MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 30 mon 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬLIÊN THÔNG CỦA TỈNH trong HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Theo đề nghị của người đứng đầu Sở thông tin và truyền thông media tại Tờtrình số 51/TTr-STTTT ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Bạn đang xem: Quyết định 17/2019/qđ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này quy định Quản lý, quản lý và áp dụng Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thôngcủa tỉnh giấc trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Đoàn đạibiểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân tỉnh; người có quyền lực cao Sở Thông tinvà Truyền thông; Giám đốc những sở, ban, ngành nằm trong tỉnh; quản trị Ủy ban nhândân huyện, thành phố; quản trị Ủy ban quần chúng xã, phường, thị xã và những cơquan, tổ chức, đối kháng vị, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

địa điểm nhận: - Bộ thông tin và Truyền thông - Cục bình chọn văn bạn dạng QPPL - cỗ Tư pháp; - trực thuộc Tỉnh ủy; - sở tại HĐND tỉnh; - chủ tịch và những PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Như Điều 3; - công báo tỉnh; - Báo Thái Bình; - Cổng tin tức điện tử tỉnh; - Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Trọng Thăng

QUY CHẾ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định bài toán quản lý, vậnhành và sử dụng hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thôngcủa tỉnh trong quản ngại lý, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp.

Quy chế này vận dụng cho tất cả các cơquan, đơn vị chức năng trong cơ sở nhà nước các cấp của tỉnh khi tham gia áp dụng hệ thốngMạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của thức giấc để giao hàng công tác chỉ đạo, điềuhành chăm môn, nghiệp vụ; các cơ quan, tổ chức triển khai khác mong muốn tham gia quảnlý, quản lý và sử dụng hệ thống Mạng công sở điện tửliên thông của tỉnh.

Điều 2. Giảithích trường đoản cú ngữ

1. Hệ thống Mạng công sở điện tửliên thông của tỉnh là khối hệ thống phần mềm tin học tập quản lývăn bản, hồ nước sơ điện tử trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các bước của cáccơ quan, đơn vị thuộc thức giấc trên môi trường mạng, nhằm hỗ trợ trao đổi, lưu giữ trữ, cách xử trí tài liệu điện tử trong côngtác văn thư; bàn bạc thông tin, quản lý điều hành và cai quản theo chức năng, nhiệm vụđược phân công.

2. Văn bản điện tử là văn bạn dạng dưới dạng thông điệp dữ liệu, theo thể thức định dạng bởi cơ quannhà nước gồm thẩm quyền quy định, được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy.

3. Văn bạn dạng sốhóa từ văn phiên bản giấy là văn bạn dạng điện tử được sản xuất lập từ những việc số hóa đầy đủ,chính xác nội dung, thể thức văn bản giấy và gồm chữ ký sốcủa cơ quan, tổ chức thực hiện số hóa.

4. Trục liên thông văn bạn dạng quốc gialà chiến thuật kỹ thuật, công nghệ được tiến hành từ Vănphòng cơ quan chính phủ tới những bộ, ngành, địa phương nhằm kết nối, liên thông gửi, dấn văn phiên bản điện tử.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức,vận hành hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của tỉnh

1. Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thôngcủa thức giấc được thiết lập, quản lý và quản ngại trị triệu tập trên hạ tầng kỹ thuậtcông nghệ thông tin đặt vào Trung trọng điểm Tích hợp tài liệu củatỉnh, được kết nối với Trục liên thông văn bạn dạng quốc gia,được quản lý trên Mạng chuyên sử dụng cấp 2 (Mạng diện rộng) của tỉnh cùng mạng Internet.

2. Địa chỉ truy hỏi cập: https://mvp.thaibinh.gov.vn.

3. Mỗi cơ quan, đối kháng vị; từng cán bộ,công chức, viên chức, bạn lao cồn phải đăng ký tài khoảncủa mình trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của thức giấc để dễ ợt trong trao đổi, cập nhật thông tin phụcvụ công tác làm việc quản lý, điều hành.

4. Ủy ban quần chúng tỉnh giao Sở Thôngtin và truyền thông thực hiện việc quản trị, quản lý và vận hành kỹthuật của hệ thống Mạng văn phòng công sở điện tử liên thông trên phạm vi toàn tỉnh.

5. Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ kỹ thuật để thực hiện việc quản ngại trị hệ thống Mạng văn phòng công sở điệntử liên thông tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Nguyên tắcquản lý, sử dụng hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh

1. Sử dụng khối hệ thống Mạng văn phòng điệntử liên thông của tỉnh nhằm gửi/nhận văn bản; lập hồ sơ điện tử, cập nhật thôngtin chỉ đạo, điều hành của các cấp ship hàng công tác điều hành, cai quản lý, tácnghiệp của những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc tỉnh nhằm nâng cao hiệu trái công tác, thựchành ngày tiết kiệm, sút văn phiên bản giấy tờ hành chính.

Những văn phiên bản trao đổi, cập nhật trênhệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh giấc phải tương xứng với dụng cụ củapháp điều khoản về thanh toán điện tử. Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của phápluật được gửi, dìm qua khối hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh cógiá trị pháp luật tương đương văn bạn dạng giấy và chũm cho câu hỏi gửi, dấn văn phiên bản giấynên không thiết kế văn phiên bản giấy khi vẫn gửi văn phiên bản điện tử. Văn bản điện tử không ký số được gửi, dấn qua hệ thốngMạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của tỉnh có mức giá trị đểbiết, tham khảo, không nuốm cho việc gửi, thừa nhận văn phiên bản giấy.

2. Văn phiên bản điện tử yêu cầu được gởi ngaytrong ngày văn bạn dạng đó ký ban hành, muộn nhất là trong buổi sáng của ngày làm việctiếp theo. Văn bạn dạng điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm an toàn giá trị pháplý đề nghị được cách xử lý kịp thời, không phải chờ văn bạn dạng giấy (nếu có). Trường hợpvăn phiên bản điện tử thuộc các loại khẩn yêu cầu được đặt ở chế độ ưutiên ghi rõ mức độ khẩn, gởi ngay sau thời điểm đã cam kết số và yêu cầu được trình, chuyển giao xử lý ngay sau thời điểm tiếp nhận.

3. Các dữ liệu, tin tức truyền tảitrên hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của tỉnhđược chu kỳ sao chép, lưu trữ điện tử theo các quy địnhhiện hành; đảm bảo cơ sở dữ liệu tàng trữ được bảo quản an toàn, xác thực, bảo mậttrên các phương tiện lưu trữ tại Trung trọng tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

4. Khi gia nhập sử dụng hệ thống phảithực hiện không thiếu các luật về an toàn bình yên thông tin, như: máy tính phảiđược thiết lập phần mềm diệt virus cai quản trị tập trung. Mạng máy tính xách tay của những cơquan, đối kháng vị đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an ninh thôngtin mạng.

5. Kiểm soát ngặt nghèo những ngườitham gia thực hiện và các mật khẩu truy nhập hệ thống; kiểm soát chặt chẽ việccài để các phần mềm mới lên máy chủ của khối hệ thống và vật dụng trạm của các cơ quan,đơn vị tham gia áp dụng hệ thống.

6. Tin tức trong hệ thống phải đượcthực hiện tại theo các quy định của quy định về kín tài liệuNhà nước. Nghiêm cấm những hành vi: ngăn cản hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi/nhận dữ liệu; thế đổi, hủy, sao chép, tiếtlộ, dịch chuyển trái phép 1 phần hoặc toàn bộ các thông điệp dữ liệu.

7. Cơ quan, đối kháng vị, cán bộ, công chức,viên chức, fan lao rượu cồn không sử dụng khối hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liênthông của thức giấc vào việc quảng cáo.

Điều 5. Yêu thương cầuquản lý văn bản, tin tức trên Mạng văn phòng công sở điện tử liên thông của tỉnh

1. Các văn bản, thông tin phát hànhchính thức của cơ quan, đơn vị phải đúng công ty trương, cơ chế của Đảng và Nhànước; bắt buộc được chỉ đạo cơ quan, đơn vị kiểm duyệt trước lúc đưa lên hệ thốngMạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh; hoàn hảo và tuyệt vời nhất không từ bỏ ý sử dụng cácvăn bản, thông tin không được phê ưng chuẩn vào công việc và bàn bạc trên hệ thốngMạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của tỉnh. Ko được phạt tán, cung ứng văn bảnlưu hành trên hệ thống Mạng công sở điện tử liên thông cho các đối tượngkhông tài giỏi khoản vào hệ thống.

2. Từng cơ quan, đối kháng vị, cán bộ, côngchức, viên chức, bạn lao động cần được sử dụng khối hệ thống Mạng công sở điện tửliên thông một giải pháp khoa học nhằm lưu toàn bộ các một số loại văn bản gửi/nhận, thông tintrao thay đổi và các hồ sơ quá trình đã thực hiện.

3. Sử dụng bộ mã giờ Việt Unicodechuẩn TCVN 6909-2001 nhằm thể hiện những nội dung hiệp thương trong khối hệ thống Mạng vănphòng điện tử liên thông của tỉnh.

Xem thêm: Sinh Viên Đại Học Ở Thung Lũng Silicon Giành Quyền Sử Dụng Giường Cấp Cứu Tại Sjsu

Điều 6. Quy địnhgửi/nhận văn bạn dạng điện tử bên trên Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của tỉnh

Điều 7. Tích hợpchữ ký số vào khối hệ thống Mạng văn phòng công sở điện tử liên thông của tỉnh

1. Hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tửliên thông của thức giấc được tích hợp chứng thư số chuyên sử dụng của tổ chức, cá nhândo Ban Cơ yếu chính phủ cung cấp để xác định tính pháp lý của những văn phiên bản điệntử thảo luận giữa các cơ quan, đối chọi vị. Văn bạn dạng điện tử đã được cam kết số bắt buộc đượctiếp dấn và giải pháp xử lý đúng quy trình để đảm bảo an toàn tính kịp thời, an toàn, bảo mật,tin cậy và xác thực.

Điều 8. Cách xử lý sựcố chuyên môn và cung ứng vận hành, sử dụng

1. Trường hợp hệ thống Mạng văn phòngđiện tử liên thông của tỉnh tạm bợ ngưng hoạt động liên tục thừa 4 (bốn) giờ làm việc,các cơ quan, đơn vị chức năng phải chuyển sang các bước xử lý văn phiên bản giấy. Phần tử vănthư thực hiện việc chuyển văn bạn dạng giấy cho tới khi sự cố kỉnh được khắc phục, vănthư ghi biên bạn dạng sự cố gắng kỹ thuật và ghi số chuyển giao văn bản. Đối với văn bảnhỏa tốc hẹn giờ thì báo cáo ngay người có thẩm quyền để cách xử trí sớm hơn. Tức thì saukhi sự thay kỹ thuật được xung khắc phục, các thông tin vẫn xử lý cần được cập nhật, bổsung vào cơ sở dữ liệu hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của tỉnh.

2. Khi phát hiện có hiện tượng kỳ lạ sự cốkỹ thuật hoặc cần hỗ trợ sử dụng đối với hệ thống Mạng văn phòng điện tử liênthông của tỉnh, các đơn vị, cá thể thông báo, tương tác với đơn vị quản trị để kịpthời xử lý, khắc phục hoặc hỗ trợ.

Điều 9. Kinh phíduy trì hoạt động vui chơi của hệ thống Mạng công sở điện tử liên thông của tỉnh

Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn trong quá trình quản trị và quản lý hệ thống, Sở tin tức và truyền thông media lập kếhoạch trình Ủy ban quần chúng tỉnh ra quyết định nguồn ghê phí ship hàng việc duytrì, nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế các trang sản phẩm phầncứng, phần mềm và các hoạt động khác của khối hệ thống Mạng công sở điện tử liênthông của tỉnh.

Đối với những đơn vị, tổ chức khác cónhu cầu sử dụng hoặc tích hợp để kết nối với Mạng văn phòng điện tử liên thôngcủa thức giấc thì đề xuất được sự chấp nhận của Ủy ban quần chúng. # tỉnh và nên tự bỏ ra trảkinh phí.

