Mẫu thông báo thành lập chi nhánh

      318

Hiện nay, những công ty lớn kinh doanh công dụng thu được nguồn doanh thu dồi dào các muốn mở rộng quy mô của khách hàng sau một thời gian vận động để đáp ứng nhu ước về cai quản lý, nhân sự cũng như phục vụ nhu cầu marketing của công ty. Phần lớn, các công ty, công ty lớn muốn mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động vui chơi của mình sẽ tuyển lựa việc thành lập chi nhánh. Một công ty muốn thành lập và hoạt động chi nhánh công ty của bản thân thì phải tiến hành thông báo ra đời chi nhánh. Nội dung bài viết sau đây xin đề cập đến mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty để quý khách hàng hàng có thể tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu thông báo thành lập chi nhánh

*
*
Thông báo ra đời chi nhánh

1. Trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động chi nhánh công ty

Để hoàn toàn có thể thực hiện nay việc ra đời chi nhánh công ty, doanh nghiệp cần phải tiến hành các trình tự, giấy tờ thủ tục như sau:

Hồ sơ xin thành lập và hoạt động chi nhánh công ty:

Thông báo thành lập và hoạt động chi nhánh gửi cơ quan thuế do người thay mặt đại diện theo pháp luật của bạn ký ( công ty Luật ACC vẫn cung cấp cho khách hàng mẫu thông báo ra đời chi nhánh theo đúng phép tắc của lao lý mới nhất)Bản sao nghị quyết, đưa ra quyết định và bạn dạng sao biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên so với công ty nhiệm vụ hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp hợp danh, của Hội đồng cai quản trị so với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ cài công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mtv về việc ra đời chi nhánh của công ty;Bản sao sách vở pháp lý của cá thể đối với người đứng đầu trụ sở công ty

Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh:

Nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp làm hồ sơ đăng ký vận động chi nhánh tại chống Đăng ký kết kinh doanh điểm đặt chi nhánhNhận kết quả: vào thời hạn 03 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ thích hợp lệ, chống Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển động chi nhánh cho doanh nghiệp. Trường vừa lòng hồ sơ chưa hợp lệ, phòng Đăng ký sale thông báo bởi văn bản nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật cho doanh nghiệp.

2. Mẫu mã thông báo thành lập chi nhánh new nhất 

Như đang đề cập sinh sống trên, để kết thúc thủ tục thành lập và hoạt động chi nhánh công ty thì công ty cần phải thực hiện việc chuẩn bị Thông báo thành lập chi nhánh gửi cơ quan thuế do người thay mặt đại diện theo pháp luật của khách hàng ký trong bộ hồ sơ thành lập và hoạt động chi nhánh. Hiện tại nay, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đk doanh nghiệp có cung cấp mẫu thông báo mở trụ sở công ty tại Phụ lục II-7 như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……………….., ngày mon năm
 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký vận động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Kính gửi: phòng Đăng ký sale tỉnh, tp ……………………………….

Tên công ty (ghi bằng văn bản in hoa): …………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký sale (chỉ kê khai nếu không tồn tại mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………… Ngày cấp cho ……/……/…… chỗ cấp: …..

Đăng ký vận động chi nhánh/văn chống đại diện/

Thông báo lập vị trí kinh doanh với những nội dung sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm khiếp doanh

Tên đưa ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bởi tiếng Việt (ghi bằng văn bản in hoa): ……………………………………………………………………………………………………..

Tên đưa ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

Tên chi nhánh/văn phòng đạt diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ đưa ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm khiếp doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Fax (nếu có): …………………………..

Email (nếu có): …………………………………………………………………………………………………

Website (nếu có): ………………………………………………………………………………………………

– chi nhánh/Văn chống đại diện/Địa điểm sale nằm vào (Đánh lốt X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký showroom trụ sở của bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm sale nằm trong khu vực công nghiệp/khu chế xuất/khu khiếp tế/khu technology cao):

Khu công nghiệp □

Khu chiết xuất □

Khu kinh tế tài chính □

Khu technology cao □

Ngành, nghề ghê doanh, câu chữ hoạt động:a) Ngành, nghề marketing (chỉ kê khai so với chi nhánh, vị trí kinh doanh):
STTTên ngànhMã ngànhNgành, nghề kinh doanh chính

(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề vẫn kê khai)

    
b) Nội dung vận động (chỉ kê khai so với văn chống đại diện): …………………………… bạn đứng đầu chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm khiếp doanh:Họ thương hiệu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………… Giới tính: ………………

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………………………Quốc tịch: ……………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ loại khác (ghi rõ): …………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/……/…… chỗ cấp: …………. Ngày quá hạn (nếu có): ……/……/……

Địa chỉ thường xuyên trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………………………….

Xem thêm: Trò Chơi Tay Đấm Thép - Download Real Steel World Robot Boxing Miễn Phí

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố ở trong tỉnh: ………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: ……………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………….

Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………………… thư điện tử (nếu có): ………………………..

trụ sở chủ cai quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký vận động địa điểm sale trực thuộc bỏ ra nhánh):

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………..

Mã số bỏ ra nhánh/Mã số thuế của đưa ra nhánh: …………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký vận động chi nhánh (trường hợp không tồn tại mã số đưa ra nhánh/mã số thuế của đưa ra nhánh): ………… Ngày cấp cho ……/……/…… vị trí cấp: ……

Đề nghị cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký vị trí kinh doanh (chỉ kê khai đối với trường hợp đồng ký chuyển động địa điểm tởm doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào trong 1 trong nhị ô sau):

□ Giấy ghi nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của vớ cả vị trí kinh doanh

□ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận tin tức của từng địa điểm kinh doanh

tin tức đăng ký thuế:
STTCác chỉ tiêu tin tức đăng ký kết thuế
1Thông tin về kế toán tài chính trưởng/Phụ trách kế toán tài chính (nếu có):

Họ cùng tên kế toán tài chính trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

2Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ cửa hàng nhận thông báo thuế khác add chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm khiếp doanh):

Số nhà, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): ………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

3Ngày ban đầu hoạt rượu cồn (trường hợp đưa ra nhánh/văn chống đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến ban đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không nên kê khai văn bản này): ……/……/……
4Hình thức hạch toán (Đánh vệt X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc” Trường thích hợp tích lựa chọn ô “Hạch toán độc lập” nhưng thuộc đối tượng người tiêu dùng phải lập với gửi report tài chính hợp nhất mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyền theo qui định thì tích chọn lựa thêm ô “Có báo cáo tài chủ yếu hợp nhất”):

Hạch toán tự do □ Có báo cáo tài chính hợp tuyệt nhất □

Hạch toán phụ thuộc □

5Năm tài chính;

Áp dụng từ thời điểm ngày ……/…… cho ngày ……/……2

(ghi ngày, tháng bắt đầu và chấm dứt niên độ kế toán)

6Tổng số lao hễ (dự kiến): ……………………………………………………………………
7Hoạt cồn theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL. O&M:

Có □ không □

8Phương pháp tính thuế GTGT (chọn một trong các 4 phương pháp):

Khấu trừ □

Trực tiếp bên trên GTGT □

Trực tiếp trên doanh số □

Không yêu cầu nộp thuế GTGT □

Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)3:□ tự in hóa đối chọi □ Đặt in hóa đơn

□ sử dụng hóa đơn điện tử □ mua hóa solo của cơ quan thuế

thông tin về câu hỏi đóng bảo đảm xã hội (chỉ kê khai so với chi nhánh/văn phòng đại diện):

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong các 3 phương thức):

□ mỗi tháng □ 03 tháng một đợt □ 06 mon một lần

Lưu ý:

– đưa ra nhánh/văn phòng đại diện của khách hàng đăng ký kết ngành, nghề khiếp doanh đó là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán; rất có thể lựa chọn 1 trong 3 cách thức đóng bảo đảm xã hội: mặt hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 mon một lần.

– đưa ra nhánh/văn phòng đại diện của người sử dụng đăng cam kết ngành, nghề sale chính khác: đánh dấu vào cách tiến hành đóng bảo đảm xã hội sản phẩm tháng.

trụ sở công ty kinh doanh thị trường chứng khoán nước ngoài/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:

□ Đánh vết X nếu như là chi nhánh công ty đầu tư và chứng khoán nước ngoài/chi nhánh công ty làm chủ quỹ quốc tế tại vn và kê khai thêm các thông tin sau đây:

Giấy phép ra đời và vận động số:… (nếu có) do Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước cung cấp ngày: …./…./……

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở đưa ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền thực hiện hợp pháp của khách hàng và được sử dụng đúng mục đích theo mức sử dụng của pháp luật;

– áp dụng hóa 1-1 tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, cài hóa đối chọi của ban ngành thuế theo đúng quy định của lao lý (Không ghi nếu thông báo thành lập vị trí kinh doanh);

– trọn vẹn chịu nhiệm vụ trước điều khoản về tính vừa lòng pháp, thiết yếu xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Người ký kết tại thông báo này cam đoan là người dân có quyền với nghĩa vụ tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo công cụ của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU chi NHÁNH

(Ký với ghi bọn họ tên)

Trên đây là những vụ việc liên quan mang lại thông báo ra đời chi nhánh. Tự hào là solo vị bậc nhất hỗ trợ mọi vụ việc liên quan cho pháp lý, support pháp luật, thủ tục sách vở cho quý khách mà doanh nghiệp Luật ACC xin cung cấp cho người tiêu dùng dịch vụ support mẫu thông báo thành lập chi nhánh . Nếu như quý người tiêu dùng còn gặp mặt phân vân về thông báo ra đời chi nhánh cũng tương tự trình tự, thủ tục để thành lập chi nhánh doanh nghiệp thì hãy contact với công ty Luật ACC ngay lập tức để rất có thể nhận được sự support nhanh chóng, hiệu quả, uy tín, quality và máu kiệm ngân sách nhất.