07 trường phù hợp không được xét tặng ngay danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa

Đây là nội dung rất nổi bật tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP phương pháp về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Bạn đang xem: Nghị định 122 của chính phủ


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 122/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”,“LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

Căn cứ phương tiện tổ chức chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ chế độ thi đua, khen thưởngngày 26 mon 11 năm 2003; phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của mức sử dụng thi đua,khen thưởng ngày 14 mon 6 năm 2005 và lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật thi đua, tâng bốc ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Vănhóa, Thể thao cùng Du lịch;

Chính phủ phát hành Nghị định quy địnhvề xét tặng kèm danh hiệu “Gia đình văn hóa truyền thống ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định:

1. Tiêu chuẩn, quy trình xét tặngdanh hiệu gia đình văn hóa; danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóavà tương đương (sau trên đây gọi chung là thương hiệu Khu người dân văn hóa).

2. Quy trình xét tặng kèm Giấy khen Giađình văn hóa, Giấy khen Khu cư dân văn hóa.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng đối với hộ gia đình,khu dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân có tương quan đến hoạt động xét tặngdanh hiệu, Giấy khen mái ấm gia đình văn hóa; danh hiệu, Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Điều 3. Nguyên tắcxét tặng

1. đảm bảo khách quan, công bằng,chính xác cùng công khai.

2. Được triển khai trên cửa hàng tự nguyện.

3. Triển khai việc xét tặng ngay khi hộ giađình, khu người dân có đk tham gia thi đua sản phẩm năm.

Điều 4. Thờigian, thẩm quyền xét tặng, tổ chức trao tặng kèm danh hiệu

1. Câu hỏi đăng ký những danh hiệu Giađình văn hóa, quần thể dân cư văn hóa truyền thống phải được tiến hành trước ngày 30 mon 01 vàbình xét trước ngày 20 mon 12 thường niên (trường hợp đặc biệt thời gian bìnhxét phải thực hiện trước ngày 30 mon 01 của năm tiếp theo).

2. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xãquyết định tặng kèm danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa sản phẩm năm; Giấy khen cho mái ấm gia đình đượccông nhận danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa đầy đủ 03 năm liên tục.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyệnquyết định tặng ngay danh hiệu khu vực dân cư văn hóa hàng năm; Giấy khen mang lại khu dân cưđược công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa truyền thống đủ 05 năm liên tục.

4. Việc công bố và trao khuyến mãi ngay các danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóađược tổ chức vào cơ hội tổng kết thời điểm cuối năm của xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Thang điểm,cách chấm điểm so với danh hiệu gia đình văn hóa và Khu người dân văn hóa

1. Thang điểm tối đa làm căn cứ xétcông dìm danh hiệu gia đình văn hóa (Mẫu số 04) và Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 06) là 100 điểm.

2. Tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn chỉnh quy địnhtại Điều 6 và Điều 12 Nghị định này sẽ không dưới 1/2 số điểm tối đa.

3. Cách chấm điểm nhằm xét tặng ngay danh hiệuGia đình văn hóa truyền thống được tiến hành như sau:

a) Hộ gia đình thuộc quận, huyện tạithành phố trực ở trong trung ương: Đạt từ 90 điểm trở lên;

b) Hộ mái ấm gia đình thuộc xã, phường, thịtrấn trực thuộc miền núi, hải hòn đảo hoặc xã đặc biệt quan trọng khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cậnnghèo theo biện pháp của chủ yếu phủ: Đạt tự 60 điểm trở lên;

c) Hộ mái ấm gia đình không trực thuộc trường hợpquy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này: Đạt trường đoản cú 85 điểm trở lên.

4. Giải pháp chấm điểm nhằm xét tặng danh hiệuKhu dân cư văn hóa được tiến hành như sau:

a) Khu cư dân thuộc quận, thị trấn tạithành phố trực ở trong trung ương: Đạt tự 90 điểm trở lên;

b) Khu người dân thuộc xã, phường, thịtrấn nằm trong miền núi, hải hòn đảo hoặc xã quan trọng khó khăn theo biện pháp của Chínhphủ: Đạt từ bỏ 60 điểm trở lên;

c) Khu dân cư không thuộc trường hợpquy định tại điểm a và b khoản 4 Điều này: Đạt từ 80 điểm trở lên.

5. Giấy khen mái ấm gia đình văn hóa, Khudân cư văn hóa truyền thống được tặng ngay không thừa 15% trên tổng số gia đình được công nhậndanh hiệu mái ấm gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu người dân được công nhận danhhiệu khu dân cư văn hóa truyền thống đủ 05 năm liên tục.

Chương II

TIÊU CHUẨN, QUYTRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Mục 1. TIÊU CHUẨNDANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Điều 6. Tiêu chuẩncủa danh hiệu gia đình văn hóa

1. Gương mẫu mã chấp hành chủ trương,chính sách của Đảng; pháp luật ở trong phòng nước; tích cực tham gia các trào lưu thi đua của địa phương chỗ cư trú, gồm cáctiêu chí sau:

a) những thành viên trong mái ấm gia đình chấphành những quy định của pháp luật; không xẩy ra xử lý kỷ chế độ tại nơi làm việc và họctập;

b) Chấp hành mùi hương ước, quy cầu của cộngđồng khu vực cư trú;

c) Treo Quốc kỳ giữa những ngày lễ,sự kiện chủ yếu trị của nước nhà theo quy định;

d) bao gồm tham gia một trong các hoạt độngvăn hóa hoặc âm nhạc ở vị trí cư trú; tiếp tục luyện bầy dục, thể thao;

đ) thực hiện nếp sống thanh tao trongviệc cưới, vấn đề tang và liên hoan tiệc tùng theo quy định;

e) Tham gia đảm bảo an toàn di tích lịch sử dân tộc -văn hóa, danh lam thắng cảnh, phong cảnh thiên nhiên của địa phương;

g) thực hiện các luật pháp về vệ sinhmôi trường, đổ rác rưởi và hóa học thải đúng giờ, đúng vị trí quy định;

h) Tham gia không thiếu thốn các phong trào từthiện, nhân đạo, đền rồng ơn đáp nghĩa, khuyến học tập khuyến tài; sinh hoạt xã hội ởnơi cư trú;

i) ko vi phạm những quy định về vệsinh an toàn thực phẩm, phòng kháng dịch bệnh;

k) Không vi phạm luật quy định phòng, chốngcháy nổ;

l) ko vi phi pháp luật về lẻ tẻ tự,an toàn giao thông vận tải như: đánh chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông khôngđúng quy định.

2. Gia đình hòathuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp sức mọi ngườitrong cộng đồng, có các tiêu chuẩn sau:

a) Ông, bà, cha, bà bầu và các thành viêntrong mái ấm gia đình được quan tâm, siêng sóc, phụng dưỡng;

b) hôn nhân gia đình tự nguyện, tiến bộ, một vợmột chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;

c) tiến hành tốt chính sách dân số;thực hiện đồng đẳng giới;

d) các thành viên trong gia đình thamgia bảo hiểm y tế với được quan tâm sức khỏe;

đ) các thành viên trong mái ấm gia đình có nếpsống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xóm hội;

e) Tương trợ, giúp sức mọi bạn trongcộng đồng khi cạnh tranh khăn, thiến nạn.

3. Tổ chức triển khai lao động, sản xuất, kinhdoanh, công tác, học hành đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, gồm những tiêuchí sau:

a) tởm tế mái ấm gia đình ổn định với pháttriển từ nguồn thu nhập chủ yếu đáng;

b) Tham gia những chương trình, kế hoạchphát triển gớm tế, văn hóa - thôn hội do địa phương tổ chức;

c) người trong lứa tuổi lao cồn tíchcực thao tác và có thu nhập thiết yếu đáng;

d) trẻ em trong độ tuổi đến lớp được đếntrường;

đ) thực hiện nước sạch;

e) Có công trình phụ đúng theo vệ sinh;

g) Có phương tiện đi lại nghe, nhìn và thườngxuyên được tiếp cận tin tức kinh tế, văn hóa - làng mạc hội.

Điều 7. Các trườnghợp ko xét tặng ngay danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa

Thành viên trong gia đình vi phạm mộttrong các trường sau:

1. Bị truy hỏi cứu trọng trách hình sự hoặcbị áp dụng các biện pháp xử trí hành bao gồm theo phương tiện của quy định xử lý vi phạmhành chính.

2. Không hoàn thành nghĩa vụ quân sựvà nhiệm vụ nộp thuế.

3. Bị xử phạt vi phạm hành chínhtrong nghành nghề dịch vụ xây dựng; chống cháy, chữa cháy và đảm bảo môi trường.

4. Gồm tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyếtthống.

5. Có bạo lực mái ấm gia đình bị xử phạthành chính.

6. Mắc những tệ nạn làng hội, ma túy, mạidâm, trộm cắp, tổ chức đánh bội nghĩa hoặc đánh bạc.

7. Tham gia tụ tập đông fan gây mấtan ninh hiếm hoi tự, an ninh xã hội.

Mục 2. QUY TRÌNHXÉT TẶNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA HÀNG NĂM

Điều 8. Làm hồ sơ xéttặng danh hiệu gia đình văn hóa sản phẩm năm

1. Văn phiên bản đề nghị xét khuyến mãi danh hiệuGia đình văn hóa truyền thống của Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (sau đây hotline chunglà Trưởng khu vực dân cư).

2. Phiên bản đăng cam kết tham gia thi đua xây dựngdanh hiệu gia đình văn hóa của hộ mái ấm gia đình (Mẫu số 01); Bảng tự nhận xét thực hiện tiêu chuẩn bình xét mái ấm gia đình văn hóa(Mẫu số 03).

3. Biên bản họp bình xét ở quần thể dân cư(Mẫu số 07).

Điều 9. Trình tựxét khuyến mãi danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa hàng năm

1. Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bảnđăng ký kết tham gia thi đua cùng bảng tự nhận xét của hộ gia đình để tổng hòa hợp danhsách gia đình đủ điều kiện bình xét.

2. Trưởng khu vực dân cư triệu tập cuộc họpbình xét, tổ chức triển khai chấm điểm theo thang điểm, nhân tố gồm:

a) cung cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởngban công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức triển khai đoàn thể;

b) Đại diện hộ gia đình trong danhsách được bình xét.

3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) buổi họp được triển khai khi đạt60% trở lên trên số bạn được triệu tập tham dự;

b) vẻ ngoài bình xét: bỏ thăm kínhoặc biểu quyết;

c) công dụng bình xét: Các gia đình đượcđề nghị khuyến mãi ngay danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày có tác dụng cuộc họp bình xét, Trưởng khu người dân lập làm hồ sơ theo quy địnhtại Điều 8 Nghị định này trình quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã quyết định.

5. Trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày nhận ra hồ sơ hợp lệ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặngdanh hiệu mái ấm gia đình văn hóa thường niên (Mẫu số 11).

Mục 3. QUY TRÌNH TẶNGGIẤY KHEN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Điều 10. Làm hồ sơ đềnghị tặng kèm Giấy khen gia đình văn hóa

1. Văn bản đề nghị tặng ngay Giấy khen Giađình văn hóa truyền thống của Trưởng Khu người dân (kèm theo danh sách hộ mái ấm gia đình đủ tiêu chuẩn).

2. Phiên bản sao quyết định công dấn danhhiệu gia đình văn hóa của các hộ gia đình trong 03 năm liên tục.

3. Biên bạn dạng họp xét tặng kèm Giấy khenGia đình văn hóa truyền thống (Mẫu số 08).

Điều 11. Trình tựtặng Giấy khen gia đình văn hóa

1. Trưởng khu dân cư tổng phù hợp danhsách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện khuyến mãi Giấy khenGia đình văn hóa.

2. Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họpbình xét, nguyên tố gồm:

a) cung cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởngban công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể;

b) Đại diện hộ gia đình trong danhsách được bình xét.

3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) buổi họp được thực hiện khi đạt60% trở lên trên số người được triệu tập tham dự;

b) hiệ tượng bình xét: bỏ thăm kínhoặc biểu quyết;

c) Kết quả: Các gia đình được đề nghịtặng Giấy khen mái ấm gia đình văn hóa khi tất cả từ 60% trở lên member dự họp đồng ý. Trong trường phù hợp số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen vượtquá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tụcthì địa thế căn cứ số phiếu đồng ý, mang từ cao xuống thấp.

4. Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày có tác dụng cuộc họp bình xét, Trưởng khu cư dân lập hồ sơ theo quy địnhtại Điều 10 Nghị định này trình quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã quyết định.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm cho việc, kểtừ ngày nhận thấy hồ sơ đề nghị khuyến mãi ngay Giấy khen, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãra Quyết định khuyến mãi Giấy khen gia đình văn hóa (Mẫu số 13).

Chương III

QUY TRÌNH XÉT TẶNGDANH HIỆU khu vực DÂN CƯ VĂN HÓA

Mục 1. TIÊU CHUẨNDANH HIỆU quần thể DÂN CƯ VĂN HÓA

Điều 12. Cáctiêu chuẩn chỉnh danh hiệu Khu cư dân văn hóa

1. Đời sống kinh tế tài chính ổn định cùng từngbước phát triển, bao gồm các tiêu chí sau:

a) bạn trong lứa tuổi lao động có việclàm và các khoản thu nhập ổn định;

b) Thu nhập trung bình đầu fan caohơn mức trung bình của tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây điện thoại tư vấn là mứcbình quân chung);

c) tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấphơn mức trung bình chung;

d) tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cốcao hơn mức bình quân chung, không có nhà sống dột nát;

đ) khối hệ thống giao thông chủ yếu được cứnghóa, đảm bảo đi lại thuận tiện;

e) gồm các chuyển động tuyên truyền, phổbiến, hướng dẫn về áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; cải cách và phát triển ngành nghềtruyền thống; hợp tác và liên kết cải cách và phát triển kinh tế.

2. Đời sống văn hóa, niềm tin lành mạnh,phong phú, gồm các tiêu chuẩn sau:

a) có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợpvới đk của khu dân cư;

b) trẻ em trong độ tuổi tới trường được đếntrường, đạt chuẩn chỉnh phổ cập giáo dục và đào tạo trung học các đại lý trở lên;

c) Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ,thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; gồm điểm gọi sách giao hàng cộng đồng;thực hiện xuất sắc công tác hòa giải;

d) Bảo tồn, phát huy những hình thứcsinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống cuội nguồn của địa phương;

đ) các di tích lịch sử hào hùng - văn hóa,danh lam chiến thắng cảnh được duy trì gìn, bảo vệ.

3. Môi trường xung quanh cảnh quan không bẩn đẹp, gồmcác tiêu chuẩn sau:

a) hoạt động sản xuất, kinh doanh đápứng những quy định của điều khoản về bảo đảm môi trường;

b) Có khối hệ thống cấp, bay nước;

c) công ty ở, dự án công trình công cộng, nghĩatrang tương xứng quy hoạch của địa phương;

d) các địa điểm vui chơi công cộng đượctôn tạo, bảo đảm và giữ lại gìn sạch sẽ sẽ;

đ) bao gồm địa điểm sắp xếp vị trí quảngcáo rao vặt;

e) tất cả điểm lượm lặt rác thải;

g) Có hoạt động tuyên truyền, nângcao ý thức tín đồ dân về bảo vệ môi trường;

h) Tổ chức, tham gia hoạt động phòng,chống dịch bệnh.

4. Chấp hành xuất sắc chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của phòng nước, bao gồm các tiêu chí sau:

a) Tổ chức thực hiện các chế độ củapháp luật, chế độ dân số;

b) tiến hành quy chế dân nhà ở cơ sở, tạo đk để nhân dântham gia giám sát chuyển động cơ quan công ty nước; các tổ chức tự cai quản ở cùng đồnghoạt động tất cả hiệu quả;

c) tỷ lệ trẻ em suy bồi bổ giảm dầntừng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ;

d) gồm các vận động tuyên truyền, phổbiến pháp luật;

đ) Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh,trật tự;

e) đưa ra bộ Đảng, các tổ chức đoàn thểhàng năm chấm dứt tốt nhiệm vụ.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ,giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, có các tiêu chuẩn sau:

a) Thực hiện chính sách của bên nướcvề các hoạt động nhân đạo, từ thiện và tăng nhanh thực hiện trào lưu “Đền ơnđáp nghĩa”, “Uống nước lưu giữ nguồn”,“Cuộc chuyên chở vì fan nghèo” và những cuộc vận động khác;

b) quan liêu tâm, chăm lo người cao tuổi,trẻ em, người có công, fan khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và tín đồ cóhoàn cảnh cạnh tranh khăn.

Điều 13. Những trườnghợp ko xét bộ quà tặng kèm theo danh hiệu Khu cư dân văn hóa

Khu cư dân vi phạm một trong các trườnghợp sau:

1. Bao gồm khiếu khiếu nại đông fan và khiếukiện vượt cấp cho trái pháp luật.

2. Tất cả điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm.

3. Có hoạt động lợi dụng tôn giáo viphạm pháp luật.

Mục 2. QUY TRÌNHXÉT TẶNG DANH HIỆU khu DÂN CƯ VĂN HÓA HÀNG NĂM

Điều 14. Hồ nước sơxét tặng danh hiệu quần thể dân cư văn hóa hàng năm

1. Văn bạn dạng đề nghị xét khuyến mãi danh hiệuKhu dân cư văn hóa truyền thống của Ủy ban nhân dân cấp cho xã.

2. Phiên bản đăng cam kết tham gia phát hành danhhiệu khu vực dân cư văn hóa truyền thống (Mẫu số02); Bảng tự review thực hiện tiêu chí bình xét khu vực dân cư văn hóa truyền thống (Mẫu số 05).

3. Biên bản họp bình xét danh hiệuKhu dân cư văn hóa (Mẫu số 09).

Điều 15. Trình tựxét tặng danh hiệu quần thể dân cư văn hóa truyền thống hàng năm

1. Ủy ban nhân dân cung cấp xã căn cứ bản đăngký gia nhập thi đua và bảng tự đánh giá của khu người dân để tổng hợp list khu dâncư đủ điều kiện bình xét.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tậpcuộc họp bình xét, nhân tố gồm:

a) chủ tịch Ủy ban nhân dân, nhà tịchMặt trận Tổ quốc, thay mặt các đoàn thể cấp cho xã và trưởng phòng ban công tác mặt trận ở quần thể dân cư;

b) Đại diện khu cư dân trong danhsách được bình xét.

3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) cuộc họp được triển khai khi đạt60% trở lên trên số bạn được tập trung tham dự;

b) bề ngoài bình xét: bỏ thăm kínhoặc biểu quyết;

c) công dụng bình xét: Khu người dân đượcđề nghị khuyến mãi danh hiệu văn hóa và Giấy thừa nhận khi bao gồm từ 60% trở lên thànhviên dự họp đồng ý.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, kểtừ ngày có công dụng cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quyđịnh tại Điều 14 Nghị định này trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện quyết định.

5. Vào thời hạn 05 ngày làm cho việc, kểtừ ngày nhận thấy hồ sơ phù hợp lệ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tặngdanh hiệu và Giấy thừa nhận Khu dân cư văn hóa truyền thống (Mẫu số 12).

Mục 3. QUY TRÌNHXÉT TẶNG GIẤY KHEN khu vực DÂN CƯ VĂN HÓA

Điều 16. Làm hồ sơ đềnghị tặng ngay Giấy khen Khu dân cư văn hóa

1. Văn bạn dạng đề nghị tặng Giấy khen Khudân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp cho xã (kèm theo Danh sách những khu cư dân đủđiều kiện).

2. Bản sao Quyết định tặng ngay danh hiệuKhu dân cư văn hóa truyền thống trong 05 năm liên tục.

3. Biên bản họp xét tặng kèm Giấy khenKhu dân cư văn hóa truyền thống (Mẫu số 10).

Điều 17. Trình tựtặng Giấy khen Khu người dân văn hóa

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợpdanh sách quần thể dân cư văn hóa truyền thống đủ điều kiện xét tặng Giấy khen.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tậpcuộc họp bình xét, thành phần gồm:

a) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã,Chủ tịch chiến trường Tổ quốc, đại diện các đoàn thể cấp cho xã và trưởng phòng ban công tácMặt trận ở khu dân cư;

b) Đại diện khu người dân trong danhsách được bình xét.

3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) cuộc họp được tiến hành khi đạt60% trở lên trên số tín đồ được tập trung tham dự;

b) vẻ ngoài bình xét: bỏ phiếu kínhoặc biểu quyết;

c) Kết quả: những Khu cư dân được đềnghị khuyến mãi Giấy khen khi tất cả từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp con số khu dân cưđược đề nghị tặng kèm Giấy khen quần thể dân cư văn hóa vượt thừa 15% tổng số khu dân cưđược công nhận thương hiệu Khu dân cư văn hóa truyền thống 5 năm liên tiếp thì địa thế căn cứ số phiếuđồng ý, đem từ cao xuống thấp.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày có tác dụng cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp cho xã lập hồ sơ theo quyđịnh tại Điều 16 Nghị định này trình Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

5. Trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày nhận được hồ sơ thích hợp lệ, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện tổ chức triển khai họpHội đồng thi đua - khen thưởngtheo phép tắc hiện hành về thi đua, khen thưởng.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, quản trị Ủy ban dân chúng cấphuyện quyết định khuyến mãi ngay Giấy khen quần thể dân cư văn hóa truyền thống (Mẫu số 14).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Xử lývi phạm

1. Xử lý vi phạm luật trong việc xét tặng kèm danhhiệu, Giấy khen mái ấm gia đình văn hóa và danh hiệu, Giấy khen quần thể dân cư văn hóa truyền thống đượcthực hiện theo pháp luật tại Điều 96 Luậtthi đua, khen thưởng.

2. Khi phát hiện hành động vi phạmtrong quy trình xét tặng, tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị và những chứng cứ liênquan cho cơ quan có thẩm quyền xét tặng. Cơ quan tất cả thẩm quyền xét tặng kèm tiếp nhậnkiến nghị, xem xét triệu chứng cứ tương quan và ra tóm lại về hành động vi phạm.

3. Căn cứ kết luận về hành động vi phạmcủa cá nhân, tổ chức triển khai trong quy trình xét tặng các danh hiệu, cơ quan bao gồm thẩmquyền xét khuyến mãi ngay thực hiện nay thu hồi, hủy vứt danh hiệu, Giấy khen mái ấm gia đình văn hóa,Khu dân cư văn hóa.

Điều 19. Tráchnhiệm của cục Văn hóa, thể dục và du ngoạn và các bộ gồm liên quan

1. Trọng trách của cỗ Văn hóa, Thểthao và Du lịch:

a) chịu trách nhiệm trước chính phủ vềcông tác làm chủ nhà nước so với việc xét khuyến mãi danh hiệu, Giấy khen gia đình văn hóa và danh hiệu, Giấy khen Khu cư dân văn hóa;

b) Chỉ đạo, phía dẫn, tuyên truyềnvà tổ chức triển khai triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xét khuyến mãi danh hiệu,Giấy khen gia đình văn hóa cùng danh hiệu, Giấy khen Khu cư dân văn hóa;

c) Kiểm tra, thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, cáo giác và xử lý vi phạm trong quy trình xét khuyến mãi danh hiệu, Giấykhen gia đình văn hóa với danh hiệu, Giấy khen quần thể dân cư văn hóa truyền thống theo quy địnhcủa pháp luật;

d) triển khai công tác thống kê, báocáo theo hình thức của pháp luật.

2. Những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc chính phủ nước nhà trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có trách nhiệm hướngdẫn triển khai các ngôn từ có tương quan trong quy trình xét tặng ngay danh hiệu, Giấykhen mái ấm gia đình văn hóa cùng danh hiệu, Giấy khen Khu người dân văn hóa.

Điều 20. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc trung ương

1. Thực hiện cai quản nhà nước về xéttặng danh hiệu, Giấy khen mái ấm gia đình văn hóa với danh hiệu, Giấy khen khu dân cưvăn hóa tại địa phương.

2. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêuchí, bí quyết chấm điểm qui định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thànhphố trực thuộc tw xây dựng thang điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn củađịa phương.

3. Thực hiện công khai thủ tục hànhchính và tác dụng thủ tục hành bao gồm trong phạm vi thẩm quyền theo phương tiện tạiNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 6 năm 2010 của cơ quan chính phủ về kiểm soátthủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 8 năm 2017 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những Nghị định tương quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính.

4. Ưu tiên cha trí, sắp xếp nhân sự, bảođảm kinh phí cho việc triển khai xét tặng kèm danh hiệu, Giấy khen gia đình văn hóavà danh hiệu, Giấy khen quần thể dân cư văn hóa truyền thống theo khí cụ của điều khoản hiệnhành.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyềnvà tổ chức triển khai triển khai triển khai văn phiên bản quy phi pháp luật về tiến hành xét tặngcác danh hiệu văn hóa.

6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố giác và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền làm chủ theo luật củapháp luật.

7. Tiến hành công tác thống kê, báocáo theo phương tiện của pháp luật.

Điều 21. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 05 mon 11 năm 2018.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 50 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của hình thức thi đua, khen thưởng.

3. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc bao gồm phủ, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực ở trong trung ương, những cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Nghịđịnh này./.

vị trí nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực nằm trong trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận giang san Việt Nam; - ban ngành trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, TCCV (2b). PC

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤLỤC

(Kèmtheo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của chủ yếu phủ)

Mẫu số 01.

Bản đăng ký tham gia thi đua thành lập danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa.

Mẫu số 02.

Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng thương hiệu Khu người dân văn hóa.

Mẫu số 03.

Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hóa.

Mẫu số 04.

Thang điểm vận dụng bình xét mái ấm gia đình văn hóa.

Mẫu số 05.

Bảng tự reviews thực hiện tiêu chí bình xét Khu người dân văn hóa.

Mẫu số 06.

Thang điểm vận dụng bình xét Khu cư dân văn hóa.

Mẫu số 07.

Biên bạn dạng họp bình xét danh hiệu gia đình văn hóa.

Mẫu số 08.

Biên bạn dạng họp xét bộ quà tặng kèm theo Giấy khen mái ấm gia đình văn hóa.

Mẫu số 09.

Biên phiên bản họp bình xét danh hiệu Khu cư dân văn hóa.

Mẫu số 10.

Biên bạn dạng họp xét tặng ngay Giấy khen Khu người dân văn hóa.

Mẫu số 11.

Quyết định công nhận danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa.

Mẫu số 12.

Quyết định công nhận danh hiệu Khu người dân văn hóa.

Mẫu số 13.

Giấy khen gia đình văn hóa.

Mẫu số 14.

Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Mẫu số 01

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

…….., ngày ... Mon ... Năm 20..

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

THI ĐUA XÂY DỰNG DANH HIỆU GIAĐÌNH VĂN HÓA

Năm....

Kính gửi:……………………………….

