Ngành kinh doanh nông nghiệp

      18

Ngành kinh doanh nông nghiệp là một ngành học đầy tiềm năng phát triển được đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn theo học.

Bạn đang xem: Ngành kinh doanh nông nghiệp

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về ngành kinh doanh nông nghiệp cùng chương trình đào tạo nó nhé! 

*
Chương trình đào tạo Ngành Kinh doanh nông nghiệp

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông thôn nhằm Đào tạo cử nhân Kinh doanh nông nghiệp có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Mục tiêu cụ thể:

Chương trình đào tạo kinh doanh nông nghiệp trang bị kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu, đồng thời khả năng tự nghiên cứu, cũng như xây dựng tổ chức phương án kinh doanh nông nghiệp. Người học có khả năng phân tích và hoạch định các chiến lược phát triển thương mại nông nghiệp, có thể tự phân tích và đánh giá được các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong môi trường. Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp có khả năng và kiến thức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo có liên quan đến kinh doanh nông nghiệp; và có khả năng làm việc ở tất cả các đơn vị kinh doanh như công ty xuất nhập khẩu hàng nông sản… 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mỗi trường đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp sẽ có sự điều chỉnh nhỏ so với chương trình đào tạo chung của Bộ giáo dục đề ra.

Xem thêm: Tin Tức Mới Nhất Về Nga : Kinh Tế, Chính Trị, Quân Sự, Tin Tức Mới Nhất Về Nga

Hãy cùng tham khảo chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau: 

TT

Tên học phần

Tổng số TC

LT

TH

TỔNG SỐ PHẦN ĐẠI CƯƠNG

40

 

 

1

ML01001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

2

0

2

TH01006

Đại số tuyến tính

3

3

0

3

ML01009

Pháp luật đại cương

2

2

0

4

SN00010

Tiếng anh bổ trợ TOEIC

1

1

0

5

GT01016

Giáo dục thể chất đại cương

1

0.5

0.5

6

KQ01211

Quản trị học

3

3

0

7

QS01001

Giáo dục quốc phòng 1

3

3

0

8

TH01009

Tin học đại cương

2

1.5

0.5

9

SN00011

Tiếng Anh 0

2

2

0

10

ML01002

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

3

0

11

KQ01217

Tâm lý quản lý

2

2

0

12

TH01007

Xác suất thống kê

3

3

0

13

KT01003

Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm

2

2

0

14

SN01032

Tiếng Anh 1

3

3

0

15

ML01005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

16

QS01002

Giáo dục quốc phòng 2

2

2

0

17

SN01033

Tiếng Anh 2

3

3

0

18

ML01004

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

0

19

QS01003

Giáo dục quốc phòng 3

3

2

1

20

KT02006

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

3

0

21

KT02043

Ứng dụng tin học trong kinh tế

2

1.5

0.5

22

KQ03202

Kinh tế hợp tác

2

2

0

23

KT02011

Toán kinh tế

3

3

0

24

ML03027

Luật kinh tế

2

2

0

25

GT01017/

Giáo dục thể chất (Chọn 2 trong 9 môn: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)

1

0

1

 

GT01018/

 

GT01019/

 

GT01020/

 

GT01021/

 

GT01022/

 

GT01014/

 

GT01015

TỔNG SỐ PHẦN CƠ SỞ NGÀNH

21

 

 

26

KT02001

Kinh tế vi mô 1

3

3

0

27

KT02002

Kinh tế vĩ mô 1

3

3

0

28

KQ02106

Marketing căn bản

3

3

0

29

KQ02303

Tài chính tiền tệ

3

3

0

30

KQ02209

Quản trị doanh nghiệp

3

3

0

31

KQ02014

Nguyên lý kế toán

3

3

0

32

KQ02005

Kế toán quản trị

3

3

0

TỔNG SỐ PHẦN CHUYÊN NGÀNH

72

 

 

33

KQ03114

Thị trường – giá cả

3

3

0

34

KQ03217

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Quản trị kinh doanh

2

2

0

35

KQ03317

Nguyên lý kiểm toán

3

3

0

36

KQ03328

Hành vi người tiêu dung

2

2

0

37

KQ03104

Kế hoạch doanh nghiệp

2

2

0

38

KQ03201

Quản lý kinh tế hộ và trang trại

2

2

0

39

KQ03205

Quản lý đầu tư kinh doanh

2

2

0

40

KQ03105

Kinh doanh quốc tế

2

2

0

41

KQ03215

Quản trị rủi ro

2

2

0

42

KQ03301

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

3

0

43

KQ03101

Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp

2

2

0

44

KQ03204

Quan hệ công chúng

2

2

0

45

KQ03213

Quản trị nhân lực

3

3

0

46

KQ03327

Quản trị kênh phân phối

2

2

0

47

KQ03102

Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

2

2

0

48

KQ03329

Quản trị bán hàng

2

2

0

49

KQ03007

Kế toán tài chính

3

3

0

50

KQ03108

Marketing nông nghiệp

2

2

0

51

KQ03111

Quản trị kinh doanh nông nghiệp

2

2

0

52

KQ03367

Tổ chức kế tóan trong doanh nghiệp

3

3

0

53

KQ03216

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

3

3

0

54

KQ03210

Quản trị hành chính văn phòng

2

2

0

55

KQ03356

Thực tập giáo trình 1

2

0

2

56

KQ03342

Hành vi tổ chức

3

3

0

57

KQ03345

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

2

0

58

KQ03207

Quản trị chiến lược

3

3

0

59

KQ03331

Thương mại điện tử căn bản

2

2

0

60

KQ03322

Hệ thống kiểm soát nội bộ

3

3

0

61

KQ03362

Thực tập giáo trình 2

3

0

3

62

KQ04999

Khoá luận tốt nghiệp

10

10

0

TỔNG SỐ PHẦN BỔ TRỢ

7

 

 

63

SN03052

Tiếng anh chuyên ngành KE&QTKD

2

2

0

64

CN03507

Chăn nuôi cơ bản

3

2

0

65

NH03091

Nguyên lý trồng trọt

2

2

0

THAY THẾ KHÓA LUẬN

10

 

 

66

KQ03330

Chiến lược quảng bá

2

2

0

67

KQ03315

Phân tích báo cáo Kế toán

2

2

0

68

KQ03349

Định giá tài sản TC

3

3

0

69

KQ03342

Hành vi tổ chức

3

3

0

MÔ TẢ HỌC PHẦN CỤ THỂ 

Nguyên tắc sản xuất động vật

Cung cấp kiến thức tổng quan về chăn nuôi trong nước và quốc tế; nguồn gốc, đặc điểm, năng suất và công tác chăn nuôi; sinh lý tiêu hóa và sinh sản vật nuôi; dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi.

Nguyên lý Nông nghiệp

Nhằm cung cấp kiến thức về: giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và mối quan hệ giữa sản xuất cây trồng và xã hội; môi trường sống cơ bản của thực vật; một số đặc tính của thực vật; nâng cao năng suất cây trồng; độ phì của đất và cải tạo đất Các phương pháp sinh sản…

Toán kinh tế. 

Nhằm giới thiệu về các mô hình toán học kinh tế; phân tích cân bằng tĩnh; phân tích so sánh – việc áp dụng các công cụ phái sinh và chênh lệch trong phân tích kinh tế; tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng; các bài toán lập trình tuyến tính; các bài toán vận tải. 

Nguyên lý thống kê kinh tế 

Là môn học nhằm giới thiệu nhập môn nguyên lý thống kê kinh tế; và Thu thập thông tin thống kê; tổng hợp và trình bày các dữ liệu thống kê; Thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội; Điều tra chọn mẫu; Kiểm định thống kê; Thống kê biến động hiện tượng; Phân tích tương quan và hồi quy. Học phần học trước: Xác suất-thống kê.

Lời kết, thông qua đây các bạn có thể tự giải đáp cho thắc mắc ngành kinh doanh nông nghiệp học những môn gì. Từ đó hãy lựa chọn cho mình phương pháp học tập để đạt được những thành tích cao nhất trong suốt quá trình học tập.