Mẫu hồ sơ mời thầu epc

      29
Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT phía dẫn câu hỏi lập làm hồ sơ mời thầu thiết kế, cung ứng hàng hóa cùng xây gắn thêm (EPC) đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 phương tiện đấu thầu và tương xứng để áp dụng vẻ ngoài EPC.

Bạn đang xem: Mẫu hồ sơ mời thầu epc

 

1. Áp dụng chủng loại hồ sơ mời thầu EPC


- Theo Thông tư số 11/2016, EPC được áp dụng đối với dự án phức tạp, tất cả yêu ước kỹ thuật, technology cao và đề xuất tuân thủ ngặt nghèo tính đồng bộ, thống nhất từ khâu kiến tạo đến khâu hỗ trợ thiết bị, thi công, đào tạo và huấn luyện chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì dài hạn.
- EPC ko được áp dụng trong những trường hợp bao gồm thể tách bóc thành các gói thầu cá biệt để sản xuất điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước rất có thể tham gia đấu thầu và thực hiện gói thầu.
- mẫu hồ sơ mời thầu bao gồm 3 phần: thủ tục đấu thầu, yêu ước về gói thầu và đk hợp đồng. Lúc lập, thẩm định, phê chăm chú hồ sơ mời thầu EPC theo vẻ ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chế thế giới một quá trình hai túi hồ sơ thì Thông tứ 11 năm 2016 quy định phải vận dụng Mẫu hồ sơ mời thầu EPC.
Khi vận dụng mẫu làm hồ sơ gói thầu EPC, nhà đầu tư, mặt mời thầu bắt buộc sửa đổi, bổ sung nội dung trong các Chương của chủng loại hồ sơ mời thầu để tương xứng với tính chất, quy mô của từng gói thầu và thời điểm tổ chức triển khai đấu thầu.
- Đối cùng với gói thầu EPC áp dụng vẻ ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu tinh giảm trong nước, hướng đẫn thầu, căn cứ quy mô và đặc thù của gói thầu để chỉnh sửa Mẫu làm hồ sơ mời thầu mang lại phù hợp.
- những gói thầu láo hợp bao hàm thiết kế và cung cấp hàng hóa, xây cất và xây lắp, cung cấp hàng hóa cùng xây lắp, lập dự án, thiết kế, hỗ trợ hàng hóa và xây gắn thêm (chìa khóa trao tay), địa thế căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu để sửa đổi cho phù hợp.
Thông bốn 11/2016 chính sách hồ sơ mời thầu phải bao hàm Mẫu thỏa thuận hợp đồng và những điều, khoản nhằm nhà thầu làm các đại lý chào thầu với để những bên yêu thương thảo, trả thiện, ký kết và tiến hành hợp đồng.
Hợp đồng ký kết thân chủ đầu tư với nhà thầu phải tuân thủ Mẫu thỏa thuận hợp đồng, những điều kiện phù hợp đồng trong hồ sơ mời thầu, những hiệu chỉnh, bổ sung cập nhật do công ty thầu khuyến cáo và được chủ chi tiêu chấp thuận dẫu vậy không trái với điều khoản về đấu thầu và điều khoản liên quan.
Ngoài ra, giá bán dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí quan trọng để thực hiện gói thầu, có bao hàm cả thuế, phí, lệ giá tiền (nếu có).
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 11/2016/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 26 mon 7 năm 2016

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU THIẾT KẾ, CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP (EPC)

Căn cứ chính sách đấu thầu số 43/2013/QH13ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ lý lẽ xây dựng số 50/2014/QH13ngày 18 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày26 tháng 6 năm năm trước của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của Luậtđấu thầu về chắt lọc nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu tư banhành Thông bốn Hướng dẫn lập làm hồ sơ mời thầu thiết kế, cung ứng hàng hóa và xây lắp(EPC).

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn câu hỏi lập hồsơ mời thầu thiết kế, cung ứng hàng hóa với xây đính thêm (EPC) so với gói thầu của dựán ở trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định trên Điều 1 quy định đấu thầu số43/2013/QH13 và phù hợp để áp dụng hiệ tượng EPC theo luật tại khoản 1Điều 3 Thông bốn này. Mẫu mã hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này được ápdụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quốc tế theo phươngthức một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

2. Đối với những gói thầu EPC áp dụng vốnODA, nếu như được những nhà tài trợ đồng ý thì áp dụng Mẫu làm hồ sơ mời thầu banhành đương nhiên Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số văn bản theoquy định về đấu thầu vào điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa việt nam vớinhà tài trợ đó.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc cóliên quan đến hoạt động lựa lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC nằm trong phạm vi điều chỉnhquy định trên Điều 1 của Thông bốn này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựachọn đơn vị thầu ko thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của mức sử dụng đấu thầu số 43/2013/QH13chọn áp dụng quy định của Thông bốn này.

Điều 3. Áp dụng mẫu mã hồsơ mời thầu EPC

1. EPC được áp dụng đối với dự án phứctạp, bao gồm yêu mong kỹ thuật, công nghệ cao và buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt tính đồng bộ,thống tuyệt nhất từ khâu xây dựng đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, giảng dạy chuyểngiao công nghệ, bảo hành, bảo trì dài hạn. EPC tương xứng với những công trình côngnghiệp cơ khí, điện, dầu khí, hóa chất, xi măng, khai khoáng, cung cấp thoát nước, xửlý nước thải, rác thải nhưng việc thi công và cung ứng thiết bị không thể tách rờido yêu ước cao của tính đồng bộ.

Không áp dụng hình thức EPC vào trườnghợp gồm thể tách thành những gói thầu đơn lẻ như xây đắp (E), cung ứng hànghóa (P) cùng xây đính (C) hoặc bóc thành gói thầu kiến tạo và hỗ trợ hàng hóa(EP), gói thầu xây đính (C) để chế tạo ra điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa cóthể gia nhập đấu thầu và thực hiện gói thầu.