Thực hiện nguyên tắc thi đua, khen thưởngngày 26 mon 11 năm 2003; quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của cơ chế thi đua,khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, phép tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luậtthi đua, khen thưởng ngày 16 mon 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số .../2018/NĐ-CPngày ... Tháng ... Năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về xét tặng kèm danh hiệu “Giađình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổdân phố văn hóa”;

Hộ gia đình:……………………………………………………………………………….

Đăng cam kết tham gia thi đua xây dựngdanh hiệu “Gia đình văn hóa” năm...

Đề nghị xóm (làng, ấp, bản, tổ dânphố) theo dõi quá trình phấn đấu của hộ gia đình: ………… vào năm.../.

TM. Khu vực DÂN CƯ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

CHỦ HỘ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu số 02

Huyện, (Thị xã, Thành phố)……… Xã, (Phường, thị trấn)…………….. Thôn, (Làng, bản, tổ dân phố):....... -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

……......, ngày …. Tháng …. Năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ gia nhập THI ĐUA

XÂY DỰNG DANH HIỆU VĂN HÓA CỦA... (1)

Năm...

Kính gửi:…………………………………….

Xem thêm: Đất Nền Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu Giá Trị, Tiềm Năng, Bán Đất Giá Rẻ Ở Phường Phú Mỹ

Thực hiện hiện tượng thi đua, khen thưởngngày 26 mon 11 năm 2003; phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của hình thức thi đua,khen thưởng ngày 14 mon 6 năm 2005, lao lý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthi đua, tán thưởng ngày 16 mon 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2018 của chính phủ quy định về xét tặng ngay danh hiệu “Gia đình vănhóa”;“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phốvăn hóa”;

Đơn vị đăng ký:……………………………………………………………………………………

Đăng ký kết phấn đấu đạt danh hiệu “Thônvăn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp vănhóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện xuất sắc cáctiêu chuẩn chỉnh theo nguyên tắc trong năm..../.

XÁC NHẬN CỦA ủy ban nhân dân CẤP XÃ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

TM. Khu DÂN CƯ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

1. đứng tên của khu vực dân cư: Thôn,làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Mẫu số 03

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍBÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Tiêu chí

Không

I

Không xét tặng ngay danh hiệu gia đình văn hóa có thành viên trong mái ấm gia đình vi phạm một trong số trường sau

1

Bị tầm nã cứu trọng trách hình sự hoặc bị áp dụng những biện pháp cách xử trí hành chính theo khí cụ của luật pháp xử lý phạm luật hành chính.

2

Vi phạm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

3

Bị xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn môi trường.

4

Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận máu thống.

5

Bạo lực mái ấm gia đình bị xử phát hành chính.

6

Mắc những tệ nạn làng hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc tình hoặc tấn công bạc.

7

Tham gia tụ hợp đông fan gây mất bình yên trật tự, bình yên xã hội.

II

Tự đánh giá thực hiện tiêu chí

1

Các thành viên trong mái ấm gia đình chấp hành các quy định của pháp luật;

Bị giải pháp xử lý kỷ hiện tượng tại nơi thao tác làm việc và học tập.

2

Chấp hành hương ước, quy ước của xã hội nơi cư trú.

3

Treo Quốc kỳ giữa những ngày lễ, sự kiện bao gồm trị của tổ quốc theo quy định.

4

Có tham gia 1 trong các vận động văn hóa hoặc âm nhạc ở nơi cư trú

Thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao.

5

Thực hiện tại nếp sống đương đại trong bài toán cưới, vấn đề tang và liên hoan tiệc tùng theo quy định.

6

Tham gia đảm bảo di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam win cảnh, cảnh sắc thiên nhiên của địa phương.

7

Thực hiện các quy định về lau chùi môi trường, đổ rác rến và hóa học thải đúng giờ, đúng chỗ quy định.

8

Tham gia khá đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học tập khuyến tài; sinh hoạt xã hội ở nơi cư trú.

9

Vi phạm những quy định về vệ sinh an ninh thực phẩm, phòng kháng dịch bệnh.

10

Vi phạm nguyên tắc phòng, chống cháy nổ.

11

Vi bất hợp pháp luật về đơn côi tự, an ninh giao thông như: lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông vận tải không đúng quy định.

12

Ông, bà, cha, bà mẹ và các thành viên trong gia đình được quan lại tâm, chăm sóc, phụng dưỡng.

13

Hôn nhân trường đoản cú nguyện, tiến bộ, một bà xã một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung.

14

Thực hiện cơ chế dân số; thực hiện bình đẳng giới.

15

Các member trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được quan tâm sức khỏe.

16

Các member trong gia đình có nếp sinh sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

17

Tương trợ, giúp sức mọi người trong xã hội khi cạnh tranh khăn, hoạn nạn.

18

Kinh tế mái ấm gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng.

19

Tham gia các chương trình, kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế, văn hóa - làng mạc hội bởi địa phương tổ chức.

20

Người trong giới hạn tuổi lao động có câu hỏi làm và thu nhập ổn định.

21

Trẻ em vào độ tuổi tới trường được mang đến trường.

22

Sử dụng nước sạch.

23

Có công trình xây dựng phụ vừa lòng vệ sinh.

24

Có phương tiện đi lại nghe, nhìn và liên tục được tiếp cận tin tức kinh tế, văn hóa - làng mạc hội.

Ghi chú: căn cứ việc thực hiện các tiêu chí, hộ gia đình lựa chọn đánh dấu (x)vào ô “có” hoặc “không”.

Mẫu số 04

THANG ĐIỂM ÁP DỤNG BÌNH XÉT GIA ĐÌNHVĂN HÓA

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm

1. Gương mẫu chấp hành nhà trương, chế độ của Đảng; pháp luật ở trong nhà nước; lành mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương địa điểm cư trú, gồm:

(40 điểm)

a) các thành viên trong gia đình chấp hành những quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ quy định tại nơi thao tác làm việc và học tập.

