Mẫu thông báo bổ nhiệm nhân sự

      370

tinhte.edu.vn xin giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm dịch vụ cảu giám đốc công ty, doanh nghiệp so với nhân viên có được thành tích, nhiệm vụ hoặc thực thi trọng trách mới.

Bạn đang xem: Mẫu thông báo bổ nhiệm nhân sự

CÔNG TY ……………. Số /TB - …..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc --------------------

…………….., ngày ……. Tháng ……. Năm ……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

(V/v: bửa nhiệm……………….)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

- căn cứ Điều lệ công ty ……………….

- địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc công ty;

- căn cứ yêu cầu chuyển động kinh doanh của công ty;

- Xét năng lực, phẩm hóa học cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông, bà …………………………….…………………………….……………………………..

Xem thêm: Những Điểm Mới Của Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân 2014, Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân 2014

Sinh ngày: …………………………………….. Dân tộc: …….....……… Giới tính: ……….....……..


Quốc tịch: ………………………………………….…………………………….………………....………

CMND số ………………… vì chưng Công an …………………………….…….cấp ngày ………..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………………………………..…………….

Giữ phục vụ …………………………….…………………………….…………………………….………

Điều 2: Ông, bà ……………………………………….…... được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo biện pháp của công ty

Điều 3: những Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có tương quan và Ông, bà …………………… chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM CÔNG TY …………………..Giám đốc

…………………………………..


Chia sẻ bởi:
*
tinhte.edu.vn
tinhte.edu.vn
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 6.294 Lượt xem: 11.017 Dung lượng: 94,5 KB
Liên kết tinhte.edu.vn về

Link tải về chính thức:

Mẫu ra quyết định bổ nhiệm nhân sự tinhte.edu.vn Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA