Nghị định 43/2010/nđ-cp về đăng ký doanh nghiệp

      44
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – tự do – niềm hạnh phúc --------------

Số: 43/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ phương tiện Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ luật pháp Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật cai quản Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;Xét đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

Bạn đang xem: Nghị định 43/2010/nđ-cp về đăng ký doanh nghiệp

QUY ĐỊNH bình thường

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Nghị định này pháp luật chi tiếtvề hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đk hộ khiếp doanh; quy địnhvề cơ sở đăng ký marketing và cai quản nhà nước về đk doanh nghiệp.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Nghị định này vận dụng đối vớicác đối tượng người dùng sau:

1. Tổ chức, cá thể trong nước;tổ chức, cá thể nước ngoài tiến hành đăng cam kết doanh nghiệp theo pháp luật củapháp công cụ Việt Nam;

2. Cá nhân, đội cá nhân, hộ giađình tiến hành đăng cam kết hộ kinh doanh theo pháp luật của Nghị định này;

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;

4. Ban ngành thuế;

5. Tổ chức, cá nhân khác liênquan đến việc đk doanh nghiệp.

Điều 3. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữdưới đây được gọi như sau:

1. Đăng ký kết doanh nghiệp quy địnhtại Nghị định này bao hàm nội dung về đăng ký kinh doanh và đk thuế đốivới các mô hình doanh nghiệp ra đời theo phương pháp của giải pháp Doanh nghiệp.Đăng ký kết doanh nghiệp bao hàm đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thayđổi nội dung đk doanh nghiệp.

2. Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp là văn phiên bản hoặc bạn dạng điện tử mà cơ quan liêu đăng ký sale cấpcho doanh nghiệp ghi lại những tin tức về đăng ký marketing và đk thuếdo doanh nghiệp lớn đăng ký.

Giấy chứng nhận đăng cam kết doanhnghiệp đôi khi là Giấy ghi nhận đăng ký sale và Giấy ghi nhận đăngký thuế của doanh nghiệp.

3. Hệ thống thông tin đăng kýdoanh nghiệp đất nước là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng kýdoanh nghiệp do bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan gồm liênquan thành lập và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc tiến hành các xửlý khác đối với dữ liệu giao hàng công tác đk doanh nghiệp. Hệ thống thôngtin đk doanh nghiệp quốc gia bao gồm Cổng tin tức đăng cam kết doanh nghiệpquốc gia và đại lý dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp.

4. Cổngthông tin đk doanh nghiệp giang sơn là trang thông tin điện tử để các tổchức, cá thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy vấn thông tin vềđăng ký doanh nghiệp và ship hàng cho công tác cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanhnghiệp của cơ quan đk kinh doanh.

5. Cửa hàng dữliệu quốc gia về đk doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đk doanhnghiệp bên trên phạm vi toàn quốc. Thông tin trong hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp lưugiữ tại cửa hàng dữ liệu quốc gia về đk doanh nghiệp có giá trị pháp luật làthông tin cội về doanh nghiệp.

Điều 4.Nguyên tắc áp dụng xử lý thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người ra đời doanh nghiệptự kê khai hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp cùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề tính đầy đủ, hòa hợp pháp, chân thực và đúng mực của những thông tin kê khaitrong hồ nước sơ đk doanh nghiệp.

2. Cơ sở đăng ký kinh doanh chịutrách nhiệm về tính chất hợp lệ của hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu đựng trách nhiệmvề những vi phi pháp luật của bạn xảy ra trước cùng sau đăng ký doanhnghiệp.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanhkhông giải quyết tranh chấp giữa những thành viên, cổ đông của doanh nghiệp với nhauhoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quy trình hoạt động.

4. Các biện pháp chống chế thihành ra quyết định hành thiết yếu thuế liên quan đến mã số doanh nghiệp được thực hiệntheo phương tiện của Luật quản lý thuế và những văn bạn dạng hướng dẫn thi hành.

Điều 5. Quyềnthành lập công ty lớn và nhiệm vụ đăng cam kết doanh nghiệp của fan thành lậpdoanh nghiệp

1. Thành lập doanh nghiệp theoquy định của lao lý là quyền của cá nhân, tổ chức triển khai và được bên nước bảo hộ.

2. Người thành lập và hoạt động doanh nghiệpcó nghĩa vụ tiến hành việc đăng ký doanh nghiệp theo biện pháp của Nghị định nàyvà các văn phiên bản quy phạm pháp luật bao gồm liên quan.

3. Nghiêm cấm phòng ban đăng kýkinh doanh và những cơ quan khác gây phiền hà so với tổ chức, cá nhân trong khitiếp dấn hồ sơ và giải quyết và xử lý việc đk doanh nghiệp.

4. Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không được phát hành các luật pháp vềđăng ký doanh nghiệp áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình.

5. Doanh nghiệp tất cả trách nhiệmthực hiện việc đăng ký chuyển đổi nội dung đk doanh nghiệp trong thời hạn mườingày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày công ty lớn quyết định thay đổi các văn bản này, trừtrường hợp pháp luật có nguyên lý khác.

6. Công ty lớn có nhiệm vụ nộpbáo cáo tài chủ yếu cho phòng ban đăng ký kinh doanh theo chính sách của pháp luật.

Điều 6. Giấyđề nghị đk doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp

1. Câu chữ của Giấy đề nghịđăng ký doanh nghiệp bao hàm các nội dung về đăng ký marketing và đăng ký thuế.

2. Giấy ghi nhận đăng cam kết doanhnghiệp được cấp cho những doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp. Nội dungGiấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp bao gồm những nội dung chính sách tại Điều 25 cơ chế Doanh nghiệp cùng Điều 26 cơ chế Quảnlý Thuế cùng được ghi trên các đại lý những thông tin trong Giấy đề nghị đăng kýdoanh nghiệp.

3. Chủng loại Giấy ý kiến đề nghị đăng kýdoanh nghiệp và chủng loại Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp do bộ Kế hoạch cùng Đầutư phát hành và được vận dụng thống độc nhất trên phạm vi toàn quốc.

4. Hồ hết doanh nghiệp đã có cấpGiấy chứng nhận đăng ký marketing hoặc Giấy chứng nhận đăng ký sale vàđăng cam kết thuế trước lúc Nghị định này còn có hiệu lực không sẽ phải thực hiệnthủ tục đổi qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được cấpGiấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp khi đăng ký biến hóa nội dung đăng kýdoanh nghiệp.

5. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn cónhu ước đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh và đk thuế sang Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp nhưngkhông thay đổi nội dung đăng ký marketing và đk thuế, công ty lớn nộp giấyđề nghị kèm theo bạn dạng chính Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh và bạn dạng chính Giấychứng nhận đk thuế hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký sale vàđăng ký kết thuế tại ban ngành đăng ký sale để được cấp cho Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp.

Điều 7.Ngành, nghề sale

1. Ngành, nghề marketing trongGiấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp được ghi với mã hóa theo ngành cấp cho bốntrong khối hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam, trừ những ngành, nghề cấm khiếp doanh.

Nội dung ví dụ của các phânngành trong ngành kinh tế cấp tứ được triển khai theo lao lý về câu chữ hệthống ngành kinh tế Việt nam do bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn ban hành.

Việc mã hóa ngành, nghề đăng kýkinh doanh trong Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có chân thành và ý nghĩa trong côngtác thống kê.

Căn cứ vào hệ thống ngành tởm tếViệt Nam, người ra đời doanh nghiệp tự chọn lọc ngành, nghề marketing vàghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy kiến nghị đăng ký kết doanh nghiệp. Cơ quanđăng ký sale đối chiếu và ghi ngành, nghề tởm doanh, mã số ngành, nghềkinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Đối với phần đông ngành, nghềkinh doanh có điều kiện được nguyên tắc tại các văn bản quy bất hợp pháp luật khácthì ngành, nghề sale trong Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp được ghitheo ngành, nghề mức sử dụng tại những văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật đó.

3. Đối với đầy đủ ngành, nghềkinh doanh không có trong hệ thống ngành tài chính Việt Nam nhưng mà được pháp luật tạicác văn bạn dạng quy phi pháp luật khác thì ngành, nghề sale trong Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề pháp luật tại những văn bảnquy bất hợp pháp luật đó.

4. Đối cùng với nhữngngành, nghề tởm doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam với chưađược cơ chế tại các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật không giống thì cơ quan đăng ký kinhdoanh thông báo cho cỗ Kế hoạch với Đầu tứ (Tổng cục Thống kê) để để mắt tới bổsung mã mới.

5. Ngành, nghề marketing có điềukiện được chính sách tại các Luật của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban hay vụ Quốchội và Nghị định của bao gồm phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và điều khoản không đúngthẩm quyền về các ngành, nghề sale có điều kiện. Công ty được quyềnkinh doanh ngành, nghề sale có điều kiện kể từ thời điểm có đủ điều kiện theoquy định của pháp luật. Việc thống trị nhà nước so với ngành, nghề marketing cóđiều kiện với kiểm tra việc chấp hành đk kinh doanh của người sử dụng thuộcthẩm quyền của cơ quan chăm ngành theo biện pháp của pháp luật chuyên ngành.

6. Ngành, nghề marketing phảicó chứng từ hành nghề, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khớp ứng và bài toán sửdụng chứng chỉ hành nghề trong hoạt động sản xuất, marketing của doanh nghiệpthực hiện nay theo phương pháp của quy định chuyên ngành.

Điều 8. Mã sốdoanh nghiệp

1. Mỗi công ty lớn được cung cấp mộtmã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này mặt khác là mã số đăng kýkinh doanh với mã số thuế của doanh nghiệp.

2. Mã số doanh nghiệp lớn tồn tạitrong suốt vượt trình buổi giao lưu của doanh nghiệp cùng không được cấp cho lại cho tổ chức,cá nhân khác. Khi doanh nghiệp hoàn thành hoạt cồn thì mã số công ty chấm dứthiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số doanh nghiệp tứ nhân thựchiện theo giải pháp của điều khoản về thuế.

3. Mã số doanh nghiệp được lưutrên hệ thống thông tin đk doanh nghiệp non sông và được ghi trên giấy tờ chứngnhận đk doanh nghiệp.

4. Vào suốt quy trình hoạt động,kể từ bỏ khi thành lập và hoạt động đến khi hoàn thành hoạt động, mã số doanh nghiệp được dùng đểkê khai nộp thuế cho tất cả các một số loại thuế bắt buộc nộp, tất cả trường vừa lòng doanh nghiệpkinh doanh các ngành, nghề không giống nhau hoặc hoạt động sản xuất, marketing tạicác địa phận khác nhau.

5. Mã số đơn vị chức năng trực nằm trong củadoanh nghiệp được cấp cho cho bỏ ra nhánh, văn phòng và công sở đại diện, địa điểm kinh doanh củadoanh nghiệp.

Chương 2.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦACƠ quan ĐĂNG KÝ kinh doanh VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều 9. Cơquan đăng ký marketing

1. Ban ngành đăng ký kinh doanh đượctổ chức sinh sống tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp cho tỉnh)và làm việc quận, huyện, thị xã, tp thuộc thức giấc (sau đây gọi tầm thường là cấp huyện),bao gồm:

a) Ở cấp cho tỉnh: phòng Đăng kýkinh doanh trực thuộc Sở chiến lược và Đầu bốn (sau phía trên gọi bình thường là phòng Đăng cam kết kinhdoanh cung cấp tỉnh).

Thành phố Hà Nội, thành phố HồChí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai cơ sở đăng ký sale cấp tỉnhvà được viết số theo thứ tự. Việc thành lập và hoạt động thêm cơ sở đăng ký sale cấptỉnh vị Ủy ban nhân dân tp quyết định.

Ủy ban nhân dân các thành phố:Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, buộc phải Thơ, sau thời điểm thống nhấtvới cỗ Nội vụ, bộ Kế hoạch với Đầu tư, xem xét thử nghiệm chuyển phòng ban đăng kýkinh doanh cung cấp tỉnh sang hoạt động theo bề ngoài đơn vị sự nghiệp có thu.

b) Ở cấp cho huyện: thành lập PhòngĐăng ký marketing tại những quận, huyện, thị xã, thành phố trực trực thuộc tỉnh bao gồm sốlượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ500 trở lên trên trong hai năm gần nhất.

Trường phù hợp không thành lập PhòngĐăng ký sale cấp thị trấn thì Ủy ban nhân dân cấp cho huyện giao phòng Tài chính- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 11 Nghị địnhnày (sau phía trên gọi thông thường là cơ sở đăng ký marketing cấp huyện).

2. Chống Đăng ký marketing cấptỉnh và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện tài giỏi khoản và nhỏ dấu riêng.

Điều 10.Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm ở trong phòng Đăng ký marketing cấp tỉnh giấc

1. Trực mừng đón hồ sơ đăng kýdoanh nghiệp; xem xét tính thích hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từchối cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp.

2. Phối kết hợp xây dựng, quản lý, vậnhành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc đưa đổidữ liệu tự cơ sở dữ liệu về đăng ký marketing tại địa phương sang các đại lý dữ liệuquốc gia về đk doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đk doanh nghiệptrong phạm vi địa phương mang lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cục thuế địa phương, cáccơ quan tất cả liên quan, cho các tổ chức, cá thể có yêu thương cầu.

3. Yêu ước doanh quả báo cáotình hình sale theo giải pháp tại điểm c khoản 1 Điều 163Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc triển khai chế độ báo cáo hàng năm của doanhnghiệp.

4. Trực tiếp chất vấn hoặc đềnghị cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền khám nghiệm doanh nghiệp theo ngôn từ trong hồsơ đk doanh nghiệp; trả lời cơ quan lại đăng ký kinh doanh cấp thị xã về hồsơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ tởm doanh; lí giải doanh nghiệp cùng ngườithành lập doanh nghiệp về hồ nước sơ, trình tự, thủ tục đăng cam kết doanh nghiệp.

5. Yêu mong doanh nghiệp trợ thời ngừngkinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp khôngcó đủ điều kiện theo giải pháp của pháp luật, đồng thời thông tin cho cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền để cách xử lý theo cơ chế của pháp luật.

6. Tịch thu Giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong những trường hợp luật tại Điều 59Nghị định này.

7. Đăng ký cho những loại hìnhkhác theo biện pháp của pháp luật.

Điều 11.Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan đăng ký sale cấp thị xã

1. Trực mừng đón hồ sơ đăng kýhộ khiếp doanh; chăm chú tính thích hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc không đồng ý cấp Giấy chứngnhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Kết hợp xây dựng, quản ngại lý, vậnhành khối hệ thống thông tin về hộ kinh doanh vận động trên phạm vi địa bàn; định kỳbáo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, chống Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quanthuế cấp cho huyện về hộ sale trên địa bàn.

3. Trực tiếp chất vấn hộ kinhdoanh theo câu chữ trong hồ nước sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối phù hợp với cơquan đơn vị nước tất cả thẩm quyền đánh giá doanh nghiệp; xác minh ngôn từ đăng kýdoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng thay mặt và địa điểm kinh doanh của doanhnghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu ở trong nhà Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

4. Yêu ước hộ sale báo cáotình hình marketing khi buộc phải thiết.

5. Yêu mong hộ marketing tạm ngừngkinh doanh ngành, nghề sale có điều kiện khi phát hiện nay hộ ghê doanhkhông tất cả đủ điều kiện theo khí cụ của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơquan bên nước có thẩm quyền để xử trí theo lao lý của pháp luật.

6. Tịch thu Giấy chứng nhận đăngký hộ marketing trong các trường hợp chính sách tại Điều 61 Nghị định này.

7. Đăng ký cho các loại hìnhkhác theo luật của pháp luật.

Điều 12. Quảnlý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp

1. Nhiệm vụ, quyền hạn, tráchnhiệm của bộ Kế hoạch với Đầu tư:

a) ban hành theo thẩm quyền hoặctrình cấp có thẩm quyền ban hành văn phiên bản quy bất hợp pháp luật về đk doanhnghiệp, đk hộ kinh doanh, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, biểumẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đk doanh nghiệp, đăng ký hộ kinhdoanh cùng việc đk qua mạng năng lượng điện tử;

b) phía dẫn, đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp mang đến cán cỗ làm công tác đk doanh nghiệp;

c) tổ chức xây dựng, thống trị Hệthống tin tức đăng ký doanh nghiệp quốc gia để cung cấp các nghiệp vụ về đăngký công ty lớn trên phạm vi toàn quốc; đưa tin về đăng ký doanhnghiệp cho những cơ quan lại có liên quan của chính phủ, cho tổ chức, cá nhân có yêucầu; phía dẫn những cơ quan đăng ký sale cấp tỉnh triển khai việc đưa đổidữ liệu sang đại lý dữ liệu nước nhà về đk doanh nghiệp. Kinh phí đầu tư hoạt độngvà chi tiêu phát triển hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp tổ quốc được lấytừ nguồn ngân sách nhà nước và những nguồn khác;

d) nhà trì, phối phù hợp với Bộ Tàichính vào việc liên kết giữa hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp với hệthống thông tin về thuế;

đ) kiến thiết ấn phẩm thông tindoanh nghiệp để triển khai đăng thông tin về đk doanh nghiệp, thành lập chinhánh, văn phòng đại diện của người sử dụng trên toàn quốc;

e) phù hợp tác nước ngoài trong lĩnh vựcđăng cam kết doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ,quyền hạn, trọng trách của cỗ Tài chính:

a) Phối phù hợp với Bộ planer và Đầutư trong việc kết nối giữa khối hệ thống thông tin đk doanh nghiệp nước nhà vàhệ thống thông tin về thuế nhằm cung cấp mã số doanh nghiệp giao hàng đăng kýdoanh nghiệp và trao đổi tin tức doanh nghiệp. Cỗ Tài thiết yếu có trách nhiệm tạomã số doanh nghiệp lớn và gửi cho bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn để chuyển cho cơ quanđăng ký sale cấp tỉnh cấp cho cho doanh nghiệp;

b) Chủtrì, phối hợp với Bộ chiến lược và Đầu tư hướng dẫn về chính sách thu và thực hiện lệphí đăng ký doanh nghiệp, đk hộ khiếp doanh, đăng ký lập bỏ ra nhánh, vănphòng đại diện, vị trí kinh doanh và đưa tin về đk doanh nghiệp.

3. Cỗ Nội vụ phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan đăng ký marketing cấpTrung ương, cấp cho tỉnh, cung cấp huyện; hiện tượng tiêu chuẩn cán cỗ làm công tác đăngký marketing và các chức danh quản lý trong khối hệ thống cơ quan đăng ký kinhdoanh.

4. Cỗ Công an nhà trì, phối hợpvới những Bộ, ngành có tương quan hướng dẫn việc xác định nhân thân của ngườithành lập và quản lý doanh nghiệp.

5. Cỗ Văn hóa,Thể thao và du ngoạn có trách nhiệm phát hành văn bạn dạng hướng dẫn về việc đặt têndoanh nghiệp không vi phạm truyền thống cuội nguồn lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phongmỹ tục của dân tộc bản địa và việc áp dụng tên danh nhân trong đặt tên doanh nghiệp.

6. Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơquan thuộc chính phủ nước nhà trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bản thân mình có trách nhiệmhướng dẫn về các ngành, nghề sale có đk và điều kiện kinh doanhcác ngành, nghề đó; chào làng trên trang năng lượng điện tử của Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơquan thuộc cơ quan chính phủ danh mục những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và gửicho cỗ Kế hoạch với Đầu tư để đưa lên Cổng thông tin đăng cam kết doanh nghiệp quốcgia.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc tw thực hiện cai quản nhà nước về công ty lớn và đăng kýdoanh nghiệp theo vẻ ngoài tại Điều 162 chế độ Doanh nghiệp.

Chương 3.

ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 13.Tên doanh nghiệp lớn

1. Tên doanh nghiệp phải viết đượcbằng các chữ loại trong Bảng chữ cái tiếng Việt, rất có thể kèm theo những chữ chiếc F,J, Z, W, chữ số và cam kết hiệu, phát âm được và bao hàm hai thành tố sau đây:

a) mô hình doanh nghiệp, bao gồm:công ty trọng trách hữu hạn, cụm từ trọng trách hữu hạn rất có thể viết tắt làTNHH; doanh nghiệp cổ phần, các từ cổ phần có thể viết tắt là CP; công ty hợp danh,cụm từ hòa hợp danh hoàn toàn có thể viết tắt là HD; doanh nghiệp tứ nhân, nhiều từ tứ nhân cóthể viết tắt là TN;

b) Tên riêng biệt của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp lớn chỉ được sử dụngngành, nghề ghê doanh, vẻ ngoài đầu bốn để cấu thành tên riêng biệt của doanh nghiệpnếu doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kia hoặc thực hiện đầu tư chi tiêu theo hình thứcđó.

3. Tên tập đoàn kinh tế nhà nướcdo Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định.

Xem thêm: Biệt Thự Thiên Đường Bảo Sơn, Bán Nhà Biệt Thự, Liền Kề Khu

Điều 14. Nhữngđiều cấm trong để tên doanh nghiệp

1. Không được đặt tên trùng hoặctên khiến nhầm lẫn cùng với tên của khách hàng khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc,trừ mọi doanh nghiệp đã biết thành thu hồi Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp, cácdoanh nghiệp đã giải thể. Luật pháp này được áp dụng tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm2011.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệulực thi hành mang đến ngày 31 mon 12 năm 2010, vấn đề chống trùng, nhầm lẫn têndoanh nghiệp được thực hiện trên phạm vi tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương.

2. Ko được áp dụng tên cơquan đơn vị nước, đơn vị lực lượng trang bị nhân dân, tên của tổ chức triển khai chính trị, tổchức bao gồm trị - làng hội nhằm làm tổng thể hoặc một trong những phần tên riêng rẽ của doanh nghiệp,trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức triển khai đó.

3. Không được thực hiện từ ngữ, kýhiệu vi phạm truyền thống lâu đời lịch sử, văn hóa, đạo đức với thuần phong mỹ tục củadân tộc, thương hiệu danh nhân để tại vị tên riêng cho doanh nghiệp.

Điều 15.Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là trường hòa hợp tên củadoanh nghiệp yêu thương cầu đk được viết và đọc bằng tiếng Việt trọn vẹn giống vớitên của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Những trường hợp sau đây đượccoi là tạo nhầm lẫn với tên của những doanh nghiệp khác:

a) Tên bởi tiếng Việt của doanhnghiệp yêu thương cầu đăng ký được đọc y như tên công ty lớn đã đăng ký;

b) Tên bởi tiếng Việt của doanhnghiệp yêu cầu đăng ký chỉ không giống tên doanh nghiệp đã đk bởi ký hiệu“&”; cam kết hiệu “-”; chữ “và”;

c) tên viết tắt của doanh nghiệpyêu cầu đk trùng với thương hiệu viết tắt của doanh nghiệp khác đang đăng ký;

d) Tên bởi tiếng quốc tế củadoanh nghiệp yêu thương cầu đăng ký trùng cùng với tên bởi tiếng quốc tế của doanh nghiệpkhác sẽ đăng ký;

đ) Tên riêng biệt của doanh nghiệpyêu cầu đk khác với tên riêng của chúng ta đã đk bởi một hoặc mộtsố số trường đoản cú nhiên, số lắp thêm tự hoặc một trong những chữ dòng tiếng Việt (A, B, C…) tức thì sautên riêng của bạn đó, trừ ngôi trường hợp công ty lớn yêu cầu đăng ký làdoanh nghiệp con của người tiêu dùng đã đăng ký;

e) Tên riêng biệt của doanh nghiệpyêu cầu đk khác với tên riêng của khách hàng đã đăng ký bởi từ “tân”ngay trước, hoặc “mới” ngay lập tức sau tên của công ty đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệpyêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của chúng ta đã đăng ký bởi những từ “miềnBắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc các từ có ý nghĩatương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp lớn yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp nhỏ củadoanh nghiệp đang đăng ký;

h) Tên riêng rẽ của doanh nghiệptrùng với thương hiệu riêng của người sử dụng đã đăng ký.

Điều 16.Các vụ việc khác tương quan đến để tên công ty lớn

1. Các doanhnghiệp đã đk tên doanh nghiệp cân xứng với luật tại Nghị định số88/2006/NĐ-CP dẫu vậy không cân xứng với công cụ tại khoản 1 Điều 14 Nghị địnhnày không đề nghị phải đăng ký đổi tên. Khuyến khích với tạo đk thuận lợicho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thảo luận với nhauđể đăng ký đổi tên doanh nghiệp hoặc bổ sung cập nhật tên địa danh để triển khai yếu tố phân biệttên doanh nghiệp.

2. Trước khi đăng ký đặt thương hiệu doanhnghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đang chuyển động lưu duy trì tạiCơ sở dữ liệu quốc gia về đk doanh nghiệp.

3. Cơ sở đăng ký kinh doanh cóquyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự loài kiến đăng ký của khách hàng theo đúngquy định của điều khoản và ra quyết định của phòng ban đăng ký kinh doanh là quyết địnhcuối cùng.

Điều 17. Xửlý đối với trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quy định về mua công nghiệp

1. Không được sử dụng tên thươngmại, nhãn hiệu, hướng dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo lãnh để cấu thànhtên riêng biệt của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của nhà sở hữutên yêu thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước lúc đăng ký đặt tên doanhnghiệp, doanh nghiệp có thể tham khảo những nhãn hiệu, hướng dẫn địa lý vẫn đăng kývà được gìn giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và hướng dẫn địa lý của viên Sở hữutrí tuệ thuộc cỗ Khoa học và Công nghệ.

2. địa thế căn cứ để xác định tên doanhnghiệp vi phạm quyền cài đặt công nghiệp được triển khai theo những quy định củapháp công cụ về sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp phải tự chịu tráchnhiệm trước quy định nếu để tên công ty lớn vi phạm các quy định về sở hữutrí tuệ. Trường thích hợp tên của bạn vi phạm các quy định về bảo hộ quyền sởhữu công nghiệp thì doanh nghiệp mang tên vi phạm phải đk đổi tên.

3. Chủ cài công nghiệp bao gồm quyềnđề nghị cơ quan đăng ký sale yêu cầu doanh nghiệp mang tên xâm phạm quyền sởhữu công nghiệp của bản thân mình phải biến đổi tên call cho phù hợp. Chủ cài đặt côngnghiệp tất cả nghĩa vụ hỗ trợ cho phòng ban đăng ký kinh doanh các tài liệu buộc phải thiếttheo khí cụ tại khoản 4 Điều này.

4. Cơ sở đăng ký sale raThông báo yêu ước doanh nghiệp xâm phạm thay tên doanh nghiệp khi dấn đượcthông báo của chủ sở hữu công nghiệp về vấn đề quyền thiết lập công nghiệp bị vi phạm.Kèm theo thông báo của chủ download công nghiệp buộc phải có:

a) bản sao đúng theo lệ Văn bạn dạng kết luậncủa cơ quan bao gồm thẩm quyền về việc áp dụng tên công ty là vi phạm luật quyền sởhữu công nghiệp;

b) bạn dạng sao thích hợp lệ Giấy bệnh nhậnđăng cam kết nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, phiên bản trích lục Sổđăng ký non sông về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý do Cục mua trí tuệ cung cấp đối vớinhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận nhãn hiệu đăng ký quốctế được bảo hộ tại vn hoặc bản sao công báo nhãn hiệu quốc tế của Tổ chứcsở hữu trí tuệ thế giới hoặc công báo sở hữu công nghiệp có xác thực của viên sởhữu trí tuệ so với nhãn hiệu đăng ký quốc tế; tài liệu chứng minh tên yêu đương mạiđược sử dụng một biện pháp hợp pháp, thường xuyên trong thời hạn trước khi tên doanhnghiệp bị tranh chấp được đăng ký đối với tên mến mại.

5. Vào thời hạn mười ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được vừa đủ giấy tờ theo nguyên lý tại khoản 4 Điều này,Cơ quan lại đăng ký kinh doanh ra thông tin yêu ước doanh nghiệp mang tên vi phạm đổitên công ty và làm cho thủ tục chuyển đổi tên trong thời hạn nhì tháng, đề cập từngày ra Thông báo. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp lớn không biến đổi tên theoyêu cầu, cơ quan đăng ký marketing thông báo mang đến cơ quan công ty nước gồm thẩm quyềnđể giải pháp xử lý theo lao lý của điều khoản về thiết lập trí tuệ.

Điều 18.Tên đưa ra nhánh, công sở đại diện, vị trí kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng và công sở đạidiện, địa điểm kinh doanh buộc phải được viết bằng các chữ mẫu trong bảng chữ cái TiếngViệt, có thể kèm theo những chữ chiếc F, J, Z, W, chữ số và cam kết hiệu, phát âm được.

2. Tên đưa ra nhánh, văn phòng và công sở đạidiện, vị trí kinh doanh yêu cầu mang tên công ty đồng thời kèm theo nhiều từ“Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập và hoạt động chi nhánh, các từ “Văn chống đại diện” đốivới đăng ký thành lập văn chống đại diện, bề ngoài tổ chức của vị trí kinhdoanh.

3. Đối với rất nhiều doanh nghiệpnhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán nhờ vào do yêu thương cầu tổ chức lại thìđược phép không thay đổi tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Chương 4.

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤCĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG bỏ ra NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 19. Hồsơ đk doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy kiến nghị đăng cam kết doanhnghiệp;

2. Bản sao phù hợp lệ của một trongcác giấy tờ chứng thực cá thể hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân hiện tượng tạiĐiều 24 Nghị định này.

3. Văn phiên bản xác thừa nhận vốn pháp địnhcủa cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghềmà theo luật của pháp luật phải có vốn pháp định;

4. Bản sao vừa lòng lệ chứng từ hànhnghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhânkinh doanh các ngành, nghề nhưng mà theo luật của pháp luật phải tất cả chứng chỉhành nghề.

Điều 20. Hồsơ đk doanh nghiệp so với công ty nhiệm vụ hữu hạn nhì thành viên trởlên, doanh nghiệp cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy ý kiến đề nghị đăng cam kết doanhnghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dựthảo điều lệ doanh nghiệp phải có không thiếu chữ ký của những thành viên hòa hợp danh đối vớicông ty hợp danh; của người thay mặt đại diện theo pháp luật, của những thành viên hoặcngười đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhì thành viêntrở lên; của người đại diện theo pháp luật, của những cổ đông tạo nên hoặc ngườiđại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập so với công ty cổ phần. Các thànhviên, người đóng cổ phần sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự cân xứng pháp luậtcủa điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên công tytrách nhiệm hữu hạn nhì thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đôngsáng lập doanh nghiệp cổ phần lập theo mẫu mã do cỗ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèmtheo danh sách thành viên hoặc list cổ đông sáng sủa lập cần có:

a) bản sao hợp lệ một trong cácgiấy tờ bệnh thực cá thể quy định tại Điều 24 Nghị định này so với trường hợpthành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

b) bạn dạng sao hợp lệ Quyết địnhthành lập, Giấy chứng nhận đăng ký marketing hoặc Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp hoặc sách vở và giấy tờ tương đương khác, bạn dạng sao vừa lòng lệ một trong các giấy tờchứng thực cá nhân quy định trên Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủyquyền và ra quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hòa hợp thành viên sáng sủa lậphoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

4. Văn phiên bản xác thừa nhận vốn pháp địnhcủa cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền đối với công ty marketing ngành, nghề màtheo nguyên lý của quy định phải có vốn pháp định;

5. Bản sao thích hợp lệ chứng từ hànhnghề của những thành viên hòa hợp danh đối với công ty phù hợp danh, của một hoặc một sốcá nhân so với công ty trọng trách hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần nếu công ty kinhdoanh ngành, nghề mà theo mức sử dụng của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 21. Hồsơ đk doanh nghiệp đối với công ty trọng trách hữu hạn 1 thành viên

1. Giấy ý kiến đề xuất đăng ký kết doanhnghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp có đầyđủ chữ ký kết của chủ cài công ty, người thay mặt theo quy định đối cùng với trườnghợp chủ thiết lập là cá nhân; người thay mặt theo ủy quyền, người đại diện thay mặt theopháp luật đối với chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức. Công ty sở hữu công ty phải chịutrách nhiệm về sự phù hợp pháp điều khoản của điều lệ công ty;

3. Phiên bản sao hòa hợp lệ 1 trong những cácgiấy tờ bệnh thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của nhà sở hữucông ty so với trường hợp nhà sở hữu doanh nghiệp là cá thể hoặc đưa ra quyết định thànhlập, Giấy ghi nhận đăng ký kết kinh doanh, Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệphoặc sách vở và giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương tự khác của chủ sởhữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai (trừ trường hòa hợp chủsở hữu công ty là đơn vị nước);

4. Danh sách người đại diện theoủy quyền đối với công ty trọng trách hữu hạn một thành viên được tổ chức triển khai quảnlý theo lao lý tại khoản 3 Điều 67 của dụng cụ Doanh nghiệplập theo chủng loại do bộ Kế hoạch với Đầu tứ quy định. Kèm theo danh sách này phải cóBản sao thích hợp lệ một trong các các giấy tờ chứng thực cá thể quy định trên Điều 24Nghị định này của từng thay mặt đại diện theo ủy quyền.

Bản sao hòa hợp lệ một trong những giấytờ triệu chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của fan đại diệntheo ủy quyền so với công ty trọng trách hữu hạn mtv được tổ chứcquản lý theo qui định tại khoản 4 Điều 67 của mức sử dụng Doanh nghiệp;

5. Văn phiên bản ủy quyền của chủ sở hữucho người được ủy quyền đối với trường hợp công ty sở hữu công ty là tổ chức;

6. Văn bản xác thừa nhận vốn pháp địnhcủa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền so với công ty sale ngành, nghề màtheo nguyên lý của lao lý phải gồm vốn pháp định;

7. Phiên bản sao thích hợp lệ chứng từ hànhnghề của một hoặc một số cá thể theo quy định so với công ty kinh doanh cácngành, nghề nhưng mà theo lao lý của luật pháp phải có chứng từ hành nghề.

Điều 22. Hồsơ đk doanh nghiệp so với các công ty được thành lập và hoạt động trên các đại lý chia,tách, hợp nhất và đối với công ty nhấn sáp nhập

1. Trường hợp chia doanh nghiệp tráchnhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số trong những công ty cùng loại, ngoài giấy tờquy định trên Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp buộc phải cóquyết định chia doanh nghiệp theo dụng cụ tại Điều 150 của LuậtDoanh nghiệp, biên phiên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệmhữu hạn nhị thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với côngty cổ phần về bài toán chia công ty và Giấy ghi nhận đăng ký sale hoặc Giấychứng nhận đk doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương không giống của công ty.

2. Trường hợp bóc tách công ty tráchnhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập và hoạt động một hoặc một số công ty bắt đầu cùng loại,ngoài sách vở quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ sơ đk doanhnghiệp của bạn được tách phải bao gồm quyết định bóc công ty theo hiện tượng tại Điều 151 của nguyên tắc Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thànhviên đối với công ty trọng trách hữu hạn nhì thành viên trở lên, biên phiên bản họp Đạihội đồng cổ đông so với công ty cp về việc tách bóc công ty và bạn dạng sao thích hợp lệGiấy ghi nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp hoặcgiấy tờ tương tự khác của công ty.

3. Trường thích hợp hợp nhất một sốcông ty cùng một số loại thành một doanh nghiệp mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều21 Nghị định này, hồ nước sơ đk doanh nghiệp phải gồm hợp đồng hợp tốt nhất công tytheo biện pháp tại Điều 152 của chính sách Doanh nghiệp, biên bản họpvà ra quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn haithành viên trở lên, biên phiên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối vớicông ty cp về việc hợp nhất và Giấy ghi nhận đăng ký marketing hoặc Giấychứng nhận đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương đương khác của các công ty bịhợp nhất.

4. Trường hòa hợp sáp nhập một hoặcmột số công ty vào một công ty khác thuộc loại, ngoài giấy tờ quy định tạiChương V Nghị định này, trong hồ nước sơ đk doanh nghiệp của khách hàng nhận sápnhập phải gồm thêm hợp đồng sáp nhập theo mức sử dụng tại Điều 153 củaLuật Doanh nghiệp, biên phiên bản họp và quyết định của Hội đồng member đối vớicông ty trọng trách hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổđông so với công ty cổ phần về vấn đề sáp nhập với Giấy ghi nhận đăng ký kinhdoanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập vàcác công ty bị sáp nhập.

Việc đăng ba cáo thành lập và hoạt động doanhnghiệp mới tiến hành đồng thời cùng với việc cha cáo kết thúc hoạt rượu cồn doanh nghiệpcũ cũng tương tự việc xử lý các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Điều 23. Hồsơ đk doanh nghiệp so với các trường hợp thay đổi doanh nghiệp

a) Giấy đề nghị đổi khác doanhnghiệp;

b) Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổitheo cơ chế tại Điều 22 quy định Doanh nghiệp;

c) danh sách thành viên theo mẫudo cỗ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và bản sao thích hợp lệ một trong các sách vở chứngthực cá nhân quy định trên Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đốivới trường hòa hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy ghi nhận đăng cam kết kinhdoanh hoặc Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp so với trường phù hợp thành viêncông ty là tổ chức;

d) hợp đồng chuyển nhượng hoặcgiấy tờ chứng thực việc tặng ngay cho 1 phần quyền sở hữu của khách hàng đối cùng với trườnghợp công ty sở hữu doanh nghiệp chuyển nhượng, khuyến mãi ngay cho một phần sở hữu của bản thân tạicông ty cho 1 hoặc một số cá nhân khác; ra quyết định của công ty sở hữu công ty vềviệc huy động thêm vốn góp so với trường hợp công ty huy đụng thêm vốn góp từmột hoặc một số cá thể khác.

Khi dấn Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp của người sử dụng chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy bệnh nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc sách vở tương đương khác của công ty được gửi đổi.

a) Giấy đề nghị biến hóa doanhnghiệp;

b) Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổitheo quy định tại Điều 22 giải pháp Doanh nghiệp;

c) phiên bản sao phù hợp lệ quyết địnhthành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc sách vở và giấy tờ tương đương đốivới trường thích hợp chủ sở hữu là tổ chức triển khai hoặc bản sao một trong các các sách vở và giấy tờ chứngthực cá nhân khác hiện tượng tại Điều 24 Nghị định này so với trường hợp chủ sởhữu là cá nhân;

đ) thích hợp đồng chuyển nhượng phần vốngóp trong công ty;

e) quyết định bằng văn bạn dạng và bảnsao biên phiên bản họp của Hội đồng member về việc biến đổi loại hình công ty.

