;

c) Số lượng giống thủy sản;

d) Chỉ tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn công bố áp dụng;

đ) Ngày xuất bán;

e) Thời hạn sử dụng (nếu có);

g) Hướng dẫn vận chuyển, bảo quản và sử dụng;

h) Số điện thoại (nếu có).

24

Đồ chơi trẻ em

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo;

d) Hướng dẫn sử dụng;

đ) Năm sản xuất.

25

Sản phẩm dệt, may, da, giầy

a) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo;

d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

đ) Năm sản xuất.

26

Sản phẩm nhựa, cao su

a) Định lượng;

b) Tháng sản xuất;

c) Thành phần;

d) Thông số kỹ thuật;

đ) Thông tin cảnh báo.

27

Giấy, bìa, cacton

a) Định lượng;

b) Tháng sản xuất;

c) Thông số kỹ thuật;

d) Thông tin cảnh báo.

28

Đồ dùng giảng dạy, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm

a) Định lượng;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo.

29

Ấn phẩm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, tôn giáo

a) Nhà xuất bản (Nhà sản xuất), nhà in;

b) Tên tác giả, dịch giả;

c) Giấy phép xuất bản;

d) Thông số kỹ thuật (khổ, kích thước, số trang);

đ) Thông tin cảnh báo (nếu có).

30

Nhạc cụ

a) Thông số kỹ thuật;

b) Thông tin cảnh báo (nếu có).

31

Dụng cụ thể dục thể thao, máy tập thể dục thể thao

a) Định lượng;

b) Năm sản xuất;

c) Thành phần;

d) Thông số kỹ thuật;

đ) Hướng dẫn sử dụng;

e) Thông tin cảnh báo (nếu có).

32

Đồ gỗ

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

33

Sản phẩm sành, sứ, thủy tinh

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

34

Hàng thủ công mỹ nghệ

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

35

Đồ gia dụng, thiết bị gia dụng (không dùng điện)

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

36

Bạc

a) Định lượng;

b) Thành phần định lượng;

c) Thông tin cảnh báo (nếu có).

37

Đá quý

a) Định lượng;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo (nếu có).

38

Vàng trang sức, mỹ nghệ

a) Hàm lượng;

b) Khối lượng;

c) Khối lượng vật gắn (nếu có);

d) Mã ký hiệu sản phẩm;

đ) Thông tin cảnh báo (nếu có).

39

Trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần;

đ) Thông số kỹ thuật;

e) Thông tin cảnh báo;

g) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

40

Thiết bị bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện, điện tử; Sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang, làm mới.

a) Năm sản xuất;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo;

d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

đ) Với sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang làm mới phải ghi rõ bằng tiếng Việt là “sản phẩm tân trang làm mới” hoặc bằng tiếng Anh có ý nghĩa tương đương.

41

Máy móc, trang thiết bị cơ khí

a) Định lượng;

b) Tháng sản xuất;

c) Thông số kỹ thuật;

d) Thông tin cảnh báo an toàn;

đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

42

Máy móc, trang thiết bị đo lường, thử nghiệm

a) Định lượng;

b) Tháng sản xuất;

c) Thông số kỹ thuật;

d) Thông tin cảnh báo;

đ) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

43

Sản phẩm luyện kim

a) Định lượng;

b) Thành phần định lượng;

c) Thông số kỹ thuật.

44

Dụng cụ đánh bắt thủy sản

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo (nếu có);

d) Số điện thoại (nếu có).

45

Ô tô

a) Tên nhà sản xuất;

b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code);

c) Số khung hoặc số VIN;

d) Khối lượng bản thân;

đ) Số người cho phép chở (đối với xe chở người);

e) Khối lượng toàn bộ thiết kế;

g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước;

h) Năm sản xuất;

i) Thông tin cảnh báo (nếu có).

46

Rơmooc, sơmi rơmooc

a) Tên nhà sản xuất;

b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (model code);

c) Số khung hoặc số VIN;

d) Khối lượng bản thân;

e) Khối lượng toàn bộ thiết kế;

g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước;

h) Năm sản xuất;

i) Thông tin cảnh báo (nếu có).

47

Mô tô, xe máy

a) Tên nhà sản xuất;

b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code);

c) Số khung;

d) Khối lượng bản thân;

đ) Dung tích xi lanh;

g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước;

h) Năm sản xuất;

i) Thông tin cảnh báo (nếu có).

48

Xe máy chuyên dùng

a) Tên nhà sản xuất;

b) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code);

c) Số khung;

d) Thông số kỹ thuật đặc trưng;

đ) Năm sản xuất;

e) Thông tin cảnh báo (nếu có).

49

Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

f) Tên nhà sản xuất;

g) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code);

h) Khối lượng bản thân;

i) Số người cho phép chở;

đ) Khối lượng toàn bộ thiết kế;

e) Số khung hoặc số VIN;

g) Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước;

h) Năm sản xuất;

i) Thông tin cảnh báo (nếu có).

50

Xe đạp

a) Tên nhà sản xuất;

b) Năm sản xuất;

c) Thông số kỹ thuật cơ bản;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

51

Phụ tùng của phương tiện giao thông

a) Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (Model code) (nếu có);

b) Mã phụ tùng (part number);

c) Năm sản xuất (nếu có);

d) Thông số kỹ thuật (nếu có);

đ) Thông tin, cảnh báo (nếu có).

52

Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất

a) Định lượng;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Tháng sản xuất;

d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

đ) Thông tin cảnh báo (nếu có).

53

Các sản phẩm từ dầu mỏ

a) Định lượng;

b) Thành phần;

c) Thông tin, cảnh báo;

d) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

54

Chất tẩy rửa

a) Định lượng;

b) Tháng sản xuất;

c) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

d) Thông tin, cảnh báo;

đ) Hướng dẫn sử dụng.

55

Hóa chất

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng (nếu có);

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Mã nhận dạng hóa chất (nếu có);

e) Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có);

g) Biện pháp phòng ngừa (nếu có);

h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

56

Phân bón

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

57

Vật liệu nổ công nghiệp

a) Định lượng;

b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

58

Kính mắt

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo (nếu có);

d) Hướng dẫn sử dụng.

59

Đồng hồ

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Thông tin cảnh báo (nếu có);

d) Hướng dẫn sử dụng.

60

Bỉm, băng vệ sinh, khẩu trang, bông tẩy trang, bông vệ sinh tai, giấy vệ sinh

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có);

đ) Tháng sản xuất;

e) Hạn sử dụng.

61

Bàn chải đánh răng

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có);

đ) Tháng sản xuất.

62

Khăn ướt

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có);

đ) Ngày sản xuất;

e) Hạn sử dụng.

63

Máy móc, dụng cụ làm đẹp

a) Thông số kỹ thuật;

b) Hướng dẫn sử dụng;

c) Thông tin cảnh báo (nếu có);

d) Năm sản xuất.

64

Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có);

đ) Ngày sản xuất.

65

Mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp máy (gọi tắt là mũ bảo hiểm)

a) Cỡ mũ;

b) Tháng, năm sản xuất;

c) Kiểu mũ (Model);

d) Định lượng;

đ) Hướng dẫn sử dụng;

e) Ghi cụm từ: “Mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy”;

g) Thông tin cảnh báo (nếu có).

66

Xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp máy

a) Nhãn hiệu;

b) Loại Model;

c) Tự trọng (Khối lượng bản thân);

d) Thông số kỹ thuật;

đ) Năm sản xuất;

e) Hướng dẫn sử dụng;

g) Thông tin cảnh báo (nếu có).

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH CÁCH GHI ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNGHÓA(Kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ)

1. Cách thể hiện một số đơnvị đo được dùng để ghi định lượng trên nhãn hànghóa

STT

ĐƠN VỊ ĐO

CÁCH THỂ HIỆN

1

Đơn vị đo khối lượng

kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg), microgam (µg).

2

Đơn vị đo thể tích

lít (l), mililít (ml); microlít (µl).

3

Trường hợp hàng hóa ở trạng thái rắn thì dùng đơn vị đo thể tích

mét khối (m3), decimét khối (dm3), centimét khối (cm3), milimét khối (mm3).

4

Đơn vị đo diện tích

mét vuông (m2), decimét vuông (dm2), centimét vuông (cm2), milimét vuông (mm2).

5

Đơn vị đo độ dài

mét (m), decimét (dm), centimét (cm), milimét (mm).

Ghi đơn vị đo định lượng trên nhãn hànghóa bằng tên đầy đủ hoặc ký hiệu của đơn vị đo.

2. Cách ghi định lượng củahàng hóa

TT

TRẠNG THÁI, DẠNG HOẶC LOẠI HÀNG HÓA

CÁCH GHI

1

- Hàng hóa dạng rắn, khí.

- Hàng hóa là hỗn hợp rắn và lỏng.

- Hàng hóa là khí nén.

- Khối lượng tịnh.

- Khối lượng tịnh hỗn hợp và khối lượng chất rắn.

- Khối lượng tịnh của khí nén và khối lượng tịnh của bình áp lực (hoặc khối lượng tịnh của khí nén và tổng khối lượng của khí nén, bình áp lực).

2

- Hàng hóa dạng nhão, keo sệt.

- Hàng hóa dạng nhão có trong các bình phun.

- Khối lượng tịnh hoặc thể tích thực.

- Khối lượng tịnh gồm cả chất nhão và chất tạo áp lực phun.

3

- Hàng hóa dạng lỏng.

- Hàng hóa dạng lỏng trong các bình phun.

- Thể tích thực ở 20 °C.

- Thể tích thực ở 20 °C gồm cả chất lỏng và chất tạo áp lực phun.

4

Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật:

- Dạng viên;

- Dạng bột;

- Dạng lỏng;

- Thuốc kích dụ