2. Mẫu hồ sơ mời thầu EPC phát hành kèmtheo Thông tứ này bao hàm các phần sau:

Mẫu Thông báo cập nhật nội dung hồ sơmời thầu

Phần vật dụng nhất. Giấy tờ thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng tài liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơdự thầu

Chương IV. Cácbiểu mẫu mã dự thầu

Phần sản phẩm hai. Yêu mong về gói thầu

Chương V. Trình làng dự án cùng gói thầu

Chương VI. Yêu mong về giai đoạn thực hiện

Chương VII. Yêu mong về kỹ thuật, Chỉ dẫnkỹ thuật

Chương VIII. Các bạn dạng vẽ

Phần thiết bị ba. Điều kiện thích hợp đồng

Chương IX. Điều kiện phổ biến của vừa lòng đồng

Chương X. Điều kiện rõ ràng của vừa lòng đồng

Phụ lục 1.XS một số trong những ví dụvề điều khoản ví dụ của hòa hợp đồng

Chương XI. Biểumẫu hẳn nhiên hợp đồng

Phụ lục 2. Ví dụ, hướngdẫn biên soạn thảo một số trong những nội dung của làm hồ sơ mời thầu.

3. Khi lập, thẩm định, phê duyệt y hồ sơmời thầu gói thầu EPC vận dụng đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chế nước ngoài theophương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Thông tưnày, tổ chức, cá thể phải áp dụng Mẫu làm hồ sơ mời thầu EPC ban hành kèm theoThông tứ này.

Khi vận dụng Mẫu làm hồ sơ mời thầu này đốivới gói thầu EPC rứa thể, chủ đầu tư, bên mời thầu bắt buộc sửa đổi, bổ sung và hoànthiện các nội dung liên quan trong các Chương của mẫu mã hồ sơ mời thầu nhằm phù hợpvới tính chất, quy mô của mỗi gói thầu cùng thời điểm tổ chức triển khai đấu thầu. Câu hỏi đưara các yêu cầu trong làm hồ sơ mời thầu phải trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnhtranh, công bằng, phân minh và hiệu quả kinh tế; không được gửi ra những điều kiệnnhằm tinh giảm sự tham gia của nhà thầu, nhằm mục tiêu tạo ưu thế cho một hoặc một trong những nhàthầu tạo ra sự đối đầu không bình đẳng.

- Chương I. Chương này gồm những nộidung gợi ý nhà thầu khi tham gia thầu, được tạo ra trên cơ sở công cụ củaLuật đấu thầu, các văn bản hướng dẫn thi hành chế độ đấu thầu và pháp luật liênquan hiện hành tại Việt Nam. Phần nhiều nội dung vào Chương này yêu ước tham chiếuđến BDL được hiểu là mục này rất cần được cung cấp bổ sung các thông tin chitiết cho phù hợp với gói thầu.

- Chương II. Tất cả các mục trongChương I có đề cập cho BDL rất cần được được quy định rõ ràng trong mục tươngứng của Chương II lúc áp dụng đối với từng gói thầu.

- Chương III. Chương này bao hàm cácquy định và hướng dẫn xây dừng tiêu chí review hồ sơ dự thầu cùng trình từ cácbước để review hồ sơ dự thầu. Tiêu chí đánh giá cụ thể cần được biên soạn thảo cụthể cho phù hợp với mỗi gói thầu. Chương này đưa ra một số ví dụ mang tính minhhọa so với trường hợp cụ thể để coi xét áp dụng khi biên soạn thảo tiêu chuẩn đánhgiá.

- Chương IV. Chương này quy định những biểumẫu nhưng nhà thầu phải hoàn thành khi lập làm hồ sơ dự thầu.

- những Chương V, VI, VII, VIII, X.Chương này bao gồm hướng dẫn, chủng loại kèm theo một trong những ví dụ mang ý nghĩa minh họa đểxem xét áp dụng khi soạn thảo so với từng gói thầu vắt thể. Những nội dung mangtính phía dẫn, ví dụ minh họa nêu tại những Chương này được cập nhật và sử dụngphổ thay đổi nhất trên thời điểm phát hành mẫu làm hồ sơ mời thầu này và sẽ được người sửdụng chọn lọc phương án rõ ràng căn cứ quy mô và đặc điểm từng gói thầu.

- Chương IX. Điều kiện thông thường của thích hợp đồngđược hướng dẫn khuyến khích sử dụng điều kiện chung vày FIDIC ban hành áp dụng đốivới gói thầu EPC theo hướng dẫn nêu tại khoản 3 Điều 5 Thông tứ này.

- Chương XI. Tương tự như như Chương IV,Chương này gồm những mẫu dĩ nhiên hợp đồng để nhà thầu có nhiệm vụ hoàn thiệnnếu được trao thích hợp đồng. Căn cứ quy tế bào và đặc điểm của gói thầu, rất có thể chỉnh sửacác chủng loại này cho cân xứng nhưng phải bảo đảm an toàn tuân thủ luật pháp của luật pháp về đấuthầu và luật pháp có liên quan.

- Thông báo cập nhật nội dung làm hồ sơ mờithầu: thông báo này là một trong những phần không bóc tách rời của hồ sơ mời thầu cùng được soạnthảo với các nội dung cập nhật quy định của làm hồ sơ mời thầu trước lúc phát hành.

4. Đối với các gói thầu EPC áp dụnghình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước, hướng đẫn thầu, căn cứquy tế bào và tính chất của gói thầu để chỉnh sửa quy định của mẫu mã hồ sơ mời thầunày cho cân xứng với nguyên lý của điều khoản đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số63/2014/NĐ-CP .

5. Đối cùng với gói thầu tất cả hổn hợp bao gồmthiết kế và cung cấp hàng hóa (EP), xây đắp và xây lắp (EC), cung cấp hàng hóavà xây đính (PC), lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây đính thêm (chìa khóatrao tay), căn cứ quy tế bào và tính chất của gói thầu có thể chỉnh sửa luật tạiMẫu làm hồ sơ mời thầu này hoặc các mẫu: làm hồ sơ mời thầu bốn vấn, sản phẩm hóa, xây đính đểáp dụng cho phù hợp nhưng phải bảo đảm tuân thủ cách thức của luật pháp về đấuthầu.

6. Đối với gói thầu tất cả hổn hợp áp dụngphương thức hai giai đoạn, chủ chi tiêu chỉnh sửa nguyên tắc tại chủng loại hồ sơ mời thầunày để áp dụng cho cân xứng nhưng phải bảo vệ tuân thủ mức sử dụng của luật pháp vềđấu thầu.

