Ví dụ: công ty đã đk ngành nghề tởm doanh: mua sắm vải, hàng may sẵn, giày dép -mã ngành 4641 (theo quyết định cũ 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng tư năm 2007); thì nay theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngành này có tên mới là: bán buôn vải, sản phẩm may mặc, giày dép (Thay đổi chữ may sẵn thành may mặc)

*

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất

Lưu ý: tín đồ ra đưa ra quyết định và cam kết trên chủng loại này là “ Chủ cài công ty”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Số: 01/2021-QD.

Bạn đang xem: Mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh 2019

Tp hồ Chí Minh, Ngày …… mon …… năm 2021

Về việc biến hóa nội dung đăng ký doanh nghiệp

- căn cứ vào luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã có Quốc hội trải qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều1:

1.Bổ sung ngành, nghề marketing sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức

1

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng sản phẩm công nghệ khác

Chi tiết: bán buôn máy móc, đồ vật phòng cháy trị cháy

4659

Bổ sung

Ngành, nghề sale của công ty:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buônkim một số loại và quặng sắt kẽm kim loại - (trừ mua bán vàng miếng).

4662

2

Bán buônmáy móc, thiết bị với phụ tùng thứ khác

4659

3

Chuẩn bịmặt bằng

4312

4

Hoàn thiệncông trình xây dựng

4330

5

Hoạt độnghỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - bỏ ra tiết: vận động tư vấn chi tiêu (trừ tư vấn tài chính, kế toán).

6619

6

Lắp đặtmáy móc cùng thiết bị công nghiệp - (trừ tối ưu cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ năng lượng điện tại trụ sở).

3320

7

Phá dỡ

4311

8

Bán buôn lắp thêm móc, thiết bị và phụ tùng sản phẩm khác

Chi tiết: sắm sửa máy móc, vật dụng phòng cháy trị cháy

4659

Điều 2:Giao choBà LÊ THỊ TỚI(người thay mặt theo pháp luật)tiến hành những thủ tục cần thiết theo phép tắc của pháp luật.

Điều 3: Người thay mặt đại diện theo lao lý của công ty,các thành viên doanh nghiệp có trọng trách thi hành ra quyết định này.

Điều 4: Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng góp dấu)

LÊ THỊ TỚI


Lưu ý: tín đồ ra đưa ra quyết định và cam kết trên chủng loại này là “ chủ tịch hội đồng thành viên”

CÔNG TYTNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG NHÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Số: 01/2021-QD.Tp hồ nước Chí Minh, Ngày …… mon …… năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi khác nội dung đk doanh nghiệp

HỘI ĐỒNGTHÀNH VIÊN

-Căn cứ vào luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã có Quốc hội trải qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;;

- Căn cứBiên bản họp Hội đồng thành viên thông qua ngày ……/……/2021 về việc biến đổi ngành nghề của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1:

1.Bổ sung ngành, nghề sale sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức

1

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động đậy sản, đấu giá quyền sử dụng đất - đưa ra tiết: Môi giới bất tỉnh sản; cai quản bất động sản.

6820

Bổ sung

2.Sửa Điều4trong Điều lệCÔNG TYTNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG NHÂN HÒAnhư sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buônkim các loại và quặng kim loại - (trừ giao thương mua bán vàng miếng).

4662

2

Bán buônmáy móc, thiết bị với phụ tùng sản phẩm khác

4659

3

Chuẩn bịmặt bằng

4312

4

Hoàn thiệncông trình xây dựng

4330

5

Hoạt độnghỗ trợ thương mại & dịch vụ tài chính không được phân vào đâu - chi tiết: vận động tư vấn đầu tư (trừ support tài chính, kế toán).

Xem thêm: Cần Bán Chung Cư B1 Trường Sa, Bình Thạnh, Bot Protection

6619

6

Lắp đặtmáy móc với thiết bị công nghiệp - (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3320

7

Phá dỡ

4311

8

Bán buônvật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

9

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động đậy sản, đấu giá quyền thực hiện đất - bỏ ra tiết: Môi giới bất động đậy sản; thống trị bất hễ sản.

6820

Điều 2:Giao choÔngTRẦN VĂNDUNG(người đại diện thay mặt theo pháp luật)tiến hành những thủ tục quan trọng theo nguyên lý của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện thay mặt theo quy định của công ty,các thành viên doanh nghiệp có trọng trách thi hành ra quyết định này.

Điều 4: Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. Hộiđồng thành viên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, đóng góp dấu)

TRẦN VĂN DUNG

3.Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề marketing 2021 mới nhất của khách hàng cổ phần

Lưu ý: tín đồ ra quyết định và ký trên chủng loại này là “ chủ tịch hội đồng quản ngại trị”

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG

HUY LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021-QD.

Tp hồ Chí Minh, Ngày …… tháng …… năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đk doanh nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều1:

1.Bổ sung ngành, nghề sale sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức

1

Bán lẻ xe hơi con (loại 12 số ghế trở xuống)

4512

Bổ sung

2. Sửa Điều4trong Điều lệCÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG HUY LONGnhư sau:

Ngành, nghề sale của công ty:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buônkim loại và quặng sắt kẽm kim loại - (trừ giao thương vàng miếng).

4662

2

Bán buônmáy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

3

Chuẩn bịmặt bằng

4312

4

Hoàn thiệncông trình xây dựng

4330

5

Hoạt độnghỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - đưa ra tiết: hoạt động tư vấn đầu tư (trừ support tài chính, kế toán).

6619

6

Lắp đặtmáy móc với thiết bị công nghiệp - (trừ tối ưu cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3320

7

Phá dỡ

4311

8

Bán buônvật liệu, thiết bị lắp ráp khác trong xây dựng

4663

9

Bán lẻ xe hơi con (loại 12 số ghế trở xuống)

4512

Điều 2:Giao choÔngNGUYỄN quang đãng HƯNG(người đại diện thay mặt theo pháp luật)tiến hành những thủ tục cần thiết theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 3: Người thay mặt đại diện theo luật pháp của công ty,các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu)

NGUYỄN quang quẻ HƯNG


Tải|Download Quyết định bổ sung ngành nghề marketing 2021 mới nhất của chúng ta Cổ phần:

gmail.com, chúng tôi phục vụ với mức phí trọn gói: 800.000 VND (đã bao gốm cục bộ lệ chi phí nhà nước cùng phí ra mắt thông tin ), cửa hàng chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ.