Nghị định 15/2015/nđ-cp về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

      31
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cầm cố Văn bản song ngữ
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 15/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

VỀĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Căn cứ quy định Tổ chứcChính bao phủ ngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ khí cụ Đầu tưngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ lao lý Đầu tưcông ngày 18 mon 6 năm 2014;

Căn cứ nguyên tắc Đấu thầungày 26 mon 11 năm 2013;

Căn cứ quy định Xây dựngngày 18 mon 6 năm 2014;

Căn cứ phương pháp Quảnlý nợ công ngày 17 mon 6 năm 2009;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầutư,

Chính phủban hành Nghị định về đầu tư theo hiệ tượng đối tác công tư.

Bạn đang xem: Nghị định 15/2015/nđ-cp về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này chính sách về lĩnh vực, điều kiện, thủ tụcthực hiện dự án chi tiêu theo hình thức đối tác công tư; cơ chế làm chủ và sử dụngvốn chi tiêu của bên nước tham gia triển khai dự án; cơ chế ưu đãi, đảm bảo an toàn đầutư cùng trách nhiệm cai quản nhà nước so với dự án đầu tư theo hình thức đối táccông tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng so với cơ quan nhà nước cóthẩm quyền, đơn vị đầu tư, doanh nghiệp lớn dự án, bên giải ngân cho vay và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan mang đến việc tiến hành dựán chi tiêu theo bề ngoài đối tác công tư.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. Đầu tứ theo bề ngoài đối tác công tư (sau trên đây gọitắt là PPP) là vẻ ngoài đầu tư được thựchiện trên đại lý hợp đồng giữa cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền cùng nhà đầu tư,doanh nghiệp dự án để thực hiện, cai quản lý, quản lý dự án kết cấu hạ tầng, cungcấp dịch vụ thương mại công.

2. đúng theo đồng dự án công trình là đúng theo đồngquy định tại những Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này và những hợp đồng tương tựkhác theo nguyên lý tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định này.

3. Vừa lòng đồng desgin - kinh doanh - chuyển giao(sau đây call tắt là thích hợp đồng BOT) là thích hợp đồng được ký giữa cơ sở nhà nước cóthẩm quyền và nhà đầu tư chi tiêu để xây dựng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng; sau thời điểm hoànthành công trình, nhà đầu tư được quyền marketing công trình trong 1 thời hạnnhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chi tiêu chuyển giao dự án công trình đó đến cơ quan lại nhànước bao gồm thẩm quyền.

4. Phù hợp đồng sản xuất - chuyển giao - ghê doanh(sau đây gọi tắt là hợp đồng BTO) là thích hợp đồng được cam kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để phát hành công trìnhkết cấu hạ tầng; sau khi xong xuôi công trình, nhà đầu tư chi tiêu chuyển giao đến cơquan nhà nước gồm thẩm quyền và được quyềnkinh doanh dự án công trình đó trong một thời hạn độc nhất vô nhị định.

5. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (sau đây call tắtlà phù hợp đồng BT) là vừa lòng đồng được ký giữa ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền với nhàđầu tứ để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà chi tiêu chuyển giao côngtrình đó mang đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền với được giao dịch bằng quỹ khu đất đểthực hiện dự án khác theo những điều kiện cơ chế tại Khoản 3 Điều 14 cùng Khoản 3Điều 43 Nghị định này.

6. Phù hợp đồng kiến thiết - tải - sale (sau đâygọi tắt là hòa hợp đồng BOO) là đúng theo đồng đượcký giữa phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền và nhà chi tiêu để xây dựng dự án công trình kếtcấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư sở hữu cùng được quyềnkinh doanh công trình xây dựng đó trong một thời hạn độc nhất định.

7. Vừa lòng đồng xây đắp - chuyển giao - thuê dịch vụ(sau đây gọi tắt là phù hợp đồng BTL) là thích hợp đồng được ký kết giữa ban ngành nhà nước cóthẩm quyền và nhà chi tiêu để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoànthành công trình, nhà đầu tư chuyển giao đến cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền và được quyền cung ứng dịch vụtrên các đại lý vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơquan công ty nước tất cả thẩm quyền thuê thương mại dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư chi tiêu theo cácđiều kiện mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

8. Hòa hợp đồng thành lập - Thuê dịch vụ - đưa giao(sau đây gọi tắt là đúng theo đồng BLT) là hợp đồng được ký kết giữa cơ sở nhà nước cóthẩm quyền với nhà chi tiêu để xây dựng dự án công trình kết cấu hạ tầng; sau thời điểm hoànthành công trình, nhà đầu tư được quyền hỗ trợ dịch vụ trên cửa hàng vận hành,khai thác dự án công trình đó trong một thời hạn nhất định; ban ngành nhà nước gồm thẩmquyền thuê dịch vụ thương mại và thanh toán giao dịch cho nhà chi tiêu theo các điều kiện lao lý tạiKhoản 2 Điều 14 Nghị định này; hết thời hạn cung ứng dịch vụ, nhà đầu tư chi tiêu chuyểngiao dự án công trình đó mang đến cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền.

9. Thích hợp đồng sale - cai quản (sau đây hotline tắtlà phù hợp đồng O&M) là thích hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền vànhà chi tiêu để khiếp doanh một trong những phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn nhấtđịnh.

10. Dự án công trình khác là dự án do nhà đầu tư chi tiêu thực hiện nay đểthu hồi vốn chi tiêu công trình kết cấu hạtầng.

11. Đề xuất dự án là tài liệu trình diễn các nộidung nghiên cứu sơ bộ về sự việc cần thiết, tính khả thi và kết quả của dự án.

12. Report nghiên cứu khả thi là tài liệu trìnhbày các nội dung nghiên cứu về sự đề nghị thiết, tính khả thi và hiệu quả của dựán.

13. Tổng vốn đầu tư chi tiêu là cục bộ vốn đầu tư để xây dựngcông trình dự án và vốn lưu lại động thuở đầu để khai thác, quản lý và vận hành dự án.

14. Vốn chủ cài đặt là vốn góp của nhà chi tiêu để thựchiện dự án công trình theo cách thức tại Điều 10 Nghị định này.

15. Nhà đầu tư chi tiêu là các tổ chức, cá nhân thực hiện nay hoạtđộng đầu tư theo chính sách của quy định về đầu tư và luật pháp có liên quan.

16. Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp bởi vì nhà đầutư thành lập và hoạt động để thực hiện dự án.

17. Công ty nhà nước là doanh nghiệp bởi vì Nhà nướcnắm giữ lại 100% vốn điều lệ.

18. Bên cho vay là tổ chức triển khai cấp tín dụng thanh toán cho công ty đầutư, doanh nghiệp dự án để tiến hành dự án.

Điều 4. Lĩnh vực chi tiêu và phânloại dự án

1. Dự án công trình xây dựng, cải tạo, vận hành, khiếp doanh,quản lý dự án công trình kết cấu hạ tầng, cung ứng trang máy hoặc dịch vụ công gồm:

a) công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ vàcác dịch vụ có liên quan;

b) khối hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung ứng nước sạch;hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xửlý nước thải, chất thải; nhà tại xã hội; nhà tại tái định cư; nghĩa trang;

c) nhà máy điện, đường dây thiết lập điện;

d) công trình xây dựng kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo,dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao và các dịch vụliên quan; trụ sở thao tác làm việc của cơ quan nhà nước;

đ) dự án công trình kết cấu hạ tầng yêu thương mại, khoa họcvà công nghệ, khí tượng thủy văn, khu gớm tế, khu công nghiệp, khu công nghệcao, khu technology thông tin tập trung; ứngdụng công nghệ thông tin;

e) dự án công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thônvà dịch vụ trở nên tân tiến liên kết cấp dưỡng gắn với chế biến, tiêu hao sản phẩmnông nghiệp;

g) Các nghành nghề dịch vụ khác theo đưa ra quyết định của Thủ tướngChính phủ.

2. Dự án quy định trên Khoản 1 Điều này được phân loạitheo biện pháp của lao lý về chi tiêu công, gồm dự án quan trọng quốc gia, cácdự án đội A, B với C.

3. Bộ, cơ sở ngang bộ chủtrì, phối hợp với Bộ planer và Đầu tư hướng dẫn chi tiết lĩnh vực chi tiêu thuộcphạm vi cai quản của Bộ, ngành.

Điều 5. Ngân sách chi tiêu chuẩn bị đầu tưvà thực hiện dự án của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh

1. Túi tiền chuẩn bị đầu tư và tiến hành dự án của Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ và Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung làBộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh) baogồm:

a) chi tiêu lập, thẩm định, phê duyệt khuyến nghị dự án,báo cáo nghiên cứu khả thi;

b) ngân sách chi tiêu tổ chức lựa chọnnhà đầu tư;

c) chi phí hoạt động vui chơi của đơn vị thống trị dự án thuộccơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền, bao gồm chi phí giám sát và đo lường thực hiện hòa hợp đồng dựán, chất lượng công trình;

d) bỏ ra phí ra mắt dự án;

đ) đưa ra phí hoạt động của đơn vị đầu mối cai quản hoạtđộng PPP;

e) túi tiền thuê tứ vấn cung cấp thực hiện một vài hoạtđộng thuộc trọng trách của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền theo hình thức tại Khoản5 Điều 8 Nghị định này;

g) ngân sách chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo, đàm phán hợpđồng dự án công trình và các hợp đồng có liên quan;

h) ngân sách chi tiêu khác.

2. Giá cả quy định tại các Điểma, b và c Khoản 1 Điều này được bố trí từ những nguồn vốn sau:

a) mối cung cấp vốn giá cả nhà nước theo bằng vận trongkế hoạch chi chi tiêu phát triển thường niên của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh;

b) nguồn ngân sách hỗ trợchuẩn chi tiêu quy định trên Điều 6 Nghị định này;

c) mối cung cấp thu từ việc bán hồ sơ mời thầu lựa chọnnhà đầu tư;

d) nguồn chi phí do nhà đầu tư chi tiêu được tuyển lựa thực hiệndự án trả trả;

đ) các nguồn vốn hợp pháp khác:

3. Chi phí quy định tại các Điểmd, đ, e, g và h Khoản 1 Điều này được sắp xếp từ nguồn chi phí nhà nước trongkế hoạch chi sự nghiệp của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

Điều 6. Nguồn vốn cung ứng chuẩnbị đầu tư

1. Cỗ Kế hoạch và Đầu tư huy động và quản lý nguồnhỗ trợ cải cách và phát triển chính thức (ODA), vốn vay mượn ưu đãi của những nhà tài trợ nướcngoài và các nguồn vốn không giống theo ra quyết định của Thủ tướng cơ quan chính phủ để hỗ trợhoạt động sẵn sàng đầu tư.

2. Nguồn chi phí quy định tại Khoản 1 Điều này được cấpphát mang đến Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhđể hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư chi tiêu quy địnhtại Điểm a cùng Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

3. Nhà đầu tư chi tiêu được lựa chọn thực hiện dự án trả trảchi tổn phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và túi tiền bảo toàn nguồn ngân sách hỗ trợ chuẩn bị đầutư để tạo thành nguồn vốn chuẩn bị chi tiêu cho những dự án khác.

4. Cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư chủ trì, phối phù hợp với BộTài chính hướng dẫn triển khai Điều này.

Điều 7. Ban chỉ đạo và đơn vị chức năng đầumối cai quản hoạt đụng PPP

1. Ban chỉ huy nhà nước về PPP được thành lập và hoạtđộng theo ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ.

2. Căn cứ yêu ước và điều kiện cai quản cụ thể, Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh phân công cơ quan trình độ chuyên môn trực thuộc có tác dụng đầumối thống trị hoạt hễ PPP của Bộ, ngành, địa phương (sau trên đây gọi chung là đơn vịđầu mối). Vào trường hợp cần thiết, Bộ, ngành trình Thủ tướng thiết yếu phủ quyết định việc thành lập và hoạt động đơn vị siêng tráchtrực thuộc làm đầu mối làm chủ hoạt cồn PPP.

Điều 8. Phòng ban nhà nước bao gồm thẩmquyền cam kết kết và triển khai hợp đồng dự án

1. Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh là cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền ký phối hợp đồng dự án công trình thuộcchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và triển khai các quyền, nhiệm vụ trêncơ sở thỏa thuận hợp tác với nhà chi tiêu tại vừa lòng đồng dự án.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và điều kiện cai quản cụ thể, Bộ, ngành được ủy quyền cho tổ chức triển khai thuộcBộ, ngành; Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh được ủy quyền mang đến cơ quan chuyên môn củamình hoặc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện cam kết kết và thực hiện hợp đồng dự án công trình nhóm Bvà đội C.

3. Việc ủy quyền theo mức sử dụng tại Khoản 2 Điều nàyphải được tiến hành bằng văn bản, trongđó xác định rõ ràng phạm vi ủy quyền, nhiệm vụ của cơ sở được ủy quyềntrong việc chuẩn bị đầu tư, đàm phán, cam kết kết và triển khai hợp đồng dự án.

4. Cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền, cơ quan được ủyquyền theo nguyên lý tại Khoản 2 Điều này thành lập và hoạt động hoặc giao đối kháng vị quản lý dựán triển khai các chuyển động thuộc nhiệm vụ của mình, nhưng lại trong hầu hết trường thích hợp phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụđã cam đoan theo phù hợp đồng dự án.

5. Vào trường hợp phải thiết, ban ngành nhà nước cóthẩm quyền chắt lọc tổ chức support độc lậpđể cung ứng thực hiện một số nhiệm vụ cơ chế tại Khoản 4 Điều này.

Điều 9. Trình tự tiến hành dựán

1. Trừ dự án công trình nhóm C pháp luật tại Khoản 2 Điều này,dự án được triển khai theo trình tự sau đây:

a) Lập, thẩm định, phê chuẩn y và chào làng dự án theoquy định tại Chương III Nghị định này;

b) Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khảthi theo chế độ tại Chương IV Nghị định này;

c) tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; hội đàm và ký kết kếtthỏa thuận đầu tư, đúng theo đồng dự án công trình theo cách thức tại Chương V Nghị định này;

d) triển khai thủ tục cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kết đầutư và ra đời doanh nghiệp dự án công trình theo điều khoản tại Chương VI Nghị định này;

đ) Triển khai triển khai dự án theo chế độ tạiChương VII Nghị định này;

e) Quyết toán và đưa giao dự án công trình theo quy địnhtại Chương VIII Nghị định này.

2. Dự án công trình nhóm C tiến hành theo trình từ sau đây:

a) Lập, thẩm định, phê phê chuẩn và chào làng dự án theoquy định trên Chương III Nghị định này.

b) tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; hội đàm và ký kết kếthợp đồng dự án công trình theo hiện tượng tại Chương V Nghị định này;

c) Triển khai thực hiện dự án theo phép tắc tạiChương VII Nghị định này;

d) Quyết toán và chuyển giao công trình theo quy địnhtại Chương VIII Nghị định này.

Chương II

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰÁN

Điều 10. Vốn chủ tải và vốnhuy động của phòng đầu tư

1. Nhà đầu tư chịu nhiệm vụ góp vốn chủ sở hữuvà huy động những nguồn vốn không giống để thực hiện dự án theo thỏa thuận tại đúng theo đồng dự án.

2. Xác suất vốn chủ tải của nhà đầu tư không đượcthấp rộng 15% tổng ngân sách đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn chi tiêu trên 1.500 tỷ đồng,tỷ lệ vốn chủ thu được xác định theo phép tắc lũy tiến từng phần như sau:

a) Đối cùng với phần vốn mang lại 1.500 tỷ đồng, phần trăm vốn chủsở hữu không được thấp hơn 15% của phần vốn này;

b) Đối với phần vốn bên trên 1.500 tỷ đồng, xác suất vốnchủ cài không được thấp hơn 10% của phần vốn này.

3. Vốn chi tiêu của bên nước tham gia tiến hành dự ánquy định tại Điều 11 Nghị định này không tính vào tổng vốn chi tiêu để xác định tỷlệ vốn nhà sở hữu.

4. Dự án khác do nhà chi tiêu thực hiện nay để tịch thu vốnđã đầu tư vào công trình dự án BT phải đáp ứng yêu cầu về vốn chủ cài đặt (nếucó) theo cách thức của pháp luật.

Điều 11. Sử dụng vốn chi tiêu củaNhà nước tham gia triển khai dự án

1. Vốn đầu tư chi tiêu của đơn vị nước tham gia tiến hành dự ánbao tất cả vốn chi phí nhà nước, vốn trái phiếu bao gồm phủ, vốn trái khoán chínhquyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của phòng tài trợ nước ngoài.

2. Vốn chi tiêu của công ty nước tham gia tiến hành dự ánđược áp dụng để tiến hành các vận động sau đây:

a) Góp vốn để cung ứng xây dựng công trình đối với dựán có vận động kinh doanh, thu phí từ người sử dụng, tuy nhiên khoản thu ko đủđể tịch thu vốn đầu tư chi tiêu và lợi nhuận;

b) thanh toán giao dịch cho nhà đầu tư chi tiêu cung cấp thương mại dịch vụ theohợp đồng BTL, hòa hợp đồng BLT và các hợp đồngtương từ bỏ khác;

c) hỗ trợ xây dựng dự án công trình phụ trợ, tổ chức triển khai bồithường, gpmb và tái định cư.

3. Vốn đầu tư của nhà nước lý lẽ tại Điểm a vàĐiểm b Khoản 2 Điều này chỉ được sử dụngđể tham gia thực hiện dự án vì chưng Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh khuyến nghị hoặc dự án thuộc đối tượng người dùng sử dụng nguồn chi phí ODA với vốnvay ưu đãi của phòng tài trợ nước ngoài.

Điều 12. Khẳng định giá trị vốnđầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án

1. Quý giá vốn chi tiêu của nhà nước được xem xéttrên cơ sở phương án tài chính của dự án; nhà trương thực hiện vốn chi tiêu của Nhànước công cụ tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị định này và khả năng huy động, cân đốinguồn vốn đầu tư của nhà nước gia nhập thựchiện dự án.

2. Người dân có thẩm quyền pháp luật tại Điều 27 Nghị địnhnày khẳng định giá trị vốn đầu tư chi tiêu của đơn vị nước tham gia triển khai dự án lúc phê duyệtbáo cáo phân tích khả thi hoặc khuyến cáo dự án (đối với dự án công trình nhóm C).

Điều 13. Lập chiến lược vốn đầutư ở trong nhà nước tham gia triển khai dự án

1. Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh lập và tổng hợp planer vốn đầutư ở trong phòng nước tham gia thực hiện dự án được công bố theo phương pháp tạiĐiều 18 của Nghị định này trong kế hoạch đầu tư chi tiêu công trung hạn 5 năm của ngành,địa phương.

2. Căn cứ kế hoạch đầu tư chi tiêu công trung hạn, báo cáonghiên cứu khả thi hoặc khuyến nghị dự án (đối với dự án nhóm C) được phê duyệt, Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh lập cùng tổng hợp planer vốn đầu tư chi tiêu của công ty nước thamgia thực hiện dự án trong planer đầu tưcông mỗi năm của ngành, địa phương.

3. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối phù hợp với Bộ Tài bao gồm tổng thích hợp kế hoạch sử dụng vốn đầutư của phòng nước tham gia thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư chi tiêu công quốc gia.

Điều 14. Giải ngân cho vay vốn đầu tưcủa công ty nước tham gia thực hiện dự án

1. Giải ngân vốn góp ở trong phòng nước để cung cấp xây dựngcông trình dự án:

a) Vốn góp ở trong phòng nước để cung cấp xây dựng côngtrình dự án công trình quy định trên Điểm a Khoản 2 Điều 11 của Nghị định này được giảingân sau khi dự án có khối lượng, giá chỉ trị tạo ra được xong xuôi theo thỏathuận tại vừa lòng đồng dự án;

b) căn cứ khối lượng, giá trị kiến tạo hoàn thànhdo đơn vị đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình nghiệm thu, ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền cấpphát và thanh toán cho bên đầu tư, doanh nghiệp dự án theo tỷ lệ, giá trị, tiếnđộ và điều kiện thỏa thuận tại vừa lòng đồng dự án.

2. Giải ngân cho vay vốn thanh toáncho nhà đầu tư theo phù hợp đồng BTL, đúng theo đồng BLT:

a) Vốn thanh toán giao dịch cho nhà đầu tư chi tiêu cung cấp cho dịch vụtheo đúng theo đồng BTL, phù hợp đồng BLT và các hợp đồng tương tự như khác quy định tại Điểmb Khoản 2 Điều 11 Nghị định này được giải ngân tính từ lúc thời điểm dịch vụ đượccung cấp theo thỏa thuận tại hòa hợp đồng dựán;

b) Việc giao dịch theo lý lẽ tại Điểm a Khoảnnày được triển khai định kỳ trên cơ sở khối lượng, quality dịch vụ thỏa thuậntại vừa lòng đồng dự án.

3. Việc thực hiện quỹ khu đất để tạo nguồn vốn thanh toáncho nhà chi tiêu thực hiện thích hợp đồng BT bắt buộc được sự đồng ý của cơ quan gồm thẩmquyền theo chế độ của pháp luật đấtđai.

4. Giải ngân cho vay vốn chế tạo côngtrình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Vốn xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường,giải phóng mặt phẳng và tái định cư phép tắc tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 Nghị địnhnày được áp dụng theo quy định so với dự án đầu tư chi tiêu công.

5. Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn tiến hành Điều này.

Chương III

XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ DỰÁN

Mục 1: DỰ ÁN vì chưng BỘ, NGÀNH, ỦY BANNHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐỀ XUẤT

Điều 15. Điều kiện chọn lựa dựán

1. Dự án được lựa chọn triển khai theo hiệ tượng đốitác công tứ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) cân xứng với quy hoạch, planer phát triểnngành, vùng và planer phát triển kinh tế - buôn bản hội của địa phương;

b) cân xứng với lĩnh vực chi tiêu quy định tại Điều 4Nghị định này;

c) có tác dụng thu hút và tiếp nhận nguồn vốnthương mại, công nghệ, khiếp nghiệm cai quản của bên đầu tư;

d) có tác dụng cung cấp cho sản phẩm, dịch vụ thương mại liên tục,ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu yếu của người sử dụng;

đ) bao gồm tổng vốn đầu tư chi tiêu từ 20 tỷ việt nam đồng trở lên, trừ dựán đầu tư chi tiêu theo hòa hợp đồng O&M và dự án quy định trên Điểm e Khoản 1 Điều 4 Nghịđịnh này.

2. Dự án chưa tồn tại trong quy hoạch, kế hoạch phát triểnngành, vùng, kế hoạch cải tiến và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương yêu cầu được Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh xem xét bổsung theo thẩm quyền hoặc trình cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

3. Dự án đáp ứng nhu cầu các điều kiện quy định tại Khoản 1Điều này có công dụng thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh được ưu tiên lựa chọn.

Điều 16. Nội dung đề xuất dựán

1. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh tổ chức triển khai lập khuyến cáo dự án làm các đại lý để tuyển lựa dự án đầu tư chi tiêu theo hìnhthức đối tác doanh nghiệp công tư.

2. Đề xuất dự án bao hàm nhữngnội dung đa số sau đây:

a) Sự quan trọng đầutư; điểm mạnh của việc triển khai dự án theo hiệ tượng đối tác công tư so vớicác vẻ ngoài đầu tư khác; nhiều loại hợp đồng dự án;

b) Sự phù hợp của dự án công trình với quy hoạch, kế hoạchphát triển và những điều kiện lý lẽ tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

c) Dự con kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện nay dựán; nhu cầu sử dụng đất cùng nguồn tài nguyên;

d) so với sơ bộ yêu ước về kỹ thuật, tiêu chuẩn,chất lượng công trình dự án, thành phầm hoặc dịch vụ cung cấp;

đ) Dự con kiến tiến độ, thời hạn tiến hành dự án; thờigian xây dựng, khai thác công trình; phương án tổ chức triển khai quản lý, sale hoặccung cấp dịch vụ;

e) Dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giảiphóng khía cạnh bằng, tái định cư;

g) Dự kiến điều kiện triển khai Dự án khác (đối vớidự án tiến hành theo đúng theo đồng BT);

h) đối chiếu sơ cỗ phương án tài bao gồm của dự án công trình gồmnhững nội dung: tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn chi phí và cách thực hiện huy động; vốn đầutư của phòng nước tham gia thực hiện dự án (nếu có); những khoản chi; nguồn thu,giá, giá thành hàng hóa, dịch vụ; thời hạn thu hồi vốn, lợi nhuận;

i) Dự con kiến sơ bộ rủi ro trong quá trình thực hiện dự án công trình và phân chia rủi ro khủng hoảng giữa cơ quannhà nước gồm thẩm quyền với nhà đầu tư;

k) Đề xuất các bề ngoài ưu đãi, đảm bảo đầu bốn (nếucó);

l) Dự loài kiến sơ bộ kết quả kinh tế - xã hội của dựán; tác động của dự án so với môi trường, làng hội và quốc phòng, an ninh;

m) hồ hết nội dung quan trọng khác.

3. Đối với dự án có cấu phần xây dựng, ngoài những nộidung chế độ tại Khoản 2 Điều này, khuyến cáo dự án bao hàm thiết kế sơ cỗ theoquy định của điều khoản về xây dựng.

Điều 17. đánh giá và phê duyệtđề xuất dự án

1. Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá và thẩm định và phê duyệt lời khuyên dự án đội A, B cùng C. Trình tự, thủ tục lập, thẩmđịnh, phê duyệt lời khuyên dự án đặc biệt quan trọng quốc gia triển khai theo cơ chế củapháp qui định về đầu tư chi tiêu công.

2. Đối với dự án công trình sử dụng vốn đầu tư chi tiêu của đơn vị nước,căn cứ mức vốn và nguồn ngân sách dự loài kiến sử dụng, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh report cơ quan tất cả thẩm quyền theo quy địnhcủa luật pháp về đầu tư công để quyết địnhchủ trương sử dụng trước lúc phê duyệt đề xuất dự án.

3. Hồ sơ đề xuất phê chu đáo chủtrương áp dụng vốn đầu tư của công ty nước tham gia tiến hành dự án gồm:

a) Văn bạn dạng đề nghị áp dụng vốn đầu tư của bên nướctham gia triển khai dự án;

b) Đề xuất dự án;

c) Ý kiến đánh giá của cơ quan gồm thẩm quyền vềnguồn vốn với khả năng cân đối vốn chi tiêu của bên nước tham gia tiến hành dự án.

4. Thời hạn phê duyệt công ty trương thực hiện vốn đầu tưcủa nhà nước tham gia tiến hành dự án luật pháp tại Khoản 2 Điều này về tối đa là30 ngày kể từ ngày dìm đủ làm hồ sơ theo chính sách tại Khoản 3 Điều này.

Điều 18. Công bố dự án

1. Vào thời hạn 07 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày đề xuấtdự án được phê duyệt, Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh chào làng dự án, danh mục dự án công trình trên hệ thống mạng đấu thầu quốcgia theo hình thức của pháp luật về đấu thầu.

2. Dự án công trình được chào làng phải cónhững nội dung đa phần sau đây:

a) Tên dự án và nhiều loại hợp đồng dự án;

b) Mục tiêu, quy mô, vị trí thực hiện dự án công trình và Dựán không giống (nếu có);

c) nắm tắt yêu mong về kỹ thuật, tiêu chuẩn, hóa học lượngcông trình dự án, thành phầm hoặc dịch vụ cung cấp;

d) Dự kiến tổng kinh phí đầu tư; vốn chi tiêu của đơn vị nướctham gia thực hiện dự án (nếu có);

đ) Dự kiến tiến độ, thời hạn thực hiện dự án, bao gồmthời gian lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi, chọn lựa nhà đầu tư, thời gian xây dựng,hoàn thành với đưa công trình xây dựng vào khai thác;

e) Thông tin update về thực trạng triển khai dự ánquy định trên Điểm đ Khoản này;

g) Địa chỉ liên hệ của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền.

Điều 19. Chuyển đổi hình thứcđầu tư so với các dự án đầu tư chi tiêu bằng vốnđầu bốn công

1. Dự án công trình đang được đầu tư chi tiêu bằng nguồn ngân sách đầu tưcông được coi như xét đưa đổi hiệ tượng đầu tứ để tiến hành theo hình thức đốitác công bốn nếu đáp ứng các đk quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị địnhnày.

Xem thêm: Gấu Trúc Ao Ước Gì Mà Không Bao Giờ Được ? Con Gấu Trúc Ao Ước Gì Mà Không Bao Giờ Được

2. Cỗ Kế hoạch và Đầu bốn hướngdẫn thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tứ theo vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều này.

Mục 2: DỰ ÁN bởi vì NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Điều 20. Điều kiện khuyến nghị dựán

1. Nhà đầu tư chi tiêu được đề xuất thực hiện dự án ngoàicác dự án, danh mục dự án công trình do Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh phê thông qua và chào làng theo cơ chế tại Mục 1 Chương này.

2. Dự án công trình do nhà đầu tư đề xuấtphải đáp ứng các yêu mong sau đây:

a) những điều kiện hình thức tại Khoản 1 Điều 15 Nghịđịnh này;

b) Nhà đầu tư chi tiêu là doanh nghiệp nhà nước buộc phải liêndanh với công ty khác để đề xuất dự án.

Điều 21. Hồ sơ khuyến cáo dự án củanhà đầu tư

1. Nhà đầu tư lập hồ sơ lời khuyên dự án giữ hộ Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

2. Văn bản hồ sơ khuyến cáo dự án:

a) Văn phiên bản đề xuất thực hiện dự án;

b) Đề xuất dự án công trình (bao bao gồm những nội dung nguyên lý tạiKhoản 2 cùng Khoản 3 Điều 16 Nghị định này);

c) Giấy tờ xác thực tư biện pháp pháp lý, năng lực, kinhnghiệm ở trong phòng đầu tư;

d) ghê nghiệm tiến hành dự án tựa như (nếu có);

đ) những tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuấtdự án (nếu có).

Điều 22. đánh giá và thẩm định và phê duyệtđề xuất dự án ở trong phòng đầu tư

1. Đề xuất dự án của nhà chi tiêu được thẩm định và đánh giá vàphê cẩn thận theo vẻ ngoài tại Điều 17 Nghị định này vào thời hạn 30 ngày kể từngày thừa nhận đủ hồ nước sơ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu bốn hướng dẫn triển khai Điềunày.

Điều 23. Chào làng đề xuất dự áncủa đơn vị đầu tư

1. Ngôi trường hợp lời khuyên dự án của nhà chi tiêu được phêduyệt, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhcông bố khuyến nghị dự án và tin tức về nhà đầu tư chi tiêu đề xuất dự án theo chính sách tạiĐiều 18 Nghị định này.

2. Đối với khuyến cáo dự án tất cả nội dung liên quan đếnquyền tải trí tuệ, bí mật thương mại, technology hoặc những thỏa thuận huy độngvốn để tiến hành dự án đề nghị bảo mật, nhà đầu tư thỏa thuận cùng với Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung công bố.

Chương IV

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊDUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Điều 24. Trọng trách lập báocáo nghiên cứu và phân tích khả thi

1. Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh tổ chức lập report nghiên cứu vãn khả thi của dự án công trình làm đại lý đểlập làm hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và thảo luận hợp đồng dự án.

2. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất cùng được phêduyệt theo cơ chế tại Điều 22 Nghị định này, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhà chi tiêu lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi.

3. Việc giao mang lại nhà đầu tư chi tiêu lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác bằng văn phiên bản giữaBộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh vànhà đầu tư. Văn bạn dạng thỏa thuận, phải quy định mục đích, yêu thương cầu, chi tiêu lậpbáo cáo nghiên cứu khả thi, túi tiền thuê bốn vấn độc lập thẩm định cùng nguyên tắcxử lý vào trường phù hợp nhà chi tiêu khác được lựa chọn triển khai dự án.

Điều 25. Ngôn từ Báo cáonghiên cứu khả thi

1. Report nghiên cứu vớt khả thi dự án bao gồm các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Phân tích cụ thể về sự cần thiết đầu tứ và nhữnglợi rứa của việc tiến hành dự án so với hiệ tượng đầu bốn khác; các loại hợp đồng dựán;

b) Đánh giá bán sự phù hợp của dự án công trình với quy hoạch, kếhoạch cách tân và phát triển và các điều kiện hiện tượng tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

c) Mục tiêu, quy mô, những hợp phần (nếu có) cùng địađiểm thực hiện dự án; nhu yếu sử dụng đất và những nguồn tài nguyên;

d) Thuyết minh kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng nhu cầu yêu cầuvề quality công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp;

đ) Đánh giá thực trạng công trình, vật dụng móc, thiết bị,giá trị tài sản (đối với phù hợp đồng O&M); điều kiện triển khai Dự án không giống (đốivới vừa lòng đồng BT);

e) Tiến độ, thời hạn tiến hành dự án; thời hạn xâydựng, khai quật công trình; phương án tổ chức quản lý, marketing hoặc cung cấpdịch vụ;

g) Phương án toàn diện bồi thường, giải hòa mặt bằng,tái định cư;

h) giải pháp tài bao gồm của dự án công trình (gồm đầy đủ nộidung phép tắc tại Điểm h Khoản 2 Điều 16 Nghị định này);

i) kĩ năng huy động vốn để tiến hành dự án; đánhgiá nhu cầu, kỹ năng thanh toán của thị trường; khảo sát sự quan tâm ở trong nhà đầutư, mặt cho vay đối với dự án;

k) Phân tích đen thui ro, trách nhiệm của các bên về quảnlý rủi ro khủng hoảng trong quá trình thực hiện dự án;

l) ý kiến đề xuất ưu đãi, bảo đảm đầu tứ (nếu có);

m) công dụng kinh tế - thôn hội và ảnh hưởng của dự ánđối cùng với môi trường, làng mạc hội cùng quốc phòng, an ninh.

2. Đối với dự án công trình có cấu phần xây dựng, ngoài các nộidung công cụ tại Khoản 1 Điều này, báo cáo nghiên cứu giúp khả thi bao hàm thiết kếcơ sở theo phương pháp của điều khoản về xây dựng.

3. Dự án công trình nhóm C không hẳn lập báo cáo nghiên cứukhả thi nhưng mà phải có phong cách thiết kế cơ sở và cách thực hiện tài thiết yếu trong đề xuất dự án làm các đại lý lựa lựa chọn nhà đầu tư và đàmphán vừa lòng đồng dự án.

4. Bộ, ngành phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tứ hướng dẫn chi tiết nội dung report nghiên cứu vãn khả thi phù hợpvới yêu cầu tiến hành và quản lý dự án của ngành.

Điều 26. đánh giá và thẩm định báo cáonghiên cứu giúp khả thi

1. Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi:

a) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định dự án công trình quantrọng quốc gia;

b) bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, nhà tịchỦy ban nhân dân cung cấp tỉnh giao đơn vị đầu mối thống trị về hoạt động PPP tổ chứcthẩm định dự án nhóm A cùng nhóm B.

2. Hồ xét xử sơ thẩm định report nghiên cứu giúp khả thi:

a) báo cáo thẩm định dự án;

b) report nghiên cứu khả thi;

c) những tài liệu, văn bản pháp lý bao gồm liên quan.

3. Ngôn từ thẩm định:

a) Sự quan trọng của việc triển khai dự án: Sự phù hợpcủa dự án công trình với quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, vùng và địa phương;tính cấp bách và lợi thế của việc triển khai dự án theo vẻ ngoài đối tác côngtư đối với các vẻ ngoài đầu tư khác;

b) Đánh giá những yếu tố cơ bạn dạng của dự án: Mục tiêuvà sự cân xứng về quy mô, vị trí thực hiện dự án; những yêu mong về thiết kế, kỹthuật, công nghệ; phương pháp tổ chức quản lý và marketing hoặc cung cấp dịch vụ;

c) Tính khả thi của dự án: cách thực hiện tài chủ yếu củadự án, khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện dự án; yêu cầu sử dụng đất,giải phóng mặt bằng, áp dụng tài nguyên; khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thương mại vàgiải pháp tổ chức triển khai để đáp ứng nhu cầu, kĩ năng thanh toán của bạn sử dụng; những rủi ro trong quá trình xây dựng,khai thác, cai quản dự án và các biện pháp phòng ngừa, sút thiểu đen đủi ro; sựquan tâm ở trong phòng đầu tư, bên giải ngân cho vay đốivới dự án;

d) hiệu quả của dự án: tác dụng và đóng góp của dựán đối với các nhiệm vụ trở nên tân tiến kinh tế, xóm hội; tác động ảnh hưởng về môi trường, xãhội và quốc phòng, an ninh;

đ) các nội dung cần thiết khác.

4. Thời hạn thẩm định report nghiên cứu vớt khả thi:

a) Đối với dự án đặc biệt quốc gia: không thực sự 90ngày;

b) Đối với dự án nhóm A: không thật 40 ngày;

c) Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày.

5. Cơ quan đánh giá và thẩm định được thuê support thẩm định mộtphần hoặc tổng thể nội dung luật tại Khoản 3 Điều này.

Điều 27. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

1. Thủ tướng chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứukhả thi dự án quan trọng đặc biệt quốc gia.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn y báocáo nghiên cứu và phân tích khả thi dự án công trình nhóm A cùng nhóm B, trừ dự án công trình sử dụng vốn ODA cùng vốnvay ưu đãi của những nhà tài trợ nước ngoài trong nghành nghề an ninh, quốc phòng,tôn giáo.

Điều 28. Điều chỉnh báo cáonghiên cứu vãn khả thi

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi được xem như xét điều chỉnhtrong trường thích hợp sau đây:

a) dự án công trình bị tác động bởi thiên tai hoặc các sự kiệnbất khả phòng khác;

b) xuất hiện thêm các yếu ớt tố đem lại hiệu quả cao hơncho dự án;

c) Quy hoạch thay đổi gây tác động trực tiếp đến mụctiêu, địa điểm, quy mô của dự án;

d) dự án công trình không nóng bỏng được nhà chi tiêu quan trung tâm saukhi sẽ thăm dò thị trường, tổ chức triển khai sơ tuyển chọn hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhàđầu tư;

đ) Trường vừa lòng khác theo quyết định của Thủ tướngChính phủ.

2. Giấy tờ thủ tục thẩm định, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh báo cáonghiên cứu vãn khả thi tiến hành theo cách thức tại Điều 26 và Điều 27 Nghị địnhnày.

Chương V

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀKÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẦU TƯ, HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Điều 29. Sàng lọc nhà đầu tư

1. Vấn đề lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu được thực hiện theohình thức đấu thầu rộng thoải mái hoặc chỉ định và hướng dẫn thầu.

2. Nhà chi tiêu được hưởng ưu đãi trong quá trình đấuthầu lựa chọn nhà đầu tư khi có report nghiên cứu vớt khả thi hoặc đề xuất dự án(đối với dự án công trình nhóm C) được Bộ, ngành, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt.

3. Điều kiện, thủ tục lựa chọn nhà chi tiêu và ưu đãiđối với nhà đầu tư chi tiêu trong quá trình đấu thầulựa chọn nhà đầu tư thực hiện tại theo cách thức của lao lý về đấu thầu.

Điều 30. Ký kết thỏa thuận đầutư

1. Cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền tổ chức triển khai đàm phánhợp đồng dự án với nhà chi tiêu (sau đây call làcác bên) được tuyển lựa theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.

2. Sau khi xong đàm phán hợpđồng dự án, phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyềnvà nhà đầu tư chi tiêu ký kết thỏa thuận chi tiêu để chứng thực những văn bản sau:

a) Dự thảo phù hợp đồng dự án;

b) Quyền và nhiệm vụ của mỗi bên phía trong việc thực hiệncác thủ tục quy định trên Điều 40 và Điều 42 Nghị định này nhằm được cấp giấy chứngnhận đăng ký đầu tư và ra đời doanh nghiệp dự án;

c) các nội dung không giống theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên.

Điều 31. Ký phối kết hợp đồng dự án

1. Sau khi dự án được cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu theo cách thức tại Khoản 3 Điều40 Nghị định này, cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền và nhà đầu tư chi tiêu ký kết hợp đồngdự án.

2. Đối với dự án nhóm C, sau khi hoàn thành đàm phánhợp đồng dự án, ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền và nhà đầu tư chi tiêu ký phối kết hợp đồng dựán.

3. Quyền với nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án được thỏa thuận hợp tác theo 1 trong những các phương pháp sau:

a) Doanh nghiệp dự án công trình ký hợp đồng dự án để thuộc vớinhà chi tiêu hợp thành một bên của vừa lòng đồng dự án;

b) cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền, nhà đầu tư chi tiêu vàdoanh nghiệp dự án công trình ký kết văn phiên bản chophép công ty lớn dự án đón nhận và triển khai các quyền, nhiệm vụ của nhà chi tiêu quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hợp đồng dự án. Văn phiên bản này là một bộ phận không tách bóc rời của phù hợp đồng dựán.

Điều 32. Câu chữ hợp đồng dựán

1. Căn cứ mục tiêu, tính chất và một số loại hợp đồng dựán, các bên thỏa thuận cục bộ hoặc một số trong những nội dung cơ bạn dạng sau đây:

a) Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời hạn và tiến độthực hiện tại dự án; thời gian xây dựng công trình dự án;

b) Yêu ước kỹ thuật, công nghệ, chất lượng côngtrình dự án, sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ được cung cấp;

c) Tổng vốn đầu tư chi tiêu và cách thực hiện tài chủ yếu của dựán;

d) Điều kiện, tỷ lệ và quá trình giải ngân vốn đầu tưcủa đơn vị nước tham gia tiến hành dự án (nếu có);

đ) Điều kiện thực hiện đất và công trình liên quan;

e) Bồi thường, hóa giải mặt bằng, tái định cư;

g) xây dựng xây dựng, kiểm tra, giám sát, quản lýchất lượng, nghiệm thu, quyết toán dự án;

h) Giám định, vận hành, bảo dưỡng, marketing vàkhai thác công trình dự án; bàn giao công trình;

i) Bảo đảm bình an và bảo đảm môi trường;

k) Điều kiện, thủ tục mừng đón dự án của bên chovay, tổ chức được chỉ định;

l) Phân chia khủng hoảng rủi ro giữa phòng ban nhà nước có thẩmquyền với nhà đầu tư; sự kiện bất khả chống và nguyên lý xử lý;

m) Các bề ngoài ưu đãi và đảm bảo an toàn đầu tứ (nếu có);

n) Luật kiểm soát và điều chỉnh quan hệ hợp đồng dự án, vừa lòng đồngcó liên quan và cơ chế xử lý tranh chấp;

o) hiệu lực thực thi và thời hạn phù hợp đồng dự án;

p) những nguyên tắc, điều kiện sửa đổi, vấp ngã sung, chấmdứt vừa lòng đồng dự án; ủy quyền quyền và nhiệm vụ theo hợp đồng dự án;

q) các nội dung không giống theo thỏa thuận giữa những bênký kết.

2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng dự án công trình (nếu có)bao bao gồm phụ lục, tài liệu và sách vở khác là phần tử không bóc tách rời của đúng theo đồngdự án.

3. Căn cứ những loại vừa lòng đồng dựán được cơ chế tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9 Điều 3 Nghị định này, Bộ,ngành và Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh khuyến nghị các nhiều loại hợp đồng tương tự như khác trìnhThủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét, quyết định.

4. Căn cứ quy định trên Khoản 1Điều này, Bộ, ngành phối phù hợp với Bộ chiến lược và Đầu tứ hướng dẫn chi tiết nộidung phù hợp đồng dự án tương xứng với yêu cầu triển khai và làm chủ dự án của ngành.

Điều 33. Quyền đón nhận dự áncủa bên cho vay

1. Bên cho vay có quyền mừng đón hoặc chỉ định và hướng dẫn tổchức đủ năng lực tiếp nhận một trong những phần hoặc toàn thể các quyền và nhiệm vụ của nhàđầu tư, doanh nghiệp dự án công trình (sau đây điện thoại tư vấn tắt là quyền tiếp nhận dự án) trong trườnghợp nhà chi tiêu hoặc doanh nghiệp dự án không triển khai được các nghĩa vụ quy địnhtại phù hợp đồng dự án hoặc hòa hợp đồng vay.

2. Thỏa thuận về quyền mừng đón dự án cần được lậpthành văn bạn dạng giữa bên cho vay với phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền hoặc với cácbên ký phối hợp đồng dự án. Bên cho vay và phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền quyếtđịnh thời khắc ký kết thỏa thuận hợp tác về quyền chào đón dự án.

3. Sau khi chào đón dự án, bên giải ngân cho vay hoặc tổ chứcđược bên giải ngân cho vay chỉ định yêu cầu thực hiện vừa đủ các nhiệm vụ tương ứng của nhàđầu tư, doanh nghiệp dự án theo giải pháp tại hợp đồng dự án công trình và thỏa thuận vềquyền chào đón dự án.

Điều 34. Chuyển nhượng ủy quyền quyềnvà nhiệm vụ theo phù hợp đồng dự án

1. Nhà chi tiêu có quyền chuyển nhượng 1 phần hoặctoàn bộ quyền và nghĩa vụ theo đúng theo đồng dự án cho bên cho vay vốn hoặc nhà đầu tưkhác.

2. Câu hỏi chuyển nhượng một trong những phần hoặc cục bộ quyềnvà nhiệm vụ theo hòa hợp đồng dự án công trình không đượcảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, tiến độ tiến hành dự án vàphải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện đầu tư, sale theo hiện tượng của pháp luật về đầutư, các điều kiện không giống đã thỏa thuận hợp tác tại thích hợp đồng dự án.

3. Thỏa thuận hợp tác về việc chuyển nhượng quy định tạiKhoản 1 Điều này yêu cầu được lập thành văn bản ký kết giữa các bên phía trong hợp đồngdự án và bên nhận gửi nhượng. Bên cho vay tham gia đàm phán thỏa thuận chuyểnnhượng theo mức sử dụng tại thích hợp đồng vay.

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung cập nhật hợpđồng dự án

Hợp đồng dự án công trình được sửa đổi, bổ sung cập nhật do bao gồm sự thayđổi về quy mô, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật công trình, tổng vốn đầu tư chi tiêu đã thỏa thuận hoặcdo sự khiếu nại bất khả kháng, điều chỉnh report nghiên cứu giúp khả thi theo phép tắc tạiĐiều 28 Nghị định này và những trường hòa hợp khác theo lý lẽ tại vừa lòng đồng dự án.

Điều 36. Thời hạn phù hợp đồng dựán

1. Thời hạn đúng theo đồngdự án do các bên thỏa thuận phù hợp vớilĩnh vực, quy mô, tính chất và các loại hợp đồng, dự án.

2. Vừa lòng đồng dự án dứt hiệu lực do dứt thờihạn đã thỏa thuận hoặc ngừng trước thời hạn vì chưng lỗi vi phạm của 1 trong các cácbên mà không có biện pháp tự khắc phục bao gồm hiệu quả, bởi sự khiếu nại bất khả chống hoặccác trường vừa lòng khác hiện tượng tại vừa lòng đồngdự án.

3. Các bên cam kết kết thỏa thuận hợp tác điều kiện hoàn thành hợpđồng dự án và biện pháp xử lý lúc chấm dứthợp đồng dự án.

Điều 37. Áp dụng điều khoản nướcngoài

1. Các bên ký kết kết có thể thỏa thuận việc áp dụngpháp luật nước ngoài để điều chỉnh các hợp đồng sau đây:

a) phù hợp đồng dự án công trình mà một mặt ký kết là bên đầu tưnước ngoài;

b) các hợp đồng được chủ yếu phủ bảo lãnh nghĩa vụ thựchiện theo giải pháp tại Điều 57 Nghị định này.

2. Thỏa thuận hợp tác áp dụng điều khoản nước ko kể quy địnhtại Khoản 1 Điều này không được trái với luật của pháp luật Việt nam về lựachọn với áp dụng quy định nước ngoài.

Điều 38. Bảo đảm an toàn thực hiện tại hợpđồng dự án

Cơ quan bên nước gồm thẩm quyền và nhà đầu tư thỏathuận hình thức, giá bán trị, thời hạn có hiệu lực thực thi của bảo đảm an toàn thực hiện đúng theo đồngdự án theo lý lẽ của điều khoản về đấu thầu.

Chương VI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯVÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ ÁN

Điều 39. Thẩm quyền cấp, điềuchỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng cam kết đầu tư

1. Bộ Kế hoạch với Đầu tứ cấp, kiểm soát và điều chỉnh và thu hồigiấy ghi nhận đăng ký chi tiêu đối với các dự án sau đây:

a) các dự án quan trọng quốc gia;

b) những dự án nhưng Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyềncủa Bộ, ngành là phòng ban nhà nước có thẩm quyền ký phối hợp đồng dự án;

c) những dự án tiến hành trên địa bàn từ 02 tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

2. Ủy bannhân dân cấp tỉnh cấp, điều chỉnh và tịch thu giấy ghi nhận đăng ký đầu tư đốivới các dự án ko thuộc dụng cụ tại Khoản 1 Điều này.

3. Dự án nhóm C không phải tiến hành thủ tục cấp giấychứng nhận đk đầu tư.

Điều 40. Hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục cấp,điều chỉnh, tịch thu giấy ghi nhận đăng ký đầu tư

1. Hồ nước sơ kiến nghị cấp giấy chứngnhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đềnghị cung cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư;

b) Thỏa thuậnđầu bốn và dự thảo phù hợp đồng dự án;

c) report nghiên cứu giúp khả thi và quyết định phê duyệtdự án;

d) Văn bản chấp thuận công ty trương áp dụng vốn đầu tưcủa công ty nước tham gia thực hiện dự án (nếu có);

đ) phù hợp đồng liên kết kinh doanh và dự thảo điều lệ doanhnghiệp dự án (nếu có);

e) ra quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà chi tiêu nộp 5 cỗ hồ sơ, trong những số đó có ít nhất01 cỗ gốc đến cơ quan quy định tại Điều 39 Nghị định này.

3. Cơ quan hiện tượng tại Điều 39 Nghị định này cấpgiấy ghi nhận đăng ký chi tiêu trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày dấn đủ hồ sơhợp lệ.

4. Bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ quy địnhchi tiết hồ sơ, thủ tục cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu giấy ghi nhận đăng ký kết đầutư.

Điều 41. Ngôn từ giấy chứngnhận đăng ký đầu tư

1. Giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư bao hàm những nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên, add của bên đầu tư;

b) tên dự án;

c) Mục tiêu, quy mô, yêu cầu và điều kiện thực hiệndự án (nếu có);

d) Địa điểm tiến hành dự án và diện tích đất sử dụng;

đ) Tổng vốn đầu tư chi tiêu của dự án; cơ cấu nguồn vốn;

e) Thời hạn cùng tiến độ tiến hành dự án;

g) giá chỉ trị, tỷ lệ, giai đoạn và điều kiện giải ngânnguồn vốn chi tiêu của công ty nước tham gia thựchiện dự án công trình (nếu có);

h) các ưu đãi đầu tư chi tiêu (nếu có).

2. Đối với dự án công trình BT, ngoài các nội dung về dự ánxây dựng công trình kết cấu hạ tầng khí cụ tại Khoản 1 Điều này, giấy chứngnhận đăng ký đầu tư phải khí cụ điều kiện thực hiện Dự án khác.

3. Dự án khác triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư theo hiện tượng của điều khoản về đầu tư.

Điều 42. Thành lập doanh nghiệpdự án

1. Sau khoản thời gian được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư,nhà chi tiêu thành lập doanh nghiệp lớn để thực hiện dự án cân xứng với mục tiêu, phạm vi chuyển động đã thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Hồ nước sơ, thủ tục thành lập và hoạt động doanhnghiệp dự án thực hiện theo điều khoản của lao lý về doanh nghiệp.

2. Đối với dự án thực hiện theo thích hợp đồng BT hoặc dựán team C, nhà chi tiêu quyết định thành lậpdoanh nghiệp dự án công trình theo lý lẽ tại Khoản 1 Điều này hoặc trực tiếp thực hiệndự án nhưng buộc phải tổ chức quản lý và hạch toán tự do nguồn vốn chi tiêu và cáchoạt rượu cồn của dự án.

Chương VII

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰÁN

Điều 43. Điều khiếu nại triển khaidự án

1. Dự án được xúc tiến theo những điều kiện thỏa thuậntrong đúng theo đồng dự án sau khi nhà đầu tư chi tiêu được cấp cho giấy chứng nhận đăng ký kết đầutư.

2. Dự án công trình nhóm C được triển khai sau khoản thời gian hợp đồng dựán được ký kết.

3. Dự án công trình khác được triển khai đồng thời hoặc saukhi hoàn thành công trình kết cấu hạ tầng theo thỏa thuận tại vừa lòng đồng dự án.

Điều 44. Gạn lọc nhà thầu thựchiện dự án

Nhà đầu tư, công ty dự án ban hành quy chế lựachọn bên thầu tứ vấn, cung ứng hàng hóa, xây lắp với nhà thầu khác trên đại lý bảođảm công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế để áp dụng thống độc nhất trong quátrình tiến hành dự án.

Điều 45. Sẵn sàng mặt bởi xâydựng

1. Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chứcgiải phóng mặt phẳng và chấm dứt các thủ tục giao đất, thuê mướn đất nhằm thực hiệndự án theo lý lẽ của pháp luật về khu đất đai, hợpđồng dự án công trình và những hợp đồng liên quan.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phối hợp với Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh thực hiện trách nhiệmquy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 46. Lập xây cất xây dựng

1. Căn cứ báo cáo nghiên cứu vớt khả thi và chế độ củahợp đồng dự án, đơn vị đầu tư, doanh nghiệp dự án lập kiến tạo kỹ thuật gửi cơquan nhà nước bao gồm thẩm quyền nhằm giám sát, kiểm tra. Việc biến đổi thiết kế kỹthuật làm ảnh hưởng đến quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ triển khai dự án phảiđược sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơquan bên nước bao gồm thẩm quyền.

2. Việc thẩm tra xây dựng xây dựng thực hiện theoquy định của luật pháp về xây dựng.

Điều 47. Tính toán thực hiện hợpđồng dự án

1. Công ty đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình chịu nhiệm vụ vềchất lượng công trình, thương mại & dịch vụ của dự án; tự giám sát, cai quản hoặc thuê tổ ch