Trang dịch vụ công tỉnh bình thuận

      333
Đã tiếp nhận 44.114 hồ sơ Đã hoàn thành 42.605 hồ sơ Trả đúng hạn 42.254 hồ sơ Quá hạn 351 hồ sơ Tháng9/202299,2% đúng hạn
Đã tiếp nhận 114.699 hồ sơ Đã hoàn thành 114.832 hồ sơ Trả đúng hạn 113.792 hồ sơ Quá hạn 1.040 hồ sơ Tháng8/202299,1% đúng hạn
Đã tiếp nhận 96.510 hồ sơ Đã hoàn thành 94.465 hồ sơ Trả đúng hạn 93.729 hồ sơ Quá hạn 736 hồ sơ Tháng7/202299,2% đúng hạn
Đã tiếp nhận 88.633 hồ sơ Đã hoàn thành 89.377 hồ sơ Trả đúng hạn 89.151 hồ sơ Quá hạn 226 hồ sơ Tháng6/202299,7% đúng hạn
Đã tiếp nhận 95.467 hồ sơ Đã hoàn thành 93.997 hồ sơ Trả đúng hạn 93.278 hồ sơ Quá hạn 719 hồ sơ Tháng5/202299,2% đúng hạn
Đã tiếp nhận 90.240 hồ sơ Đã hoàn thành 88.747 hồ sơ Trả đúng hạn 88.676 hồ sơ Quá hạn 71 hồ sơ Tháng4/202299,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 86.697 hồ sơ Đã hoàn thành 85.071 hồ sơ Trả đúng hạn 84.838 hồ sơ Quá hạn 233 hồ sơ Tháng3/202299,7% đúng hạn
Đã tiếp nhận 52.839 hồ sơ Đã hoàn thành 52.110 hồ sơ Trả đúng hạn 52.068 hồ sơ Quá hạn 42 hồ sơ Tháng2/202299,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 63.398 hồ sơ Đã hoàn thành 61.733 hồ sơ Trả đúng hạn 61.624 hồ sơ Quá hạn 109 hồ sơ Tháng1/202299,8% đúng hạn
Đã tiếp nhận 78.002 hồ sơ Đã hoàn thành 77.803 hồ sơ Trả đúng hạn 77.736 hồ sơ Quá hạn 67 hồ sơ Tháng12/202199,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 72.098 hồ sơ Đã hoàn thành 70.039 hồ sơ Trả đúng hạn 70.000 hồ sơ Quá hạn 39 hồ sơ Tháng11/202199,9% đúng hạn
Đã tiếp nhận 67.894 hồ sơ Đã hoàn thành 66.706 hồ sơ Trả đúng hạn 66.673 hồ sơ Quá hạn 33 hồ sơ Tháng10/2021100% đúng hạn
*

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành


Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Bạn đang xem: Trang dịch vụ công tỉnh bình thuận


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Xem thêm: Đồ Chơi Thần Xe Siêu Tốc Mới Chưa Đập Hộp, Đồ Chơi Thần Xe Siêu Tốc


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.


*

*

*

*

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - TỈNH HẢI DƯƠNGCơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngĐơn vị quản lý kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông