Mẫu công văn đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng

      12
Thực đơn Trang chủ Giới thiệu Thủ tục hành chính DVC trực tuyến Thông tin trao đổi Sơ đồ cổng Giới thiệu Sở Nội vụ Thông tin nổi bật Thông tin hoạt động Hướng dẫn thủ tục hành chánh Ủy ban bầu cử Thành phố Đội ngũ công chức, viên chức Dự án hạng mục đầu tư Danh mục dự án Giao tiếp trực tuyến Thư viện hình ảnh Tiện ích website Đảng và Đoàn thể Các cuộc bầu cử và nhân sự của HĐND và UBND TP.HCM
*
*

*

Thông tin trao đổi Sơ đồ cổng
bổ nhiệm kế toán trưởng - bổ nhiệm kế toán trưởng
Thủ tục hành chính
Giới thiệu Sở Nội vụ
Giới thiệu chung
Quyết định thành lập
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế
Cơ sở pháp lý
Giới thiệu tổ chức
Sơ đồ tổ chức
Nhân sự lãnh đạo
Đơn vị trực thuộc
Văn phòng sở
Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Phòng công chức, viên chức
Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên
Thanh tra sở
Phòng cải cách hành chính
Chi cục Văn thư - lưu trữ
Ban tôn giáo
Ban thi đua – khen thưởng
Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố
Ban quản lý dự án CCHC
Thông tin nổi bật
Tin chuyên ngành
Văn phòng sở
Phòng Tổ chức, biên chế
Phòng Công chức Viên chức
Phòng Xây dựng chính quyền
Thanh tra sở
Phòng cải cách hành chính
Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban tôn giáo
Ban thi đua - khen thưởng
Thông tin báo chí
Thông tin tuyên truyền
Phổ biến pháp luật
Xử phạt
Thông tin hoạt động
Thông tin chung
Thông tin cải cách hành chính
Sự kiện đặc biệt
Tổ chức bộ máy
Công chức - viên chức
Chỉ đạo điều hành
Phản hồi kiến nghị của TC-CN
Hướng dẫn thủ tục hành chánh
Cơ quan ban hành
Thủ tục hành chính Thành phố
Thủ tục hành chính Áp dụng tại Sở
Thủ tục hành chính ISO 9001:2015
Thủ tục hành chính Quận/Huyện
Thủ tục hành chính Phường/Xã
Lĩnh vực
1. cán bộ (2 TT)
2. giáo dục (7 TT)
3. tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (9 TT)
4. tổ chức phi Chính phủ (hội) (6 TT)
5. Lưu trữ (3 TT)
6. Thi đua-Khen thưởng (14 TT)
7. Tôn giáo (19 TT)
8. thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
9. thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
10. chính quyền địa phương
Tổ chức, biên chế (ISO)
Công chức, viên chức (ISO)
Văn phòng
---
Góp ý thủ tục hành chính
Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quản lý nhà nước
Ủy ban bầu cử Thành phố
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông tin hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đội ngũ công chức, viên chức
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
Thông tin bổ nhiệm
Dự án hạng mục đầu tư
Chuẩn bị đầu tư
Đang thực hiện
Đã hoàn tất
Danh mục dự án
Dự án hỗ trợ CCHC
Chiến lược & quy hoạch
Giao tiếp trực tuyến
Hỏi đáp trực tuyến
Ý kiến người dân
Thư viện hình ảnh
Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh tuyên truyển
Thư viện video clip
Tiện ích website
Download Unicode
Thư mời họp
Nghiên cứu trao đổi
Đảng và Đoàn thể
Đảng bộ Sở Nội vụ
Công đoàn Sở Nội vụ
Hội Cựu chiến binh Sở Nội vụ
Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ
Hội Luật gia Sở Nội vụ
Người phát ngôn
Bầu cử quốc hội khóa XII
Các cuộc bầu cử và nhân sự của HĐND và UBND TP.HCM
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa VII
Đơn vị bầu cử số 1 (Quận 1)
Đơn vị bầu cử số 2 (Quận 2)
Đơn vị bầu cử số 3 (Quận 3)
Đơn vị bầu cử số 4 (Quận 4)
Đơn vị bầu cử số 5 (Quận 5)
Đơn vị bầu cử số 6 (Quận 6)
Đơn vị bầu cử số 7 (Quận 7)
Đơn vị bầu cử số 8 (từ phường 1 đến phường 7 quận 8)
Đơn vị bầu cử số 9 (từ phường 8 đến phường 16 quận 8)
Đơn vị bầu cử số 10 (Quận 9)
Đơn vị bầu cử số 11 (Quận 10)
Đơn vị bầu cử số 12 (Quận 11)
Đơn vị bầu cử số 13 (Quận 12)
Đơn vị bầu cử số 14 (Từ phường 1 đến phường 14 quận Bình Thạnh)
Đơn vị bầu cử số 15 (Từ phường 15 đến phường 28 quận Bình Thạnh)
Đơn vị bầu cử số 16 (Từ phường 1 đến phường 11 quận Gò vấp)
Đơn vị bầu cử số 17 (Từ phường 12 đến phường 17 quận Gò vấp)
Đơn vị bầu cử số 18 (Quận Phú Nhuận)
Đơn vị bầu cử số 19 (Từ phường 1 đến phường 9 Quận Tân Bình)
Đơn vị bầu cử số 20 (Từ phường 10 đến phường 15 Quận Tân Bình)
Đơn vị bầu cử số 21 (Quận Tân Phú)
Đơn vị bầu cử số 22 (Quận Thủ đức)
Đơn vị bầu cử số 23 (Quận Bình Tân)
Đơn vị bầu cử số 24 (Huyện Bình Chánh)
Đơn vị bầu cử số 25 (Huyện Cần Giờ)
Đơn vị bầu cử số 26 (Huyện Củ Chi)
Đơn vị bầu cử số 27 (Huyện Hóc Môn)
Đơn vị bầu cử số 28 (Huyện Nhà Bè)
Hỏi đáp về bầu cử
Tin tức sự kiện
Thông tin bầu cử
Kế hoạch bầu cử
Hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử
Các mốc tiến hành bầu cử HĐND