Khi nhấn Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại phiên bản gốc Giấy triệu chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc sách vở và giấy tờ tương đương khác của chúng ta được gửi đổi.

3. Ngôi trường hợp biến hóa doanhnghiệp tứ nhân thành công ty nhiệm vụ hữu hạn, làm hồ sơ đăng ký đổi khác baogồm:

a) Giấy đề nghị thay đổi doanhnghiệp;

b) Điều lệ công ty;

c) list chủ nợ và số nợchưa thanh toán, có cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao độnghiện có; danh sách những hợp đồng không thanh lý;

d) danh sách thành viên theo quyđịnh trên Điều 23 của qui định Doanh nghiệp so với trường hợpchuyển đổi thành công xuất sắc ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; phiên bản sao hợplệ một trong các các giấy tờ chứng thực cá thể quy định trên Điều 24 Nghị định nàycủa những thành viên công ty so với trường thích hợp thành viên là cá nhân và bản saoGiấy ghi nhận đăng ký marketing hoặc Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp đốivới trường thích hợp thành viên công ty là tổ chức;

đ) Văn bạn dạng cam kết của công ty doanhnghiệp tứ nhân về vấn đề chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn cục tài sản của mình đốivới toàn bộ các khoản nợ chưa thanh toán của khách hàng tư nhân cùng cam kếtthanh toán đầy đủ số nợ khi tới hạn;

e) Văn bạn dạng thỏa thuận với cácbên của hòa hợp đồng chưa thanh lý về câu hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyểnđổi tiếp nhận và tiến hành các phù hợp đồng đó;

g) Văn phiên bản cam kết của chủ doanhnghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa công ty doanh nghiệp tứ nhân và những thành viêngóp vốn không giống về việc đón nhận và thực hiện lao hễ hiện có của chúng ta tưnhân.

Khi dìm Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp đề xuất nộp lại bạn dạng gốc Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp hoặc sách vở tương đương khác của công ty đượcchuyển đổi.

4. Trường hợp chuyển đổi công tytrách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần với ngược lại, hồ nước sơ đăng ký chuyển đổibao gồm:

a) Giấy đề nghị biến đổi doanhnghiệp;

b) đưa ra quyết định của công ty sở hữucông ty hoặc quyết định và Biên bạn dạng họp của Hội đồng member hoặc Đại hội đồngcổ đông về việc thay đổi công ty;

c) Điều lệ công ty sau khoản thời gian chuyểnđổi;

d) list thành viên hoặcdanh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông rộng rãi và các sách vở và giấy tờ theo quy địnhtại khoản 3 Điều 19 của lao lý Doanh nghiệp;

đ) hòa hợp đồng chuyển nhượng phần vốngóp hoặc thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư.

Khi nhấn Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp của bạn chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy triệu chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc sách vở tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

Điều 24.Các sách vở chứng thực cá thể trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Giấy chứng minh nhân dân cònhiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực so với công dân Việt Nam.

2. Một trong những các sách vở và giấy tờ cònhiệu lực đối với người vn định cư ở quốc tế sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu quốc tế (hoặc giấytờ có giá trị thay thế sửa chữa hộ chiếu nước ngoài) và một trong các các sách vở và giấy tờ chứng minhngười gốc việt nam ở nước ngoài.

3. Giấy đk tạm trú vì cơquan tất cả thẩm quyền của vn cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực so với người nướcngoài thường xuyên trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi đối vớingười nước ngoài không thường trú trên Việt Nam.

Điều 25. Tiếpnhận hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệphoặc người thay mặt đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo khí cụ tại Nghị định này tạiPhòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh địa điểm doanh nghiệp để trụ sở chính.

2. Hồ sơ đk doanh nghiệp đượctiếp nhấn để nhập thông tin vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốcgia khi:

a) tất cả đủ sách vở theo công cụ tạiNghị định này;

b) Tên doanh nghiệp lớn đã được điềnvào Giấy kiến nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

c) Có địa chỉ liên lạc của ngườinộp hồ sơ đk doanh nghiệp;

d) Đã nộp lệ phí đk doanhnghiệp theo quy định.

3. Sau khi chào đón hồ sơ,Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên thừa nhận về việc nhận hồ sơ mang lại ngườinộp hồ nước sơ.

4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăngký doanh nghiệp, phòng đăng ký sale kiểm tra tính hòa hợp lệ của hồ nước sơ và nhậpđầy đủ, đúng chuẩn thông tin trong hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp vào hệ thống thôngtin đk doanh nghiệp quốc gia.

Trường phù hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặctên công ty yêu cầu đăng ký không phù hợp quy định, phòng Đăng ký kinhdoanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bạn dạng cho ngườithành lập công ty lớn trong thời hạn năm ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày chào đón hồsơ.

Trường hợp đk doanh nghiệpqua mạng năng lượng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử mang lại cánhân, tổ chức triển khai đã đk doanh nghiệp thời khắc trả tác dụng đăng ký doanh nghiệphoặc các nội dung buộc phải bổ sung, sửa đổi (nếu có).

Điều 26.Quy trình phối kết hợp tạo và cấp cho mã số công ty lớn

Khi hồ sơ đk doanh nghiệp đủđiều kiện để được cấp cho Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp theo quy định, thôngtin về hồ sơ đk doanh nghiệp được đưa sang cơ sở tài liệu của Tổng cụcThuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn nhị ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày dấn đượcthông tin từ cơ sở dữ liệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp, Tổng viên Thuế cótrách nhiệm chế tác mã số công ty và đưa mã số công ty lớn sang cửa hàng dữliệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh giấc cấpcho doanh nghiệp. Thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp sẽđược chuyển sang Tổng cục Thuế.

Trường thích hợp Tổng viên Thuế từ bỏ chốicấp mã số cho bạn thì nên gửi thông tin cho bộ Kế hoạch và Đầu tư,trong đó nói rõ lý do không đồng ý để chuyển đến cơ quan liêu đăng ký marketing cấp tỉnhthông báo mang lại doanh nghiệp.

