Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

      16

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, có hai hình thức để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Thứ nhất là nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; thứ hai là nộp qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp thì sẽ được các chuyên viên xử lý hồ sơ ngay lúc nộp và dễ dàng hoàn thiện hồ sơ hơn. Còn khi nộp qua mạng, thì cần phải đợi một khoảng thời gian để được chỉnh sửa. Tuy nhiên, có thể vì một số lý do hoặc do không có nhu cầu đăng ký kinh doanh nữa; doanh nghiệp sẽ muốn rút hồ sơ về. Để thực hiện điều đó, doanh nghiệp phải làm đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy mẫu đơn xin rút hồ sơ gồm những gì? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:


Căn cứ pháp lý

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Căn cứ Khoản 2, Điều 26 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp; nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này; và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy”.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

Theo đó, đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng là văn bản do đại diện pháp luật của doanh nghiệp lập ra; và nộp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để xin rút hồ sơ mà trước đó doanh nghiệp đã nộp qua mạng; vì một số lý do nhất định.

Nội dung đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Để soạn thảo đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, doanh nghiệp nên lưu ý những thành phần và nội dung của đơn, bao gồm:

Quốc hiệu tiêu ngữ; ngày tháng năm soạn đơn;Tên đơn: cụ thể ở đây là “Đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng”;Phần “Kính gửi”: doanh nghiệp sẽ điền Phòng đăng ký kinh daonh tỉnh, thành phố; nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.Thông tin của người nộp hồ sơ, bao gồm: Họ tên; giới tính; chức danh; số điện thoại; ngày sinh, dân tộc, quốc tịch; số giấy tờ pháp lý cá nhân, ngày cấp và nơi cấp; địa chỉ hộ khẩu thường trú và địa chỉ hiện tại; tư cách của người viết đơn là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền.Trình bày nội dung về việc muốn rút hồ sơ;Lý do rút hồ sơ;Cuối cùng, phần ký tên xác nhận của người làm đơn này.

Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …..tháng……năm ..…..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…….

Tôi tên là: ……… Giới tính:……..

Chức danh:……… Điện thoại:………

Sinh ngày:… …Dân tộc:… …..Quốc tịch:…………

CMND/CCCD số:……..Ngày cấp:… …Nơi cấp:………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……..

Xem thêm: Các Tỉnh Miền Trung Việt Nam Khổ Lớn Năm 2021, Các Tỉnh Thuộc Ba Miền Bắc, Trung, Nam

Chỗ ở hiện tại:…..


Là đại diện theo pháp luật của:

Công ty:…….

Trụ sở chính:…………

Mã số doanh nghiệp:………

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Biên nhận hồ sơ số …… Nay tôi muốn rút lại hồ sơ đã nộp.

Lý do:Rút hồ sơ để…………………

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính mong Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét giải quyết để doanh nghiệp chúng tôi có thể rút hồ sơ đã đăng ký qua mạng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường hợp cần rút hồ sơ qua mạng điện tử

Trong những trường hợp cần thiết hoặc cấp bách, doanh nghiệp có thể xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, như:

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chọn nhầm mục thay đổi loại hình đăng ký ví dụ như thay đổi thông tin doanh nghiệp, nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp khi chưa có thông báo quyết định giải thể;…

– Kê khai nhầm thông tin trong hồ sơ. Ví dụ như muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nhưng nhập thay đổi địa chỉ hiện tại của người đại diện theo pháp luật,…

– Rút hồ sơ đã nộp qua mạng điện tử vì lý do nội bộ của doanh nghiệp;

– Rút hồ sơ đã đăng ký do có sự nhầm lẫn khi soạn thảo hồ sơ có thể là về tên của doanh nghiệp, thông tin địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, tỉ lệ vốn,…

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp, được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.


Mong rằng bài viết hữu ích đối với độc giả!

Câu hỏi thường gặp


Mục đích của việc làm đơn rút hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng?

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử được lập ra nhằm để doanh nghiệp có thể sửa những nội dung mà trong quá trình đăng ký bị nhầm lẫn; hoặc để rút không đăng ký doanh nghiệp nữa vì một số lý do liên quan đến nội bộ doanh nghiệp.


Giá trị pháp lý của hồ sơ nộp qua mạng?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý tương tự như bản hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp bản giấy.


Đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử · Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử · Trường hợp cần rút hồ sơ qua mạng điện tử