33
*

Công nghiệp Tin tức Thương mại Tin tức Báo cáo Doanh nghiệp Pháp luật
*
*
*

*
*
Tin tức

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
*


- 12 lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa gồm:

1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp (02 thủ tục);

2. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (03 thủ tục);

3. Lĩnh vực hóa chất (08 thủ tục);

4. Lĩnh vực xúc tiến thương mại (05 thủ tục);

5. Lĩnh vực thương mại quốc tế (05 thủ tục);

6. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (10 thủ tục);

7. Lĩnh vực dầu khí (01 thủ tục);

8. Lĩnh vực quản lý cạnh tranh (03 thủ tục);

9. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (01 thủ tục);

10. Lĩnh vực điện (09 thủ tục);

11. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (02 thủ tục);

12. Lĩnh vực an toàn thực phẩm (02 thủ tục).

Bạn đang xem:

- 02 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông gồm:

1. Lĩnh vực công nghiệp (04 thủ tục):

+ Mở rộng cụm công nghiệp;

+ Bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp.

Xem thêm: 100+ Mẫu Áo Dài Cưới Đẹp Nhất Hiện Nay Dành Cho Các Cô Dâu Xinh Bridal

2. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (01 thủ tục):

+ Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp qui mô dưới 03 triệu lít/năm.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh làm đầu mối giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện trình UBND tỉnh ban hành quy định, quy trình liên thông, quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính cùng cấp, giữa các cấp hành chính trong tỉnh; đồng thời hướng dẫn thống nhất thực hiện thủ tục tiếp nhận, hẹn trả kết quả, luân chuyển hồ sơ, giấy tờ, theo dõi, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính của từng loại công việc.