Điều 27.Đăng ký kết doanh nghiệp qua mạng điện tử

1. Đăng ký doanh nghiệp qua mạngđiện tử là vấn đề người thành lập doanh nghiệp triển khai việc đk doanh nghiệpthông qua Cổng tin tức đăng ký kết doanh nghiệp quốc gia.

2. Phòng đăng ký kinh doanh tiếpnhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ và thông báo kết quảgiải quyết thủ tục đăng cam kết doanh nghiệp qua khối hệ thống thông tin đk doanhnghiệp quốc gia.

3. Ngôi trường hợp bạn thành lậpdoanh nghiệp chưa xuất hiện chữ ký điện tử, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tửcó thể được tiến hành theo các bước sau: sau khi hồ sơ đk doanh nghiệp đượcchấp thuận trên hệ thống thông tin đk doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệpsẽ in Giấy chứng thực nộp hồ sơ đk doanh nghiệp qua mạng điện tử từ Hệ thốngnày. Người thay mặt theo pháp luật của chúng ta ký thương hiệu vào Giấy chứng thực nộphồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử và gửi mang đến Phòng đăng ký kinh doanhcấp tỉnh vị trí doanh nghiệp để trụ sở chính. Sau khoản thời gian nhận được Giấy xác thực nộphồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của doanh nghiệp, chống đăng kýkinh doanh cung cấp tỉnh xem xét cấp cho Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp cho doanhnghiệp.

4. Hồ sơđăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng cam kết doanh nghiệp non sông cógiá trị pháp lý như làm hồ sơ nộp bằng bạn dạng giấy.

Điều 28. Thờihạn cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp

1. Vào thời hạn năm ngày làmviệc, kể từ ngày cảm nhận hồ sơ vừa lòng lệ, chống Đăng ký marketing cấp tỉnh cấpGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nộidung đăng ký doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi khác doanhnghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, công sở đại diện, thông tin lập địa điểmkinh doanh của doanh nghiệp.

2. Giả dụ quá thời hạn trên màkhông được cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc không sở hữu và nhận được thôngbáo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đk doanh nghiệp thì bạn thành lậpdoanh nghiệp tất cả quyền năng khiếu nại theo cơ chế của điều khoản về năng khiếu nại, tốcáo.

Điều 29. CấpGiấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được cấp thủ tục chứngnhận đăng ký doanh nghiệp khi tất cả đủ các điều khiếu nại theo quy định tại Điều 24 của phương pháp Doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp có thể nhận Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký marketing hoặcđăng ký và trả phí để nhấn Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp qua dịch vụchuyển phát.

3. Kể từ ngày được cấp giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh, trừ trườnghợp sale ngành, nghề yêu cầu phải tất cả điều kiện.

4. Doanh nghiệp gồm quyền yêu cầuCơ quan lại đăng ký kinh doanh cấp bạn dạng sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vàphải trả phí theo quy định.

5. Khi được cấp chứng từ chứng nhậnđăng cam kết doanh nghiệp bắt đầu trong trường vừa lòng đăng ký chuyển đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp, doanh nghiệp cần nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp cũhoặc Giấy ghi nhận đăng ký sale cũ hoặc sách vở và giấy tờ tương đương khác.

Điều 30. Hiệuđính tin tức trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường vừa lòng phát hiện nội dungtrong Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp chưa đúng mực so với ngôn từ hồ sơđăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gồm quyền gửi thông báo yêu ước cơ quanđăng ký sale hiệu đính văn bản trong Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệpcho cân xứng với hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp vẫn nộp.

2. Cơ sở đăng ký marketing nhậnthông báo, khám nghiệm hồ sơ và triển khai việc cấp lại Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp cho bạn trong thời hạn nhị ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhậnđược thông báo nếu tin tức trong thông báo của khách hàng là thiết yếu xác.

Điều 31.Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Định kỳ vào tuần sản phẩm hai hàngtháng, chống Đăng ký marketing cấp thức giấc gửi list kèm tin tức về cácdoanh nghiệp đã đăng ký hồi tháng trước đó mang đến cơ quan làm chủ ngành khiếp tếkỹ thuật cùng cấp, ban ngành đăng ký kinh doanh cấp huyện. Ở hồ hết nơi có điều kiệnvề cửa hàng hạ tầng công nghệ thông tin thì hoàn toàn có thể thực hiện việc trao thay đổi thôngtin về đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử.

2. Những tổ chức, cá thể có thể đềnghị cơ quan đăng ký kinh doanh tin báo về nội dung đk doanhnghiệp gìn giữ tại khối hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và phải trảphí theo quy định.

Điều 32. Lệphí đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập và hoạt động doanh nghiệpphải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đk doanh nghiệp.Lệ phí đăng ký doanh nghiệp rất có thể được nộp trực tiếp trên cơ quan đk kinhdoanh hoặc chuyển vào thông tin tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh. Lệ phí đăng kýdoanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho khách hàng trong trường thích hợp doanhnghiệp không được cung cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp.

2. Cỗ Tài chủ yếu chủ trì, phối hợpvới cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn hướng dẫn mức lệ tầm giá và việc áp dụng lệ giá tiền đăng kýdoanh nghiệp, đk hộ kinh doanh, bảo vệ bù đắp một phần chi tổn phí cho hoạt độngcủa cơ quan đk kinh doanh. Tỷ lệ trích để lại mang lại cơ quan đăng ký kinhdoanh ko thấp hơn 50% tổng số tiền nhận được từ lệ phí đk doanh nghiệp.Mức lệ phí đk doanh nghiệp được tiến hành thống nhất trên toàn quốc.

Điều 33.Đăng ký chuyển động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập vị trí kinhdoanh

1. Làm hồ sơ đăng ký vận động chinhánh, công sở đại diện:

Khi ra đời chi nhánh, vănphòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập bỏ ra nhánh, văn phòng công sở đại diệntới chống Đăng ký marketing cấp tỉnh vị trí đặt chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện. Nộidung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) thương hiệu và địa chỉ trụ sở chủ yếu củadoanh nghiệp;

c) Tên bỏ ra nhánh, văn phòng công sở đạidiện dự tính thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, vănphòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi vận động củachi nhánh, văn phòng công sở đại diện;

e) Họ, tên, vị trí cư trú, số Giấychứng minh quần chúng hoặc Hộ chiếu hoặc bệnh thực cá thể hợp pháp không giống quy địnhtại Điều 24 Nghị định này của bạn đứng đầu chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký kết của người đạidiện theo luật pháp của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tạikhoản này, phải có:

- đưa ra quyết định bằng văn bản và bảnsao biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trọng trách hữu hạnhai member trở lên, của công ty sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủtịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mộ