Chương III

TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNGHỆ THỐNG MẠNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG CỦA TỈNH

Điều 10. Tráchnhiệm của những cơ quan công ty nước

1. Sử dụng hệ thống Mạng văn phòng và công sở điệntử liên thông của tỉnh nhằm chỉ đạo, điều hành, cai quản hồ sơ quá trình và quảnlý gửi nhấn văn bản theo lao lý tại Điều 5, Điều 6 của quy định này.

2. Cai quản lý, khai quật và bảo vệ hệ thống mạng máy tính xách tay của cơ quan, đơn vị chức năng mình; chịu trách nhiệmxử lý các sự vắt thuộc hệ thống mạng laptop của cơ quan, solo vị; chịu tráchnhiệm về nội dung, độ chính xác và bảo mật những thông tin thảo luận trên hệ thốngMạng văn phòng và công sở điện tử liên thông của tỉnh.

3. Thủ trưởng cơ sở nhà nước cótrách nhiệm quy định việc sử dụng chứng thư số chuyên sử dụng (bao gồm chứng từ sốchuyên dùng của tổ chức triển khai và chứng từ số chuyên dùng của cá nhân) trong số hoạtđộng giao dịch điện tử của cơ sở và phụ trách trước quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh về cai quản các chứng thưsố chuyên cần sử dụng đã được cấp.

4. Thực hiện việc cai quản chứng thư sốchuyên cần sử dụng đã cấp cho cơ sở nhà nước theo chính sách tối mật. Khi gồm sự thay đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan tất cả liênquan đến chứng từ số chuyên cần sử dụng phảithực hiện nay việc chuyển giao lại và report về Sở tin tức và media để thu hồi,cấp bắt đầu hoặc biến đổi thông tin theo các quy định hiệnhành của pháp luật.

Điều 11. Tráchnhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, bạn lao động

Để thực hiện sử dụng có tác dụng hệthống Mạng công sở điện tử liên thông trong buổi giao lưu của các cơ quan, 1-1 vịthuộc tỉnh, từng cán bộ, công chức, viên chức, bạn lao động yêu cầu chấp hànhnghiêm túc những quy định sau đây:

1. Tự quản lý tài khoản, bảo vệ mậtkhẩu thực hiện của cá nhân. Ko truy nhập vào thông tin tài khoản của người khác cùng khôngđể tín đồ khác áp dụng địa chỉ, thông tin tài khoản trên Mạng văn phòng điện tử liên thôngcủa mình. Không được cung cấp mật khẩu hoặc nhằm lộ mật khẩuđăng nhập vào hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thông cho tất cả những người khác; trườnghợp mất mật khẩu đề nghị báo ngay đến Sở tin tức và media để được cách xử trí kịpthời.

2. Tiến hành việc gửi, nhận, báo cáocông việc và thảo luận thông tin từng ngày trên khối hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thông để trả lời kịp thời, nắm bắt nội dung, xử lý công việccụ thể được phân công một giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất.

3. Chỉ sử dụng Mạng văn phòng công sở điện tửliên thông để ship hàng công tác siêng môn, nghiệp vụ tronghoạt đụng của cơ quan. Chịu trách nhiệm về những nội dung văn bạn dạng gửi/nhận, thôngtin thảo luận trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liênthông của tỉnh.

4. Chấp hành và kịp thời cách xử lý côngviệc bởi vì lãnh đạo phòng, ban, đơn vị và của chỉ huy cơ quan lại giao nhằm kịp thời xửlý văn phiên bản gửi/nhận, tin tức trao thay đổi gửi vào tài khoản của chính mình trên hệ thốngMạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh.

5. Cai quản và lưu trữ tài liệu, văn bảnthuộc thẩm quyền cai quản theo đúng những quy định của Luật tàng trữ và những quy địnhhiện hành của pháp luật.

6. Khi chạm mặt sự nuốm trong quá trình sử dụnghệ thống Mạng văn phòng công sở điện tử liên thông của tỉnh, phải report người có thẩmquyền nhằm kịp thời xử lý.

Điều 12. Tráchnhiệm của Sở thông tin và Truyền thông

1. Tạo ra và hỗ trợ các tài khoảnriêng mang lại từng cán bộ, công chức, viên chức, fan lao động trong những cơ quan,đơn vị nằm trong tỉnh trên khối hệ thống Mạng công sở điện tử liên thông của tỉnh nhằm cậpnhật tin tức và các loại văn phiên bản phục vụ quá trình công tác.

2. Thống trị hệ thống Mạng văn phòng và công sở điệntử liên thông của tỉnh, đảm bảo hoạt cồn ổn định, thông suốt, liên tục, đúng đốitượng; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động vui chơi của hệ thốngvà các vấn đề mới phát sinh.

3. Nhà trì tổ chức tiến hành và bảo đảmkỹ thuật cho vấn đề định kỳ sao lưu lại dữ liệu, lưu trữ tin tức điện tử của hệ thốngđể bảo vệ an toàn, bình an mạng, bảo mật tin tức của hệ thống theo những quy địnhhiện hành của pháp luật.

4. Desgin và tổ chức thực hiện kếhoạch hằng năm cho việc duy trì, nâng cấp, bảo dưỡng, trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng của khối hệ thống để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu khai quật và sử dụng.

5. Nhà trì, phối phù hợp với Sở Nội vụnâng cấp, bổ sung các công dụng của Mạng văn phòng đáp ứng nhu cầu các yêu cầu về các bước trao đổi, giải pháp xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thưvà cai quản hồ sơ năng lượng điện tử trong quy trình xử lý quá trình của các cơ quan, tổ chức,đáp ứng các yêu ước về tiêu chuẩn dữ liệu tin tức đầu vào; tăng cấp bổ sungcác công dụng của hệ thống Mạng văn phòng và công sở theo pháp luật tại quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tứ số 01/2019/TT-BNV, Thông tư số 02/2019/TT-BNV. Phát hành kế hoạch, tổ chức hướng dẫn các cơquan, đơn vị chức năng khi Mạng văn phòng công sở được nâng cấp, bổ sung cập nhật các chức năng.

6. Tiếp nhận các chủ ý đóng góp củacơ quan, đơn vị sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông nhằm Mạng văn phòng và công sở điệntử liên thông của tỉnh giấc ngày càng hoàn thành hơn.

7. Định kỳ hằng năm, tổng đúng theo sốliệu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan,đơn vị trên hệ thống Mạng văn phòng và công sở điện tử liên thông report Ủy ban nhân dântỉnh để xử trí kịp thời.

Điều 13. Tráchnhiệm của Sở Tài chính

Cân đối nguồn kinh phí đầu tư trong dự toánngân sách công ty nước hằng năm để sắp xếp kinh phí xúc tiến và duy trì hệ thống Mạngvăn phòng năng lượng điện tử liên thông của tỉnh.

Điều 14. Tráchnhiệm của Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòngĐoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tinvà truyền thông tổ chức theo dõi, phía dẫn, chất vấn việc tiến hành quy trìnhtrao đổi, giải pháp xử lý tài liệu điện tử trong công tác làm việc văn thư,quản lý hồ nước sơ năng lượng điện tử trong quá trình xử lý các bước của những cơ quan, tổ chức.

2. Công ty trì, phối phù hợp với Sở Thông tinvà truyền thông media tham mưu Ủy ban quần chúng. # tỉnh ban hành quy định, khuyên bảo việclưu trữ và bảo quản văn phiên bản điện tử, hồ sơ năng lượng điện tử thống tốt nhất trong toàn tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chứcthực hiện

Các sở, ban, ngành nằm trong tỉnh; Ủy bannhân dân huyện, thành phố; Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao đụng tham gia sử dụng hệ thốngMạng công sở điện tử liên thông của tỉnh; các cơ quan, tổ chức mong muốn sửdụng hệ thống Mạng công sở điện tử liên thông của tỉnh có trọng trách tổ chứctriển khai, thực hiện trang nghiêm Quy chế này.

Trong quy trình thực hiện, nếu có nhữngvấn đề phạt sinh đề nghị điều chỉnh, vấp ngã sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh về SởThông tin và media để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh giấc xem xét, quyết định./.