Hướng dẫn thủ tục hành chính


angle-left bổ nhiệm kế toán trưởng
Lĩnh vực:
Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện:

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Theo mục 5.2

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Theo mục 5.2

- Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

- Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả

B2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức

1/2 ngày làm việc

Theo mục 5.2

Lãnh đạo phòng chuyên môn tiếp nhận hồ sơ và phân công công chức thẩm định, thụ lý hồ sơ.

Bạn đang xem: Mẫu công văn đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng

B3

Xem xét hồ sơ; lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu có); đề xuất kết quả giải quyết

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Công chức, viên chức

11 + 1/2 ngày làm việc

- Theo mục 5.2

- Hồ sơ trình.

- Dự thảo kết quả.

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu có), tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo kết quả trình lãnh đạo phòng xem xét.

B4

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức

01 ngày làm việc

- Theo mục 5.2

- Hồ sơ trình.

- Dự thảo kết quả.

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét hồ sơ, trình ký kết quả giải quyết.

B5

Lãnh đạo Sở xem xét,

phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

- Theo mục 5.2

- Hồ sơ trình.

- Dự thảo kết quả.

- Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ và ký văn bản chấp thuận.

- Nếu sau khi xem xét, hồ sơ không đảm bảo về nội dung, trả lại phòng chuyên môn xử lý lại.

B6

Ban hành văn bản

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản.

B7

Trả kết quả và lưu hồ sơ theo dõi

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


a) Trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng:

STT

Loại hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

X

2

Văn bản của Sở Tài chính về việc bổ nhiệm kế toán trưởng: áp dụng đối với đơn vị dự toán cấp 1.

X

3

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp (cán bộ, công chức sử dụng Mẫu 01; viên chức sử dụng Mẫu 02).

X

4

Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm.

X

5

Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Xem thêm: Cách Chữa Rết Cắn Tại Nhà, Xử Lý Tốt Nhất, Bị Rết Cắn Nên Xử Lý Thế Nào

X

6

- Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng (Mẫu 03), hoặc thời gian thực tế làm kế toán (Mẫu 04) đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng.

- Xác nhận đối với trường hợp bổ nhiệm, bố trí phụ trách kế toán (Mẫu 04).

X

7

Bản kê khai tài sản (Mẫu 05).

X

8

Bản sao quyết định thành lập đơn vị.

X

9

Bản sao quyết định bổ nhiệm cấp phó người đứng đầu (đối với đơn vị không phải là đơn vị dự toán cấp I).

X

10

Quyết định tự chủ về tài chính (nếu có).

X

11

Quyết định bổ nhiệm ngạch (hoặc chức danh nghề nghiệp).

X

b) Trường hợp bổ nhiệm lại kế toán trưởng:

STT

Loại hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

X

2

Văn bản của Sở Tài chính về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng: áp dụng đối với đơn vị dự toán cấp 1.

X

3

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp (cán bộ, công chức sử dụng Mẫu 01; viên chức sử dụng Mẫu 02).

X

4

Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng.

X

5

Nhận xét của người đứng đầu đơn vị kế toán.

X

6

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bổ sung (nếu có).

X

7

Bản kê khai tài sản (Mẫu 05).

X

8

Bản sao quyết định bổ nhiệm cấp phó người đứng đầu (đối với đơn vị không phải là đơn vị dự toán cấp I).

X

9

Quyết định tự chủ về tài chính (nếu có).

X

10

Quyết định bổ nhiệm ngạch (hoặc chức danh nghề nghiệp).

X

c) Trường hợp miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng:

STT

Loại hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

a) Văn bản đề nghị miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng.