Nghị định 124 sửa đổi 185

      32

 

1. Nghị định 124 sửa thay đổi Khoản 3 Điều 2 về đối tượng người tiêu dùng bị xử phân phát hành chính như sau:

Tổ chức phương pháp tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 185/2013/NĐ-CP gồm cả những DN; HTX, kết hợp HTX; các tổ chức tài chính khác được thành lập và chuyển động theo luật pháp và những đơn vị trực thuộc của các tổ chức tài chính nói trên; văn phòng đại diện, chi nhánh của yêu đương nhân nước ngoài tại VN; văn phòng đại diện của tổ chức triển khai xúc tiến mến mại nước ngoài tại VN.

Bạn đang xem: Nghị định 124 sửa đổi 185

2. Điều 6 về hành vi vi phạm luật về chuyển động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được Nghị định 124/2015 sửa thay đổi như sau:

- Phạt từ một – 2 triệu sát cánh vi chuyển động kinh doanh sai địa điểm, trụ sở ghi vào GCNĐKKD.

- vạc tiền 2- 3 triệu sát cánh đồng hành vi chuyển động kinh doanh dưới vẻ ngoài hộ kinh doanh mà không tồn tại GCN đk hộ tởm doanh.

- Nghị định 124/2015/NĐ-CP qui định phạt trường đoản cú 3 – 5 triệu sát cánh vi vận động kinh doanh dưới hiệ tượng DN mà không tồn tại GCN đăng ký doanh nghiệp.

- phân phát tiền từ 5 – 10 triệu sát cánh đồng hành vi tiếp tục chuyển động kinh doanh trong thời hạn bị đình chỉ hoặc tịch thu GCNĐKKD.

- phạt tiền gấp hai lần nút tiền phát trên trong trường hợp sale ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề chi tiêu kinh doanh tất cả điều kiện.

3. Sửa thay đổi Điều 25 về xử phạt vi phạm luật hành chính đối với hành vi phạm luật về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu như sau:

Nghị định 124/CP quy định so với hành vi mua sắm hàng cấm là dung dịch lá điếu nhập lậu có con số từ 500 bao trở lên trên thì fan đang thụ lý vụ bài toán phải gửi ngay làm hồ sơ vụ phạm luật cho cơ quan thực hiện tố tụng hình sự để truy cứu trọng trách hình sự theo Điều 62 cách thức Xử lý phạm luật hành chính; trường hòa hợp cơ quan tiến hành tố tụng có ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì vạc tiền trường đoản cú 70 – 100 triệu đồng.

4. Nghị định 124 năm 2015 sửa đổi Điều 63 về hành vi vi phạm luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập vào như sau:

- phát từ 10 – trăng tròn triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm lệch lạc nội dung GCN xuất xứ hàng hóa hoặc triệu chứng từ hoặc văn bản chấp thuận tự chứng nhận XXHH.

- vạc tiền 20- 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp các tài liệu, chứng từ không đúng thực sự khi đề xuất cấp hoặc xác minh GCN xuất xứ hàng hóa.

- Theo Nghị định 124/2015/NĐ-CP, phân phát từ 30 - 40 triệu đồng so với một trong số hành vi vi phạm: Tự chứng nhận sai nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; có tác dụng giả GCN nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hoặc triệu chứng từ tự chứng nhận XXHH; cung ứng các tài liệu, chứng từ không đúng sự thật khi đề xuất được tự chứng nhận XXHH hoặc xác minh chứng từ tự triệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

- phạt tiền 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng GCN nguồn gốc hàng hóa hoặc chứng từ tự chứng nhận XXHH giả.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 124/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH vào HOẠTĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜITIÊU DÙNG

Căn cứ phương tiện Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ cơ chế Xử lý vi phạm luật hànhchính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ luật Đầu tứ ngày 26 tháng11 năm 2014;

Căn cứ cách thức Doanh nghiệp ngày 26tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật dịch vụ thương mại ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật thanh toán điện tử ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ phương pháp Phòng, chống tác hại củathuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Theo đề xuất của bộ trưởng Bộ CôngThương,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 mon 11 năm 2013 củaChính phủ mức sử dụng xử phạt phạm luật hành chính trong vận động thương mại, sảnxuất, mua sắm hàng giả, mặt hàng cấm và bảo đảm an toàn quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung, bãi bỏ một vài điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 mon 11năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong hoạt độngthương mại, sản xuất, bán buôn hàng giả, hàng cấm và đảm bảo quyền lợi ngườitiêu dùng

1. Bổ sung Khoản 5 Điều 1 như sau:

“5. Đối với các hành vi đầu cơ hànghóa, găm hàng, đấu thầu sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại và nhượng quyền thương mại có lốt hiệucủa hành vi hạn chế cạnh tranh theo hình thức của pháp luật về cạnh tranh thì ápdụng mức sử dụng về điều tra và cách xử lý vi phi pháp luật cạnh tranh.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Tổ chức triển khai quy định tại Khoản 1 Điềunày bao gồm cả tổ chức kinh tế tài chính là những doanh nghiệp được ra đời và hoạt động theoLuật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp bắt tay hợp tác xã được ra đời theo qui định Hợptác xã; những tổ chức tài chính khác được ra đời và chuyển động theo nguyên lý củapháp lý lẽ và các đơn vị trực thuộc của các tổ chức tài chính nói trên; văn phòngđại diện, chi nhánh của yêu thương nhân quốc tế tại Việt Nam; công sở đại diệncủa tổ chức xúc tiến yêu đương mại nước ngoài tại Việt Nam.”

3. Sửa thay đổi Điểm b Khoản 8 Điều 3 như sau:

“b) sản phẩm & hàng hóa có ít nhất 1 trong cácchỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bạn dạng tạo bắt buộc giá trị sử dụng, côngdụng của hàng hóa chỉ đạt tới mức từ 70% trở xuống đối với tiêu chuẩn quality hoặcquy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, ra mắt áp dụng hoặc ghi bên trên nhãn, bao bì hànghóa;”

4. Bổ sung cập nhật Khoản 14 Điều 3 như sau:

“14. “Hàng hóa không rõ mối cung cấp gốc, xuấtxứ” là sản phẩm & hàng hóa lưu thông bên trên thị trường không có căn cứ khẳng định được mối cung cấp gốcnơi sản xuất hoặc nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm hóa.”

5. Sửa đổi Điểm d Khoản 5 Điều 4 như sau:

“d) Buộc thu hồi tiêu bỏ hoặc buộcthu hồi đào thải yếu tố vi phạm luật được áp dụng so với các loại sản phẩm, mặt hàng hóaquy định tại những Điều 33, 35 với 36 chế độ Xử lý phạm luật hànhchính nhưng cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm hành thiết yếu đã tiêu thụ, đã bán còn đanglưu thông trên thị trường;”

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đối cùng với tang vật là hàng giả quyđịnh tại những Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 8 Điều 3 Nghị định này thì giá chỉ củatang thiết bị là giá thị trường của hàng hóa thật hoặc sản phẩm & hàng hóa có cùng tính năng, kỹthuật, công dụng tại thời gian nơi vạc hiện vi phạm luật hành thiết yếu theo lý lẽ tạiĐiểm d Khoản 2 Điều 60 chính sách Xử lý phạm luật hành chính. Trườnghợp không khẳng định được giá như bên trên thì khẳng định giá trị theo vẻ ngoài tại Khoản1 Điều này.”

7. Sửa thay đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hành vi phạm luật về hoạt độngkinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1. Phát tiền từ1.000.000 đồng mang lại 2.000.000 đồng so với hành vi hoạt động kinh doanh khôngđúng địa điểm, trụ sở ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Phát tiền từ2.000.000 đồng mang lại 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dướihình thức hộ sale mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ marketing theoquy định.

3. Phát tiền từ3.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng so với hành vi vận động kinh doanh dướihình thức doanh nghiệp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp theoquy định.

4. Phạt tiền từ5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng so với hành vi tiếp tục hoạt động kinhdoanh trong thời hạn bị cơ quan quản lý nhà nước gồm thẩm quyền đình chỉ hoạt độnghoặc tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh.

5. Vạc tiền gấphai lần mức tiền phạt đối với hành vi phạm luật quy định trường đoản cú Khoản 1 đến Khoản 4 Điềunày vào trường hợp marketing ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề đầu tưkinh doanh bao gồm điều kiện.”

8. Sửa thay đổi Điều 7 như sau:

“Điều 7. Hành vi vi phạm luật về hoạt độngkinh doanh theo bản thảo kinh doanh

1. Phạt cảnh cáo hoặcphạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi từ viết thêm, tẩyxóa, thay thế sửa chữa nội dung ghi trên giấy phép marketing hàng hóa, thương mại dịch vụ hạn chếkinh doanh.

2. Phạt tiền từ1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm sau đây:

a) mang đến thuê, chomượn, ráng cố, cầm cố chấp, bán, chuyển nhượng ủy quyền Giấy phép marketing hàng hóa, dịchvụ giảm bớt kinh doanh;

b) Thuê, mượn,nhận vắt cố, nhận vắt chấp, mua, nhận ủy quyền Giấy phép marketing hànghóa, thương mại & dịch vụ hạn chế kinh doanh.

3. Phân phát tiền từ3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng so với hành vi marketing không đúng phạmvi, đối tượng, quy mô, thời gian, địa bàn, địa điểm, món đồ ghi trong Giấyphép marketing hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế marketing được cấp.

4. Phân phát tiền từ bỏ 5.000.000đồng mang đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm luật sau đây:

a) tởm doanhhàng hóa, thương mại & dịch vụ hạn chế sale mà không tồn tại Giấy phép sale hàng hóa,dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định;

b) marketing hànghóa, thương mại & dịch vụ hạn chế marketing khi Giấy phép marketing hàng hóa, dịch vụ hạnchế kinh doanh được cấp đã mất hiệu lực;

c) thực hiện Giấyphép marketing hàng hóa, thương mại dịch vụ hạn chế sale của thương nhân không giống đểkinh doanh.

5. Phân phát tiền từ10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi tiếp tục hoạt động kinhdoanh trong thời gian bị cơ quan cai quản nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động,tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy phép sale hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chếkinh doanh.

6. Vạc tiền gấphai lần mức chi phí phạt pháp luật từ Khoản 1 cho Khoản 5 Điều này đối với đối tượnghoạt động chế tạo công nghiệp hoặc marketing phân phối, sắm sửa sản phẩm rượu,sản phẩm dung dịch lá và nguyên vật liệu thuốc lá tiến hành hành vi vi phạm hành chính.

7. Hiệ tượng xửphạt ngã sung:

Tước quyền áp dụng Giấy phép kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế sale từ 01 tháng cho 03 tháng đối vớihành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều này trong trường hợpvi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.”

9. Sửa thay tên Điều 10 như sau:

“Điều 10. Hành động sản xuất, buônbán, vận chuyển, tàng trữ, vận chuyển hàng hóa cấm”

10. Sửa đổi Điểma Khoản 3 Điều 10 như sau:

“a) tín đồ cóhành vi chuyển vận hàng cấm;”

11. Sửa thay đổi Khoản 4 Điều 13 như sau:

“4. Phương án khắcphục hậu quả:

a) Buộc các loại bỏyếu tố vi phạm trên nhãn, vỏ hộp hàng giả hoặc buộc tiêu hủy hàng nhái đối vớihành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồiloại quăng quật yếu tố phạm luật trên nhãn, vỏ hộp hàng trả hoặc buộc thu hồi tiêu hủyhàng giả đã lưu thông trên thị trường đối với hành vi phạm luật quy định trên Điềunày;

c) Buộc đưa rakhỏi lãnh thổ việt nam hoặc buộc tái xuất hàng giả so với hành vi nhập khẩuhàng giả vẻ ngoài tại Điều này;

d) Buộc nộp lạisố lợi phi pháp có được do triển khai hành vi vi phạm quy định trên Điều này.”

12. Sửa thay đổi Khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Phương án khắcphục hậu quả:

a) Buộc các loại bỏyếu tố vi phạm luật trên nhãn, vỏ hộp hàng đưa hoặc buộc tiêu hủy hàng giả đối vớihành vi vi phạm luật quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồiloại vứt yếu tố phạm luật trên nhãn, bao bì hàng giả hoặc buộc thu hồi tiêu hủyhàng giả đã lưu thông bên trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điềunày;

c) Buộc nộp lạisố lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm luật quy định trên Điều này.”

13. Sửa đổi Điều 16 như sau:

“Điều 16. Hành vi thêm vào tem,nhãn, vỏ hộp giả

1. Đối cùng với hànhvi chế tạo tem, nhãn, vỏ hộp giả pháp luật tại Điểm h Khoản 8 Điều 3 Nghị địnhnày, mức vạc tiền như sau:

a) phạt cảnhcáo hoặc phát tiền trường đoản cú 300.000 đồng mang lại 500.000 đồng vào trường vừa lòng tem, nhãn,bao phân bì giả có con số dưới 100 cái, chiếc, tờ hoặc đơn vị tính tương đương(sau đây hotline tắt là đối chọi vị);

b) phạt tiền từ500.000 đồng đến một triệu đồng vào trường hòa hợp tem, nhãn, bao bì giả bao gồm số lượngtừ 100 đơn vị chức năng đến dưới 500 đối chọi vị;

c) phân phát tiền từ1.000.000 đồng mang đến 2.000.000 đồng trong trường đúng theo tem, nhãn, vỏ hộp giả tất cả sốlượng từ 500 đơn vị chức năng đến dưới 1.000 đơn vị;

d) phạt tiền từ2.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng trong trường thích hợp tem, nhãn, vỏ hộp giả tất cả sốlượng từ bỏ 1.000 đơn vị chức năng đến dưới 2 ngàn đơn vị;

đ) phát tiền từ5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường đúng theo tem, nhãn, bao bì giả có sốlượng từ bỏ 2.000 đơn vị đến bên dưới 3.000 đối chọi vị;

e) phát tiền từ10.000.000 đồng mang đến 15.000.000 đồng vào trường thích hợp tem, nhãn, bao bì giả bao gồm sốlượng tự 3.000 đơn vị đến dưới 5.000 đối chọi vị;

g) phạt tiền từ15.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng trong trường vừa lòng tem, nhãn, vỏ hộp giả gồm sốlượng trường đoản cú 5.000 đơn vị chức năng đến dưới 10.000 đối kháng vị;

h) vạc tiền từ20.000.000 đồng mang đến 30.000.000 đồng vào trường đúng theo tem, nhãn, vỏ hộp giả có sốlượng từ bỏ 10.000 đơn vị trở lên.

2. Vạc tiền gấphai lần các mức tiền phạt so với hành vi vi phạm luật quy định trên Khoản 1 Điều nàythuộc giữa những trường hợp sau đây:

a) Tem, nhãn,bao bì giả của lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung ứng chế biếnthực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, lương thực chức năng, thuốc chống bệnh, thuốcchữa dịch cho người, mỹ phẩm, trang sản phẩm công nghệ y tế, mũ bảo hiểm;

b) Tem, nhãn,bao so bì giả của chất tẩy rửa, khử côn trùng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốcthú y, thuốc đảm bảo thực vật, giống cây trồng, giống thứ nuôi, xi măng, sắtthép xây dựng.

3. Hình thức xửphạt bửa sung:

a) Tịch thutem, nhãn, bao bì giả đối với hành vi phạm luật quy định tại Điều này;

b) Tịch thuphương tiện thể là công cụ, vật dụng móc và vật không giống được sử dụng để cấp dưỡng tem, nhãn,bao bì giả so với hành vi vi phạm luật quy định tại Điều này;

c) tước quyền sửdụng giấy phép, chứng từ hành nghề từ 03 tháng mang đến 06 tháng so với hành vi viphạm nguyên tắc tại Điều này vào trường hợp phạm luật nhiều lần hoặc tái phạm;

d) Đình chỉ mộtphần hoặc toàn bộ vận động sản xuất vi phạm từ 03 tháng mang lại 06 mon đối vớihành vi phạm luật quy định tại Điều này.

4. Biện pháp khắcphục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủytem, nhãn, bao bì giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồitiêu hủy tem, nhãn, vỏ hộp giả sẽ lưu thông trên thị trường so với hành vivi phạm nguyên lý tại Điều này;

c) Buộc nộp lạisố lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi phạm luật quy định tại Điều này.”

14. Sửa thay đổi Khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Phạt tiền gấphai lần mức tiền phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu điều khoản tạiKhoản 1 Điều này nằm trong một trong các trường thích hợp sau đây:

a) fan vi phạmlà bạn trực tiếp nhập cảng hóa;

b) sản phẩm & hàng hóa nhậplậu thuộc danh mục cấm nhập vào hoặc tạm dứt nhập khẩu;

c) hàng hóa nhậplậu là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung ứng chế biến thực phẩm,chất bảo vệ thực phẩm, hoa màu chức năng, thuốc chữa trị bệnh, thuốc phòng bệnhcho người, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, diệt côn trùng, trang sản phẩm y tế, thức ănchăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc đảm bảo thực vật, loài cây trồng, giốngvật nuôi, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.”

15. Sửa thay đổi Khoản 3 Điều 17 như sau:

“3. Những mức phạttiền lao lý tại Khoản 1 với 2 Điều này cũng rất được áp dụng xử vạc hành bao gồm đốivới:

a) tín đồ cóhành vi cố kỉnh ý vận chuyển sản phẩm & hàng hóa nhập lậu;

b) công ty khotàng, bến, bãi, nhà tại có hành vi cầm cố ý tàng trữ hàng hóa nhập lậu;

c) fan cóhành vi chũm ý giao nhận hàng hóa nhập lậu.”

16. Sửa đổi Khoản 5 Điều 17 nhưsau:

“5. Biện pháp khắcphục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủyhàng hóa, chiến thắng gây sợ cho sức khỏe con người, đồ vật nuôi, cây trồng, môi trường,đồ chơi bất lợi cho giáo dục nhân phương pháp và sức khỏe trẻ em, văn hóa truyền thống phẩm có nộidung độc hại, hàng hóa không được phép lưu lại thông, giữ hành hoặc không bảo đảman toàn sử dụng so với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồitiêu hủy hàng hóa, công trình gây hại cho sức khỏe con người, đồ gia dụng nuôi, cây trồng,môi trường, đồ dùng chơi ăn hại cho giáo dục nhân cách và sức mạnh trẻ em, văn hóaphẩm tất cả nội dung độc hại, hàng hóa không được phép lưu thông, lưu hành hoặckhông bảo đảm bình yên sử dụng đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi viphạm mức sử dụng tại Điều này;

c) Buộc nộp lạisố lợi bất hợp pháp có được do tiến hành hành vi vi phạm quy định tại Điều này.”

17. Sửa thay tên Điều 21 như sau:

“Điều 21. Hành vi phạm luật về thờihạn áp dụng của mặt hàng hóa, sản phẩm & hàng hóa không rõ nguồn gốc, nguồn gốc và bao gồm vi phạmkhác”

18. Sửa thay đổi Điểma Khoản 1 Điều 21 như sau:

“a) gớm doanhhàng hóa quá hạn áp dụng ghi bên trên nhãn sản phẩm & hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa;”

19. Bổ sung cập nhật Điểmđ Khoản 1 Điều 21 như sau:

“đ) Mua, bán,vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ tài nguyên không có nguồn gốc hợp pháp.”

20. Sửa đổi Điểmb Khoản 14 Điều 21 như sau:

“b) Tịch thuphương tiện vi phạm là công cụ, máy móc hoặc đồ khác được sử dụng để thực hiệnhành vi phạm luật hành chính đối với hành vi vi phạm luật quy định trên Điểm b Khoản 1Điều này.”

21. Sửa thay đổi Khoản 15 Điều 21 như sau:

“15. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủytang đồ vật vi phạm; buộc tịch thu tiêu diệt tang vật phạm luật đang lưu giữ thông bên trên thịtrường đối với hành vi phạm luật quy định trên Điểm a với b Khoản 1 Điều này;

b) Buộc loại bỏyếu tố vi phạm trên nhãn sản phẩm hóa, vỏ hộp hàng hóa; buộc thu hồi đào thải yếu tốvi phạm bên trên nhãn sản phẩm hóa, vỏ hộp hàng hóa đối với hành vi vi phạm luật quy định tạiĐiểm d Khoản 1 Điều này;

c) Buộc nộp lạisố lợi phạm pháp có được do tiến hành hành vi phạm luật quy định tại Điều này.”

22. Sửa đổi Điều 25 như sau:

“Điều 25. Hành vi vi phạm luật về buônbán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

1. Đối cùng với hànhvi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, mức vạc tiền như sau:

a) vạc cảnhcáo hoặc phát tiền tự 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng vào trường hợp hàng cấmlà thuốc lá điếu nhập lậu có con số dưới 10 bao (1 bao = trăng tròn điếu, đối với cácdạng thuốc lá kết quả khác nhập lậu được quy thay đổi 20g = 1 bao);

b) phạt tiền từ1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng vào trường đúng theo hàng cấm là dung dịch lá điếu nhậplậu có số lượng từ 10 bao đến dưới trăng tròn bao;

c) phát tiền từ2.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng trong trường vừa lòng hàng cấm là dung dịch lá điếu nhậplậu có con số từ đôi mươi bao cho dưới 50 bao;

d) phạt tiền từ5.000.000 đồng mang đến 10.000.000 đồng vào trường thích hợp hàng cấm là thuốc lá điếunhập lậu có số lượng từ 50 bao mang lại dưới 100 bao;

đ) vạc tiền từ10.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng vào trường vừa lòng hàng cấm là thuốc lá điếunhập lậu có con số từ 100 bao cho dưới 200 bao;

e) vạc tiền từ20.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng vào trường hòa hợp hàng cấm là thuốc lá điếunhập lậu có số lượng từ 200 bao cho dưới 300 bao;

g) phát tiền từ30.000.000 đồng cho 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng cấm là dung dịch lá điếunhập lậu có con số từ 300 bao mang đến dưới 400 bao;

h) phạt tiền từ50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường phù hợp hàng cấm là dung dịch lá điếunhập lậu có con số từ 400 bao mang đến dưới 500 bao.

2. Đối với hànhvi bán buôn hàng cấm là dung dịch lá điếu nhập lậu có con số từ 500 bao trở lênthì người có thẩm quyền đã thụ lý vụ câu hỏi phải chuyển ngay làm hồ sơ vụ vi phạmcho cơ quan triển khai tố tụng hình sự nhằm truy cứu trọng trách hình sự theo quyđịnh của Điều 62 luật pháp Xử lý vi phạmhành chính; trường hòa hợp cơ quan thực hiện tố tụngcó quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì vạc tiền từ 70.000.000 đồng đến100.000.000 đồng.

3. Các mức phạttiền phương tiện tại Khoản 1 và 2 Điều này cũng được áp dụng xử vạc hành thiết yếu đốivới:

a) người cóhành vi chuyên chở hàng cấm là dung dịch lá điếu nhập lậu;

b) nhà khotàng, bến bãi, nhà ở có hành vi tàng trữ sản phẩm cấm là dung dịch lá điếu nhập lậu;

c) người có hànhvi giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

4. Hình thức xửphạt ngã sung:

a) Tịch thutang đồ dùng vi phạm so với hành vi vi phạm luật quy định trên Điều này;

b) Tịch thuphương tiện vận tải được thực hiện để di chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậutrong trường hòa hợp tang đồ có con số từ 500 bao trở lên trên hoặc vi phạm nhiều lầnhoặc tái phạm đối với hành vi phạm luật quy định tại Điều này;

c) tước quyền sửdụng Giấy phép kinh doanh thuốc lá từ 12 tháng mang đến 24 tháng so với hành vi viphạm biện pháp tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc táiphạm.”

23. Sửa đổi Điểm h Khoản 1 Điều 26 nhưsau:

“h) phát tiền từ30.000.000 đồng mang đến 50.000.000 đồng vào trường hợp hàng hóa vi phạm có trọnglượng tự 1.000 kg cho dưới 1.500 kg;”

24. Sửa thay đổi Điểm b Khoản 4 Điều 26 nhưsau:

“b) Tịch thuphương tiện vận tải được thực hiện để vận chuyển vật liệu thuốc lá nhập lậutrong trường hợp tang đồ dùng có số lượng từ 2 nghìn kg trở lên trên hoặc vi phạm nhiều lầnhoặc tái phạm đối với hành vi phạm luật quy định trên Điều này;”

25. Kho bãi bỏĐiểm b Khoản 3 Điều 45.

26. Sửa đổi Điều 63 như sau:

“Điều 63. Hànhvi vi phạm luật về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Phạt tiền từ10.000.000 đồng mang đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm không đúng lệchnội dung Giấy triệu chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc chứng từ tự ghi nhận xuất xứhàng hóa hoặc văn bạn dạng chấp thuận tự hội chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cơ sở cóthẩm quyền cấp.

2. Phát tiền từ20.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng so với hành vi cung ứng các tài liệu, chứngtừ không đúng sự thật với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền khi đề nghị cấp hoặcxác minh Giấy bệnh nhận nguồn gốc hàng hóa.

3. Vạc tiền từ30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm luật sauđây:

a) Tự hội chứng nhậnsai nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lúc được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền chấp thuận cho tựchứng nhận nguồn gốc hàng hóa;

b) có tác dụng giả Giấychứng nhận nguồn gốc hàng hóa hoặc bệnh từ tự chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa;

c) hỗ trợ cáctài liệu, hội chứng từ không đúng thực sự với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền khi đềnghị được tự triệu chứng nhận nguồn gốc hàng hóa hoặc xác bằng chứng từ tự hội chứng nhậnxuất xứ mặt hàng hóa.

4. Phân phát tiền từ40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi sử dụng Giấy ghi nhận xuấtxứ sản phẩm & hàng hóa hoặc hội chứng từ tự bệnh nhận xuất xứ hàng hóa giả.

5. Hiệ tượng xửphạt té sung:

Tịch thu tang vật đối với hành vi viphạm pháp luật tại Điều này.

Xem thêm: Tong Hop Game Naruto Shippuden Pc Online, Shop Latest Naruto Game Pc Online

6. Phương án khắcphục hậu quả:

a) Buộc nộp lạisố lợi phạm pháp có được do tiến hành hành vi vi phạm luật quy định trên Điều này;

b) Buộc cảichính tin tức sai thực sự về nguồn gốc hàng hóa đối với hành vi vi phạm luật quy địnhtại Điều này.”

27. Sửa đổi Điều 68 như sau:

“Điều 68. Hành vi phạm luật về đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1. Phạt tiền từ20.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng so với hành vi không tiến hành yêu mong củacơ quan đơn vị nước có thẩm quyền về việc hủy vứt hoặc sửa đổi ngôn từ hợp đồngtheo mẫu, điều kiện thanh toán chung vi bất hợp pháp luật về bảo đảm an toàn quyền lợi ngườitiêu sử dụng hoặc trái với qui định chung về giao phối hợp đồng.

2. Phát tiền từ30.000.000 đồng mang lại 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm luật sauđây:

a) ko đăngký hoặc không đăng ký lại thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quanquản lý đơn vị nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người sử dụng theo quy định;

b) ko thôngbáo cho tất cả những người tiêu sử dụng về việc đổi khác hợp đồng theo mẫu, đk giao dịchchung theo quy định;

c) ko áp dụngđúng thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện thanh toán giao dịch chung đã đk với cơ quan quảnlý nhà nước bao gồm thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người sử dụng theo quy định.

3. Phân phát tiền gấphai lần mức tiền phạt đối với hành vi phạm luật quy định tại Khoản 1 và 2 Điềunày vào trường hợp hành vi vi phạm luật được triển khai trên địa phận từ 02 tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương trở lên.”

28. Sửa đổi Điều 72 như sau:

“Điều 72. Hành vi phạm luật về phù hợp đồnggiao kết từ xa

1. Phạt tiền từ10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi giao phối kết hợp đồng tự xa vớingười tiêu dùng đối với một trong số trường hợp sau đây:

a) ko cung cấpđầy đủ, rõ ràng các tin tức theo quy định;

b) Không hoàn lạitiền vào thời hạn 30 ngày kể từ ngày quý khách tuyên bố đơn phương chấmdứt thực hiện hợp đồng đã giao kết hoặc không trả lãi so với khoản tiền chậmtrả cho người tiêu sử dụng theo quy định;

c) hạn chế hoặccản trở người tiêu dùng đơn phương dứt thực hiện hòa hợp đồng vẫn giao kếttrong thời hạn mười ngày kể từ ngày giao phối kết hợp đồng vào trường thích hợp tổ chức,cá nhân gớm doanh cung cấp không đúng, không không hề thiếu thông tin theo quy định;

d) Buộc hoặcyêu cầu người sử dụng phải trả chi tiêu để được phép thực hiện việc xong hợpđồng đang giao kết ngoại trừ giá thành đối cùng với phần mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại đã được ngườitiêu cần sử dụng sử dụng.

2. Biện pháp khắcphục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi phạm pháp cóđược do thực hiện hành vi vi phạm luật quy định trên Điểm b với d Khoản 1 Điều này.”

29. Bổ sung Điểm e với g Khoản 1 Điều 74 nhưsau:

g) hợp đồng bánhàng tận cửa ngõ không được lập thành văn phiên bản và giao cho tất cả những người tiêu dùng một bảntheo quy định, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận khác.”

30. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 75 nhưsau:

“a) ko cungcấp cho người tiêu dùng Giấy tiếp nhận bảo hành trong đó ghi rõ thời gian thựchiện bảo hành;”

31. Sửa đổi Điều 80 như sau:

“Điều 80. Hành vi phạm luật khác trongquan hệ với khách hàng, tín đồ tiêu dùng

1. Vạc cảnh cáohoặc vạc tiền tự 500.000 đồng đến một triệu đồng so với một trong các hành visau đây trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có quý giá dưới 5.000.000đồng:

a) ko đềnbù, trả lại chi phí hoặc thay đổi lại mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ cho khách hàng, tín đồ tiêu dùngdo nhầm lẫn;

b) Đánh tráo,gian lận sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại khi giao hàng, đáp ứng dịch vụ mang lại khách hàng, ngườitiêu dùng;

c) ko đềnbù, trả lại chi phí hoặc đổi lại sản phẩm hóa, dịch vụ bị tấn công tráo, ăn gian chokhách hàng, bạn tiêu dùng;

d) từ bỏ ý sút lạibao bì, phụ tùng, linh phụ kiện thay thế, hàng khuyến mại, tài liệu kỹ thuật với hướngdẫn sử dụng kèm theo khi bán hàng, hỗ trợ dịch vụ;

đ) Thực hiệnhoạt đụng xúc tiến yêu quý mại, đề nghị thanh toán trực tiếp với đối tượng người dùng là ngườikhông có năng lượng hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;

e) Yêu cầu hoặcbuộc quý khách thanh toán ngân sách hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà khôngcó thỏa thuận hợp tác trước với những người tiêu dùng;

g) lợi dụng hoàncảnh khó khăn khăn của người sử dụng hoặc tận dụng thiên tai, dịch bệnh lây lan để cung cấphàng hóa, thương mại dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

2. Phân phát tiền từ1.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1Điều này trong trường phù hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có cực hiếm từ 5.000.000 đồngđến dưới 20.000.000 đồng.

3. Phát tiền từ5.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng so với hành vi vi phạm luật quy định trên Khoản 1Điều này trong trường phù hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có cực hiếm từ 20.000.000 đồngđến dưới 50.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản1 Điều này trong trường thích hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch thanh toán có quý hiếm từ50.000.000 đồng cho dưới 100.000.000 đồng.

5. Phân phát tiền từ15.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng so với hành vi vi phạm quy định tại Khoản1 Điều này trong trường phù hợp hàng hóa, dịch vụ thanh toán có quý hiếm từ100.000.000 đồng trở lên.

6. Phân phát tiền từ1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong số hành vi vi phạm sau đây:

a) không giảitrình hoặc giải trình không nên thời hạn hoặc không cung ứng thông tin, tài liệu,bằng triệu chứng theo yêu mong của cơ quan thống trị nhà nước về đảm bảo quyền lợi ngườitiêu cần sử dụng theo quy định;

b) phủ nhận tiếpnhận yêu thương cầu tiến hành thương lượng của người tiêu dùng hoặc ko tiến hànhthương lượng với quý khách hàng trong thời hạn không thật 07 ngày thao tác làm việc kể từngày nhận ra yêu cầu của công ty theo quy định.

7. Vẻ ngoài xửphạt xẻ sung:

Tước quyền thực hiện Giấy phép gớm doanh,Giấy chứng nhận đủ đk kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ bỏ 01 tháng mang lại 03tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tự 01 tháng mang lại 03 tháng đối với hànhvi phạm luật quy định tại những Khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều này trong trường hòa hợp viphạm các lần hoặc tái phạm.

8. Biện pháp khắcphục hậu quả:

a) Buộc thu hồi hàng hóa ko bảo đảmchất lượng đối với hành vi vi phạm quy định trên Điểm g Khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lạisố lợi bất hợp pháp có được do triển khai hành vi phạm luật quy định tại những Khoản1, 2, 3, 4 với 5 Điều này.”

32. Sửa thay đổi Điều 81 như sau:

“Điều 81. Hành vi vi phạm về thiếtlập website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại dịch vụ điện tử bên trên nền tảngdi hễ (gọi tắt là áp dụng di động)

1. Phân phát tiền từ1.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng so với một trong các hành vi phạm luật sau đây:

a) ko bổsung hồ sơ thông báo liên quan cho website thương mại điện tử bán sản phẩm hoặc ứngdụng bán hàng trên nền tảng gốc rễ di đụng (sau đây gọi là áp dụng bán hàng) theo quyđịnh;

b) ko bổsung hồ nước sơ đăng ký liên quan cho website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặcứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử trên nền tảng gốc rễ di hễ (sau đây gọilà vận dụng dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử) theo quy định;

d) không tuânthủ luật về hình thức, quy cách chào làng thông tin bên trên website cung cấp dịchvụ thương mại dịch vụ điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử.

2. Vạc tiền từ5.000.000 đồng mang đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sauđây:

a) Cung cấpthông tin không tương đối đầy đủ hoặc lệch lạc khi thông báo với cơ quan cai quản nhà nướccó thẩm quyền về việc tùy chỉnh cấu hình website dịch vụ thương mại điện tử bán sản phẩm hoặc ứng dụngbán hàng;

b) Công bốthông tin đăng ký trên website hỗ trợ dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụngdịch vụ thương mại điện tử không đúng với câu chữ đã đăng ký với cơ quan quản lýnhà nước gồm thẩm quyền.

3. Vạc tiền từ10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm luật sauđây:

a) Thiết lậpwebsite thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán sản phẩm mà không thông tin vớicơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

4. Phạt tiền từ20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm luật sauđây:

a) Thiết lậpwebsite cung cấp dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử hoặc vận dụng dịch vụ thương mại dịch vụ điệntử mà lại không đăng ký với cơ quan cai quản nhà nước gồm thẩm quyền theo quy định;

b) nhấn chuyểnnhượng website hỗ trợ dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại & dịch vụ thươngmại điện tử nhưng mà không làm giấy tờ thủ tục chuyển nhượng hoặc không thực hiện đăng ký lạivới cơ quan thống trị nhà nước bao gồm thẩm quyền theo quy định;

c) Triển khaicung cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không đúng với hồ sơ đăng ký;

d) dối trá hoặccung cấp tin tức sai thực sự khi đăng ký website cung ứng dịch vụ yêu thương mạiđiện tử hoặc vận dụng dịch vụ thương mại điện tử;

đ) hàng nhái thôngtin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử hoặc áp dụng dịchvụ dịch vụ thương mại điện tử;

e) tiếp tục hoạtđộng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi ngừng hoặc bị hủy vứt đăngký.

5. Hiệ tượng xửphạt ngã sung:

Đình chỉ chuyển động thương mại năng lượng điện tửtừ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi phạm luật quy định tại Khoản 2, 3 và Điểma, b, c cùng d Khoản 4 Điều này vào trường hợp phạm luật nhiều lần hoặc tái phạm.

6. Biện pháp khắcphục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền “.vn” củawebsite dịch vụ thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ vận dụng di đụng trên những kho ứng dụnghoặc bên trên các địa chỉ cửa hàng đã hỗ trợ đối với hành vi vi phạm luật quy định trên Điểm b,c, đ cùng e Khoản 4 Điều này.”

33. Sửa đổi Điều 82 như sau:

“Điều 82. Hành vi vi phạm về thôngtin và thanh toán trên website dịch vụ thương mại điện tử hoặc vận dụng di động

1. Phạt tiền từ1.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm sau đây:

a) ko cung cấpđầy đủ cho người sử dụng thông tin về mến nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu websitethương mại điện tử hoặc áp dụng di động, thông tin về mặt hàng hóa, dịch vụ, giá cả,vận chuyển, giao nhận, thủ tục thanh toán, các lao lý hợp đồng và điềukiện thanh toán giao dịch chung trước khi người tiêu dùng tiến hành giao kết hợp đồng sử dụngchức năng đặt đơn hàng trực tuyến trên website thương mại dịch vụ điện tử hoặc áp dụng diđộng;

b) không chophép quý khách hàng rà soát, xẻ sung, sửa đổi hoặc chứng thực nội dung thanh toán giao dịch trướckhi sử dụng tính năng đặt sản phẩm trực con đường trên website dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứngdụng cầm tay để gửi đề xuất giao kết hợp đồng;

c) Thiết lậpwebsite cung ứng dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử hoặc vận dụng dịch vụ thương mại điệntử hoặc website cung ứng các thương mại & dịch vụ trực đường khác cơ mà không công bố thông tinminh bạch, không thiếu thốn về quy trình, thủ tục xong xuôi hợp đồng theo quy định.

2. Phạt tiền từ5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sauđây:

a) sử dụng đườngdẫn để báo tin trái ngược hoặc rơi lệch so với tin tức được công bốtại khoanh vùng website thương mại dịch vụ điện tử hoặc áp dụng di động gồm gắn mặt đường dẫnnày;

b) Can thiệpvào hệ quản lý và điều hành và trình ưng chuẩn internet tại các thiết bị năng lượng điện tử truy cập vàowebsite dịch vụ thương mại điện tử hoặc vận dụng di động nhằm buộc quý khách lưu lạiwebsite hoặc setup ứng dụng di động trái với ý muốn của mình.

3. Vạc tiền từ10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi phạm luật sauđây:

a) Cung cấpthông tin rơi lệch về yêu quý nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mạiđiện tử hoặc áp dụng di động, thông tin về mặt hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyển,giao nhận, cách thức thanh toán, các luật pháp hợp đồng và điều kiện giao dịchchung bên trên website thương mại dịch vụ điện tử hoặc ứng dụng di động;

b) không chophép người tiêu dùng lưu trữ thông tin chứng thực nội dung giao dịch sau khi tiến hànhgiao phối hợp đồng sử dụng tính năng đặt sản phẩm trực tuyến đường trên website thương mạiđiện tử hoặc ứng dụng di động;

c) Thiết lậpwebsite cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc vận dụng dịch vụ thương mại dịch vụ điệntử hoặc website hỗ trợ các thương mại & dịch vụ trực tuyến khác nhưng mà không cung cấp chokhách hàng lao lý trực tuyến để khách hàng có thể gửi yêu thương cầu ngừng hợp đồngkhi hết yêu cầu sử dụng dịch vụ;

d) Triển khaichức năng giao dịch trực con đường trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụngdi đụng nhưng không có cơ chế để quý khách rà thẩm tra và xác thực thông tin chitiết về từng giao dịch thanh toán trước lúc sử dụng công dụng này để thực hiệnviệc thanh toán;

đ) ko thựchiện lưu trữ dữ liệu về các giao dịch thanh toán thực hiện qua khối hệ thống củamình theo thời hạn quy định.

4. Phát tiền từ20.000.000 đồng mang đến 30.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm luật sauđây:

a) sử dụng cácđường dẫn, hình tượng hoặc công nghệ khác để gây nhầm lẫn về mối liên hệ vớithương nhân, tổ chức, cá thể khác;

b) áp dụng biểutrưng của các chương trình nhận xét tín nhiệm website thương mại dịch vụ điện tử hoặc ứngdụng di động cầm tay khi chưa được những công tác này thỏa thuận công nhận;

c) đưa mạothông tin của mến nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mạiđiện tử;

d) ko triểnkhai những biện pháp bảo vệ an toàn, bảo mật thông tin cho giao dịch thanh toán giao dịch của kháchhàng.

5. Phân phát tiền từ30.000.000 đồng cho 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi phạm luật sauđây:

a) giả mạo hoặcsao chép giao diện website dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng di rượu cồn của thươngnhân, tổ chức, cá thể khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, khiến mất lòng tincủa khách hàng hàng so với thương nhân, tổ chức, cá thể đó;

6. Vạc tiền từ40.000.000 đồng mang đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sauđây:

a) Lừa đảokhách sản phẩm trên website thương mại dịch vụ điện tử hoặc vận dụng di động;

b) Lợi dụngdanh nghĩa vận động kinh doanh thương mại điện tử để kêu gọi vốn bất hợp pháp từcác yêu đương nhân, tổ chức, cá thể khác.

7. Vẻ ngoài xửphạt té sung:

a) Tịch thutang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tạiKhoản 5 cùng 6 Điều này;

b) Đình chỉ hoạtđộng thương mại điện tử tự 06 tháng mang đến 12 tháng so với hành vi vi phạm luật quy địnhtại Khoản 5 cùng 6 Điều này.

8. Biện pháp khắcphục hậu quả:

a) Buộc cảichính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn so với hành vi phạm luật quy địnhtại Điểm a Khoản 3, Điểm a, b và c Khoản 4 với Điểm a Khoản 5 Điều này;

b) Buộc thu hồitên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ vận dụng di độngtrên những kho vận dụng hoặc bên trên các địa chỉ cửa hàng đã cung cấp đối với hành vi vi phạmquy định tại Khoản 5 cùng 6 Điều này;

b) Buộc nộp lạisố lợi phi pháp có được do tiến hành hành vi vi phạm quy định trên Khoản 5và 6 Điều này.”

34. Sửa đổi Điều 83 như sau:

“Điều 83. Hành vi phạm luật về cungcấp dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử

1. Phát tiền từ1.000.000 đồng mang lại 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi phạm luật sau đây:

a) không công bốrõ trên website quá trình tiếp nhận, nhiệm vụ xử lý năng khiếu nại của khách hàngvà cơ chế giải quyết và xử lý tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trênwebsite khuyến mãi kèm theo trực con đường hoặc vận dụng dịch vụ thương mại điện tử;

b) không côngkhai cơ chế giải quyết và xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trênsàn giao dịch dịch vụ thương mại điện tử cùng website đấu giá bán trực tuyến đường hoặc ứng dụng dịchvụ thương mại dịch vụ điện tử;

c) không hỗ trợkhách hàng bảo vệ quyền và ích lợi hợp pháp khi phát sinh mâu thuẫn với ngườibán trong thanh toán giao dịch trên website hỗ trợ dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụngdịch vụ dịch vụ thương mại điện tử.

2. Phạt tiền từ10.000.000 đồng mang lại 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm luật sauđây:

a) tùy chỉnh thiết lập chứcnăng đặt đơn hàng trực tuyến trên website cung cấp dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử hoặc ứngdụng dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử để cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân có thểthực hiện tại giao kết hợp đồng nhưng quy trình giao phối hợp đồng ko tuân thủquy định của pháp luật;

3. Phân phát tiền từ20.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng so với một trong số hành vi vi phạm luật sauđây:

a) không công bốquy chế hoặc ra mắt quy chế trên website khác với tin tức tại hồ sơ đăng kýwebsite cung ứng dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử hoặc vận dụng dịch vụ dịch vụ thương mại điệntử đã làm được cơ quan làm chủ nhà nước bao gồm thẩm quyền xác nhận;

b) biến đổi cácnội dung của quy định website cung ứng dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụngdịch vụ dịch vụ thương mại điện tử mà không thông báo cho những chủ thể thực hiện dịch vụtrước khi vận dụng những biến đổi đó;

c) không yêu cầuthương nhân, tổ chức, cá thể là người buôn bán trên website cung cấp dịch vụ thươngmại năng lượng điện tử hoặc áp dụng dịch vụ thương mại điện tử cung cấp tin theoquy định;

d) Không lưu lại trữthông tin đăng ký của yêu quý nhân, tổ chức, cá nhân tham gia website hỗ trợ dịchvụ thương mại dịch vụ điện tử hoặc vận dụng dịch vụ dịch vụ thương mại điện tử;

đ) ko côngbố đầy đủ thông tin về sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ được khuyến mãi kèm theo trên website khuyến mạitrực tuyến đường hoặc áp dụng dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử theo quy định;

e) tùy chỉnh cấu hình websiteđấu giá bán trực tuyến đường hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử tuy thế không cung cấpcông cụ để người bán sản phẩm có thể thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chínhxác những thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa đấu giá, bao hàm cả hình ảnhvề hàng hóa và các tài liệu reviews kèm theo;

g) Thiết lậpwebsite đấu giá bán trực tuyến đường hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử tuy nhiên hệ thốngkỹ thuật phục vụ chuyển động đấu giá trực tuyến không tuân hành quy định của phápluật;

h) không tồn tại biệnpháp ngăn ngừa và loại trừ khỏi website thương mại dịch vụ điện tử hoặc vận dụng di độngnhững thông tin bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụcấm sale theo nguyên tắc của lao lý và sản phẩm & hàng hóa hạn chế marketing theoquy định.

i) ko thựchiện nghĩa vụ thống kê, report theo quy định.

4. Phát tiền từ30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sauđây:

a) không có biệnpháp xử trí khi phát hiện nay hoặc nhận thấy phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm phápluật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc vận dụng dịch vụthương mại năng lượng điện tử;

b) không cung cấpthông tin và cung ứng cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh viphạm pháp luật trên website cung ứng dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử hoặc ứng dụng dịchvụ thương mại dịch vụ điện tử;

5. Phạt tiền từ40.000.000 đồng mang lại 50.000.000 đồng so với hành vi tổ chức mạng lưới kinhdoanh, tiếp thị mang đến dịch vụ thương mại dịch vụ điện tử vào đó mọi người tham gia phảiđóng một khoản tiền thuở đầu để mua thương mại & dịch vụ và được trao tiền hoa hồng, chi phí thưởnghoặc công dụng kinh tế khác từ những việc vận động người khác gia nhập mạng lưới.

6. Vẻ ngoài xửphạt ngã sung:

a) Tịch thutang vật, phương tiện được thực hiện để triển khai hành vi phạm luật quy định tạiKhoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạtđộng thương mại điện tử trường đoản cú 06 tháng cho 12 tháng so với hành vi phạm luật quy địnhtại Khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắcphục hậu quả:

a) Buộc thu hồitên miền “.vn” của website dịch vụ thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di độngtrên những kho vận dụng hoặc bên trên các địa chỉ cửa hàng đã cung ứng đối với hành động vi phạmquy định tại Khoản 5 Điều này;

b) Buộc nộp lạisố lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm luật quy định trên Khoản 5Điều này.”

35. Sửa đổi Điều 84 như sau:

“Điều 84. Hành vi phạm luật về bảo vệthông tin cá thể trong hoạt động thương mại năng lượng điện tử

1. Phát tiền từ1.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi phạm luật sau đây:

a) Xây dựngchính sách bảo vệ thông tin cá nhân không đúng quy định;

b) không hiểnthị cho tất cả những người tiêu dùng chủ yếu sách đảm bảo an toàn thông tin cá thể tại vị trí dễ thấytrên website thương mại dịch vụ điện tử.

2. Phát tiền từ5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm luật sauđây:

a) ko hiểnthị cho những người tiêu dùng chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trước hoặc tại thờiđiểm thu thập thông tin;

b) không tiếnhành kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy vứt thông tin cá thể khi bao gồm yêu ước củachủ thể thông tin.

3. Phát tiền từ10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong các hành vi phạm luật sauđây:

a) không thiếtlập cơ chế tiếp nhận và giải quyết và xử lý khiếu nại của doanh nghiệp liên quan lại đếnviệc thông tin cá nhân bị thực hiện sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo;

b) không xây dựng,ban hành hoặc không triển khai chính sách đảm bảo an toàn, bình yên cho câu hỏi thuthập và sử dụng thông tin cá thể của người tiêu dùng.

4. Phát tiền từ20.000.000 đồng mang lại 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm luật sauđây:

a) Thu thậpthông tin cá nhân của quý khách mà ko được sự gật đầu đồng ý trước của nhà thểthông tin;

b) thiết lập cấu hình cơchế khoác định buộc khách hàng phải đồng ý với bài toán thông tin cá nhân củamình bị phân tách sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng cho mục tiêu quảng cáo và những mục đíchthương mại khác;

c) Sử dụngthông tin cá thể của khách hàng không đúng với mục tiêu và phạm vi đãthông báo.

5. Hiệ tượng xửphạt bửa sung:

Đình chỉ chuyển động thương mại điện tửtừ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định trên Khoản 4 Điều nàytrong trường hợp phạm luật nhiều lần hoặc tái phạm.

6. Biện pháp khắcphục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi phạm pháp cóđược do triển khai hành vi phạm luật quy định tại Khoản 4 Điều này.”

36. Sửa thay đổi Điều 85 như sau:

“Điều 85. Hành vi phạm luật về hoạt độngđánh giá, đo lường và thống kê và xác nhận trong thương mại dịch vụ điện tử

1. Phát tiền từ5.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm luật sauđây:

a) ko công bốcác các bước và tiêu chuẩn đánh giá, giám sát và xác thực trên website thươngmại năng lượng điện tử hoặc vận dụng di động;

b) không bổsung làm hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá, đo lường và thống kê và xác nhận trên websitethương mại năng lượng điện tử hoặc ứng dụng di rượu cồn theo quy định;

c) không bổsung, cập nhật và chào làng danh sách các website thương mại dịch vụ điện tử hoặc ứng dụngdi rượu cồn đã được mình tấn công giá, giám sát và đo lường và xác thực theo quy định.

2. Phát tiền từ10.000.000 đồng mang đến 20.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạm luật sauđây:

a) không thựchiện đúng tiến trình và tiêu chuẩn đánh giá, đo lường và xác thực như vẫn công bố;

b) ko giámsát hoạt động của các website thương mại điện tử hoặc áp dụng di đụng đượcmình tiến công giá, đo lường và tính toán và triệu chứng thực.

3. Phát tiền từ20.000.000 đồng mang đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sauđây:

a) cung cấp dịchvụ đánh giá, đo lường và tính toán và chứng thực trong thương mại dịch vụ điện tử sai với hồsơ đk hoặc cấp phép;

b) ko thựchiện nhiệm vụ thống kê, báo cáo theo quy định.

4. Phạt tiền từ30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sauđây:

a) cung cấp dịchvụ đánh giá, giám sát và đo lường và xác nhận trong dịch vụ thương mại điện tử khi chưa được xácnhận đk hoặc cấp giấy phép theo quy định;

b) dối trá hoặccung cấp thông tin giả mạo khi đăng ký hoặc xin cấp phép dịch vụ thương mại đánh giá, giámsát và xác nhận trong thương mại điện tử;

c) ko phối hợpvới cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, chất vấn và xử trí cácwebsite dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng di đụng đã được gắn biểu tượng tín nhiệmnhưng có tín hiệu vi phi pháp luật;

d) ko phối hợpvới cơ quan thống trị nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các thươngnhân, tổ chức đã được ghi nhận về chính sách bảo đảm thông tin cá nhân nhưngcó dấu hiệu vi phi pháp luật;

đ) không cungcấp tư liệu và cung cấp cơ quan cai quản nhà nước điều tra các hành động vi phạmpháp luật tương quan đến triệu chứng từ năng lượng điện tử nhưng mà mình tàng trữ và triệu chứng thực.

5. Phân phát tiền từ40.000.000 đồng mang đến 50.000.000 đồng so với một trong các hành vi phạm luật sauđây:

a) lợi dụng hoạtđộng tấn công giá, đo lường và xác nhận trong dịch vụ thương mại điện tử nhằm thu lợi bấtchính;

b) liên tục hoạtđộng sau khi đã dứt hoặc bị hủy quăng quật đăng ký, xong hoặc bị tịch thu Giấyphép chuyển động đánh giá, giám sát và đo lường và xác thực trong thương mại dịch vụ điện tử.

6. Hình thức xửphạt ngã sung:

a) tước đoạt quyền sửdụng Giấy phép hoạt động đánh giá và ghi nhận chính sách đảm bảo thông tin cánhân, Giấy phép xác thực hợp đồng năng lượng điện tử trong dịch vụ thương mại điện tử từ bỏ 06tháng cho 12 tháng so với hành vi phạm luật quy định trên Điểm b Khoản 4 và Điểma Khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạtđộng đánh giá tín nhiệm website thương mại dịch vụ điện tử hoặc vận dụng di cồn từ 06tháng cho 12 tháng đối với hành vi vi phạm luật quy định trên Đ