5

b) Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng.

5

c) Treo Quốc kỳ trong số những ngày lễ, sự kiện thiết yếu trị của quốc gia theo quy định.

5

d) bao gồm tham gia một trong các các chuyển động văn hóa hoặc văn nghệ ở chỗ cư trú; liên tục luyện bè phái dục, thể thao.

5

đ) tiến hành nếp sống đương đại trong vấn đề cưới, vấn đề tang và lễ hội theo quy định.

3

e) Tham gia đảm bảo an toàn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh sắc thiên nhiên của địa phương.

3

g) giữ gìn lau chùi môi trường, đổ rác rến và chất thải đúng giờ, đúng chỗ quy định.

3

h) Tham gia khá đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền rồng ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở chỗ cư trú.

3

i) không vi phạm các quy định về vệ sinh bình an thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

3

k) Không vi phạm quy định phòng, phòng cháy nổ.

3

l) không vi phi pháp luật về chưa có người yêu tự, an ninh giao thông như: đánh chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông vận tải không đúng quy định.

2

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi tín đồ trong cộng đồng, gồm:

(30 điểm)

a) Ông, bà, cha, bà bầu và các thành viên trong mái ấm gia đình được quan lại tâm, chăm sóc, phụng dưỡng.

5

b) hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung.

5

c) triển khai tốt cơ chế dân số; triển khai bình đẳng giới.

5

d) những thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế với được quan tâm sức khỏe.

5

đ) các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, xử sự có văn hóa truyền thống trong gia đình, cộng đồng và thôn hội.

5

e) Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi cạnh tranh khăn, thiến nạn.

5

3. Tổ chức lao động, sản xuất, gớm doanh, công tác, học tập đạt năng suất, quality và hiệu quả, gồm:

(30 điểm)

a) tởm tế gia đình ổn định và cách tân và phát triển từ thu nhập nhập thiết yếu đáng.

5

b) Tham gia các chương trình, kế hoạch trở nên tân tiến kinh tế, văn hóa - thôn hội bởi địa phương tổ chức.

5

c) fan trong độ tuổi lao cồn có vấn đề làm và các khoản thu nhập ổn định.

5

d) trẻ nhỏ trong độ tuổi đi học được mang lại trường.

5

đ) áp dụng nước sạch.

5

e) Có công trình phụ đúng theo vệ sinh.

3

g) Có phương tiện đi lại nghe, chú ý và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa truyền thống - xóm hội.

2

Mẫu số 05

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍBÌNH XÉT khu DÂN CƯ VĂN HÓA

Tiêu chí

Không

I

Các trường vừa lòng không xét tặng ngay danh hiệu Khu người dân văn hóa

1

Khiếu kiện đông fan và năng khiếu kiện vượt cung cấp trái pháp luật.

2

Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm.

3

Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phi pháp luật.

II

Tự review thực hiện nay tiêu chí

1

Người trong lứa tuổi lao đụng có vấn đề làm và thu nhập cá nhân ổn định.

2

Thu nhập trung bình đầu người cao hơn mức trung bình của tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình quân chung).

3

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức trung bình chung.

4

Tỷ lệ hộ mái ấm gia đình có nhà ở bền vững cao hơn mức trung bình chung, không tồn tại nhà ở dột nát.

5

Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, bảo đảm đi lại thuận tiện.

6

Có các vận động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; trở nên tân tiến ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết cải tiến và phát triển kinh tế.

7

Nhà văn hóa, sảnh thể thao phù hợp với điều kiện của khu vực dân cư.

8

Trẻ em vào độ tuổi tới trường được mang lại trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên.

9

Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, vui chơi lành mạnh; gồm điểm phát âm sách giao hàng cộng đồng; thực hiện xuất sắc công tác hòa giải.

10

Bảo tồn, đẩy mạnh các hiệ tượng sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao dân gian truyền thống lịch sử của địa phương.

11

Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh được duy trì gìn, bảo vệ.

12

Hoạt đụng sản xuất, tởm doanh thỏa mãn nhu cầu các nguyên tắc của quy định về bảo vệ môi trường.

13

Có khối hệ thống cấp, thoát nước.

14

Nhà ở, công trình xây dựng công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của địa phương.

15

Các địa điểm vui chơi giải trí công cùng được tôn tạo, bảo vệ và giữ lại gìn không bẩn sẽ.

16

Có điểm thu nhặt rác thải.

17

Có chuyển động tuyên truyền, nâng cao ý thức tín đồ dân về bảo đảm an toàn môi trường.

18

Tổ chức, tham gia chuyển động phòng, phòng dịch bệnh.

19

Tổ chức triển khai các qui định của pháp luật, chính sách dân số.

20

Thực hiện quy chế dân công ty ở cơ sở, tạo điều kiện để quần chúng. # tham gia giám sát vận động cơ quan bên nước; những tổ chức tự quản ở cùng đồng vận động có hiệu quả.

21

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần dần từng năm; trẻ nhỏ được tiêm chủng đầy đủ.

22

Có các vận động tuyên truyền, thịnh hành pháp luật.

23

Đạt tiêu chuẩn bình yên về an ninh, đơn chiếc tự.

24

Chi bộ Đảng, những tổ chức đoàn thể hàng năm ngừng tốt nhiệm vụ.

25

Thực hiện cơ chế của bên nước về các vận động nhân đạo, từ bỏ thiện và tăng mạnh thực hiện trào lưu “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước ghi nhớ nguồn”, “Cuộc di chuyển vì người nghèo” và các cuộc chuyển vận khác.

26

Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người dân có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và bạn có thực trạng khó khăn.

Ghi chú: căn cứ vào việc thực hiện các tiêu chuẩn tại khu dân cư để lựa chọnđánh lốt (x) vào ô “có” hoặc “không”..

Mẫu số 06

THANG ĐIỂM ÁP DỤNG BÌNH XÉT khu DÂN CƯVĂN HÓA

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm

1. Đời sống tài chính ổn định và từng bước phát triển, gồm:

(20 điểm)

a) người trong giới hạn tuổi lao cồn có bài toán làm và thu nhập cá nhân ổn định.

5

b) Thu nhập trung bình đầu người cao hơn nữa mức trung bình của tỉnh, tp trực thuộc tw (sau đây call là mức trung bình chung).

5

c) tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức trung bình chung.

3

d) xác suất hộ gia đình có công ty ở bền vững cao rộng mức trung bình chung, không có nhà ở dột nát.

3

đ) hệ thống giao thông bao gồm được cứng hóa, đảm bảo an toàn đi lại thuận tiện.

2

e) gồm các vận động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về áp dụng công nghệ, kỹ thuật kỹ thuật; trở nên tân tiến ngành nghề truyền thống; hợp tác và ký kết và liên kết phát triển kinh tế.

2

2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, gồm:

(20 điểm)

a) bao gồm nhà văn hóa, sảnh thể thao phù hợp với đk của quần thể dân cư.

5

b) trẻ nhỏ trong độ tuổi đi học được cho trường, đạt chuẩn chỉnh phổ cập giáo dục trung học cửa hàng trở lên.

5

c) Tổ chức chuyển động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; tất cả điểm gọi sách ship hàng cộng đồng; thực hiện giỏi công tác hòa giải.

5

d) Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống lâu đời của địa phương.

3

đ) những di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ.

2

3. Môi trường xung quanh cảnh quan sạch mát đẹp, gồm:

(20 điểm)

a) vận động sản xuất, tởm doanh đáp ứng nhu cầu các khí cụ của điều khoản về đảm bảo an toàn môi trường.

5

b) Có hệ thống cấp, thoát nước.

3

c) công ty ở, dự án công trình công cộng, nghĩa trang cân xứng quy hoạch của địa phương;

2

d) các địa điểm chơi nhởi công cùng được tôn tạo, bảo đảm và duy trì gìn không bẩn sẽ.

2

đ) có địa điểm bố trí vị trí quảng bá rao vặt.

2

e) bao gồm điểm thu nhặt rác thải.

2

g) Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức tín đồ dân về đảm bảo an toàn môi trường.

2

h) Tổ chức, tham gia chuyển động phòng, phòng dịch bệnh.

2

4. Chấp hành tốt chủ trương, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước, gồm:

(30 điểm)

a) Tổ chức tiến hành các chế độ của pháp luật, chế độ dân số.

5

b) triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đk để quần chúng tham gia giám sát hoạt động cơ quan đơn vị nước; những tổ chức tự quản ở cùng đồng hoạt động có hiệu quả.

5

c) xác suất trẻ em suy bồi bổ giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ.

5

d) bao gồm các vận động tuyên truyền, thông dụng pháp luật.

5

đ) Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, bơ vơ tự.

5

e) bỏ ra bộ Đảng, những tổ chức đoàn thể mặt hàng năm xong xuôi tốt nhiệm vụ.

5

5. Có lòng tin đoàn kết, tương trợ, giúp sức lẫn nhau trong cùng đồng, gồm:

(10 điểm)

a) Thực hiện chính sách của nhà nước về các chuyển động nhân đạo, từ bỏ thiện và tăng mạnh thực hiện trào lưu “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc vận tải vì bạn nghèo” và những cuộc đi lại khác.

5

b) quan liêu tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ con em, người dân có công, người khuyết tật, bạn lang thang, cơ nhỡ và tín đồ có thực trạng khó khăn.

5

Mẫu số 07

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

BIÊN BẢN HỌP

Về việc xét, ý kiến đề xuất công nhậndanh hiệu mái ấm gia đình văn hóa

Thời gian: …………giờ ………. Phút,ngày ....tháng ....năm …………

Địa điểm: …………………………………………………………………………..

Khu dân cư….. Thực hiện họp xét, đề xuất công nhận thương hiệu Giađình văn hóa hàng năm, trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã... Công nhận đến hộgia đình gồm thành tích xuất sắc trong xây dựng mái ấm gia đình văn hóa năm...

Chủ trì cuộc họp: ………………………………………………………………………………….

Thư ký kết cuộc họp: ………………………………………………………………………………….

Các thành viên tham dự (vắng…………………….), gồm:

1.………………………………………Chức vụ:………………………………………………....,

2.………………………………………Chức vụ:………………………………………………….,

3.………………………………………Chức vụ:…………………………………………………..

……

Sau lúc nghe đến Trưởng khu cư dân quán triệtvề tiêu chuẩn, đk và nắm tắt các kết quả của hộ gia đình đề nghị khen thưởng;các thành viên tham gia họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ thăm kín), kết quảnhất trí %, đề nghị Trưởng khu người dân trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xãcông nhận cho các hộ gia đình có tên sau:

STT

Tên hộ gia đình

Cuộc họp xong xuôi vào hồi ………giờ ....phút, ngày ... Tháng .... Năm

THƯ KÝ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu số 08

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - niềm hạnh ph