Mẫu tờ trình mới nhất 2018

      26
Cho tôi hỏi: Mẫu Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp mới nhất như thế nào? Câu hỏi của cô Ly đến từ Hà Nội.
*
Nội dung chính

Mẫu Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp mới nhất như thế nào?

Mẫu Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp là mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP. Dưới đây là hình ảnh mẫu Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Sở Tư pháp:

*

Tải về Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp mới nhất: Tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình mới nhất 2018

*

Mẫu Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp mới nhất? Cơ quan nào có sẽ thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương? (Hình từ Internet)

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp theo thủ tục đơn giản gồm những gì?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định như sau:

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo thủ tục đơn giản1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo thủ tục đơn giản áp dụng với đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 5; điểm a khoản 1 và các khoản 2, 4 Điều 7 của Thông tư này.2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo thủ tục đơn giản được lập thành 01 bộ gồm Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Sở Tư pháp, của Cục Thi hành án dân sự hoặc của các đơn vị thuộc Bộ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo:a) Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị xét tặng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này đối với cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 5 và khoản 4 Điều 7 của Thông tư này;b) Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị xét tặng theo Mẫu số 4A ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư này;c) Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị xét tặng theo Mẫu số 4B ban hành kèm theo Thông tư này và văn bản nhận xét của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đối với cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.

Như vậy theo quy định trên hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp theo thủ tục đơn giản bao gồm:

- Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị xét tặng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BTP đối với cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 5 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 06/2018/TT-BTP.

- Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị xét tặng theo Mẫu số 4A ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 06/2018/TT-BTP.

Xem thêm: Chơi Game Quản Lý Shop Quần Áo Đồ Hiệu Thời Trang Online, Game Cửa Hàng Quần Áo

- Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị xét tặng theo Mẫu số 4B ban hành kèm theo Thông tư này và văn bản nhận xét của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đối với cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 06/2018/TT-BTP.

Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp?

Căn cứ tại Điều 15 Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định như sau:

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình xét tặng Kỷ niệm chương1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương hợp lệ, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành bình xét, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.2. Đối với hồ sơ không đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo cho đơn vị trình. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị trình có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi lại Vụ Thi đua - Khen thưởng để thẩm định.3. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp họp xét hoặc lấy ý kiến các thành viên, Vụ Thi đua - Khen thưởng hoàn tất các thủ tục theo quy định để trình Bộ trưởng, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

Như vậy theo quy định trên Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.