Điều 4. Áp dụng quy địnhvề thuế, phí, lệ phí

1. Giá dự thầu của phòng thầu phải bao gồmtoàn bộ những chi phí cần thiết để tiến hành gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệphí (nếu có). Thuế, phí, lệ giá tiền được áp theo thuế suất, mức phí, lệ mức giá theoquy định tại thời gian 28 ngày trước thời điểm ngày có thời điểm đóng thầu.

2. Khi reviews về giá không coi xétvà không chuyển vào nhằm so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với ngân sách chi tiêu về thuế, phí, lệphí (nếu có). Ngôi trường hợp đơn vị thầu được xếp hạng thứ nhất thì túi tiền về thuế,phí, lệ tổn phí (nếu có) sẽ tiến hành xác định ví dụ trong bước thương thảo vừa lòng đồng.Giá kiến nghị trúng thầu, giá hòa hợp đồng phải bao hàm thuế, phí, lệ phí tổn (nếu có).

Điều 5. Hòa hợp đồng

1. Hồ sơ mời thầu phải bao hàm Mẫu thỏathuận hòa hợp đồng và những điều, khoản của vừa lòng đồng để nhà thầu làm các đại lý chào thầuvà để những bên làm đại lý thương thảo, hoàn thiện, ký kết và tiến hành hợp đồng.

2. Thích hợp đồng ký kết thân chủ đầu tư vớinhà thầu phải tuân hành theo Mẫu thỏa thuận hợp đồng, những điều kiện vừa lòng đồng quyđịnh trong hồ sơ mời thầu, những hiệu chỉnh, bổ sung cập nhật do công ty thầu khuyến nghị và đượcchủ đầu tư chi tiêu chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng mà lại bảođảm không trái với công cụ của điều khoản về đấu thầu và lý lẽ khác của phápluật gồm liên quan.

3. Đối với đk chung của phù hợp đồngquy định trong làm hồ sơ mời thầu, khuyến khích áp dụng bộ đk chung thích hợp đồngdo Tổ chức cộng đồng quốc tế những kỹ sư support (FIDIC) phát hành áp dụng mang đến loạihợp đồng EPC/chìa khóa trao tay, phiên bạn dạng 1999; trong trường hợp này, đề nghịtham khảo ví dụ về điều kiện rõ ràng của phù hợp đồng được đăng cài trên trang webmuasamcong.mpi.gov.vn.

Trường hợp sử dụng bộ điều kiện chunghợp đồng do FIDIC ban hành đối với từng gói thầu, dự án công trình cụ thể, khuyến cáo đơnvị thực hiện phải mua bạn dạng quyền theo hiện tượng của FIDIC và lao lý về sở hữutrí tuệ.

Điều 6. Tổ chức thựchiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kểtừ ngày thứ nhất tháng 10 năm 2016.

2. Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quantrực thuộc bao gồm phủ, phòng ban khác sống Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp và tổchức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này. Vào quátrình thực hiện, nếu tất cả vướng mắc, đề nghị các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quanthuộc chủ yếu phủ, phòng ban khác nghỉ ngơi Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp với tổ chức,cá nhân có tương quan gửi chủ ý về bộ Kế hoạch và Đầu tứ để kịp thời phía dẫn./.

Nơi nhận: - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực thuộc TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ; Công báo; - Ngân hàng trở nên tân tiến Châu Á tại Việt Nam; - Ngân hàng thế giới tại Việt Nam; - Cục khám nghiệm văn phiên bản - cỗ Tư pháp; - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - những đơn vị thuộc bộ Kế hoạch với Đầu tư; - Lưu: VT, cục QLĐT (DP).

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC

QUYTRÌNH THỰC HIỆN GÓI THẦU EPC(Banhành cố nhiên Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm năm 2016 của cỗ Kếhoạch với Đầu tư)

NỘI DUNG

Tổ chức thực hiện

*

Lưu ý:

1 Đối với côngtác thi công xây dựng đưa ra tiết:

- Việc xây đắp xây dựng đề nghị tuân thủcác luật pháp về xây dựng nêu tại phương tiện xây dựng số 50/2014/QH13; Chương III Nghịđịnh số 46/2015/NĐ-CP ; Mục 1 Chương III Nghị định số 59/2015/NĐ-CP cùng quy địnhcủa lao lý có liên quan.

- Nhiệm vụ kiến tạo do nhà thầu lập phảituân thủ cơ chế tại Điều 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

- xây đắp do bên thầu lập đề nghị đượcthẩm định, thẩm tra và phê coi sóc theo mức sử dụng tại Điều 24, 25 Nghị định số59/2015/NĐ-CP. Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt xây dựng xây dựng chi tiếtcó thể được thực hiện đối với từng phần, thành phần công trình hoặc cục bộ côngtrình.

Trường hợp những văn bạn dạng pháp chế độ đượcdẫn chiếu trong Phụ lục này bị thay thế sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theovăn bản được thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Xem thêm: Thế Giới Quanh Ta Và Những Điều Bí Ẩn, 5 Bí Ẩn Trong Cuộc Sống Mà Dám Chắc Bạn Chưa Biết

MẪU

HỒSƠ MỜI THẦU THIẾT KẾ, CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP ÁP DỤNG ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, ĐẤUTHẦU HẠN CHẾ QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN nhị TÚI HỒ SƠ

(Ban hành kèmtheo Thông bốn số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26 mon 7 năm 2016 của bộ Kế hoạch với Đầutư khuyên bảo lập làm hồ sơ mời thầu thiết kế, hỗ trợ hàng hóa cùng xây lắp)

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu: _______________

Tên gói thầu: _______________

Dự án: _______________

Phát hành ngày: _______________

Ban hành đương nhiên Quyết định: _______________

Tư vấn lập làm hồ sơ mời thầu (nếu có)

Bên mời thầu

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

EPC

Thiết kế, hỗ trợ hàng hóa cùng xây lắp

CDNT

Chỉ dẫn công ty thầu

BDL

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ lời khuyên về kỹ thuật và hồ sơ lời khuyên về tài chính

HSĐXKT

Hồ sơ khuyến nghị về kỹ thuật

HSĐXTC

Hồ sơ khuyến nghị về tài chính

ĐKC

Điều kiện thông thường của đúng theo đồng

ĐKCT

Điều kiện ví dụ của vừa lòng đồng

Luật đấu thầu

Nghị định 63/CP

VND

đồng Việt Nam

USD

đô la Mỹ

EUR

đồng tiền phổ biến Châu Âu

MỤC LỤC

Mẫu thông báo cập nhật nội dung hồ nước sơmời thầu

Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Hướng dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá chỉ hồ sơdự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần vật dụng hai. Yêu cầu về gói thầu

Chương V. Ra mắt dự án với gói thầu

Chương VI. Yêu cầu về quá trình thực hiện

Chương VII. Yêu mong về kỹ thuật, Chỉ dẫnkỹ thuật

Chương VIII. Các bạn dạng vẽ

Phần sản phẩm công nghệ ba. Điều kiện đúng theo đồng

Chương IX. Điều kiện thông thường của phù hợp đồng

Chương X. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phụ lục 1. Một vài ví dụ về điều khoảncụ thể của hòa hợp đồng

Chương XI. Biểu mẫu kèm theo thích hợp đồng

Phụ lục 2. Ví dụ, hướng dẫn soạn thảomột số nội dung của làm hồ sơ mời thầu

MỤC LỤC CHITIẾT MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

Phần đồ vật nhất

THỦ TỤC ĐẤUTHẦU

Nội dung

Trang

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Mục 1. Phạm vi gói thầu

Mục 2. Nguồn vốn

Mục 3. Hành động bị cấm

Mục 4. Tư phương pháp hợp lệ trong phòng thầu cùng tính thích hợp lệ của đồ vật tư, thiết bị, thương mại & dịch vụ liên quan

Mục 5. Câu chữ của HSMT

Mục 6. Hiểu rõ HSMT, điều tra khảo sát hiện trường, hội nghị tiền đấu thầu

Mục 7. Sửa thay đổi HSMT

Mục 8. Giá thành dự thầu

Mục 9. Ngữ điệu của HSDT

Mục 10. Nguyên tố của HSDT

Mục 11. Đơn dự thầu và các bảng biểu

Mục 12. Tài liệu minh chứng năng lực với kinh nghiệm ở trong nhà thầu

Mục 13. Thành phần khuyến cáo kỹ thuật

Mục 14. Giá dự thầu và sút giá

Mục 15. Đề xuất phương án sửa chữa trong HSDT

Mục 16. Đồng chi phí dự thầu và đồng xu tiền thanh toán

Mục 17. Thời gian có hiệu lực hiện hành của HSDT

Mục 18. đảm bảo an toàn dự thầu

Mục 19. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT

Mục 20. Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT

Mục 21. Thời gian đóng thầu

Mục 22. HSDT nộp muộn

Mục 23. Rút, sửa chữa và sửa thay đổi HSDT

Mục 24. Bảo mật

Mục 25. Làm rõ HSDT

Mục 26. Những sai khác, đặt đk và thải trừ nội dung

Mục 27. Xác minh tính thỏa mãn nhu cầu của HSDT

Mục 28. Sai sót ko nghiêm trọng

Mục 29. Nhà thầu phụ

Mục 30. Ưu đãi trong chắt lọc nhà thầu

Mục 31. Mở HSĐXKT

Mục 32. Đánh giá bán HSĐXKT

Mục 33. Mở HSĐXTC

Mục 34. Đánh giá HSĐXTC với xếp hạng bên thầu

Mục 35. Thương thảo hợp đồng

Mục 36. Điều kiện xét phê duyệt trúng thầu

Mục 37. Thông báo công dụng lựa lựa chọn nhà thầu

Mục 38. Thông tin chấp thuận HSDT và trao phù hợp đồng

Mục 39. Bỏ thầu

Mục 40. Điều kiện ký kết hợp đồng

Mục 41. đảm bảo an toàn thực hiện hợp đồng

Mục 42. Giải quyết và xử lý kiến nghị vào đấu thầu

Mục 43. Theo dõi, đo lường và thống kê quá trình gạn lọc nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu (BDL)

Chương III. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu

Mục 1. Chất vấn và nhận xét tính đúng theo lệ HSĐXKT

Mục 2. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán về năng lượng và khiếp nghiệm

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá bán về kỹ thuật

Mục 4. Bình chọn và đánh giá tính thích hợp lệ HSĐXTC

Mục 5. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chi tiết về tài chính

Mục 6. Phương án thay thế sửa chữa trong HSDT (nếu có)

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

A. Biểu chủng loại dự thầu thuộc HSĐXKT

Mẫu số 01. Đơn dự thầu

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 04. Bảo lãnh dự thầu

Mẫu số 05a. Phiên bản kê khai tin tức về công ty thầu

Mẫu số 05b. Bản kê khai thông tin về thành viên ở trong nhà thầu liên danh

Mẫu số 06. Danh sách những công ty phụ trách phần công việc của gói thầu

Mẫu số 07. Thích hợp đồng không ngừng trong vượt khứ

Mẫu số 08. Khiếu nại tụng đang giải quyết

Mẫu số 09. Tình hình tài thiết yếu trước đây của phòng thầu

Mẫu số 10. Doanh thu bình quân hàng năm từ vận động tư vấn, cung cấp hàng hóa và xây lắp

Mẫu số 11. Nguồn lực tài chính

Mẫu số 12. Nguồn lực có sẵn tài thiết yếu hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

Mẫu số 13. Vừa lòng đồng tương tự

Mẫu số 14. Bảng khuyến nghị nhân sự công ty chốt

Mẫu số 15. Bản lý lịch trình độ chuyên môn của nhân sự nhà chốt

Mẫu số 16. Bạn dạng kinh nghiệm siêng môn

Mẫu số 17. Bảng kê khai thiết bị

Mẫu số 18(a). Phạm vi quá trình sử dụng đơn vị thầu phụ

Mẫu số 18(b). Bảng kê khai nhà thầu phụ sệt biệt

B. Biểu mẫu mã dự thầu ở trong HSĐXTC

Mẫu số 19(a). Đơn dự thầu (không có đề xuất giảm ngay trong 1-1 dự thầu hoặc đề xuất áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trong thư giảm ngay riêng)

Mẫu số 19(b). Đơn dự thầu (có đề xuất áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trong 1-1 dự thầu)

Mẫu số 20. Bảng tổng thích hợp giá dự thầu

Mẫu số 21. Bảng tổng hợp nhu cầu các nhiều loại tiền tệ

Mẫu số 22. Bảng chi tiết giá dự thầu

Mẫu số 23. Bảng kê công nhật

Mẫu số 24. Bảng kê các khoản tạm bợ tính

Mẫu số 25. Bảng kê số liệu điều chỉnh

Mẫu số 25’. Bảng kê khai chi phí sản xuất vào nước đối với hàng hóa thừa hưởng ưu đãi

Phần vật dụng hai

YÊU CẦU VỀGÓI THẦU

Chương V. Ra mắt dự án với gói thầu

1. Trình làng chung về dự án

2. Trình làng chung về gói thầu

Chương VI. Yêu ước về quy trình tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu quá trình chung của dự án

2. Yêu thương cầu tiến trình của gói thầu và những mốc tiến độ

Chương VII. Yêu mong về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1. Nội dung các hướng dẫn kỹ thuật

2. Yêu mong về những thông số bh chính

Chương VIII. Các bản vẽ

Phần trang bị ba

ĐIỀU KIỆN HỢPĐỒNG

Chương IX. Điều kiện bình thường của đúng theo đồng

Chương X. Điều kiện ví dụ của thích hợp đồng

Phụ lục 1. Một số ví dụ về điều khoản ví dụ của hợp đồng

Phụ lục 1.1. Yêu ước về bảo hiểm

Phụ lục 1.2. Điều kiện và quy trình thanh toán

Phụ lục 1.3. Thống trị các các loại thuế, tầm giá và lệ phí

Phụ lục 1.4. Các thông số cam kết bảo hành

Chương XI. Biểu mẫu mã kèm theo thích hợp đồng

Mẫu số 26. Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu với trao đúng theo đồng

Mẫu số 27. Thỏa thuận hợp tác hợp đồng

Mẫu số 28. Bảo lãnh tiến hành hợp đồng

Mẫu số 29. Bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu số 30. Giấy bệnh nhận nghiệm thu và chuyển nhượng bàn giao tạm thời công trình

Mẫu số 31. Giấy triệu chứng nhận xong xuôi toàn bộ công trình

Mẫu số 32. Giấy tờ thủ tục và mẫu bổ sung, hiệu chỉnh những hạng mục công việc

Mẫu số 33. Yêu mong của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

Mẫu số 34. Đề xuất trong phòng thầu về việc bổ sung, hiệu chỉnh những hạng mục công việc

Mẫu số 35. Dự trù bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục quá trình do bên thầu lập

Mẫu số 36. Phê duyệt dự trù của nhà đầu tư

Mẫu số 37. Phê chuyên chú của Chủ đầu tư chi tiêu về việc thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh những hạng mục công việc

Mẫu số 38. Phụ lục hợp đồng về việc bổ sung, hiệu chỉnh những hạng mục công việc

Mẫu số 39. Tiến độ cụ thể thực hiện phù hợp đồng

Mẫu số 40. Danh sách các tài thời gian chữa trị Chủ chi tiêu xem xét phê duyệt

Mẫu số 41. Danh sách các nhà thầu phụ

Phụ lục 2. Ví dụ, gợi ý soạn thảo một số trong những nội dung HSMT

Ví dụ 1. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể về kỹ thuật (theo cách thức chấm điểm)

Ví dụ 2. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về chuyên môn (theo tiêu chí đạt/không đạt)

Ví dụ 3. Tính toán các quý hiếm phạt hiệu suất, tổn thất trong dự án công trình nhiệt điện

Ví dụ 4. Giải đáp lập trọng lượng mời thầu (Dự án thủy điện)

Ví dụ 5. Chỉ dẫn kỹ thuật với yêu cầu so với gói thầu

MẪUTHÔNG BÁO CẬP NHẬT NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU1

Tên dự án:

Tên gói thầu: _______________________________________________________________

Chủ đầu tư: ________________________________________________________________

Bên mời thầu: ______________________________________________________________

Địa chỉ bên mời thầu: ________________________________________________________

tổ chức triển khai đấuthầu gói thầu thuộc dự án công trình . xin mời những nhà thầu thâm nhập đấu thầu gói thầu nêu trên.

Quá trình tổ chức đấu thầu sẽ tuân thủtheo các quy định về đấu thầu rộng thoải mái quốc tế theo cách thức 1 quy trình 2túi hồ sơ của phương tiện đấu thầu, các văn phiên bản hướng dẫn liên quan và không giảm bớt sốlượng những nhà thầu tham gia.

Một bộ hồ sơ mời thầu bao hàm cácthành phần sau:

1. Thông báo cập nhật nội dung hồ sơ mờithầu

2. Làm hồ sơ mời thầu bao hàm các phần:

- Phần sản phẩm công nghệ nhất: giấy tờ thủ tục đấu thầu

- Phần trang bị hai: Yêu mong về gói thầu

- Phần máy ba: Điều kiện thích hợp đồng

....

n. Các nội dung có đổi khác so cùng với nộidung trong HSMT gồm:

.

Hồ sơ dự thầu đề xuất kèm theo bảo đảm dựthầu trị giá chỉ hoặc có giá trị tương tự bằng đồng nước ngoài tệ rất có thể tự vị chuyểnđổi và cần được gửi đến showroom bên mời thầu chậmnhất là ___ giờ(giờ Việt Nam), ngày ___tháng ___năm ___ . Làm hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểmđóng thầu sẽ không được chấp thuận.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào___ giờ(giờ Việt Nam) ngày ___ mon ___ năm ___  tại , không nhờ vào vào sự xuất hiện hay vắng khía cạnh của đại diệnnhà thầu tham dự thầu.

kính mời đạidiện nhà thầu tham gia thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và vị trí nêutrên.

Trong trường hợp có nội dung làm sao trongThông báo này xích míc với văn bản nêu trong những phần không giống của HSMT thì nộidung nêu vào Thông báo này có giá trị cụ thế.

___, ngày ___ tháng ___ năm ___ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ghi tên, chức danh, cam kết tên và đóng dấu)

Phần lắp thêm nhất

THỦTỤC ĐẤU THẦU

Chương I

CHỈDẪN NHÀ THẦU

1. Phạm vi gói thầu

1.1. Mặt mời thầu phép tắc tại BDL phát hành bộ HSMT này để chắt lọc nhà thầu triển khai gói thầu EPC được diễn đạt trong Phần trang bị hai - Yêu cầu về gói thầu.

1.2. Thương hiệu gói thầu; số hiệu gói thầu hình thức tại BDL.

1.3. Thời hạn thực hiện thích hợp đồng phương tiện tại BDL.

2. Mối cung cấp vốn

Nguồn vốn (hoặc cách tiến hành thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được điều khoản tại BDL.

3. Hành động bị cấm

3.1. Đưa, nhận, môi giới ăn năn lộ.

3.2. Tận dụng chức vụ nghĩa vụ và quyền lợi để can thiệp phi pháp vào vận động đấu thầu.

3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) thỏa thuận hợp tác về vấn đề rút khỏi bài toán dự thầu hoặc rút solo dự thầu được nộp trước đó nhằm một hoặc những bên tham gia thỏa thuận hợp tác thắng thầu;

b) thỏa thuận để một hoặc những bên chuẩn bị HSDT cho những bên tham dự thầu nhằm một mặt thắng thầu;

c) thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký kết hợp đồng thầu phụ hoặc các hiệ tượng gây khó khăn khác cho các bên không thâm nhập thỏa thuận.

3.4. Gian lận, bao gồm các hành động sau đây:

a) trình bày sai một phương pháp cố ý hoặc làm rơi lệch thông tin, hồ nước sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài thiết yếu hoặc ích lợi khác hoặc nhằm mục tiêu trốn tránh ngẫu nhiên một nghĩa vụ nào;

b) cá thể trực tiếp review HSDT, thẩm định công dụng lựa chọn nhà thầu nuốm ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm cho sai lệch tác dụng lựa chọn nhà thầu;

c) bên thầu gắng ý hỗ trợ các tin tức không trung thực vào HSDT làm cho sai lệch công dụng lựa chọn nhà thầu.

3.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:

a) hủy hoại, lừa dối, vắt đổi, bít giấu triệu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; nạt dọa, khuấy rối hoặc nhắc nhở đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn ngăn việc nắm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới ăn năn lộ, ăn lận hoặc thông đồng so với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) các hành vi cản trở so với nhà thầu, cơ quan gồm thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

3.6. Không bảo đảm an toàn công bằng, minh bạch, bao gồm các hành động sau đây:

a) tham gia thầu với tư bí quyết là công ty thầu đối với gói thầu vày mình làm mặt mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của mặt mời thầu, công ty đầu tư;

b) thâm nhập lập, bên cạnh đó tham gia đánh giá và thẩm định HSMT so với cùng một gói thầu;

c) Tham gia reviews HSDT đôi khi tham gia thẩm định công dụng lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;

d) Là cá thể thuộc mặt mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quy trình lựa chọn nhà thầu hoặc gia nhập tổ chăm gia, tổ thẩm định tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu hoặc là tín đồ đứng đầu chủ đầu tư, mặt mời thầu so với các gói thầu do cha mẹ đẻ, phụ huynh vợ hoặc bố mẹ chồng, vk hoặc chồng, bé đẻ, nhỏ nuôi, bé dâu, bé rể, anh chị em em ruột thay mặt đứng tên dự thầu hoặc là người thay mặt đại diện theo pháp luật trong phòng thầu tham gia thầu;

đ) đơn vị thầu tham gia thầu gói thầu EPC vị mình cung cấp dịch vụ support trước đó;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do nhà đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi tôi đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;

g) Áp dụng bề ngoài lựa lựa chọn nhà thầu chưa phải là bề ngoài đấu thầu rộng thoải mái khi ko đủ đk theo cách thức của biện pháp đấu thầu;

h) Nêu yêu cầu ví dụ về nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong HSMT;

i) Chia dự án thành các gói thầu trái với luật của khí cụ đấu thầu nhằm mục tiêu mục đích hướng dẫn và chỉ định thầu hoặc tiêu giảm sự tham gia của những nhà thầu.

3.7. Ngày tiết lộ, mừng đón những tài liệu, thông tin sau đây về quy trình lựa chọn nhà thầu, trừ ngôi trường hợp phương tiện tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của luật đấu thầu:

a) câu chữ HSMT trước thời gian phát hành theo quy định;

b) văn bản HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến dấn xét, reviews đối với từng HSDT trước khi công khai kết quả lựa lựa chọn nhà thầu;

c) ngôn từ yêu cầu nắm rõ HSDT của bên mời thầu và trả lời của phòng thầu trong thừa trình review HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) report của mặt mời thầu, report của tổ chăm gia, report thẩm định, báo cáo của đơn vị thầu bốn vấn, báo cáo của cơ quan trình độ có tương quan trong quy trình lựa chọn nhà thầu trước lúc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai minh bạch theo quy định;

e) các tài liệu không giống trong quy trình lựa chọn nhà thầu được đóng vệt mật theo luật của pháp luật.

3.8. ủy quyền thầu, bao hàm các hành động sau đây:

a) bên thầu chuyển nhượng ủy quyền cho bên thầu không giống phần quá trình thuộc gói thầu có giá trị từ bỏ 10% trở lên hoặc dưới 10% tuy thế trên 50 tỷ đồng (sau lúc trừ phần các bước thuộc trách nhiệm trong phòng thầu phụ) tính trên Giá thích hợp đồng đã ký kết kết;

b) chủ đầu tư, tư vấn đo lường chấp thuận nhằm nhà thầu chuyển nhượng quá trình thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần các bước thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ sẽ kê khai trong hợp đồng.

3.9. Tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu khi nguồn chi phí cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ ứ đọng vốn của phòng thầu.

4. Tư biện pháp hợp lệ của nhà thầu với tính hợp lệ của đồ dùng tư, thiết bị, thương mại & dịch vụ liên quan

4.1. Tư giải pháp hợp lệ của phòng thầu:

a) gồm giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp, quyết định ra đời hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan gồm thẩm quyền của nước mà lại nhà thầu đang chuyển động cấp1;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; ko bị kết luận đang lâm vào tình thế tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo cách thức của pháp luật;

d) bảo đảm cạnh tranh vào đấu thầu theo pháp luật tại BDL;

đ) Không sẽ trong thời gian bị cấm tham gia chuyển động đấu thầu theo luật của quy định về đấu thầu;

e) Đã đăng ký trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

g) có thành viên trong liên danh hoặc bên thầu phụ là nhà thầu việt nam theo cơ chế tại BDL”.

4.2. Tính thích hợp lệ của thứ tư, máy và những dịch vụ liên quan:

a) tất cả vật tư, thứ và thương mại & dịch vụ liên quan được cung cấp theo vừa lòng đồng buộc phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu đề xuất nêu rõ ký kết hiệu, mã hiệu, tem mác (nếu có) và nguồn gốc của thứ tư, trang bị chính. Mặt mời thầu hoàn toàn có thể yêu ước nhà thầu cung ứng bằng chứng về xuất xứ của đồ tư, thiết bị. Đối với những vật tư, đồ vật khác, nhà thầu cần nêu rõ nguồn gốc trong quy trình thực hiện phù hợp đồng;

b) “Xuất xứ của vật dụng tư, thiết bị” được hiểu là nước hoặc vùng phạm vi hoạt động nơi cung cấp ra toàn bộ vật tư, máy hoặc địa điểm thực hiện quy trình chế biến đổi cơ phiên bản cuối cùng so với vật tư, sản phẩm trong trường hợp có rất nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quy trình sản xuất ra thiết bị tư, đồ vật đó;

c) các tài liệu chứng minh về nguồn gốc của thiết bị tư, thiết bị với tính phù hợp lệ của dịch vụ có thể bao gồm: ghi nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn, tài liệu kỹ thuật liên quan của vật dụng tư, thiết bị; tài liệu chứng tỏ tính phù hợp lệ của dịch vụ cung cấp cho gói thầu.

5. Văn bản của HSMT

5.1. HSMT gồm bao gồm thông báo update nội dung HSMT (nếu có) và những Phần 1, 2, 3 với tài liệu sửa đổi, bổ sung cập nhật HSMT theo nguyên lý tại Mục 7 CDNT (nếu có).

5.2. Mặt mời thầu sẽ không chịu trọng trách về tính chính xác, hoàn hảo của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị chi phí đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu những tài liệu này sẽ không được hỗ trợ bởi mặt mời thầu. Những tài liệu do nhà thầu nhận ra nếu có xích míc về nội dung thì tài liệu do bên mời thầu sản xuất sẽ có ý nghĩa quyết định.

5.3. Công ty thầu phải phân tích mọi tin tức chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu mong về gói thầu, yêu cầu về tài chủ yếu và những yêu cầu khác trong HSMT để sẵn sàng lập HSDT bao hàm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu vào HSMT.

6. Nắm rõ HSMT, khảo sát hiện trường, hội nghị tiền đấu thầu

6.1. Trong trường vừa lòng cần nắm rõ HSMT, nhà thầu đề nghị gửi văn bản đề nghị nắm rõ đến bên mời thầu hoặc đặt thắc mắc trong họp báo hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) theo qui định tại Mục 6.4 CDNT. Khi bên mời thầu nhận được đề nghị nắm rõ HSMT trong phòng thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số trong những ngày theo hiện tượng tại BDL, bên mời thầu sẽ sở hữu được văn phiên bản trả lời toàn bộ các yêu cầu hiểu rõ HSMT. Bên mời thầu đang gửi văn bản làm rõ HSMT mang lại nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất các bạn thầu khác đã nhận được HSMT từ mặt mời thầu, trong những số ấy có biểu thị nội dung yêu thương cầu làm rõ nhưng không nêu tên công ty thầu ý kiến đề nghị làm rõ. Trường hợp việc hiểu rõ dẫn đến bắt buộc sửa đổi HSMT thì mặt mời thầu triển khai sửa thay đổi HSMT theo giấy tờ thủ tục quy định tại Mục 7 với Mục 21.2 CDNT.

6.2. Bên thầu đề nghị đi khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực tương quan và tự chịu đựng trách nhiệm tò mò mọi thông tin quan trọng để lập HSDT cũng như thực hiện vừa lòng đồng. Toàn bộ chi phí đi điều tra khảo sát hiện trường vị nhà thầu tự bỏ ra trả.

6.3. Bên mời thầu sẽ chất nhận được nhà thầu và các bên liên quan ở trong nhà thầu tiếp cận hiện nay trường để ship hàng mục đích điều tra khảo sát hiện ngôi trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan trong phòng thầu khẳng định rằng mặt mời thầu và những bên liên quan của mặt mời thầu chưa hẳn chịu ngẫu nhiên trách nhiệm nào đối với nhà thầu và những bên liên quan của phòng thầu liên quan đến việc điều tra khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và những bên liên quan ở trong nhà thầu vẫn tự chịu trách nhiệm cho đa số rủi ro của bản thân như tai nạn, mất non hoặc thiệt hại gia tài và ngẫu nhiên các mất mát, thiệt hại và chi phí nào không giống phát sinh từ việc khảo ngay cạnh hiện trường. Vào trường hợp buộc phải thiết, bên mời thầu vẫn tổ chức, hướng dẫn nhà thầu đi điều tra hiện trường theo lao lý tại BDL.

6.4. Vào trường hợp nên thiết, mặt mời thầu tổ chức triển khai hội nghị tiền đấu thầu theo hình thức tại BDL. Mục đích của hội nghị là giải thích, làm rõ các vụ việc và vấn đáp các câu hỏi mà đơn vị thầu thấy chưa rõ tương quan đến câu chữ HSMT. Để tạo ra điều kiện thuận tiện cho mặt mời thầu trả lời yêu cầu nắm rõ HSMT, đơn vị thầu cần gửi yêu cầu nắm rõ đến bên mời thầu trước ngày tổ chức hội nghị chi phí đấu thầu.

Nội dung hội nghị tiền đấu thầu sẽ tiến hành Bên mời thầu lập thành biên bản, trong số đó bao gồm: nội dung các thắc mắc của bên thầu (không nêu tên ví dụ nhà thầu hỏi), ngôn từ câu trả lời của bên mời thầu. Biên phiên bản hội nghị tiền đấu thầu được gửi đến toàn bộ các nhà thầu đã nhận được HSMT từ bên mời thầu. Trong trường vừa lòng HSMT rất cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, mặt mời thầu sẽ sản xuất văn bạn dạng sửa đổi HSMT như giải pháp tại Mục 7 CDNT, biên phiên bản hội nghị chi phí đấu thầu không phải là văn phiên bản sửa thay đổi HSMT. Vấn đề không tham gia họp báo hội nghị tiền đấu thầu không phải là vì sao để loại nhà thầu.

7. Sửa thay đổi HSMT

7.1. Việc sửa thay đổi HSMT được tiến hành trước thời điểm đóng thầu thông qua việc desgin văn bạn dạng sửa thay đổi HSMT.

7.2. Văn phiên bản sửa thay đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và yêu cầu được thông báo bằng văn phiên bản đến tất cả các đơn vị thầu đã nhận HSMT từ mặt mời thầu.

7.3. Thời hạn gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận được HSMT từ bên mời thầu theo phép tắc tại BDL. Nhằm mục đích giúp những nhà thầu tất cả đủ thời gian hợp lý và phải chăng để sửa thay đổi HSDT, mặt mời thầu rất có thể quyết định gia hạn thời gian đóng thầu theo cách thức tại Mục 21.2 CDNT. Nhà thầu phải thông tin bằng văn bản cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi HSMT theo giữa những cách sau: nhờ cất hộ trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

8. Giá thành dự thầu

Nhà thầu yêu cầu chịu mọi ngân sách chi tiêu liên quan mang đến việc sẵn sàng và nộp HSDT. Trong gần như trường hợp, bên mời thầu sẽ không hẳn chịu trọng trách về các chi phí liên quan mang lại việc tham dự thầu của nhà thầu.

9. Ngữ điệu của HSDT

HSDT cũng tương tự tất cả các thư từ và tài liệu tương quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với bên mời thầu được viết bằng ngôn từ quy định vào BDL.

10. Thành phần của HSDT

HSDT bao hàm HSĐXKT với HSĐXTC, trong đó:

10.1. HSĐXKT phải bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, làm hồ sơ về năng lượng và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của phòng thầu theo yêu cầu của HSMT. Ví dụ như sau:

a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo cơ chế tại Mục 11 CDNT;

b) thỏa thuận hợp tác liên danh so với trường hợp bên thầu liên danh theo mẫu mã số 03 Chương IV - Biểu mẫu mã dự thầu;

c) bảo đảm dự thầu theo pháp luật tại Mục 18 CDNT;

d) Tài liệu minh chứng tư giải pháp hợp lệ ở trong nhà thầu theo quy định tại Mục 4.1 CDNT;

đ) Tài liệu minh chứng về nguồn gốc của thiết bị tư, thiết bị với tính hòa hợp lệ của thương mại dịch vụ theo lý lẽ tại Mục 4.2 CDNT;

e) Tài liệu minh chứng tư bí quyết hợp lệ của bạn ký đối kháng dự thầu theo luật pháp tại Mục 19.3 CDNT;

g) Tài liệu chứng tỏ năng lực cùng kinh nghiệm của nhà thầu theo lý lẽ tại Mục 12 CDNT;

h) Đề xuất chuyên môn theo pháp luật tại Mục 13 CDNT.

10.2. HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau đây:

a) Đơn dự thầu nằm trong HSĐXTC theo phương tiện tại Mục 11 CDNT;

b) Đề xuất về tài bao gồm và các bảng biểu được ghi khá đầy đủ thông tin theo nguyên tắc tại Mục 11 cùng Mục 14 CDNT.

10.3. Đề xuất phương án thay thế trong HSDT theo chính sách tại Mục 15 CDNT, kèm theo lời khuyên về tài chính tương quan đến phương án thay thế sửa chữa (nếu có);

10.4. Các nội dung không giống theo hiện tượng tại BDL.

11. Đơn dự thầu và những bảng biểu

Đơn dự thầu nằm trong HSĐXKT, đối kháng dự thầu thuộc HSĐXTC và những bảng biểu tương ứng theo mẫu biện pháp tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

12. Tài liệu chứng tỏ năng lực và kinh nghiệm trong phòng thầu

Nhà thầu đề xuất ghi các thông tin cần thiết vào các mẫu trong Chương IV - Biểu mẫu mã dự thầu để chứng tỏ năng lực với kinh nghiệm tiến hành hợp đồng theo biện pháp tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá bán HSDT. đơn vị thầu phải chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu gốc để giao hàng việc xác minh khi có yêu cầu của bên mời thầu. Trường thích hợp gói thầu đã vận dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu bên thầu tất cả sự biến hóa về năng lực và tay nghề so với tin tức kê khai trong làm hồ sơ dự sơ tuyển đã được reviews thì bên thầu phải cập nhật lại năng lượng và kinh nghiệm của mình; ngôi trường hợp năng lượng và khiếp nghiệm của phòng thầu không có sự thay đổi thì bên thầu yêu cầu có cam đoan bằng văn phiên bản về vấn đề vẫn thỏa mãn nhu cầu yêu cầu tiến hành gói thầu.

13. Thành phần đề xuất kỹ thuật

Trong HSĐXKT, bên thầu bắt buộc nộp một Đề xuất kỹ thuật bao gồm mô tả thay thể cách thức thực hiện nay công việc, thiết bị, nhân sự, định kỳ biểu tiến hành và thông tin khác theo phương tiện ở Chương IV - Biểu mẫu dự thầu và cần mô tả đủ cụ thể để chứng minh tính phù hợp của khuyến nghị đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần dứt công việc.

14. Giá dự thầu và giảm giá

14.1. Giá chỉ dự thầu là giá bởi nhà thầu ghi trong 1-1 dự thầu trực thuộc HSĐXTC, bao gồm toàn cỗ các túi tiền (chưa tính sút giá) để triển khai gói thầu theo yêu cầu ở phần thứ hai - Yêu cầu về gói thầu.

14.2. đơn vị thầu bắt buộc nộp HSDT trong đó bao hàm đề xuất thực hiện cho toàn bộ quá trình được biểu lộ trong Mục 1.1 CDNT cùng ghi đối chọi giá dự thầu, thành tiền đến tất cả công việc nêu vào cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng vừa lòng giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục theo khí cụ tại các Mẫu số 20, 21, 22, 23, 24 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Trường hòa hợp tại cột “đơn giá chỉ dự thầu” cùng cột “thành tiền” công ty thầu không ghi quý giá hoặc ghi là “0” thì được xem như là nhà thầu đã phân bổ giá của các bước này vào các quá trình khác